Alle innlegg av Harald Haugland

Be og se

Share

I kveldens sending snakka Siri Johannesen med ein helgekyrkjetenar i Romedal som i jula hadde fått ein idé medan han stod i tårnet og ringte inn høgtida. Kva med å lage musikk for kyrkjeklokker og blåsarar?

Ideen lufta han for sonen sin etter kvart og det enda opp med eit stykke basert på melodien Apostlene satt i Jerusalem. I det tronge kyrkjetårnet fekk dei med fire blåsarar, opptak vart gjort i april og lagt ut kort tid etter. Då han snakka med Siri, hadde over 6000 vore inne og sett videoen.

Kyrkjeklokkene i Romedal er stemde i B og C, det var noko symbolsk i det, fekk vi høyre. Dei oppfordrar til å be for bygd og folk og til å sjå kvarandre. Slik blei praten ein liten andakt før vi fekk høyre musikkstykket.

Før dette innslaget hadde vi høyrt om eit foredrag som skal vere på Hovden grendehus torsdag. Det handla om strikka kofter. Før det var det både sangtime og andre faste postar samt ein prat med Hege Cecilie Trydal frå Trydal grendelag og etterpå var Niklos K. Besteland på plass med eit program om Mozart i Postludium.

Her er kveldens program tysdag 22. mai 2018

Ansvarleg og teknikar Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Andakt frå Norea radio ved Egil Sjaastad
18.30 Sangtimen med mykje pinse
19.30 Aktuell time
– Hege Cecilie Trydal frå Trydal Grendelag
– Liv J Sandvik Jakobsen med den store koftejakten som kjem til Hovden torsdag
– Johannes Strømstad frå Romedal kyrkje om musikk og fire blåsere og to kyrkjeklokker
20.30 Postludium med Niklos K Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Når det gjeld sykkelritt, kan det også vere nødvendig å be og se. I dag kom Tour des Fjords forbi huset vårt, og eg tenkjer ofte at det er ufatteleg lite som skal til før noko går galt om ein ikkje ser seg godt for i ein slik situasjon. Det var nokre knall og fall etter at dei hadde passert oss, det fekk vi glimt av under TV-sendinga. Då får vi be om at det ikkje blir store skader under desse fascinerande dagane.

Tour des Fjords 2018 forbi huset vårt.

Tour des Fjords

Share

I morgon startar Tour des Fjords på Lindesnes. Dei skal sykle til Grimstad, og ruta går forbi huset vårt, så har du lyst til å få deg ein fin plass for å sjå syklistane, er det bare på melde seg i Tregdeveien 285 i Mandal.

Dette sykkelrittet har ein spesiell tilknytning til Valle, for den aller første utgåva starta i Valle i august 2013. Heile bygda var på beina, kvelden før var det stort show i sentrum og mykje folk fekk kome på nært hald av stjernene frå den store verda med Thor Hushovd og Alexander Kristoff som dei største norske.

Eg laga artikkel på Setesdalswiki om hendinga, der hadde eg lista opp alle namna på deltakarane. Der står det også at lokal sponsing var på ein halv million kroner. Ein skulle få sending på TV til heile Europa. Vi som var der, hugsar at den sendinga vart det fint lite av, for då rittet starta, regna det slik at helikopteret ikkje fekk inn signala.

Etter ein tur rundt Homme kom dei att gjennom sentrum, ned Sagneskar. Der stod eg og venta i bilen for å få eit bilete av deltakarane på sykkel. Men dei kom så fort at eg fekk ikkje ned vinduet i regnet før dei var forbi, så det biletet fekk eg aldri. No lurer eg på om eg i finveret i morgon kan få eit bilete av hendinga her.

Men eg fryktar noko liknande vil skje, før eg får skimte dei på nettbrettet er dei forbi, kan hende vil det bare bli bilkortesjen etter syklistane eg får med meg. I 2013 la eg meg etter bilkortesjen, det var fredag og eg skulle heim til Mandal. Men eg tok dei ikkje att før på Sandnes, så fylgde eg etter dei til krysset på Nomeland. Der svinga dei opp bakkane mot Sirdal, eg heldt fram mot Evje.

I morgon skal eg ikkje kjøre etter kortesjen. Då skal eg gå inn og sjå på TV, det startar klokka 15.30 med Paasche og Kaggestad som kommentatorer, så det blir nokre timar med sykkelunderhaldning denne gongen.

Vonar arrangementet går utan uhell og at alle kjem vel fram.

Tore W. Aas

Share
Adoremus gospolkör

I år fyller dirigenten for Oslo Gospel Choir 60 år. Han er ein dirigent og komponist som har fått sine verk framført ikkje bare av eige kor, men også av mange andre kor. Aas er professor på NLA Høgskolen i Staffeldstgate i Oslo og har også gjennom dette inspirert mange med musikken sin.

Eg måtte slå han opp på Wikipedia i dag etter å ha høyrt gudstenesta frå Kristine kyrka i Jönköping i dag. Gospelkoret Adoremus med solistane Tomas Tegvall og Helena Timén song God gave me a song. Det gjorde dei så engsjaert og med slik glede at det smitta gjennom TV-ruta.

Her er teksten:

God gave me a song
I will sing for the rest of my life
Jesus is the light, the light of the world!
Come, let us celebrate him
Lift up your voices and sing
Jesus is the light, the light of the world!
His love is ever lasting
It’ll never fade away
On prize, in the solid rock i stand
When joy was all around me
When no one else could find me
He came away and turned my night into day
God gave me a song
I will sing for the rest of my life
Jesus is the light, the light of the world!
Come, let us celebrate him
Lift up your voices and sing
Jesus is the light, the light of the world!
He’s the alfa and the omega
The beginning and the end
Ever lasting father, the great i am
Holy, holy, holy
Is our god almighty
On heaven we’ll praise
The glory all to his name
Celebrate the king
For all you trust in him!
Celebrate the king
Lift your voice and sing!
God gave me a song
I will sing for the rest of my life
Jesus is the light, the light of the world!

Her er lenke til YouTube, unn deg ei stund med Oslo Gospel Choir: https://www.youtube.com/watch?v=9o4LFQN3hdk

Og her er lenke til gudstenesta i Sverige:

https://www.svtplay.se/video/18060931/gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-24-2?start=auto

 

God pinse

 

Nyhetsfattig dag

Share

Sjeldan har ein dag vore så nyhetsfattig som pinseaftan 2018. Det einaste som skjedde i verda i dag, var visst prinsebryllupet i England. Det var jo fascinerande å sjå TV-bileta, det var ei mobilisering av kvinner som ein sjeldan ser. Til ei forandring var det vel nesten ingen menn som vart intervjua, men kvinner i alle slags kreasjonar stilte opp langs ruta.

Av gjestene var det meir likevekt, men eg trur nok mange fekk med seg at dette må ha vore ein særs kreativ dag for dei som lagar hattar i England, for det var hattar i alle fasonger og former.

Sjølve arrangementet var prega av den pomp og prakt som ein bare kan få til i UK, men eg let meg imponere både av hestar og dei som skulle halde styr på hestane mellom alle jublande folka. Det kan ikkje ha vore ein enkel jobb. Men det gjekk fint, så langt eg fekk med meg, var det ingen «incidents».

Sjølve seremonien i kapellet var jo også fin med korsang, gospelsang og ei preike som var litt annleis enn slik ein kjenner at britiske predikantar talar. Den amerikanske biskopen var engasjerande som bare ein predikant frå over there kan vere, til slutt sa han at han måtte gje seg slik at paret kunne bli vigde, då hadde han halde på mykje lenger enn ein europeisk bryllaupstale brukar å vere.

Truleg skjedde det like mykje krig og elendighet i dag rundt om i verda som det ein får rapportar om i dei vanlege nyhetssendingane. Men i dag var rapportane frå slike hendingar lite framme i media. I grunnen var det godt, eg tenkjer mange gonger at det kunne vore fint å høyre nyheter om anna enn konflikter og dødsfall, men til vanleg er glade nyheter ikkje særleg høgt prioriterte. Ein kan lett kome til å tru at verda er stappfull av kriser og konfliktar, mens vi jo alle veit at verda også har plass til kjærleik og gode gjerningar.

Det kan vi jo minne kvarandre om når pinsa feirast, då kom Den heilage ande til kyrkjelyden.

Gratulerer, Vetle

Share

I kveld vart det 3. plass på Vetle Tveiten Hoslemo i finalen i Norske Talenter, I Bykle samfunnshus og rundt om i Setesdal og elles i Agder var det mange som fylgde med på TV2 i kveld. Mange som også stemte på Vetle, for det var stemmene som ga han tredjeplassen.

Sangen var den gamle folkevisa Håvard Hedde. Medan han før kvo utan tonefylgje, hadde han fått tonefylgje denne gongen. Flott at den gamle sangskatten kan kome så langt i ein slik konkurranse, førsteplassen gjekk likevel til engelskspråkleg sang.

Her er Vetle sin tekst:

Eg heiter Håvard Hedde og er så ven ein kar;
no vil eg bort og gifta meg og rydja meg ein gard.
Refreng
−Eg bur oppunder fjell,
og jenta hev eg lova, eg svik ho ikkje hell.
Eg heiter Håvard Hedde og bur oppunder nut;
no vil eg bort og gifta meg, eg vil kje ganga gut.
−Eg bur oppunder fjell osb.
Garden den er liten, men skogen, den er god;
der heve eg to furer, og dei skal stå i ro.
−Eg bur oppunder fjell osb.
Når borni dei vert mange, og skuldi aukar på,
så høgg eg ned den eine, den andre ho lyt stå.
−Eg bur oppunder fjell osb.
Men når me verte gamle, og kvar skal hava sitt,
så høgg eg ned den andre, og då er skogen kvitt.
−Eg bur oppunder fjell osb.
Det var no ikkje undrands at Håvard totte vondt.
Han reiste ifrå Lanjei den mørke haustenott.
−Eg bur oppunder fjell osb.
Han reiste ifrå Lanjei, og då vart jenta fest,
men det var med ein annan, det hev han trega mest.
−Eg bur oppunder fjell,
og jenta hev eg lova −ho sveik meg likevel.

Refleksjonar

Share

I dag var eg på Slottsplassen og såg toget gå forbi. Ikkje fysisk, altså, men NRK si sending var utan kommentarar og utan hopp rundt om i landet, ettersom det er journaliststreik i kanalen. Dermed var det grunnlag for eigne refleksjonar i staden for kommentatorane sine.

For det første kunne ein verta  overvelda av dei store folkemassane. Av og til fekk vi oversynbilete som synte at Karl Johansgate var full av folk så langt auga kunne sjå. Slike bilete fortel noko om kor folkerik hovudstaden er blitt med åra.

For det andre var det slåande at det var så mange etniske grupper med i toget, det var fargerikt. Politikken har vel vore at bare norske flagg skulle få plass i toget, men eg såg også FN-flagget.

For det tredje tenker eg på alle lærarane som stiller opp i toget. Eg reknar med at det var lærarar som gjekk med skulane, ikkje foreldre. Det vart for mange år sidan slik at det ikkje var plikt for lærarar å stille opp 17. mai, men dei gjer det likevel, trur eg. Kan hende er det ein turnusordning, slik at ein bytter på. For det må vere nokon som kjenner ungane som kan få dei til å gå høveleg greitt den lange ruta gjennom byen.

For det fjerde såg vi korleis det ikkje var lett for alle å innordne seg. Nokre hadde lyst til å gå ut av rekkene og gjere eit og anna sprell, men så langt eg kunne sjå, gjekk til prisverdig fint. Det var også imponerande å sjå drillgrupper som kasta stavane sine og fanga dei att, om dei miste staven ein gong, plukka dei han opp og heldt fram som om ingenting skulle ha hendt.

For det femte er det grunn til å la seg imponere over dei kongelege på ballkongen. Dei vinka og helsa og heldt på flosshattane i vinden og heldt ut i mange timar.

Endeleg er det grunn til å reflektere over innsatsen til dei mange korpsa. I vinden på Slottsplassen var det problem å ha notene på plass, men musikken gjekk likevel med liv og lyst. Dei refleksjonane fører meg også til Porsgrunn, der min svigerson Stein spelar sousafon i Brevik Musikkorps. Det korpset er 100 år i år og var difor invitert til å gå i toget i Porsgrunn, Brevik er jo ein del av den kommunen. I løpet av dagen gjekk han over 25000 skritt. Imponerande.

Utslått

Share
Kanskje kan ein vannbakkels hjelpe?

Når varmen slår inn, blir eg slått ut. Av og til blir det sagt at det er ekstra ille når varmen slår til fort, men for meg er det ingen forskjell. Difor blir nok morgondagen like roleg som den pleier å vere, vi har ingen barnebarn som går i tog i Mandal, så vi held oss heime og fylgjer feiringa på TV.

Der blir det også ei amputert feiring, for det blir visst ingen reportasjar frå rundt om i landet på NRK. Journalistane streikar, og det er ingen kontakt, etter det TV2 kan melde. Med andre ord, NRK er også utslått.

Valle Radio er også utslått, i alle fall onsdagssendingane. Det skulle vore sending i kveld, men den ble slegen saman med tysdagssendinga i går. Dermed fekk vi Tankar frå Bibelen ved Torleif Harstad i staden for andakt frå Norea. Det var ikkje noko dårleg bytte, Torleif brukar andaktsboka til Tormod Vågen, songar av Marit og Irene i tillegg til personlege opplevingar knytta til livet som kristen.

Tysdagskvelden hadde mykje musikk, både relatert til våren og 17. mai, men også folkemusikkhalvtime med Sigrid K. Jore. Og så kom Torunn Charlotte Nyberg i studio og fortalde om kva som skal skje 17. mai. I år er feiringa i Valle, noko som er høveleg, for Soknehuset på Rysstad er ikkje ferdig oppussa enno, så ein kan kanskje seie at det også er utslått for tida. Til slutt fekk vi eit flott postludium med norsk musikk, der hadde Siri funne fram desse stykka:

* Ludvig Nielsen: «Inngang (Entrance) fra Norsk orgelmesse ved Brudevigsel» spilt av Ole Karsten Sundlisæter på Mühleisen-orgelet i Trefoldighetskirken i Arendal.
* Elias Blix, melodi C.E.F. Weyse: «Gud signe vårt dyre fedreland» sunget av Kirsten Flagstad, akkompagnert av Sigvart Fotland på J.H. Jørgensen-orgelet i Ris kirke i Oslo.
* Oskar Lindberg: «Orgelkoral nr 4: Helige Ande, låt nu ske» – «Fagert er landet», spilt av Ralph Gustafsson på Åkermand & Lund-orgelet i Leksands kyrka.
* Edvard Grieg: «Fra Holbergs tid, op. 40: Rogaudon (allegro con brio)» spilt av Anders Johnsson på Casavant-orgelet i Sankt Pauls kirke i Bergen.
* Bjarne Sløgedal: «Fløyteljod» spilt av Jon Martin Høie på Jensen & Thomsen-orgelet i Lund kirke i Kristiansand.
* Signe Augusta Lindeman: «Søndagskvel på fjellet» spilt av Bjørn Andor Drage på Jørgensen-orgelet i Ålesund kirke

Koseleg prat

Share

Medan eg hadde meg ein middagslur i dag, hadde min gamle kollega Øystein Berg prøvd å få tak i meg. Dermed måtte eg prøve å ringe tilbake, men då var han i møte og svarte ikkje.

Men i kveld fekk vi kontakt, og når vi er på tråden, blir det gjerne ein koseleg prat om gamle dagar og korleis det går med elevar vi har hatt. Etter at eg slutta på Valle Vaksenopplæring, er det kome mange nye elevar som eg ikkje kjenner. Dei kan vi hoppe over, men det er alltid triveleg å høyre korleis det går med gamle elevar.

Øystein kunne fortelje at det nesten er stopp når det gjeld busetting av flyktningar i Valle no, det er for så vidt ikkje unaturleg når ein tenkjer på situasjonen i landet som heilskap. Mange elevar som har vore i Valle dei siste åra,  tek grunnskuleeksamen, den er for øvrig i morgon, og elevane kom opp i matematikk. Deretter går ferda til vidaregåande skule, noko som fører til at dei flytter frå kommunen.

Han trudde difor at det kanskje går mot slutten for vaksenopplæring i norsk om ikkje så mange år. Det er gledeleg å sjå at folk kjem seg vidare, får seg utdanning med tanke på jobb. Det er jo det ein lærar jobbar med.

Elles var han redd at skulen kom til å flytte frå sentrum og bli lagt til ungdomsskulen, det skulle visst kome ei sak om det i kommunestyret i vår. Det har vi vore imot i alle år, det er ikkje greitt at foreldre og barn går på skule same staden.

Sjølv om det er interessant å snakke om saker relatert til jobben eg hadde, er eg glad for å ha avslutta og ikkje stå midt oppi alle problema som trass alt melder seg og som må løysast i deg daglege.

Takk for ein koseleg prat, Øystein!

Foto: Brit Obrestad

Der tysdag og onsdag møtest

Share

Det var planen å ha siste onsdagssending før sommaren 16. mai 2018. Men det vart endra, så denne veka blir sendinga tysdag ei sending der tysdag og onsdag møtest.

Tysdag 15. mai
– ei sending der tysdag og onsdag møtest:
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Programinformasjon
18.05 Tankar frå Bibelen med Torleif B. Harstad

18.40 Sang og musikk-time med (17.)mai i tankane

19.30 Folkemusikkhalvtime med Sigrid K. Jore
20.00 Valle kommune informerer med Torunn Ch. Nyberg
20.30 Postludium ved Siri Johannessen med norsk musikk
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 16. mai
– inga sending

Fødselsdagar i fleng

Share

I min familie hopar det seg opp med fødselsdagar no i mai. Den store samlinga av dagar er for øvrig over, men vi har vore i gratulasjonskø omtrent dagleg siste veka.

Facebook gjev høve til å gratulere med dagen til venner som har oppgitt dagen til nettstaden, då kjem det ei påminning, så om ein er innom, er det enkelt å sende ei lita helsing. Nokre gonger er det flott, for då hugsar ein folk ein elles ikkje ville ha fått med seg. Men av og til tenkjer eg at ein nok kunne vore meir aktiv og teke ein telefon i staden for å sende helsing digitalt.

Etter kvart har Setesdalswiki fått på plass mange fødselsdatoar, så det er blitt rutine å gå innom framsida for å sjå kven som fyller år i dag. Det gjer eg kvar morgon, ofte må eg innom og lese om vedkomande, av og til kan det vere noko å fikse i artikkelen.

Geir er også oppmerksam og legg ut artikkel om runde tal på facebooksida til Setesdalswiki. Mange vil då få ei ekstra helsing, ikkje minst dei som ikkje har fødselsdato på facebook og difor ikkje får helsing på eiga side. Dermed fungerer Setesdalswiki også som sosiale medier, SoMe, som det blir kalla i våre dagar.

Ettersom eg ikkje har familie i dei indre bygder av Agder og difor ikkje har mange av mine med artiklar på Setesdalswiki, må eg nok likevel halde greie på fødselsdagar i familien på anna vis. I dag var det Brit Obrestad som hadde dag. Hennar bilete har ofte vore med når eg skriv blogg, så eg sender ei spesiell helsing til henne. Eg prvde å laste opp eit av bileta hennar, men det fekk eg ikkje til i kveld, så du får glede deg over eiga blomeprakt, kor du enn måtte vere i verda når du les dette.