Fargerikt fellesskap

Share

I dag har tankane mine vore i Eswatini. Heile familien Lyckander reiste dit på torsdag for å vere med på graduation for Kristine der i dag. Ho har gått der to år og fullført vidaregåande skule der med engelsk som språk. Eksamen heiter International baccalaureate og gir studiekompetanse på universitet over heile verda.

I kveld gjekk eg inn på nettsida til skulen og der var det også lenke til avslutninga. Wikipedia har artikkel om skulen. Den finn du på denne lenka: https://no.wikipedia.org/wiki/Waterford-Kamhlaba_United_World_College_of_Southern_Africa

Det var Kurt Hahn som så for seg en skole hvor unge mennesker fra hele verden kunne studere og bo sammen. Tanken bak dette var å skape økt forståelse og toleranse på kryss av etniske, religiøse og politiske grenser. Denne idéen kom til live med åpningen av Atlantic College i 1962. Micheal Stern var i sterk opposisjon til apartheid systemet som regjerte i Sør-Afrika. Han mente utdanning skulle være tilgjengelig for alle, uansett hudfarge. Hans sterke misnøye med apartheid førte til at han ble måtte si opp sin stilling som rektor ved en skole i Johannesburg, og flykte til Swaziland. Der åpnet han i 1963 Waterford School, en skole som tok opp elever uavhengig av deres bakgrunn eller hudfarge. Skolen ble fort meget kjent og Nelson MandelaDesmond Tutu og Seretse Khama sendte barna sine til denne skolen.

Opptak

Opptak til skolen er basert på personlig motivasjon og akademiske resultater, uavhengig av etnisk, nasjonal, religiøs eller økonomisk bakgrunn. Elever søker opptak til UWC sine skoler gjennom hvert lands respektive nasjonalkomitéer, som igjen avgjør hvem som får plass. Elevene er mellom 16 – 18 år ved opptak. Praktisk talt alle elever har blitt tildelt stipender og legater for å dekke skolepengene. Disse stipendene og legatene er finansiert av tidligere elver, andre givere, forskjellige nasjonalkomitéer og utdanningstipender fra diverse statlige institusjoner. Den norske nasjonalkomitéen sender hvert år tre elever til Waterford Kamhlaba UWCSA.

Alle elevene studerer for å få det anerkjente International Baccalaureate Diploma. Dette er et krevende undervisningsprogram på videregående skole nivå, hvor elevene velger seks eller sju fag fra bestemte faggrupper. Skolen legger stor vekt på at elevene skal aktivt delta i diskusjoner og prosjekt grupper som tar for seg internasjonale spørsmål.

Utenom det faglige programmet må elevene også delta i andre samfunnsnyttige aktiviteter. Ved Waterford legges det stor vekt på aktiviteter som underbygger idéen om at kunnskap må deles. Elevene underviser derfor lokalbefolkningen i grunnleggende fag og kunnskap som matte, engelsk, historie og sykdomsprevensjon.

UWC’s motto

UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future. We educate individuals to take responsibility for shaping a better world.

Wikipedia har også bilde av skulen