Alle innlegg av Harald Haugland

Fredag 20. januar 2006

Share

Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes

18:00 Aktuell time.
Rådmann Vidar Homme fortel kvifor han sluttar i Valle kommune.
Valle vidaregåande skule til USA.
Valle Bondelag med kurs i næringsutvikling.

19:00 Kommunen informerer ved leiar i PU Annette B. Svendsen
19:30 Tankar frå Bibelen v/ Torleif B. Harstad
20:00 Johs. Bjørkeli fortel frå tur til Amerika
21:00 Open sending ved Jorunn Lund Harstad

Country Gospel 2

Share

Her var Bjørgulv T. Berg på plass att, han tok ein pause frå brøytinga på Furestøyl og hadde funne fram desse platene:

1.
Arthur «Guitar Boogie» Smith: Gitar Boogie

2.
Ukjent gospel choir: Oh Happy Day av Andrea Crouch

3.
Lynda Randle: I Know Who Holds Tomorrow

4.
John Lee Hooker: Dimples

5.
Anthony Burger: He Touched Me

6.
Hank Williams: Too Many Parties, Too Many Pals.

Ein nydeleg halvtime…

Harald

Postludium – musikk frå tysk renessanse og barokk

Share

I dette programmet hadde Niklos K. Besteland sett saman fem stykke:

1.
Heinrich Scheidemann (1595-1693): Preambulum i C-dur WV 72
Pieter van Dijk spela på orgelet i St. Laurenskyrkja i Alkmaar.
Naxos 8.554202
http://www.naxos.com/cat/554202.htm

Du finn meir om Scheidemann her
http://tinyurl.com/9l9x4

Her er meir om organisten
http://www.schnitger.nl/people/pvd.htm

og om orgelet:
http://www.albany.edu/piporg-l/alkmaar1.html

Bilete av kyrkja og orgelet finn du mellom anna her:
http://tinyurl.com/cjcjd

2.
Hans Leo Hassler (1564-1612): Laetentur coeli
Motett for fire mannsstemmer
Wuppertaler Kurrende, dir. Heinz Rudolf Meier
Gema CD MBC 9603101

Hans Leo Hassler
http://www.hoasm.org/IVE/HasslerHL.html

Her kan du laste ned Laetentur coeli som pdf-fil
http://tinyurl.com/9k4cu

Her er teksten:
Laententur coeli et exultet terra. Commoveatur mare et plenitudo ejus.
Gaudebunt campi et omnia quae in eis sunt. Tunc exultabunt omnia ligna silvarum.
A facia domini quia venit, quoniam venit judicare terram.
Judicabit orbem terrae in aequitate et populor in veritate sua.

Norsk:
11 Himmelen skal gleda seg, jorda skal jubla,
havet og alt som er i det, skal brusa.
12 Marka og alt det ho ber, skal jubla,
kvart tre i skogen skal ropa av fryd.
13 Dei skal ropa for Herren, han som kjem;
han kjem og vil døma jorda.
Han skal døma verda med rettferd
og folka med truskap.

Salme 96:11-13

Koret si heimeside
http://tinyurl.com/78kog

3.
Franz Tunder (1614-1667): Preludium i F-dur
Pamela Ruiter Feenstra på orgelet i Örgryte nya kyrka, Göteborg
LOFT CD LRCD 1048
http://www.ohscatalog.com/munyokoringm.html

Franz Tunder
http://www.hoasm.org/VIF/Tunder.html

Organisten
http://www.emich.edu/music/html/ruiter-feenstra.html

Ein lang artikkel om orgelet (svensk)
http://www.goart.gu.se/gioa/w-12.htm

Bilete av orgelet
http://hem.passagen.se/orgelforum/SVORG/bilder/bilder/nordtysk.jpg

4. Andreas Hammerschmidt (1612-1675) Zion spricht, der Herr hat mich verlassen.
Motett for 5-stemmig kor og generalbass
Wuppertaler Kurrende, dir. Heinz Rudolf Meier
GEMA CD 312.088-144

Her er ein stor artikkel om komponisten
http://www.bach-cantatas.com/Lib/Hammerschmidt.htm

Teksten er frå Jes. 49:
Herren gløymer ikkje Sion
14 Men Sion seier:
«Herren har forlate meg,
min Gud har gløymt meg.»
15 Gløymer vel ei kvinne brystbarnet sitt,
har ho ikkje medkjensle med den son ho fødde?
Og om ei mor kan gløyma,
så gløymer ikkje eg deg.
16 Sjå, eg har teikna deg i mine hender,
dine murar har eg alltid for auga.

5
Matthias Weckmann (ca 1616-1674): Toccata d-moll
Wolfgang Zerer spelar på orgelet i St. Jacobi, Hamburg.
Naxos 8.555850
http://www.naxos.com/cat/553850.htm

Om Weckmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Matthias_Weckmann

Om Zerer
http://www.schnitger.nl/people/wz.htm

Om orgelet
http://www.arpschnitger.nl/shamb.html

Niklos har alltid interessante kommentarar i sine program. Om du les desse linkane, får du truleg minst like mykje informasjon som han makta å gje på den korte tida…

Harald

Dagens Mozart – Eine kleine Nachtmusik

Share

I kveld fekk vi høyre 1. sats av KV 525 spelt av Camerata Akademia des Mozarteum Salzburg, dirigert av Sandor Vegh.

Dette er eit av dei lettare stykka til Mozart (1756-1791) og er mykje spelt. Det var eitt av dei fyrste stykka eg fekk på plate, og eg spelte serenaden heilt til plata var utsliten.

Her er informasjon om stykket på tysk, men med høve til å velje engelsk om du les det betre:
http://www.aeiou.at/mz-klnm.htm

Plata eg nytta er Mozart: Musikalske mesterverker i serien Klassiske komponistar, som er som ei lita bok med 12 sider tekst og plata. Den vart sendt ut som masseutsending rundt nyttår, folk kunne abonnere på serien.

Harald

Bøker om skole

Share

I Bokaktuelt 17. januar var tema skjønnlitterære bøker om skole.

Vi brukte desse bøkene:

1.
Alexander Kielland: Gift
http://www.christopher.no/litteratur/giftanalyse.htm

2.
Jens Bjørneboe: Jonas
http://heim.ifi.uio.no/~janki/bjorneboe/bjorneboe.pdf

3.
Hans Scherfig: Det forsømte forår
http://tinyurl.com/7cwk4

4.
Arne Svingen: Hubert som nissetufs (barnebok)
http://tinyurl.com/bbkxy

Linkane er av litt ulik type, du kan leite vidare sjølv.

Det meste av samtalen kom til å handle om bok nr. 3, som er aktuell fordi lesesirkelen Agder les dansk skal ha den. Til no er det bare eg og Lisbeth som har lese den, men truleg vert den boka tema på dete første møtet, som det ser ut til må verte i februar ein gong.

Boka er eit grundig oppgjer med «Den sorte skole» latinskolen, slik han var i København omlag 1920, då forfattaren opplevde den. Boka kom ut i 1940. For oss som har opplevd bare litt av dette, er det ganske rystande å høyre om livet til 200 gutar som blir terroriserte av lærarane sine. Utgangspunktet for handlinga er at dei møtest til 25 års-jubileum og tek til å minnast korleis det var.

Ein av elevane er ansvarleg for mordet på latinlærar Blomme, men mordet vert aldri oppdaga. I boka får vi høyre korleis det gjekk til og etter kvart får vi vite kven av gutane det var og kvifor han gjorde det.

Harald

Norea-programma – veke 3

Share

Over ein Open Bibel
Andakt ved Aud Karin Kjølvik
Ho snakka om dei merka hendene med utgangspunkt i merke på eiga hand, merke på hendene til mannen som berga ein gut ut frå eit brennande hus og Jesu naglemerkte hender.

Noreamagasinet
Første sak var Religion kan skape fred, om Oslosenteret. Her var det intervju med Kjell Magne Bondevik. Meir om dette her:
http://norea.no/page.php?mtid=1&elid=1006

Om Djupedal og friskular
Espen Halvorsen hadde snakka med rektorar på fire friskular om faren for å misse statsstøtte.

Maria Solheim i Bolivia
Ho fekk eit sterkt møte med fattigdom då ho besøkte skopussarar i slummen. Bjørn K. Sørheim hadde snakka med henne. Sjå
http://tinyurl.com/awltf
http://tinyurl.com/8v67n

Kristen TV-kanal i Tyrkia
Prosjektleiaren tør ikkje la seg intervjue, det er bare 150.000 kristne i Tyrkia og sjølv om det er religionsfridom, er det ikkje lett for dei. Per Ove Stige hadde intervjua Terry Ascott i Sat-7
http://norea.no/page.php?mtid=1&elid=615
http://norea.no/page.php?elid=594&mtid=1

I programmet kunne du høyre denne musikken:
Trond Erics: Kjærligheten seirer
Marte og Ole Kristian Sameien: Ver ikkje redd
Wynonna: You were loved
Kor-90: Guds lam

Møteplassen
Ragnhild Kristine Vartdal i samtale med biskop Olav Skjevesland om gudstenestefornying på basis av boka Tro og tradisjon i en ny tid som han skreiv i 2003.

Om programmet
http://www.norea.no/page.php?mtid=1&elid=1008

Om boka:
http://tinyurl.com/cxkoj

Om biskopen
http://tinyurl.com/b3hpj
http://www.kirken.no/agder/tekstsider.cfm?id=6865

Musikken
Rune Larsen: Salige visshet
Bjørn Eidsvåg: På leit
Bjørn Aslaksen: Takk, kjære far
Tore Ljøkjel: Å kom, Immanuel

Kåseriet 17. januar – Så kom snøen

Share

Til innleiing på kåseriet hadde eg funne Stein Ove Bergs vise «Ikke gråt om det er vinter og det snør». Med den kunne ein verte inspirert til nokre tankar om den (for det meste) milde fine vinteren me har hatt til no. Samstundes ligg vona om vår i den songen. Men denne dagen hadde snøen funne vegen til Valle og Bykle. Det merka vi og i radioen.

Då klokka var litt over 18:30, kom det ein telefon til Valle radio frå Terje Breivoll, som hadde kome over Bjørnevatn og var på veg ned til Oveinang. Han kunne fortelje at det lå store snødriver ved Sundet og at det var bare så vidt han ikkje sette seg fast, så han vona at vi kunne få fatt i brøytarane og fortelje dette.

Eg gjekk på lufta og fortalde dette under ein sang i Programmet Noreamagasinet. Deretter ringde eg Helge Homme, som skulle formidle informasjonen til dei som brøyter, det var folk frå Telemark etter det eg skjøna.

Eg er imponert over korleis Anne Lise Harstad møter den nye tid, like før jol kjøpte ho PC og no surfar ho på nettet og les bloggen til Valle radio.

No er jola over og jolebassane har vore på vitjing, det var fredagskvelden 13. januar, då Ole Morten Egeland i Bykle fortalde at han hadde hatt besøk av heile 65 jolebassar, dei hadde budd seg med 60 pakker, men måtte altså på reservelageret for å kome i mål.

Det er godt med vanleg kvardag etter høgtid, å kome i vanleg gjenge er ein god ting.

Så spelte eg Søppelmannens etterjulsvise av Stein Ove Berg til slutt.

Jens Stoltenberg har skrive minneord om Stein Ove Berg her:
http://tinyurl.com/8dh7u

Harald

Tysdag 17. januar 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein Open Bibel. Aud Karin Kjølvik
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Country Gospel med Bjørgulv T. Berg
20:00 Bokaktuelt. Tema: Skjønnlitteratur om skole
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer orgelmusikk frå tysk renessanse og barokk.
21:00 Kyrkjebakken.

Rebusar 13 januar 2006

Share

Henta frå Setesdølen 13. januar 2006

1. Løyst av Ingebjørg Vegestog Homme, Valle
Folkemusikkarkiv
Menneske + nr. 4 + lite dyr + nekting (bm) -e + lager

2. Løyst av Tor Hallvard Omlid, Sirdal
Skeisegalla
Spiseredskap + kikke + ikkje rett + gje lov

3. Løyst av Siw Omlid, Sirdal
Bilulykke
Kjøretøy + vokal + hell

4. Løyst av Anne Rakel Brokke, Rysstad
Visegruppa Faun
Sang + teamet + Foreldrerådets arbeidsutval + Norge

5. Løyst av Eirik Amund Lien, Lillesand
Narnia
Natrium + Radius + tal + nr. 1

6. Løyst av Halvor Haugen, Åraksbø
Stavsagene
Stokk + snakka + arvestoff + nr. 5

7. Løyst av Kaia Kristine Sandnes, Lillesand
Kommunelegen
Dansk dyr + millimeter, + triveleg + artikkel (bm)

8. Løyst av Turid Brottveit, Valle pt. Kr.sand
Plastposefabrikken
Nr. 16 + tømmer + bag + tone + duken

9. Løyst av Håvard Sandnes, Lillesand
Fønix
Vind + ni

10. Ingebjørg Berdalen, Bykle
Flekkerøy Sangkamerater
Male + fugl + vise + fotoapparat + oppfører seg

11. Løyst av Tor Hallvard Omlid, Sirdal
Klippen Bykle
Bruke saks + Nota Bene + ypsilon + ta på seg

12. Løyst av Tor Hallvard Omlid, Sirdal
Drosjeløyve
Nr. 4 + skryt + øy ved Moss + ri

13. Løyst av Anne Rakel Brokke, Rysstad
Silkemåling
Stoff + meter + kryping

13 rebusar på fredag 13. januar. Denne kvelden var det barnebarna til Ingebjørg Ellinor som prega sendinga. Dei sat i Sirdal og fylgde med på Internett eller (dei frå Lillesand) på hytte i Everdalen. Alle stader hadde dei fleire mobiltelefonar, så dei kunne ringe frå ulike nummer. Dei stakk og av med dei fleste premiane. Utanom desse var det Halvor Haugen, Åraksbø og Ingebjørg Berdalen, Bykle, som fekk premiar denne kvelden.

For meg var det likevel eit høgdepunkt å få høyre at Anne Lise Harstad hadde vore inne på bloggen og lyst oppgåvene på steva nesten før sendinga starta. Ho hadde fått seg PC før jol, og surfar no som best ho kan. Inn i studio kom også Turid Brottveit, som var i Kristiansand i høve ein 40-årsdag, men som fylgde med på nettradio.

Takk til alle som gjorde kvelden triveleg i Valle radio.

Harald

Aviser og musikk

Share

Etter at Bjørgulv T. Berg hadde hatt «Tankar frå Bibelen» saman med Sissa Ringstad, var det tid for Aviser og musikk.

Det var første gong vi hadde dette programmet, ideen var at vi skulle snakke om fredagsavisene og spele litt musikk innimellom. Eg hadde også opna for at dei som hadde funne svar på steva om stader å reise til i mørketida, kunne gjere det i denne timen. Dermed fekk vi svar på dei fire første gjennom telefonar frå lydarar. Sjå eige innlegg.

Vi snakka saman om mange emne. Bjørgulv hadde funne eit oppslag i Nationen om folk som gjerne ville gå i heia, men ikkje bere ryggsekk, og at det kunne verte ei nisje å utvikle vidare. Det gav høve til å snakke om utviklinga innan hytteliv; det er ikkje så mange som vil ha det primitivt på hytta lenger.

Vi snakka og om presten Gelius som skulle vere dommar i ein missekonkurranse, men som etter samtale med biskop Kvarme hadde funne ut at det truleg ikkje var så lurt. Eg undra meg på om vi skulle få han til Valle om Theis skulle finne på å reise, men Bjørgulv meinte at det neppe var eit tema å diskutere på lufta.

Det vart ein triveleg time, truleg kan vi kome att med eit slikt programopplegg. No var også Ingbjørg Ellinor Rysstad og Solveig Rysstad komne for å ta telefonen. På lista stod det at det var Tobbi som skulle ha ansvar for dette, men ho hadde bytt med dei. Likevel hadde ho vore innom og laga vaffelrøre, så no var det godlukt i salongen.

Harald