Alle innlegg av Harald Haugland

Ansvarleg

Share

I kveld var eg ansvarleg for onsdagssendinga i Valle Radio. Det kan fort bli litt plunder når eg sit i Mandal og skal ha sending frå Valle, og i kveld var det ikkje heilt lett å få forbindelsen, så Jørund Georg Jore heldt på å gje opp og sa at eg måtte rekne med å bare bruke mobiltelefonen. Men så, ti minutt før vi skulle på lufta, så fungerte det å bruke Skype, slik det har vore vanleg tidlegare.

Som vanleg var det tankar frå Bibelen først, og der var det Torleif Harstad som var i studio i Valle. Eg hadde gjort avtale med Magnus Berg om å ha kommunen informerer noko kort, for eg hadde mykje på programmet. Det var han glad for, han hadde lite og planla å bruke Bygdenytt.

Men i staden kom Torleif Homme, og han hadde så mykje på hjarta at vi kunne nok brukt halvtimen. Han fortalde om arbeidet med vatn og kloakk frå Kraftverket og sørover. På Nomeland hadde dei funne litt av kvart snadder for arkeologar då dei opna planlagt trasé, så  i staden for å starte utgraving som ville forsinka prosjektet med eit år og fordyra det svært mykje, hadde dei lukka det og funne ein annan stad å leggje ledningen. Han fortalde også at i Valle sentrum har dei starta eit arbeid med å opparbeide området bak bensinstasjon og butikkar for å få parkering.

Første gjester i Aktuell time var Sigrid Lien og Leonhard Jansen. Dei håpa at eit besøk i Valle Radio kunne få lyttarane til å leite fram gamle bilete og dele med Setesdalsmuseet. Eg vil kome tilbake til det i bloggen i morgon, saman med anna stoff frå sendinga.

Gamle hus

Share

Gamle hus var eitt av fleire tema i sendinga i Valle Radio i kveld. Eivind Dalseg frå Bygningsvernsenteret snakka med Siri Johannessen om eit tema som begge var engasjerte i, og då blei det ein god samtale fagfolk imellom. Vi fekk mellom anna vite at det var 200 bygningar frå før reformasjonen i 1537 i Agder, og dei er automatisl freda. Så er det ei rekke bygningar frå før 1650, som er ei anna grense. Eg er amatør på området, så eg fekk neppe alt med meg, og eg sat ikkje med penn og papir for å ta notatar, det burde eg nok gjort, for då hadde eg nok fått med meg meir.

Før dette hadde ho ein samtale med Erlend Gunstveit. Han skal ha konsert i Bykle nye kyrkje i desember, så det er ei stund til, men han gledde seg til konserten og hadde vore der før. Han fekk spørsmål om han kunne ta gitaren og spele utan stort band, og det kunne han, han syng vel i skjæringspunktet mellom country og vise, etter det eg skjøna. Vi fekk høyre eksempel på musikken hans og, eg tenkjer at fleire fann den fin og kanskje vil skaffe seg billett på ticketmaster.com eller håpe på å kome inn gjennom dørene ved å kjøpe billett ved inngangen.

Som eit apropos til TV-aksjonen hadde Siri også ein samtale med Mari Stokstad frå Leger uten grenser. Ho hadde vore feltarbeidar på Cuba og ville gjerne reise ut att når familien var klar til det, då ville ho helst til Afrika. For henne var det svært meiningsfylt å arbeide for organisasjonen, som ikkje bare engasjerer leger, men også alle dei som jobbar rundt for at legane skal kunne yte sitt, alt frå sjåførar og sjukepleiarar til bygningsfolk og kontorpersonale.

Som vanleg vart tysdagssendinga avslutta med Postludium, og i kveld hadde Siri funne fram eit verk som tok heile den halvtimen programmet varer: Franz Liszt: Ad nos. Salutarem. Det var monumentalt og sterkt og strålande spelt av Simon Preston.

Haustferie og radio

Share

Denne veka har skulane haustferie, men Valle Radio har fullt program både tysdag og onsdag. Kan hende blir Opi sending med Jorunn og Kåre litt ekstra sprek når det er haustferie og folk på hytter rundt om, det står att å finne ut.

Her er programmet for dei to dagane:

Tirsdag 4. oktober
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og en oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein (Norea)
18.15  Over en åpen bibel ved Svein Anton Hansen fra Norea
18.30 Musikktimen med bl.a. Kjetil Alver Lund i Flokkdyr og Erlend Gunstveit

19.30 Aktuell time med
Eivind Dalseg fra Bygningsvernsenteret om gamle hus, og
lege Mari Stokstad Olsen, feltarbeider for Leger uten grenser ifm TV-aksjonen 2022

20.30 Postludium ved Siri Johannessen

21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 5. oktober

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt frå klokka 20.30: Ingeborg Åkre Løyland
Program
19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif Harstad
19.30 Kommunen informerer ved Magnus Berg
19.45 Aktuell time om gamle bilete ved Sigrid Lien, om psykologi ved Gro Anita Homme, om fotografering ved Helge Reber og om sauesjåglimt ved Ørnulf Hasla
21.00 Opi sending ved Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike

Foto

Share

Eg er ikkje så flink til å fotografere, men av og til glimtar eg til og knipsar eit bilde. Då er det hyggeleg å kunne dele det på Facebook, og ofte får eg tommel opp frå vener som ser det. Vi likar å få LIKER på bileta vi tek.

Det er ofte vanskelegare å få tommel opp for tekstar, blogginnlegga mine får som regel maks fem, skulle eg få ti ein gong, er det storveges. Som oftast legg eg meir arbeid i eit blogginnlegg enn i eit foto, det er jo gjort på eit sekund. Men ein kan jo bruke litt tid på å finne eit motiv, då.

Til onsdag skal eg ha med Helge Reber frå Vennesla i Valle Radio. Han tek mange bilete og får dei ofte synt på NRK Sørlandssendinga si side. Eg lurer på om han har nokre tips til andre som tek bilete. Eg trur ikkje eg kjem til å få eit bilete på Sørlandssendinga, men du som høyrer på programmet, kan kanskje få eit tips.

Men då må du høyre på sendinga onsdagskvelden frå klokka 19. Helge kjem på lufta om lag kolla 20.15.

John Knudsen Rystad

Share

I går fekk Setesdalswiki ein ny flott artikkel av Siri. Den var om emigranten frå Rysstad som vart prest i Texas. Foreldra kom til Amerika i 1845, då var han ikkje fødd. Då han starta som prest, var han einaste norske presten i heile den store staten. Han tok også initiativ til å få til eit leseværelse for sjøfolk i Galveston, seinare hadde også Sjømannsmisjonen arbeid der og i Houston.

I dag sat eg og funderte på kven eg skulle ha med i Aktuell time komande onsdag. Då fekk eg melding frå Ørnulf om at han hadde ein halv time med opptak frå Sauesjå 2022. Dermed var programmet i boks, ettersom eg alt hadde to avtalt to innslag tidlegare. Det er alltid godt når det legg seg til rette.

Siri fann eit bilde av kyrkja der John Knudsen Rystad var prest.

Oversyn over hausten

Share

I morgon skriv vi 1. oktober og komande onsdag er det min tur til å ha sending i Valle Radio. Eg burde nok helst slutte med det, sjølv om teknikken gjer det mogleg og Setesdølen gir meg informasjon om ting som hender i Setesdal, er eg jo meir på avstand frå livet i dei indre bygdene når eg held til her i Mandal.

Men enn så lenge er eg med, i haust blir det tre sendingar på meg etter den oppsette planen, så eg får prøve å følgje med så godt eg kan. Kvart halvår lagar Ørnulf ei liste over kven som skal ha oppgåver i radioen og sender den ut til oss. I kveld fekk eg endeleg lagt den ut på Setesdalswiki, så no kan du gå inn der og sjå kven du skal kontakte om det er noko du vil ha med i radioen.

Berit Henriksen i Folkeakademiet er flink til å tipse oss om folk dei får på besøk. Ofte blir det då innslag i Valle Radio med dei. Publikum blir vonleg ikkje mindre med slik førehandsomtale. Til onsdag har eg fått med meg Gro Anita Homme, ho skal ha eit innslag i Kulturveka 2022, og då kan det vere interessant å snakke litt på førehand.

Elles blir det ofte at ein finn noko interessant i avisa og spinn vidare på det. Slik blir det nok for meg denne gongen også. Men det får vi kome tilbake til.

Kontroll

Share

Når ein er fem og sytti, song Wenche Myhre i kveld. Vi er like gamle, så eg kan vel også synge det. Men eg er ikkje så sprek som ho, så i dag måtte eg ein tur på sjukehuset for kontroll av lunger og pust. Om natta har eg pustehjelp, BIPAP kallast det. No skulle sjukepleiaren kontrollere korleis stoda var etter at eg hadde hatt ei slik  måling i natt. Då ligg eg med eit fingerbøll som registrerer det som skjer.

Sørlandet sjukehus Kristiansand er eit sjukehus som legg under seg mykje areal. Eg sa til Reidun at om dei hadde bygd i høgda i staden for å breie seg ut på Eg, så hadde det vore lettare for mange, då kunne vi nytta heis. I dag måtte ho kjøre meg i rullestol gjennom lange gangar før eg kom til laboratoriet der dei skulle ta prøvane.

Prøvane var fine, det lite endring i høve til tidlegare, så dei trong ikkje justere verken medisin eller teknisk hjelp. Eg fekk ei ny maske som ikkje klemmer over ørnenasen min, sjukepleiaren måtte hente tre-fire før ho fann ei som fungerte godt nok.

Denne gongen var Reidun med gjennom heile prosessen og fekk sjå korleis det fungerer. Elles når vi har vore til kontroll, har ho hatt seg kaffi medan ho venta. Denne gongen var vi begge ganske svoltne då vi kom heim etter fire timar på farten.

Medan sjukepleiaren var på leiting etter masker, tok eg dette bildet frå eit sjeldant sterilt kontor: Bord og tre stolar, det var alt.

Kan være et bilde av blomst og innendørs

 

Protest

Share

I kveldens sending i Valle Radio var det ikkje vanskeleg å høyre Johs. Bjørkeli sin indignasjon over krigen i Ukraina. Han avslutta sendinga med countrymusikk, som så ofte før, men lufta meininga si om den aktuelle situasjonen.

Før dette høyrde vi Ann Christin Jacob i Kommunen informerer, ho nytta stoff frå Bygdenytt for oktober, som no var klar til utlevering.

Deretter var Sigri Åkre i studio saman med Ørnulf Hasla for å snakke om sauesjåmarknaden, der det blir stor ståhei med sauer, folk, handel på marknad med 40 seljarar, suppe i Sæbyggjen, i det heile ein marknad av godt, gammalt slag.

Så var Sigurd Langeid på telefonen. Han kunne fortelje at godt politiarbeid hadde oppklart saka med innbrot i Grendi, endåtil ein stor del av tjuvegodset var kome til rette. Så minna han om at i mørket ser ein ikkje folk som ikkje har refleks, så no var det viktig å passe på å nytte refleks.

Frå Bykle fekk vi høyre Tor Bernhard Sagland om TV-aksjonen 2022. Den er 23. oktober og går til Leger Uten Grenser.

Ein variert kveld i radioen, med Johs. sin protest til slutt.

Ny prest

Share

Den  nye presten i Valle, Toralv Frøysaa Lie, var gjest i studio i Valle Radio i kveld. Her fekk vi høyre at han gjekk på Hornnes landsgymnas, studerte to år på Misjonshøgskolen i Stavanger, men sidan fullførte teologistudiet på Menighetsfakultetet i Oslo.

Seinare var han prest fleire stader, både i Rogaland og Agder, men også i Nord-Norge, meiner eg at han sa. Eg burde jo teke notatar, slik at eg hadde noko meir handfast å gå ut frå når eg skulle skrive blogg, men slik vart det ikkje.

Eit tema dei snakka om, var Celebrate Recovery, som han har vore engasjert i. Organisasjonen sitt hovudkontor i Norge ligg i Iveland. Det er eit tolv-trinns program og liknar på det som Anonyme Alkoholikarar har, der ein skal kome ut av avhengigheit.

Celebrate Recovery er et kristent 12 trinns program som tilbyr hjelp til mennesker som opplever vanskeligheter i sine liv. Angst, depresjoner, smerte, sorg, avhengighet og medavhengighet er bare noen eksempler på hvilke vanskeligheter dette programmet hjelper norske kvinner og menn med i dag.

Dersom du opplever at du ikke mestrer ditt liv, at du sliter med avhengighet, angst, sinne, medavhengighet eller på andre måter føler at livet er vanskelig, da skal du vite at du ikke er alene. CR kan tilby deg et trygt sted der du kan jobbe med dine problemer i et trygt og inkluderende miljø. Celebrate Recovery er et Kristus sentrert program som består av et fellesskap av mennesker som erkjenner forskjellige problemer i sine liv. Vi møtes en gang i uken til undervisning og til samlinger i grupper som er relaterte til vårt tilfrisknings område. Her er det ingen som vil forsøke å «fikse» deg. Men du vil oppleve at du gjennom samvær med andre mennesker som er i samme situasjon som deg, vil bli satt i stand til å gjøre de endringene i eget liv som er nødvendige. Gjennom undervisning, lovsang og ved å sette ord på egne tanker, følelser og handlinger i delegruppene opplever vi at mennesker blir satt i frihet fra ting som har preget dem i årevis. En sponsor som står ved din side, trinnstudie til opplæring, delegruppene for egenterapi og fellesskapet med andre «ekte» mennesker som en sosial støtte gir en flott atmosfære som tilrettelegger for arbeidet med egen tilfriskning.

 

Celebrate Recovery programmer ble opprettet/utformet av John Baker i samarbeid med Rick Warren, pastor i Saddleback Community Church (USA) i 1991. Celebrate Recovery Norge er en offisiell samarbeidspartner med CR i USA med hovedkontor i Iveland. Celebrate Recovery startet i Norge i 2007.

Siden arbeidet startet i 2007 har mange mennesker fått hjelp, og CR er i ferd med å etablere seg på andre steder i Norge.

Tre sendingar

Share

Denne veka er det tre sendingar i Valle Radio.

Tirsdag 27. september

Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret

18.15 Over en åpen bibel med  Svein Anton Hansen fra Norea
18.30 Sang og musikk

Country Gospeltimen ved Per Govertsen med Hans Petter Martinsen som gjest

19.30 Aktuell time med bl.a.:
den nye presten i Valle og Bykle: Toralv Frøysaa Lie

pTro-gjesten: Per Ove Berg – Trygg på farlige reiser
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 28. september
Tekniker: Jørund Georg Jore
10.45 Direktesendt styremøte i Setesdal regionråd
Onsdag 28. september
Tekniker og ansvarlig: Siri Johannessen
19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer med Ann Christin Jakob, leiar HR og velkomstsenter
20.00 Timen med Sigri Åkre og Tarald Myrum fra Sauesjåmarknaden
Sigurd Langeid fra politiet, og Tor Bernhard Sagland om TV-aksjonen 2022 i Bykle
21.00  Musikk med Johs, Johs Bjørkeli med musikk og historier knyttet til den
Siste del av timen tirsdag: