Alle innlegg av Harald Haugland

Hacccccking

Share

Det som i utgangspunktet var ein fredeleg måndag vart alt anna enn fredeleg då eg trykte på ei lenke på Facebook. Plutseleg var kontoen min hacka, og så fekk vennene mine same lenka. Ei følgde lenka lenger og enda opp med å få tappa bankkontoen for fleire tusen kroner. Ho melder saka til politiet i morgon, men må vel sjå langt etter å få att pengane sine.

Det heile gjekk langt over min forstand, så eg ringte til Helge for å få hjelp. Han kom meg til unnsetning og klarte å få bort dritten slik at eg kom meg tilbake, men eg bed om orsaking for alt bryderiet venene mine har fått på grunn av dette.

Siri endra programmet i Valle Radio slik at ho i morgon vil snakke med Setesdal IKT om datasikkerheit og datasikring. Det skjer klokka 19.30, så der er det programmet du kan lese i avisa i morgon, litt endra.

Tirsdag  26. oktober
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri
18.15 Andakt fra Norea Mediemisjon, ved Martin Birkedal
18.30 Sang og musikk med Roald Arnesen fra Norea, som kommer til Nomeland Bedehus kommende helg, og Harald Haugland
19.30 Timen med Ørnulf Hasla, og Aasmund Nordstoga som kommer til Ose kommende fredag.
20.30 Postludium ved Siri Johannessen, Bachs kantate, Aus der Tiefe rufe ich
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag  27. oktober

Teknikar: Jørund Georg Jore
18.00 Kommunestyremøte i Valle kommune

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Politiet har lagt ut denne meldinga

Vi har den siste tiden fått flere tips om at folk mottar meldinger fra det som ser ut til å være noen man er venner med på Facebook eller Instagram. I meldingen blir man bedt om å oppgi mobilnummeret sitt i forbindelse med en konkurranse der man kan vinne en premie. Deretter blir man bedt om å oppgi en kode man får på SMS.
Det som egentlig har skjedd er at mobilnummeret og koden har blitt brukt til å logge inn på kontoen din via tofaktorautensering. Videre kan den uvedkommende få tilgang til å endre passordet ditt, og logge deg ut av andre enheter. Da har du mistet kontroll over kontoen din, som deretter kan bli brukt videre til å lure andre.
💡Vær obs dersom du mottar melding fra venner som ber deg om telefonnummeret ditt, og å oppgi kode på SMS.
Er du i tvil om noen forsøker å lure deg, ta gjerne kontakt med oss i nettpatruljen👮

Orgelmusikk

Share

Valle Radio er vel den einaste radiostasjonen som kvar veke sender orgelmusikk på lufta. Av ein eller annan grunn er orgelet sett til side i kykjemusikken no for tida. I dag såg eg litt på svensk gudsteneste på svensk TV2, dei har det kvar sundag klokka 10, men i dag var det gospelmesse og ingen orgelmusikk, og når den elektroniske musikken endåtil vert fylgd av engelsk tekst, då stoppar eg.

Eg høyrde på ein samtale i NRK 2 i dag om korleis engelsk blir meir og meir brukt, folk skammar seg visst for å bruke morsmålet.

Musikk treng ikkje språk for å vere vakker, kormusikk med latinsk tekst kan klinge vidunderleg i eit kyrkjerom. Men om ein skal skjøne teksten, bør den vere på morsmålet. Om ein går på konsert med framandspråkleg tekst på det som vert framført, bør ein få tekstark.

Gjennom åra har vi hatt mange komponistar for orgel i radioen, men det er mange att, eg har ei diger bok A Dictionary of Organ Composers, den er på nesten 800 sider og ha omtale av 5000 komponistar, så det er mykje å ta av. Ein oversikt etter nasjonalitet syner om lag 130 norske komponistar som har skrive for orgel.

Tysdag er det igjen tid for Postludium i Valle Radio. Gled deg!

Santalmisjonshistorie

Share

I dag har eg bladd mykje i boka Santalmisjonens historie på misjonsmarken av Johannes Gausdal. Det vart til slutt ein artikkel på Wikipedia om boka, der er det Litteratur som er tema i Månedens konkurranse, så då kunne eg kombinere deltaking og skriving. Boka er frå 1937, misjonsarbeidet der starta i 1867, så det er 70 års arbeid samla mellom to permar. Her er artikkelen:

Santalmisjonens historie på misjonsmarken er en bok av Johannes Gausdal. Den kom ut på Santalmisjonens forlag i 1937 og var på 340 sider inndelt i tre avdelinger.

Første avdeling fra side 7 til 55 har tittelen Santalmisjonen som frimisjon. Her gjennomgår Gausdal årene fra 1867 til 1877 år for år.

Avdeling II omfatter side 56 til og med side 214 og går fram til 1910. Her er tittelen Luthersk kirkelig anerkjent pionermisjon.

Til sist kommer en liste over misjonærer gjennom de 70 år boken dekker, lokale personer ordinert til prester, statistikk over døpte, årlige gaveinntekter, navneregister og kart.

Gevinstar

Share

No er det så lenge sidan det har vore basar at ein har mest gløymt kor flott det er å kome heim med gevinstar. I kveld var Reidun på basar til inntekt for NMS på Kirkesenteret i Mandal, og sanneleg kom ho ikkje heim med gevinst.

Snart er det tid for jolemessa på Rysstad, Tallak Hoslemo har meldt på Facebook at ein kan kjøpe lodd via han, eg trur det var ti kroner loddet. I Mandal kosta årene 50 kroner for 5 nummer, så det blir jo ti kroner nummeret det også. Det er bare å melde seg til Tallak om ein vil ha vinnarsjansar på Rysstad i november.

Sjølv sat eg heime og såg litt på gullrekka, men så dukka eg ned i nokre av dei bøkene eg skreiv om i går. Ei av dei var så gammal at ho var falt i det fri, som det heiter og bøker som er på min alder og eldre. Kan hende skulle eg skrive noko frå den boka inn digitalt, eg får no sjå.

Her er spannet med Godis som Reidun kom heim med. Eg lurer på om det varer til jol.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Nye bøker

Share

Eg skreiv Nye bøker, men dei er vel helst gamle. Den eldste er frå 1937 og den yngste er frå 1991. Eg hadde tinga dei frå Pilegrimen Antikvariat her i Mandal, det er Kjell Dahlene som driv det. Grunnen var at eg meinte at dei ville gje meir innhald til Setesdalswiki si dekning av kristenliv og misjon.

Av og til kjem det tankar om at eg heller skulle ha laga eit leksikon for kyrkje- og kristenliv enn å halde på med Setesdalswiki. Men eg har halde fast på å ha det saman, så får det våge seg. Leksikon av i dag er ikkje som i gamle dagar, då det var bøker og ein måtte helst ha eitt tema eller område i ei bok og så heller lage ein ny om ein ville ta opp andre tema. Med eit digitalt leksikon der ein kan ha lenker mellom artiklane, kan ein gjerne sause saman både hummer og kanari. Kvar artikkel står for seg, gjerne med ei foreldrelenke og ofte med lenker til andre artiklar.

Den yngste boka var Ordet i sentrum. Den handla om Bibelskolen i Oslo, kom ut i 1991 då skolen var 75 år. Den eldste boka var frå 1937 og heitte Santalmisjonens historie på misjonsmarken. Der var det mange misjonærbiografiar. Det var det også i  boka Misjonærer 1891-1941, som hadde biografiar om Kinamisjonen sine misjonærar.

Nå blir jobben å skrive biografiar i moderne språk basert på desse bøkene. Ein treng ikkje vere arbeidsledig om ein er pensjonist.

Manglande lenker

Share

I dag har eg undra meg på noko eg ikkje hadde tenkt på før. Eg fekk eit spørsmål om ein person som var død og som eg alt hadde artikkel om, men utan å ha fått med at ho var død. Til slutt måtte eg ringe og spørje, og då fekk eg svar og kunne skrive det inn på Setesdalswwiki.

Men kvifor hadde eg ikkje fått det med tidlegare. Etter kvart som eg leita synte det seg at eg hadde artikkel om henne utan mellombokstaven som var nytta i dødsannonsen. Verre var det at eg etter kvart oppdaga at på sidene mine om overskrifter i Setesdølen i 2021 såg det ut til å ikkje vere lenker i mange artiklar. Lenkene skal jo gje lesaren høve til å leite vidare i leksikonet, men i starten av dette året ser det ut til å ha svikta, eg har bare skrive inn overskriftene utan lenker. Eg må nok ta meg ein runde i morgon og så kva eg kan gjere for å fikse det.

Sendinga i Valle Radio i kveld var framleis sterkt prega av Kulturveka, difor skulle ikkje kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr snakke så mykje om det. I staden snakka ho litt om innsamlingsaksjonen komande sundag, som er til Plan Norge sitt arbeid. Framleis mangla det nokre bøssebærarar, og folk som ville stille opp kunne vende seg til Malla i Velkomstsenteret, ho har ansvar for kommunal informasjon både på Facebook og elles.

Aud Sunniva Fuhr var også glad for at det hadde kome mange innspel til trafikktryggingsplanen som har vore ute på høyring. Det hadde også vore innbyggarworkshop med 40-50 deltakarar som hadde sagt si meining om både trafikk og andre saker.

I samarbeid med dei andre kommunane i Setesdal har Valle no fått ergoterapeut. Han er i Valle kvar tysdag og har kontor saman med fysioterapeuten. Ein treng inga tilvising frå lege for å ta kontakt, det er bare å ringe.

Dette var kveldens program. Eg måtte sende ein spesiell takk til Ronny for det flotte bluesprogrammet som avslutta kvelden.

Ansvarleg og teknikar Siri Johannessen
19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Aud Sunniva Fuhr, kommunedirektør Valle kommune
20.00 Lokal time:
– August Borgås frå August & Martin
Stein Roger Sordal om ny plate
– Gro Berit Straum og Harald Eivindson om bekymringsmestringskurs, for meir info og påmelding sjå: LMT Setesdal
21.00 Ronnys blå time med Ronny Stavsholt

Gode minner

Share

I kveld hadde eg ein samtale med Ove Berrefjord i Valle Radio. Han reiste frå Valle i 1997, så det vart ein samtale der vi delte gode minner frå lang tid tilbake.

Ove var sterkt engasjert i arbeidet på Nomeland bedehus, i den tida vart det drive Fredagsklubb med mange unge som kom for å vere saman i sosialt samvær og få ein andakt på fredagskvelden.

Då asylsøkjarane kom til landet i 1987, var Ove raskt på pletten for å inkludere dei i lokale aktivitetar. Ein av desse skreiv dette på sida hans i dag:

Rijad Ibrul Schmeisser

Tidlig på 90-tallet kjørte du meg og 3 andre flyktninger fra Rysstad til en ungdomsklubb i Valle i en liten Fiat Punto hvis jeg ikke husker feil. Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan det var mulig å finne plass til så mange mennesker i den lille bilen. Bildet av garasjen din fikk meg til å huske den episoden.
Og Ove svarte:

Takk gode venn for herlige minner. Det var en fin tid, og jeg tenker ofte på Deg og alle de andre som kom til Norge og Rysstad i forbindelse med den fryktelige krigen i eks- Jugoslavia. Midt oppe i alt det vonde i krigen så ble det født noen evige vennskap på asylmottaket på Rysstad. Det har gledet meg masse.
Det var en Fiat UNO, og jeg er helt enig med deg at det er vanskelig å skjønne hvordan vi fikk plass. Men i utfordrende tider er vi heldigvis flinke til å gi hverandre rom. Ønsker Deg og dine alt godt !
Kan være et bilde av bil og snø
Eg er nok ikkje enig med Ove når det gjeld snø. For meg kan vi klare oss med ferdig måka snø (regn) heile vinteren.

Ajour

Share

Eg hadde sakka akterut i å skrive inn overskriftene i Setesdølen. Mange nummer i oktober låg og venta på meg då eg i kveld med god hjelp frå Reidun tok meg på tak for å kome ajour att. Så ivrig var eg at eg ikkje reagerte då Reidun meinte at vi alt hadde skrive inn nr. 77. Ho hadde rett, som vanleg, den var skriven inn, men ikkje lagra av ein eller annan grunn. Den stod på ei fane eg ikkje har brukt på ei stund, og når noko er ute av auge, er det også ute av sinn.

Men no er vi i det minste ajour med overskriftene. Det er verre med bileta av førstesidene, der har eg vore slapp og ikkje lasta ned bileta etter kvart, så det står att ein ny innsats for å få dei på plass, om eg no får det. Og så er det jo mange røde lenker som må dekkast. I dag skreiv eg også inn nokre av dødsfalla i oktober, men fleire ventar der også, så om eg skreiv i overskrifta at eg er ajour, så er det bare tilsynelatande.

Heldigvis held Siri trutt og godt på og skriv om sendingane ho har ansvar for i Valle Radio, så vi har vel dekka det som skjer der ganske godt.

Og så er eg i det minste i gang att, så får vi sjå kva som kjem ut av det denne gongen, om det bare var ein raptus eller om det vil vare ved. Eg hadde også ein prat med Geir i dag, han meinte at når fotballtreningane no sluttar, ville han kunne skrive meir.

Det er dessverre alt for mange raude lenker ennå.

 

 

Ny kulturveke

Share

Også komande veke er kulturveke i Valle. Det pregar sjølvsagt programma i Valle Radio, for radioen speglar livet i bygda. Her er programmet for veka:

Tirsdag 19. oktober
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri
18.15 Andakt fra Norea Mediemisjon
18.30 Sang og musikk med Torgny Monan som kommer til Dagsenteret i morgen
19.00 Årets TV-aksjon: Thor Bernhard Sagland og fylkeskoordinator Øivind Berg m.fl.
19.30 Timen:
Harald Haugland møter Ove Berrefjord
Naturvern, kulturlandskap og Rune Sævre
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland

21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 20. oktober
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Aud Sunniva Fuhr
20.00 Timen med August Borgås fra August & Martin, Stein Roger Sordal om ny plate, og Harald Eivindson og Gro Berit Straum fra LMT om bekymtringsmestrin
21.00 Ronnys blå time med Ronny Stavsholt

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Uro i Eswatini

Share

Vårt barnebarn Kristine går på gymnas i Eswatini, det vesle landet nord i Sør-Afrika. Deet har ikkje vore heilt problemfritt, ho måtte utsetje å reise dit på grunn av uro i landet. No er ho der, og no er det også uro i landet. Eg fann desse opplysningane på Internett:

Elever i Eswatini har protestert i ukevis og krever politiske reformer. Nå har myndighetene utplassert soldater ved skolene.

Både soldater og politi har blitt utplassert et ukjent antall skoler etter demokratidemonstrasjoner der elever ved rundt 40 skoler deltok mandag, sier prodemokratiske grupper. De mener hæren har blitt satt inn for å skremme dem.

Elever på både grunnskole og videregående i Afrikas siste absolutte monarki, tidligere kjent som Swaziland, har boikottet undervisning og gjennomført rolige protester den siste måneden.

De krever hovedsakelig løslatelse av to lovgivere som ble arrestert under demonstrasjoner for demokrati tidligere i år. De krever også bedre læringsforhold og gratis utdanning.

En talsperson fra hæren sier soldatene ikke er fiender av folket, men er utplassert for å bevare ro.

Her heime feirar familien Helge sin 50-årsdag på Sandøya medan eg er heime og slepper katten ut og inn.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.