Alle innlegg av Harald Haugland

Tour of Norway

Share

I dag sykla Tour of Norway gjennom Norges finaste dal. Det var ein lang etappe, frå Hovden til Kristiansand er det over 200 km, men det var ein lett etappe samanlikna med gårsdagens, der dei klatra mot Gaustatoppen.

Mange av oss i godstolane heime tenkte nok at ein slik etappe ville vere godt eigna for Alexander Kristoff, og det var det jo også, men han sa sjølv at han sakna opptrekkaren sin. Det var ein som tidlegare har vore opptrekkar for Kristoff som i staden vann i Kristiansand.

Sjølv har eg jo kjørt det meste av strekninga mange gonger. Men det er noko annleis å sjå det frå lufta, slik vi gjer det når bilda frå helikopteret syner feltet av syklistar. Eg måtte fleire gonger prøve å orientere meg inn på kor dei var. Vi fekk jo ikkje sjå noko særleg frå Valle, for dei dundra gjennom bygda før sendinga starta. Mange klagar litt over at ein ikkje får sjå heile rittet, men bare dei siste timane. Men slik er det jo blitt.

Stevnedag

Share

Kristi Himmelfartsdag er stevnedag for mange. På Gautestad kurs-og misjonssenter har Misjonssambandet i mange år hatt stevne denne dagen. Dei startar onsdagskvelden og held fram torsdag, og det kan dei gjere fordi det er høve til overnatting der. I år skulle Hallvard Myren tale, og Wenche og Jørn Slimestad frå Lyngdal skulle synge.

Då eg var ung, arrangerte Ryfylke og Jæren indremisjon kretsungdomsstevne denne dagen. Det var alltid lagt til ein stad i Ryfylke, og det vart chartra båtar for å få med alle folka frå Jæren til stevnet. Eg hugsar gamle Kong Sverre og Sandnes var med, men også ferjer som Jøsenfjord og Hjelmelandsfjord var med. Då kunne ein starte alt på turen innover når veret var fint og syngje og spele på turen.

Tida har endra seg frå 1960-talet, i dag dreg folk med eigen transport til stevne og lag, Men når bedehusfolket samlast, vil det framleis vere sang og musikk.  Musikken er nok også endra noko, det er kanskje færre gitarar og trekkspel og meir slagverk, men å prise Gud og takke Jesus for vår med ljose dagar, for frelse og nytt liv, det gjer kyrkjelydar også i våre dagar.

 

Madagaskar i heia

Share

Langt inne i vestheia ligg Øyarvatn på grensa mellom Setesdal og Sirdal. Dei som kjører over heia, passerer vatnet når dei kjører under Roskreppdammen.

I dette vatnet ligg eit par holmar, den eine heiter Madagaskar og den andre heiter Manhattan. Då eg i dag snakka med Bjørgulv T. Berg på telefonen, lurte han på om eg hadde funne ut noko om desse namna. For ei tid tilbake hadde eg spurt han om det, og han hadde ikkje noko svar.

Då kunne eg fortelje at eg hadde leita meg fram til han som var sjefsgjetar og fått vite at han meinte at namna var blitt sett som kallenamn. Historia bak Manhattan var at det ein gong kom eit turfylgje forbi holmen og då var det ein som kommenterte at dei gjekk så tett som om dei skulle vore på Manhattan. Slik fekk holmen namn, og når det gjeld Madagaskar, så ligg han litt utanfor land, akkurat som Madagaskar ligg litt utanfor Afrika, så det var heller ikkje unaturleg med det namnet.

Det er alltid hyggeleg å slå av ein prat med Bjørgulv. Som oftast er det han som har noko nytt og interessant å fortelje, men denne gongen var det eg som kunne gi han noko han ikkje visste frå før.

Noko forsvann

Share

I går skreiv eg at noko forsvinn, og det skjedde i høve til programmet i Valle Radio i dag, der eit innslag som var annonsert, ikkje var med. Men det som var med, var interessant nok.

Etter andakten og Olav Lindstølens musikktime hadde Siri Johannessen ein samtale med Knut H. Rysstad om stavkyrkjeplanane på Rysstad. Planen er at bygget skal reisast på Bjugsbakk like ved museet og bli synlig for alle som ferdast forbi. Men det er eit drygt prosjekt å realisere, både når det gjeld treverk og pengar. Når det skal byggjast på gamlemåten med øks som viktigaste reidskapen, vil det ta tid. Folk må lærast opp i dei gamle handverksteknikkane.

Fredag og laurdag blir det mykje sykling i Setesdal, fredag kjem Tour of Norway nedover dalen og laurdag er det Color Line Tour som legg ut oppover. Medan dei første er proffar, er laurdagens syklistar glade amatørar som startar i grupper på 40 og som har fleire matstasjonar oppover. Eg hugsar då Tour of Norway kom forbi hos oss, det var bare svisjing, så var heile horden forbi, ei oppleving der ein knapt fekk opp mobilen for å ta bilde.

Else Gyro Rysstad var med og fortalde at det skal vere Tårnagentar i Valle kyrkje no og dei skal delta på gudsteneste også.

Som vanleg vart sendinga avslutta med Postludium, denne gongen med musikk Siri hadde funne. Det eg fekk med meg, var vakkert, men noko forsvann fordi eg fekk telefon og måtte snakke der.

Meir kunne eg sikkert skrive, men noko forsvann denne gongen også.

Noko forsvinn

Share

Av og til lurer eg på kva som skjer. Til dømes laga eg ein artikkel på Setesdalswiki, trudde eg, om dei som har fått kulturprisen i Åseral. Men eg finn han ikkje att, så eg har truleg gløymt å lagre artikkelen. I staden har eg blitt oppteken med noko anna, og då burde eg vite korleis det går.

Om du vil høyre Valle Radio i morgon, må du vere klar frå klokka 18, og så kan du høyre programmet fram til klokka 21.15 om lag. Om du ikkje sjølv tek det opp, er det borte, for Valle Radio har ikkje podcast

Her er programmet:

Program tysdag 24. mai og onsdag 25. mai 🌸
Tysdag 24. mai:
Ansvarleg og teknikar Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med kåseri av Asbjørn Kvalbein, Norea Mediemisjon
18.15 Over en åpen bibel ved Marianne Synnes Braseth (Norea)
18.30 Olav Lindstølens musikktime
19.30 Timen med m.a.
– Overlege Ole G Rysstad ifm sideprogrammet for “Anne” i Kilden 2. juni
– Knut H Rysstad om stavkyrkjeprosjektet Setesdal stavkyrkje
20.30 Postludium ved Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 25. mai
Teknikar Jørund Georg Jore
18.00 Kommunestyremøte

Røtter på Skjernøy

Share

I dag hadde vi besøk av Tor Willy Johannessen og dattera Kirsten. Ho er fem-menning med barna våre etter det vi har funne ut, og dei ville snakke om slekt med utgangspunkt i bilder frå garden på Skjernøy som ho skal overta saman med ei søster.

Reidun sin onkel Odd Lohne har skrive eit dokument om slekta og der står det noko om livet på Skjernøy under 2. verdskrig. Garden der var viktig for familien i dei vanskelege åra, der kunne dei dyrke mat og ha dyr. Dette dokumentet, som er på ganske mange sider, fekk dei med seg for å kopiere, og så ville Tor Willy kome innom att om eit par veker med det.

Som pensjonert lærar har han mykje å henge fingrane i når det gjeld restaurering av gamle hus, men når ein sjølv er hendig, så er det mykje som kan gjerast. Sjølv er eg dessverre nok mest hendig på eit tastatur, så eg kan skrive litt.

I 2004 hadde vi slektsstevne på Skjernøy. Då var det mange som kom frå USA for å vere med, og i då laga vi ei bok med same tittel som bloggen i dag. Det er ei rik kjelde til informasjon om ein vil granske. Men som alle slike bøker, dei speglar det tidspunktet då boka vart laga. Mykje har skjedd på dei 18 åra sidan boka kom ut på Setesdalsforlaget.

Kan være et bilde av 2 personer, folk som står og innendørs

Heimekjær

Share

I dag runda Setesdalswiki eit nytt hundretal. Dermed måtte eg skrive litt på Såpekassen, som er diskusjonsforumet på Setesdalswiki, men som det ikkje er nokon som diskuterer på. Her er innlegget eg skreiv:

I dag runda vi artikkel nr. 94 600. Det var ein artikkel Geir Daasvatn skreiv om kjærleiken til heimbygda Evje og Hornnes: Heimstaden er den finaste, uansett kor han er! Den er eit morosamt og lesverdig kåseri og slik vart det 500 artiklar på litt under fire månader. Vi held med det snittet med over 100 nye artiklar i månaden. No ser eg fram mot neste merke, kan hende vi klarar å halde farten vi har fått og nå nytt hundretal før jonsok. Men når det er «vår med ljose dagar, med lengting, liv og song» vil nok skrivelysta minke litt, så vi får sjå korleis det går. —Harald Haugland (diskusjon) 21. mai 2022 kl. 22:53 (CEST)

Sjølv vart eg inspirert av artikkelen i Setesdølen om at Åsetrallen fekk Åseral kommune sin kulturpris. Eg klarte å finne ei liste over alle som har fått den prisen, og då oppdaga eg til mi overrasking at eg ikkje hadde artiklar om andre enn nettopp Åsetrallen. Så her ligg det an til å få nokre fleire artiklar framover, om eg då finn noko stoff å byggje dei på.

Margunn i Vårt Land

Share

I dag kunne eg lese intervju med Margunn i Vårt Land. Ho er biblioteksjef i Bamble og vart intervjua om alt som biblioteka låner ut. For det er jo ikkje bare bøker lenger, no låner dei ut alt mogleg. Her er lenke til intervjuet:

https://www.vl.no/kultur/2022/05/19/litteratur-hvor-ble-det-av-deg-i-alt-mylderet/?R=bqxLcPSjQy&subscriberState=valid&action=loggedin

Eg la ut den delen av artikkelen som handla om Margunn, det var bare litt av ein større artikkel. Laurdag fekk eg krav frå Vårt Land om å fjerne det eg hadde lagt ut, for eg hadde ikkje rett til å bruke stoffet. Det må eg jo akseptere, så difor sletta eg stoffet og la inn ei lenke til artikkelen i staden.

Margunn seier også at biblioteket ikkje må bli eit fagområde for alt – då endar det opp med å ikkje bli det for noko.

Eg låner no framleis bøker på Mandal bibliotek, og det har eg tenkt å gjere i åra som kjem også. Men eg kjem nok aldri til å låne ski eller telt eller primus på biblioteket. Dei som kjenner meg, veit nok kvifor.

 

 

Blomstertid

Share

Det er flott når blomar dukkar opp av jorda, slik det heiter i sangen:

Blomster, hvite, gule, blå, titter opp av uren; nikker nå så blidt de små, etter vinterluren.

Ein annan sang som seier noko om dette og relaterer det til Guds skaparverk, er den svenske: Den blomstertid nå kommer.

 1. Den blomstertid nå kommer
  med lyst og glede stor,
  den kjære, lyse sommer
  da gress og grøde gror.
  Nå rører solens armer
  ved alt som før var dødt,
  de blide stråler varmer
  og alt på ny blir født.
 2. De fagre blomsterenger
  og åkrer rad på rad,
  de grønne urtesenger
  og trær som skyter blad,
  hver blomst, hver spire minner
  oss om å ta imot
  det lys som alltid skinner
  fra Gud, vår Skaper god.
 3. Vi hører fugler sjunge
  med herlig jubellyd!
  Skal ikke da vår tunge
  lovsynge Gud med fryd?
  Min sjel, opphøy Guds ære
  med lov og gledesang!
  Han vil oss nådig være
  som før så mang en gang.
 4. Gud signe årets grøde
  i alle verdens land!
  Gud gi oss daglig føde
  fra jord og hav og strand,
  og hjelp oss du å dele
  med andre det vi har,
  vårt liv, vår jord, det hele
  er ditt, vår Gud og Far!
 5. Du kjære Herre Kriste,
  du sol med klarest skinn,
  la hjerte-isen briste
  og smelte i vårt sinn!
  La dine budord følges,
  og mett oss med ditt ord,
  la nådens lys ei dølges
  for oss på denne jord!

Fin tale

Share

I dag fekk eg talen som Lars Tarald Myrum heldt 17. mai i Valle. Du kan lese den på Setesdalswiki. Talen var så innhaldsrik at du vil nok finne noko å grunne på i den som du knapt fekk med deg om du var i salen eller høyrde den i radioen.

I kveld var det igjen sending i Valle Radio. Etter andakt ved Torleif Harstad frå arkivet var det den nye rådmannen som var med i Kommunen informerer. Vidar Homme var på veg saman med ordførar Steinar Kyrvestad frå Kristiansand til Valle, så samtalen gjekk på telefon. Dei snakka både både om saker til neste møte i kommunestyret og om å bli kjent med medarbeidarane når ein startar i ny jobb.

I det som vart kalla Ein litt lang time fekk vi høyre om teaterstykket Anne som hadde premiere i Valle tidlegare i mai. Det var ein interessant samtale mellom Paal-Helge Haugen og teatersjef Valborg Frøysnes og reaksjonar etter framsyninga. Deretter fekk vi høyre Ørnulf Hasla snakke med Birgit T. Nomeland om 2. verdskrigen. Det var eit opptak frå 2005. Det er gull i arkivet til Valle Radio.

Avslutninga var det Leif Kvinlog som stod for. Eg hugsa ikkje at han hadde countryhalvtime sjølv, så det var moro å høyre. Elles var det Leif som stod for innkjøp av plater til radioen, så han visste jo kva som var i hyllene.