Alle innlegg av Harald Haugland

Julesong-rebusar

Share

Til kveldens sending i Valle Radio hadde eg laga julesongrebusar. Ørnulf bestilte 12, men han kom bare gjennom halvparten, for han fekk små samtalar med innringarane.

Her er rebusane som vart nytta og løysingane:

1. På låven sitter nissen

Preposisjon +driftsbygningen + kviler rumpa + tomten
2. Det lyser i stille grender
Bestemt artikkel + skinner + preposisjon +rolige + utvekst på tre + ikke her
3. Glade jul
Lykkelige + høytid
4. Du grønne glitrende tre
Ikke jeg + umodne + strålende + tall
5. Å jul med din glede
Infinitivsmerke + høytid + ikke mot + ikke min + lykke
6. Så går vi rundt om en enerbærbusk
Konjunksjon + vandre + preposisjon + ring + ikke innhold i + artikkel + tresort
 
7. Deilig er den himmel blå
Nydelig + presens + artikkel + motsatt av jord + farge
Den siste kom det ingen telefonar på, og da nytta han høvet til å trekke ut vinnarar. Dei som ringde inn og vinnarane finn du her:

Før den opne sendinga hadde Øyvind Jacob ansvaret. Programmet var slik:

Ansvarleg Øyvind Jacob
Teknikar Liv Gunn Viki
Telefonvakt Silje Bratteland
19.00 Tankar frå Bibelen med Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer der vi bl.a. presenterer den nye fysioterapauten Ida Rosseland
20.00 Øyvinds time.
– Gamle radiosendingar frå NRK om Setesdal. Denne gong om gamle joletradisjonar. Programleirar Sigmund Skomedal og Gunnar Stubseid. Medvirkande er Lars Rysstad, Gro Heddi Brokke frå Rysstad, Ingebjørg Lande frå Bygland, systrene Birgit Tveiten, Ingebjørg Sandnes og Vilborg Homme frå Valle, Håvard Byklum og Margit Holen frå Bykle.
– Opptak frå opninga av Coop Prix i Valle 6.des

Eg kommenterte dette på Facebooksida til Valle Radio:

Fin løysing på kommunen informerer. Oftare burde ein presentere nye folk i den halvtimen, og slik det vart gjort i kveld, ga oss eit interessant møte med den nye fysioterapeuten. Innslaget frå opninga av Coop Prix Valle var også godt og dei historiske glimta ikkje mindre. Takk for variert sending

90.000 artiklar

Share

I dag runda vi ein milestein då Siri Johannessen la inn artikkel nr. 90 000. Den handla om Piet Kee, ein nederlandsk komponist og organist. Det var altså ikkje ein setesdøl, men ein nederlendar som fekk artikkel med rundt tal denne gongen. Setesdalswiki har ikkje bare artiklar om folk frå dalen og dei indre bygder, men også om folk som er til dømes utøvarar i Valle Radio, og ettersom Valle Radio er den einaste radiokanalen i Norge med faste orgelprogram, dukkar gjerne utanlandske komponistar og organistar opp i våre artiklar. Ofte er det ikkje informasjon på norsk om desse, så dersom folk googlar dei, vil dei lett hamne hos oss. Kan hende dei då les andre artiklar på Setesdalswiki når dei først er innom nettstaden. I tillegg syner det seg jo at sjølv om vi skriv regionalt og lokalt, er det mange tilknytningspunkt til nasjonalt og internasjonalt, og desse er det fint å peike på.

Sist gong eg skreiv på Såpekassen, hadde vi 89 700 artiklar. Det var 9. september 2018. Vi brukte altså vel tre månader på 300 artiklar. Forrige tusental runda vi 15. mars 2018. Ved inngangen til 2018 hadde vi 88 702 artiklar, så til no i år har vi fått 1298 nye. Tilveksten i fjor var på 1790 nye, men det var rekord, normal tilvekst ligg nok heller på om lag 1400. Takk til Siri for artikkelen som gav nytt rundt tal så vel som artiklar om andre komponistar og organistar (og alt anna).

Kveldens sending, tysdag 11. desember 2018 i Valle Radio hadde desse innslaga:

18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein om tilgivelse
18.15 Over ein open Bibel med Svein Anton Hansen frå Norea
18.30 Aktuell time
*Tom Teien, forlagssjef i Lunde forlag
*Ellen Jansen om englar
19.30 Musikktimen
*Kim Rysstad om plateslepp og musikk
*Adventsmusikk
*Postludium med Niklos K. Besteland

Nye folk

Share

Av og til seier eg til meg sjølv at eg gjerne skulle skrive om anna enn folk på Setesdalswiki. No er det tid for politiske lister og for å skrive om folk som står på listene. Men eg tenkjer på alle andre ting ein kunne skrive om.

Problemet er bare at eg ikkje har tilgang til så mykje kjelder no som då eg budde i Setesdal. Då kunne eg gå innom på biblioteket om det var noko eg lurte på eller kanskje til og med finne boka eller publikasjonen som hadde informasjon.

På den andre sida må eg ikkje sjå meg blind på alle gode kjeldene eg har tilgang til, ein finn kjelder til det meste på nettet om ein leitar litt.

Dei siste dagane har Setesdalswiki fått artiklar om Knut Eldhuset og Ånund Eldhuset. Det er også pussa litt på artikkelen om far deira, Hallvard Eldhuset. Truleg kan vi også få artikkel om Kattedalsbekken i Åraksbø, der hadde Knut vasshjul som gutunge. Kan hende skriv han også om Kattedalen, eg lurte i alle fall på kvifor dalen fekk det namnet.

Slik sit ein og les og vex, som Jørgen Løvland sa det. Sjølv om Setesdalswiki no snart rundar 90.000 artiklar, har vi bare så vidt pirka borti alt det er å skrive om når ein tek for seg det som er relatert til Setesdal.

3000 bilder

Share

I dag lasta Geir Daasvatn opp bilde nr. 3000 på Setesdalswiki. Han skriv:

«LES og VEX»
I dag la eg inn mitt bilete nr. 3.000 på Setesdalswiki. Det begynner å bli ei lita samling. Biletet er av Myrstålmyrbua på heia til garden Lauvland sør i Evje. På Lauvland vaks utanriks- og statsminister Jørgen Løvland (1848-1922) opp, på bruket «Der nede». Som dei andre gutane var han hjuring i oppveksten, og var oppe på heia med dyra. I ein vegg på bua på biletet skar han inn det som blei eit motto for han – «Les og vex». Eg trur det skjedde då han var rundt 13 år gamal. Han skal ha lese uttrykket i «Dølen», bladet til Aasmund Olavsson Vinje. 


Turen for å få tatt biletet var litt meir strevsam enn vanleg; eg ramla oppi ein bekk på vegen  Men heldigvis med beina først! Det var iskaldt å gå vidare i eit par kuldegrader og blaut til langt opp på låra. Men eg orka ikkje køyre heim att for å skifte tøy. Det var uansett ein bagatell, for som biletet syner var det ein aldeles strålande vinterdag på mine trakter. 


Det er veldig moro å skrive på Setesdalswiki, anten det er frå Bjåen heilt nord i Setesdal eller frå Lauvland på grensa mot Iveland i sør. Så prøver eg å illustrere kvar artikkel med eit bilete. Då blir det liksom litt meir interessant med teksten også. Eg lærer mykje nytt om dalen sjølv på denne måten, og blir mykje betre kjent enn eg ellers ville ha vore. 

Ein heil konsert

Share

Tysdagskvelden fekk vi ein heil orgelkonsert i Postludium. Slike konsertar tek meir enn ein halvtime, denne gongen hadde Siri Johannessen sett av 75 minutt. Konserten var opptak frå Ivar Mæland sin konsert i Valle kyrkje i april 2018. Opptaket var gjort av Kjell-Einar Kana. Her er programmet:

 • Variationer alla Bergen (over Nordahl Bruun/Lullys Bergenssang) ”Jeg tog min nystemte cither i hende” : 1. Den nystemte – koral 2. Oppstigning til Ulriken – faux bourdon 3. Harpeleik 4. Utsikt til regn på Brann stadion – minore 5. Den høystemte – Toccata
 • Tre Folketonestykke: 1. Ein morgonsalme frå Harboøretradisjonen (Danmark) 2. I himmelen, i himmelen (svensk folkemelodi) 3. Herre Gud dit dyre navn og ære, koral og fantasi (Norge)
 • J. Seb. Bach: 3 orgelkoralar frå Clavierübung III over: Allein Gott in der höh (BWV 675, 676, 677)
Duetto G-dur aus Clavierübung III (BWV 804)
 • Just R. Lindeman: Variationer over et thema av Händel
 • Percy A. Grainger: Handel in the Strand (Clog dance)
 • Ivar Mæland: Meditation frå ”Sylvkrossen” (Fra pilgrimskantate til Fana kyrkjes 850 års jubileum)
 • J.S. Bach: Konsert i a-moll etter Vivaldi (BWV 593): Allegro – adagio – allegro

Om tysk advent i Valle Radio

Share

Onsdagskvelden var Susanne Hegenscheidt og dottera Helene i Valle Radio for å fortelje om advent i tysk tradisjon. Det vart ein triveleg time, mell.om anna fordi vi fekk høyre nokre tyske songar. Elles er det jo mest engelsk det går i av utanlandske språk.

I tillegg hadde programmet innsmett av andre gjester som Siri Johannessen snakka med på telefonen. Dermed vart det variert både i stemmer og tema. Ho laga eit oversyn på Setesdalswiki Det passer å ta det med her:

Susanne fortalde og om Setesdal.Shop som ho driv saman med Lynne Sharpe frå Hovden og Setesdal communications.

  • Simone Sommerland, Karsten Glück, Die Kita-Frösche: «Lasst uns froh und munter sein» frå albumet Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder(2011).
  • Lieder für Kinder: «Advent, advent, ein Lichtlein brennt» frå albumet Die grössten Weihnachtslieder aller Zeiten für Weihnachten (2013).
  • Kim Andre Rysstad med London Phil. Orch.: «Stille natt» frå albumet Snøen laver ned (2018).
 • Sigrunn Håland frå Norli på Evje fortel om jolehefter, og andre harde pakkeidear.
  • Oslo gospelkor med Maria Haukaas Mittet: «Deilig er jorden» frå albumet Lys imot mørketida (2011).
  • Die kleinen Weihnachts-Sänger: «In der Weihnachtsbäckerei» frå albumet Deutsche Weihnachten (Beühmte Weihnachtslieder in Deutschland)(2014).
 • Karl S. Fredriksen frå Bjørnevatn løypelag fortalde om laget sine aktivitetar og ynskje for framtida, og han takka og Torleiv Løyland for all innsatsen og vona at han kunne vere med endå ein sesong.
  • Wenche Myhre: «Vinter og sne» frå albumet 1966–2004 (2015).
  • Richard Benson: «Schlittenfahrt» frå albumet Deutsche Weihnachten (Beühmte Weihnachtslieder in Deutschland) (2014).
 • Olav T. Åkre frå Setesdal Husflid med advents- og joleidear frå Setesdal Husflid og litt nytt frå Vallemal.no.

God blanding

Share

Setesdalswiki har fått ei god blanding av nye artiklar til no i desember. Ikkje alle artiklane er lange, somme er kan hende svært korte, men truleg vil du finne noko du ikkje visste frå før i mange av dei om du går inn på dei og les. Dei seks første dagane i desember har det vore eit snitt på 462 besøk kvar dag og mest 2000 unike gjester.

Vi har fått fleire nye artiklar om utgjevingar av bøker, aviser og hefte:

Så er det kome fleire artiklar om folk. Dei politiske listene til kommunevalet 2019 har begynt å kome, og målet er å få på plass artiklar om dei som står på listene. Men også andre namn dukkar opp, til dømes som gjester eller komponistar eller forfattarar i Valle Radio eller omtalt i Setesdølen.

Datoartiklane er viktige i Setesdalswiki, dei fungerer som markering av hendingar.

Bedrifter og foreningar må vi også ha artiklar om::

Framleis er det mykje geografi som ikkje har fått artiklar enno, men her er dei som kom siste veka:

Av og til skriv eg om komponistar og sangar:

Setesdalswiki prøver også å dokumentere program i Valle Radio. Her er noko av det som kom desse første dagane av desember:

Eg er rimeleg sikker på at du i denne lista finn noko du ikkje visste før du fann det på Setesdalswiki. Og det er bare produksjonen av nye artiklar ei lita veke. I tillegg er gamle artiklar oppdaterte og utvida. Bli gjerne med i dugnaden og skriv på Setesdalswiki, du også. Det er ikkje så veldig vanskeleg, og er det noko du lurer på, kan du ta ein telefon til meg og spørje, så skal eg prøve å forklare så godt eg kan.

Glatt

Share

-Det blir glatt i innlandet i morgon, sa Jon Gelius på lokalsendinga i kveld

Han kunne like godt sagt at det er glatt ved kysten i kveld.

Like før Dagsrevyen høyrde vi at det bråka utanfor huset.

-Skyt dei? spurde eg Reidun

Vi skulle akkurat setje oss til bords for å ete andre lutefiskmåltidet i år.

-Det er visst ein bil utanfor, sa ho og gjekk i døra for å sjå.

Det synte seg at ein bil hadde kome ned bakken dei kallar Eskelandskleiva, mista festet og sklidd utfor vegen helt borte ved kjerreskjulet vårt, dansa vidare over plenen nede ved plommetrea og kirsebærtreet, med naud kome seg opp på innkjørsla til naboane våre, så vidt unngått postkassestativet vårt, sklidd vidare på plenen og treft søppelboksen vår som står mellom garasjen og min bil. Så vidt vore borti min bil på høgre sida (at det var plass til ein bil der, er det knapt råd å skjøne).

Reidun måtte hente nøklane til min bil og bakke den bort, så den andre kunne kome ut att. Den hadde punktert på høgre framhjul, så han måtte fram med reservehjulet og skifte i lyset frå utelampa vår Delar låg strødde på plenen etter turen på glattisen.

Ein halv time seinare sat vi og åt lutefisk på kjøkkenet. Då kom ein bil ned bakken, den mista også festet, hamna nede ved kirsebærtreet, men hoppa opp på vegen att og heldt fram utan å stoppe.

Mildveret i morgon blir bra ved kysten, men det er grunn til å minne alle som skal til Hovden på at det er lite som skal til før ein misser kontrollen på glattisen.

 

 

Den store kongen

Share

I kveldens sending i Valle Radio fekk eg vere med og velje adventsmusikk. Eg valde då å spele julekantaten Den store kongen av Trygve Bjerkrheim og Mons Leidvin Takle. Innspelinga frå 1975 var ved eit felleskor med Ganddal pikekors aspirantkor I og II, skulekor på Austrått, Bryne, Figgjo, Frøyland, Ganddal, Hana, Hommersåk, Høle, Lura, Malmheim, Sandved, Stangeland og Sviland. I tillegg var Sandnes guttekor med. Audun Vagle dirigerte, Lisbeth Thorsen var solist, Arne Grimstad deklamerte, Arne Saunes og Stig Andersen spelte gitar og Oddbjørn Thorsen trompet.

Mange hundre, for ikkje å seie tusen barn og unge har sunge denne i førjulstida og opplevd sangglede og fellesskap så vel som utfordring og mestring. Eg lurer på om noko kor har den på repertoaret denne adventstida.

For meg er det snart 40 år sidan eg sist spelte plata, likevel sat både tekstar og melodiar i minnet, dei har eg gått og nynna på for meg sjølv i dag og i går, etter at eg kom over den då eg skulle finne adventsmusikk.

Korsang står og fell med korleis songarane klarar å få fram teksten når dei syng, og eg er imponert over arbeidet som må vere lagt ned for å få til god uttale, for et opplevde det lett å få med meg teksten. Og så var det godt med fin deklamasjon for å bryte opp mellom songane.

Du finn ein liten artikkel om sangen på Setesdalswiki, sjå Den store kongen 

Songane kan du høyre på spotify. om du vil høyre dei om att.

Advent

Share

Så har adventstida starta. Medan fleire og fleire finn fram juledekorasjonar og pyntar heimar og butikkar med, held vi oss til adventspynting. Det vil seie adventsstake, stjerne i vinduet, sju lys-stake også i vinduet. Reidun var på ein basar og vann noko som liknar på eit juletre eller ein julebusk med lyslenke på, den har vi på eit bord på terrassen. I stova har det kome lilla dukar på borda, noko som visstnok ikkje var vanleg før etter det eg las ein stad og som eg knapt hugsar frå min barndom, men det kan nok ha vore der,  eg trur ikkje eg ville merka det, eg var lite oppteken av slikt i barndommen.

Eg såg på ein reklame for pinnekjøt i dag, ein kunne få alt fiks ferdig, kokte poteter, kålrotstappe og pinnekjøtet. Mange et så mykje julemat før jul at dei knapt opplever det spesielle med maten i høgtida. Det er juleavslutning og julebord og kan hende ein juletallerken medan ein er ute og handlar julegåver. Eg synest det er heilt greitt å vente, i alle fall med det ein til vanleg har i juledagane. Difor er det bare lutefisken som har vore på vårt middagsbord, den er verd å få med seg. Då eg først kom til Eskeland, åt dei torsk på julaftan, men vår tradisjon har nok helst blitt ribbe.

Men enno er det advent, så vi får bu oss til jula nokre korte veker. Det er flott med alt lyset i denne mørke tida. I går var det gudsteneste på TV frå Åvidaberg i Sverige og der song dei adventsmusikk så fint at eg vart inspirert til å spørje Siri om å få litt tid på Valle Radio og dele adventsmusikk med lyttarane. Så 18.30 i morgon blir det adventsmusikk i radioen. Her er heile programmet:

Tysdag 4. desember
Ansvarleg: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Øyvind Thorsen
18.15 Over en åpen bibel med Per Arne Dahl
18.30 Adventsmusikk med Harald Haugland. Ver og varsel frå Bykle frå 1938 med Svein O. Rygnestad og Sigurd Aamli
19.45 Postludium: opptak av Ivar Mælands konsert i Valle kyrkje 18. april 2018
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 5. desember
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
Telefonvakter:Jorunn Helle og Solveig Rysstad
19.00 Tankar frå Bibelen ved Torfinn Brokke
19.30 Kommunen informerer ved ordførar Steinar Kyrvestad
20.00 Tysk advent, jul og fjell med Susanne Hegenscheidt (frå Setesdal.Shop) og dottera Helene, Sigrunn Håland frå Norli og Kjell Sigurd Fredriksen frå Bjørnevatn løypelag.
21.00 Opi sending med  Ronny Stavsholt

NETTRADIO via http://www.valleradio.com