Alle innlegg av Harald Haugland

Itt snjoren brånar

Share

Det er nok litt tidleg å kome med diktet nedanfor om ein skal døme etter all snøen denne påsken. I dagens Fædrelandsvennen var det eit Setesdalsbilag som dokumenterte at det har vore nok av snø i vinter, i det minste i Evardalen. Men då høver det godt med desse steva:

Hev du sett dalen itt snjoren brånar,
å bekkjin fysse å markji tånar?
Hev du høyrt Otra i dundr å dur,
inni gjel å juv, unde fjell å ur?

Hev du kjent vårgusten kinni kjæle,
itt allting vaknar i sol å sæle.
Nei alli by eg den heimen fal,
du min djupe, draumrike Sætisdal.

Hev du sett dalen i brurebuna,
mæ trei laver av blom i kruna?
Å engji ligg der i blomeflor,
som eit tæpe sveipt av ei kjærleg mor.

Hev du høyrt gaukjen på hægste tinda,
å fuglekvitret frå res å rinda?
Hev du kjent sommårens kjælne hand,
vi du sitje bunden mæ dyre band.
Jon Bjørgulvsson Rysstad (1877-1966)

Postludium

Share

Tysdag 20. mars 2018 hadde Niklos K. Besteland laga eit program med barokkmusikk frå Tyskland. Denne gongen var det eit reint orgelprogram:

  1. Georg Muffat (1653-1704): Toccata i C-dur. Walther R. Schuster på orgelet i Stefansdomen i Passau
  2. Johann Pachelbel (1643-1706): Fuge i A-dur. Wolfgang Stockmeier på orgelet i Limburger Dom
  3. Vincent Lübeck (1654-1740): Preludium og fuge i E-dur. Hans Helmut Tillmanns på orgelet i Eichstätter Dom
Eichstätter Dom. Foto: Unteroktav at tysk Wikipedia

Kort møte

Share
Veggtepet i kommunestyresalen i Valle. Foto: Britta Lise Homme

Vi brukar å ha overføring av møte i Valle kommunetyre. Det tek til klokka 18. I dag klikka eg meg inn for å høyre på nettet klokka 18.09, då var det musikk, så eg lurte på om det var gruppemøte. Men litt etter var sendinga slutt.

Eg kommenterte dette på Valle Radio si facebookside. Då fekk eg svar at det hadde vore slutt klokka 18.08. Det må ha vore eit av dei kortaste kommunestyremøta i historia.

Dei handsama tre saker, alle vart samrøystes vedtekne etter slik innstillinga var. Ei av sakene var at dei skulle velje representantar til regionrådet. I utgangspunktet skulle dei bare velje ei kvinne, men sp kravde Senterpartiet forholdstalsval, det ville gje dei den tredje representanten. Valkomiteen ordna det då slik at dei to som sit der no, ordførar og varaordførar, vart attvalde, og så kom Margit Dale inn som kvinna frå Valle kommune.

Dei andre kommunane gjorde unna valet for mange veker sidan, så eg hugsar ikkje kven det var som vart valde frå kommunane sør i dalen, men i Bykle valde dei Venstre-kvinna Tone Lise Avdal.

Fasteaksjonen

Share

I fjor var jeg sjåfør for Reidun da hun gikk på innsamling i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. I år passet det ikke slik, så hun måtte ta turen alene.

Ettersom det ikke hadde stått noe særlig i lokalavisa Lindesnes om dette, tenkte jeg at jeg kunne hjelpe henne litt med å legge ut litt informasjon på Facebook om at hun og flere andre skulle komme i nabolaget vårt. Dette gjorde jeg så tidlig at folk kunne ha penger klar når hun kom en gang etter klokka 17.

Hun var tilbake etter en hyggelig tur et par timer senere. Flere av de hun besøkte hadde sett det jeg skrev og sørget for å ha kontanter klare. I denne kort-tiden, hvor vi i mindre grad enn før har kontanter hjemme, var jo det hyggelig både for giver og mottaker.

I tillegg fikk hun en hyggelig prat med flere av de hun møtte. I et hus med små barn kom også barna og la penger på bøssa. Slik sett opplevde hun et nabolag på beste måte. Forhåpentligvis ga det også resultater i form av støtte til arbeidet med å skaffe drikkevann i områder hvor tørke og vannmangel har slått til så vel som til katastrofehjelp. I Mandal er vi jo privilegert i så måte, vi har det som kanskje er Norges beste drikkevann rett fra springen. Når vi som har overflod av drikkevann også kan dele litt av godene med andre, må det være positivt for alle parter.

Takk til folka i Omland bygdelags område som stilte opp for en god sak. En sjekk på siden for innsamlingen viser at man til nå har fått inn vel 30.000 kroner i Holum menighet, men det er ikke innrapportert noe fra Mandal menighet ennå. I morgen vil man sikkert kunne gå inn der og se resultatet.

 

Snart påske

Share

Før påske er det mykje som må ordnast i Valle Radio. Påskesendingane har sine eigne reklamar, og dei skal spelast inn og vere klar til sendingane. No er det bare vel ei veke att, så brakar det laus. I kveld var det styremøte og planlegging.

I morgon er det Siri Johannessen som igjen er på plass med tysdagssending.

Tysdag 20. mars
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel frå Norea
18.30 Sangtimen
19.30 Aktuelt med Gunstein Draugedalen, Henrik West og Valle Sentrumsforeining
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 21. mars
Teknikar: Jørund Georg Jore
18.00 Kommunestyremøte i Valle kommune

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Fleire stev

Share

Eg fann fleire stev på stevbasen og tenkte at eg kunne dele eitt til med dykk i kveld. Sjølv om det klakar og frys, kan ein kjenne varme ein vinterkveld:

På vegjen heim i ein sving ho bia,
ha han barre havt mot ti fria.
Dei ha nog hug ti kvarandre lagt,
det ha bå augo å fakte sagt.

Men få det ti va så vondt å vande,
han sto der fingla mæ klokkebandet.
Ho spente i snjoren mæ hæl å tå,
å bljugleg glytt atte då å då.

Men rå for urå ho hev nog visst det,
ho tok seg snjor på ein furekviste.
Ho la ti drengjen på munn å nos,
å det sette frieriet plent på los.

Postkort

Share

Før var det vanleg å sende postkort, dei var til og med litt billegare enn vanlege brev. No er det vel bare som jolekort ein sender postkort. Før kunne gjerne motivet vere frå staden ein var på besøk, sjøv kjøpte eg for mange år sidan postkort som eg ikkje sendte, men som eg sette i album. Dei var jo finare enn bileta eg tok sjølv.

Eg har ikkje tenkt på det før, men denne veka laga eg ein kategori på Setesdalswiki som eg kalla Postkort. For plutseleg gjekk det opp for meg at desse bileta godt kunne vere grunnlag for små artiklar i nettleksikonet. Det var biletet Ingebjørg ved Landeeika som gav meg ideen.

Så gjekk eg på jakt i dei historiske gruppene for å sjå om eg fann postkort der, og då dukka eit kort av Evje stasjon opp. Men det var det visst ikkje råd å laste ned til eigen maskin, så for å få tak i det, måtte eg gå ein del omvegar. Artikkelen har eg ikkje laga enno, men den kjem nok etter kvart.

Om du les dette og har eit postkort frå Indre Agder du vil dele på Setesdalswiki, vil eg vere glad for å få det tilsendt. Du kan sjølvsagt laste det opp sjølv, då vil eg bli endå gladare. Det hadde jo vore fint om vi kunne få ei stor samling med postkort på nettstaden.

 

89000 artiklar

Share
Geir Daasvatn hoppar over gjelet Glømstre.

I går nådde Setesdalswiki 89000 artiklar. Det skjedde med artikkel om ein stad som til vanleg ligg under vatn. Glømstre. På Setesdalswiki kan ein skrive om stort og smått, det som er over og det som er under vatn.

Av og til kjem det mange artiklar på ein dag, i går kom det visst 14, andre dagar er det mindre produksjon. Men smått om senn aukar talet på nye artiklar. Eg lurer på om vi kan nå 90.000 til vi fyller 10 år neste år. Vi burde jo hatt 100.000 til då, men vi er for få som skriv til at det ser ut til å kunne lukkast.

Sjølv om vi ikkje er så mange som skriv, er det mange som les. I dag har vi hatt over 700  besøk og dei har sett på over 6000 sider, så vi skal ikkje klage. Tvert imot, det er grunn til å gle seg over at 700 besøk har funne nyttig stoff i leksikonet ein vanleg torsdag i mars.

 

Koseleg kveld

Share

I kveld hadde Bjørgulv T. Berg ansvaret for Valle Radio. Han er ikkje lenger fast med i radiogjengen, men steppa inn i kveld som vikar for Siri Johannessen, som var på reisefot.

Kvelden starta med andakt av Torfinn Brokke, men så kom Bjørgulv inn til samtale med Kjersti Torbjørnsen. Bibliotekaren gledde seg til nytt bibliotek i Valle og lova mykje aktivitet når nybygget står ferdig, sjølv om det fører til at filialen på Rysstad blir lagt ned.

I Bjørgulvs time snakka han først med Bjørn Ropstad, som får 30 nye innbyggjarar til Evje og Hornnes når Hovlandsdalen blir flytta frå Birkenes til hans kommune. Det var etter ønske frå dei sjølve og einaste endring i Aust-Agdere i samband med kommunesamanslåingar i denne runden. Praten gjekk lett mellom dei om presset distrikta opplever når det gjeld sentralisering og korleis arbeidsplassar i distrikta er viktig, men likevel opplever å slite; folk vil bu i sentrale strok, verkar det som.

Neste gjest i programmet var Anne Liv Lidtveit i Valle IL, ho snakka både om Sesilåmi og om årsmøtet idrettslaget skal ha i morgon. Alle valg var klare, folk kunne kome til Sølvgarden utan å risikere valg, meinte ho, som også var svært nøgd med årets utgåve av Sesilåmi: Mykje folk og fint ver.

Eg skulle tru at det ville kome eit halvt hundre fleire til astroshow i Hovden grendehus i morgon klokka 19 etter å ha høyrt Knut Jørgen Røed Ødegård og kona Anne Mette Sandnes sprudlande fortelje om heis ut i verdsrommet og andre science fiction-liknande løysingar som kjem nærare og nærare.

Så vart Bjørgulvs time avslutta i prat med Kristen Bråten Berg om initiativet som no er teke for å ta vare på sangskatten vår og om det at folk ikkje syng lenger. Det vil vere ille om denne trenden held fram.

Kvelden heldt fram med opi sending med Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike i studio. Dei sprudla også slik dei pleier til countrymusikk og rebusar. Vinnarane i kveld vart Kristian Thaule, som fekk gåvekort på 500 kr. frå Joker Valle, Gunveig Viki, som fekk radiokrus og Gyro Kopperud og Signe Rysstad, som fekk flax-lodd.

Foto: Brit Obrestad