Alle innlegg av Harald Haugland

Entusiasme

Share

Eg trur Visit Setesdal har fått rett mann i jobben etter å ha høyrt Roy Bakke i Valle Radio i kveld. Han sprudla over av entusiasme for produktet han skal få folk til å bruke.

No er det etablert eit nettverk av reiselivsbedrifter i Setesdal. Det består av dei sju hotella Fjellstoga, Hovdehytta, Hovden Resort, Bykle Hotell, Sølvgarden, Revsnes og Dølen. Her kan ein få overnatting på dobbeltrom med frokost og niste for under tusenlappen. Med tilrettelegging for å låne elsyklar og liknande håpar ein at årets gjester vil stoppe for å oppleve natur, folkeliv og tradisjon.

Det er mellom anna etablert 40 ruter som ein kan bruke for turar, UNESCO-statusen må ein løfte fram, så han  håpa verkeleg at det kunne bli Kulturpatrulje også i år. Alle konferansar i Setesdal burde starte med ein slått og eit stev. Og det burde vere råd å få sjå sylvsmedkunst og ete tradisjonsmat.

Han gledde seg over at campingplassane hadde sterk auke i bestillingane i år, det var tale om dobling. Om nokon kom til fulle hus, måtte dei få hjelp til å finne alternativ overnatting.

Praten gjekk helst fortare enn eg nådde å notere, så eg trur eg nøyer meg med dette og prøver å oppsummere det eg fekk med meg i eit stev:

Entusiastisk, det er Roy Bakke,
og fint, det kan han om dalen snakke.
Natur, oppleving og tradisjon
kan gje turistar inspirasjon.

Med slått og stev kan ein konferanse
bli heilt unik, så ein mest må danse.
Unik oppleving og mat lokal
det gjev oss gjester i Setesdal.

Pinse og sommar

Share

Pinse og sommar er tema for den aktuelle timen i Valle Radio i morgon. Det første temaet snakkar Kjell Steinbru om i ein samtale med Siri Johannessen, det andre tek Roy Bakke seg av. Du kan lese om dei begge på Setesdalswiki.

Onsdag er det kommunestyremøte, der kan du lese om alle representantane i Valle kommunestyre om du går inn på Setesdalwiki. Og torsdag er det føremiddagssending, der har ikkje Setesdalswiki så mykje å tilføre av informasjon. Men her er programmet for heile veka:

Madlamark kirke

Share

Dagens gudstjeneste var fra Madlamark kirke. Det var en fin opplevelse. Først var det dåp, en kommende konfirmant ble døpt. Da fikk vi en god illustrasjon på hvordan det holder å festes til Jesus. Deretter var det en fin gudstjeneste med gode visuelle effekter.  Ikke ofte man husker en tale lenge etter den er ferdig, men denne gangen husker vi Babels tårn som falt i grus. Jeg lurer jo på hvordan det ble gjort, ingen rørte klossene tårnet var bygget av. Men kanskje det var en sytråd knyttet rundt en av de nederste klossene og noen dro i den.

Det musikalske var også fint. Organisten vekslet mellom orgel og piano og forsangerne gjorde en strålende innsats. Jeg var særlig imponert over barna, de kunne det hele utenat, de voksne måtte ha tekster. Men det er vel slik det er.

 

Kven var det?

Share

Dei siste dagane har eg leita etter informasjon om folk som var omtalt i Setesdølen for 40 år sidan. Avisene for 1980 er heilt ulike dei som kjem i posten to gonger i veka no for tida. Det mest slåanede er jo bruken av fargar. Den tida var det bare svart/kvitt.

Ein annan ting eg legg merke til er at det var mange fleire dikt i avisa, gjerne i stevs form. Av og til er det aktuelle kommentarar i verseform, andre gonger er det meir lyriske skildringar. Når det står dikt i avisa, tek eg gjerne bryet med å skrive dei av, dermed kan du som les Setesdalswiki, få oppleve noko av fortida gjennom dei.

Ein som skreiv andaktanr i Setesdølen i denne tida, signerte dei med A.H. Eg lurte på kven det kunne vere, og i dag tok eg ein telefon til Sigurd Haugsgjerd for å få vite svaret. Det kom på ståande fot, det var Alfred Håvorstad, lærar på Evje i si tid. Før han skreiv også Aasulv Austad andaktar, kunne Sigurd fortelje.

Det vart ein hyggeleg prat om gjensidig nytte og glede av det vi held på med. Han måtte ofte innom Setesdalswiki for å finne opplysningar, eg studerer avisa ganske grundig kvar veke i samband med at eg skriv inn stoff basert på det eg finn i avisa.

Han kunne også fortelje at planen er at Sigrid Åsen Haugsgjerd skal begynne i full stilling i avisa frå juli, no har ho 40% stilling og er lærar dei andre dagane. Sigurd har vore drivkrafta i avisa samanhengande nesten heilt frå starten, og sjølv om han no for tida har mykje heimekontor, må han jo innom kontoret på Bygland av og til framleis.

Godt er det, for det er nok ikkje mange som så raskt kan svare når nokon lurer på kven det var som skreiv i gamle dagar. I dag er jo det meste signert, så også der har avisa forandra seg.

Sterk vekst

Share

Setesdalswiki veks sterkt i desse dagane. Medan eg tidlegare hadde eit mål om å få fem nye artiklar kvar dag, var veksten siste periode 6,25 og til no framover mot 92200 har veksten vore opp mot ti artiklar dagleg.

Ein av grunnane til det er at vi har skrive inn aviser frå 1980-talet, og dei gav mange raude lenker som vi så kunne finne informasjon om om og dermed gjere blå.

Til no har eg tenkt at eg må ha både fødselsdato og dødsdato for folk før eg kan legge inn folk som truleg er døde. Men eg har no vald å heller skrive om folk ut frå artiklar eg finn og om eg ikkje finn desse dataene, vil eg ikkje legge inn personmal i artiklane. Det er den som reknar ut kor gamle folk er.

Dermed kan du nok framover også finne artiklar utan slike malar, dei får heller kome når eg finn nok opplysningar.

For ei tid sidan søkte eg etter bilder frå Internatmøtene i Valle. Eg fekk eit par bilder som etter kvart kjem inn i artikkelen. Den er kraftig utvida i dag, for eg la inn det som Sverre Lund skreiv om desse møtene. Slik veks leksikonet litt etter litt, nokre gonger med sterk vekst i talet på artiklar, andre gonger med sterk vekst i lengde.

Så får det våge seg at det av og til blir det som kan kallast små stubbar også.

Dette er truleg frå 1959, då talte Fredrik Wislff, han står sentralt ti hlgre med frakk, hatt og tversoversløyfe

 

Solskinnsdag

Share

Vi har hatt mange solskinnsdager i vår, og dagen i dag var ikke noe unntak selv om det i kveld begynte å regne. Alt som vokser, hadde glede av det.

Her i Tregdeveien er det litt ekstra folksomt denne helga, for vi har  vår datter Rønnaug med mannen Lars og sønnen Nikolai på besøk. De to eldste barna valgte å være hjemme i Nittedal, det var skole i morgen for Håkon og venner står høyt på Kristines prioriteringsliste.

På formiddagen fikk vi også besøk. Det stoppet en bil utenfor og ut av den kom Aud og Arne Wilhelm Haugland. De var på tur sammen med vennene Inger og Andreas Lauvland og tok en liten stopp hos oss. Aud og Arne Wilhelm er venner fra vår tid i Den indre sjømannsmisjon fra |1972-1976, Aud var endatil barnevakt for barna våre.

Arne Wilhelm fortalte en historie som jeg hadde glemt om hvordan jeg, som var redaktør av Fiskerens Venn, ble sett på som den Haugland man satte telefoner over til når noen spurte etter Haugland i Domkirkegaten 4. En dag ringte den ansvarlige for å arrangere møter i Frikirken og skulle snakke med Haugland. Han kom da til meg og spurte om jeg kunne tale hos dem på søndag. Det kunne jeg, så jeg svarte ja, men lurte jo litt på det, for jeg hadde ikke hatt noen kontakt med Frikirken før. Dette fortalte jeg også til Arne Wilhelm da jeg traff ham senere på dagen den gangen, og han tenkte nok at det var ham de var på leiting etter, for han var venn med pastor Reidar Paulsen i Frikirken.

Da jeg så kom for å tale på møtet, ble jeg introdusert som den gale Haugland.

Jeg hadde glemt den historien, men jeg husket en historie om ham fra hans tid som velferdssekretær for fiskere i Lofoten og Finnmark. Da han skulle hjem på juleferie, ville han ha med seg en frossen fisk i kofferten. Dessverre gikk ikke turen så raskt som planlagt, så selv om han hadde pakket torsken godt inn, begynte den å tine, så da han kom hjem, kunne alle lukte at han var ansatt i Fiskermisjonen, som Den indre sjømannsmisjon også ble kalt.

Et svært hyggelig besøk en solskinnsdag, både i naturen og i det sosiale fellesskapet.

Reidun og Arne Wilhelm

Aud

Andreas og Inger Lauvland

Suleskarvegen

Share

I år er det uvanleg mykje snø på Suleskarvegen. Det har vore mål kvart år om å kunne opne til 20. mai, men i år håpa Pål Arnfinn Haugen at dei kunne bli ferdige til pinse. Han har vore med på dette sidan vegen opna i 1991, og det har bare vore tre år med like vanskelege tilhøve som i år. Dei har endåtil måtta brøyte fleire strekningar fleire gonger, for etter at ein har brøyta opp, har det tetta seg til att med snø i traseen.

Alt dette fekk vi høyre i den aktuelle timen i Valle Radio i kveld. Eg fekk ikkje med meg alt, mellom anna fekk eg ikkje høyre To i tråd, om eg høyrde rett. Men det meste av samtalen med Marcel Tiedje fekk eg med meg. Eg hugsa knapt at han var teknikar i Valle Radio for ein del år sidan, no er han etablert fotograf og musikkprodusent (DJ) på ulike arrangement. Og så fotograferer han mat og klede så vel som folk i jobben sin.

Torleif Homme var også i studio og han fortalde at Valle kommune har mange prosjekt på gang innan teknisk drift. Arbeidet med underetasjen i kommunehuset, som skal gjerast om til næringsbygg og gje plass til Joker Valle, hoppa han likevel glatt over, han hadde ikkje noko med det å gjere. Kloakk frå Sylvartun til Otra Kraft og andre slike kommunale utbyggingar, det fortalde han villig om sjølv om han vart hefta av alarmtelefonen som peip nokre gonger; han hadde vakt i brannvesenet i kveld.

Kvelden enda med at Sondre Rua Dokken presenterte musikk relatert til 2. verdskrigen og krig meir generelt. Denne kvelden hadde noko for dei fleste, og alle ventar nok på at vegen vestover skal bli opna. Med brøytekantar på opp mot 8 meter er det litt av ein jobb dei gjer, og når han til slutt opnar, oppfordra Pål Arnfinn Haugen folk til å kjøre forsiktig, for i år er det dårleg sikt mellom dei høge veggane.

Evjetun opnar att

Share

I kveldens sending i Valle Radio kunne regionleiar Livar Veggeland i Misjonssambandet fortelje at Evjetun opnar att. Leirstaden vart jo stengt ned saman med resten av Norge i mars, og det er ei tid då mange nyttar Evjetun til leirskule. Ikkje tvil om at det var glede då meldinga kom om at dei kunne opne, for faste kostnader stoppar jo ikkje. Straum, vatn, vedlikehald må jo betalast også når det ikkje er inntekter.

No kan campingen opnast til Kristi Himmelfartsdag og til pinse. Til sommaren blir det også bibelcamping to veker frå 5. juli. Og på Undeland er det drive in-basar komande laurdag.

Sigbjørn Åge Fossdal var også glad, for no er det blitt normal drift på kommunehuset i Bygland. Framleis er det restriksjonar på Byglandsheimen og Bjoren når den kjem i gang i redusert seilingsplan. grupper, det er påmelding til gravferder, gamaveka til sommaren er sterkt redusert og matfestivalen på Ose er avlyst. Men like fullt var han optimistisk.

Kommunestyret har handsama samfunnsdelen i kommuneplanen, no kjem arealdelen opp etter kvart. Sist rullering var i 2011, og mange ting har endra seg på desse åra.  Kulturminneplanen er godkjent, det var jo litt styr der. Og så er det viktig å få ny bru på Ose. Om det skulle brenne i Åraksbø må brannbil frå Valle som skal kome og hjelpe, kjøre om Storstraumen. Om det er trafikkuhell på Riksveg 9 mellom Storstraumen og Reiårsfossen, må trafikken gå på austsida, og då er også brua eit problem.

 

Minnenes melodi

Share

I dag kom jeg til Leonard Gudmundsen i min skriving om talere som har talt på Internatmøtene i Valle. Det er blitt en serie artikler etter hvert, disse møtene varte jo i 43 år, og selv om mange talere kom tilbake flere ganger, blir det en del biografiske artikler.

Denne gang var det Leonard Gudmundsen som fikk meg til å tenke tilbake til 1968-69, da jeg var ungdomsarbeider i Troms indremisjonskrets og møtte denne fine emissæren som fikk det aller meste av sin tjeneste i de små bygdesamfunn i Troms. For meg ble det med et år, jeg begynte på lærerskolen i 1969 og selv om vi kom tilbake til Nord-Norge i 1976, ble det til en annen tjeneste. Jeg kan ikke huske at Leonard var på Hadsel folkehøyskole noen gang, selv om det i grunnen var kort vei fra Harstad til Stokmarknes.

Noen minner har jeg fra fellesskap med ham på Holmen leirsted, hvor han kunne sitte å spille og synge, men også hvor han kunne ha fint fellesskap med deltakerne på leir.

Som sanger, musiker og komponist har han gitt oss så mye. I artikkelen skriver jeg at han laget 1600 sanger og melodi til halvparten, det hentet jeg fra Wikipedia. Det jeg ikke skrev i artikkelen var at han også laget melodi til en sang jeg skrev.

Det skjedde da jeg var redaktør av Fiskerens Venn etter at jeg hadde gjort unna lærerskolen og tatt et år norsk i tillegg. Da var jeg med John Olav Larssen til Danmark for å delta på Indenlandsk Sømandsmissions årsmøte i Hirtshals. En tale av daværende generalsekretær Frederik Vilhelm Eilschou Holm førte til sangen Jesus er mektig, miskunnsrik, så la da lovsangen runge. 

Sangen ble skrevet slik at den kunne synges til melodien Kirken den er et gammelt hus. Men det var egentlig ikke en melodi som passet så godt til teksten, så jeg sendte den til Leonard og spurte om han ville lage en melodi til den. Ikke lenge etter kom det en melodi tilbake i posten. Den ble trykket i Fiskerens Venns julehefte en gang før jeg sluttet i Den indre sjømannsmisjon i 1976.

Slik ble dagen i dag en dag hvor jeg nynnet på minnenes melodi, med både tekster og melodier av Leonard Gudmundsen.

Raskt besøk

Share

Vi hadde en rolig søndag og fulgte sendingen på TV i formiddag. Så ble det pølser, og vi erfarte at Jens Eide har pølser av mange slag, endatil ramsøkpølse var på bordet i dag.

Etter en middagslur våknet jeg og hørte stemmer. Da hadde vi fått besøk. Det var Jorunn og Ole Th. som var innom med en bunke bøker. Han hadde fulgt litt med på mine skriverier om de mange indremisjonsfolk som var talere på Internatmøtene i Valle.  I sitt rikholdige bibliotek hadde han funnet noen bøker som han mente kanskje kunne være relevante.

Fredrik Wisløff og Ola Rudvin skrev sammen en bok om Johan Martin Wisløff. Den kom ut i 1950. Den var lettlest, jeg leste meg gjennom de første hundre sidene i et jafs etter at de var reist.

I tillegg var det en bok, Ordet i sentrum. Den kom ut da Bibelskolen i Oslo markerte 75 åt og hadde små biografier om flere av lærerne.

Bibelen, troen og livet hadde bidrag av flere av lærerne og opplysninger om forfatterne. Så var det en bok av Lars Eritsland, Herren kommer,  og en av Torleiv Austad, Skapt til å tjene.

Det blir vel artikler på Setesdalswiki av dette etter hvert.

I går morges rundet vi forresten et nytt hundretall. Det skjedde med artikkelen om Rodesteinen Bygland – Hylestad som Geir skrev. Vi brukte bare 16 dager på å nå 91.100 artikler, så selv om jeg følte det gikk litt tregt, gjorde det tydeligvis ikke det.

Hva serverte vi så til kaffe 17. mai? Jo, i går bakte Helge Tropisk aroma. Den smakte godt 16. mai og resten gikk i dag. Kanskje blir det en ny runde i uka, for da får vi igjen besøk. Ikke så raskt som i dag, de var bare innom en snau time, men fikk smake kaken ikevel. Jeg glemte å ta bilde av kaken, så jeg fant et på nettet.

Vestby Avis - Mors Tropisk Aroma

 

 

Om Setesdalswiki og programma i Valle radio, som sender tysdag og onsdag kvar veke.