Alle innlegg av Harald Haugland

Justeringar i programmet 6. juni 2006

Share

I programmet stod det at det skulle vere Bokaktuelt, men på veg oppover i dag møtte eg Lisbeth på veg nedover. Eg fann etter kvart ut at ho var på kurs i dag, dermed vart det ikkje noko intervju om bøker på Valle folkebibliotek i dag.

Intervjuet med Olav Mosdøl var på 21 minutt, men eg la på musikk frå plata med kantaten Songen frå Sion både før og midt i opptaket. Til slutt spelte eg fleire kutt frå plata, og dermed gjekk sendinga heilt til reklamen før Postludium. Eg hadde tenkt å laste ned musikk av Mozart frå nettet, men ved ein feil kom eg ikkje på Internett i kveld før etter sendinga.

Harald

Postludium 6. juni 2006 – Toccata

Share

På Svenska Flaggans Dag skulle vel helst Niklos ha vore i radioen og spelt svensk kormusikk og orgelmusikk. Men det fall på meg å ha ansvaret for postludium denne kvelden, og eg valde å ha eit program om toccata. Her er spelelista

1. Bach (1685-1750): Toccata i C-dur, BWV 564
Felix Hell på Kuhn-orgelet i St. Justinus, Frankfurt a.M. – Höchst, Tyskland

2. Reger (1875-1916) Toccata d-moll, op. 59, nr. 5
Andrew Lucas på Willis-Mander-orgelet i St. Pauls Cathedral, London

3. Boëllmann (1862-1897) Toccata i c-moll (frå Suite Gothique)
Ludger Mai på Seifert-orgelet i St. Mathias-kyrkja i Berlin

4. Gigout (1844-1925) Toccata i h-moll, (frå Dix Pièces)
Ludger Mai på Seifert-orgelet i St. Mathias-kyrkja i Berlin

5. Hovland (1924- ) Toccata «Nu la oss takke Gud»
Christopher Herrick på Harrison og Harrison-orgelet i Westminster Abbey, London

6. Takle (1942- ) Blues-toccata
Christopher Herrick på Létorneau-orgelet i Francis Winspear Centres konserthall i Edmonton, Canada.

7. Margaret Volle (1980 – ) Improvisert toccata i gamal stil med fugert melodi.
Margaret Volle på Ryde og Berg-orgelet i Lillestrøm kirke

Toccata er eit virtuost stykke musikk, som oftast spela på tangent-instrument der målet er å teste ut kva orgelet og organisten kan få til saman. http://en.wikipedia.org/wiki/Toccata Frå denne sida kan ein og gå til andre språk.

Olav Mosdøl i Valle radio

Share

**Denne notisen stod i Setesdølen fredag 2. juni 2006:**

I 1995 laga Olav Mosdøl og Sigval Tveit eit verk til tusenårsjubileet for kristninga av Noreg. «Songen frå Sion» der ein kantate for solistar, kor og instrumentalensemble. Det var tinga av Kviteseid sokneråd og vart framført der og nokre andre stader, mellom anna i Valle kyrkje.

No kjem verket på CD med Anne Karin Kåsa og Nils Harald Sødal som solistar og koret De’kor frå Vennesla. I samband med det har Harald Haugland 3. pinsedag ein prat med Olav Mosdøl i Valle radio. Og helga etter pinse vert det ny framføring av kantaten i Kviteseid gamle kyrkje på laurdag (i samband med opning av Bygdetunet for sommarsesongen) og i Misjonshuset i Kristiansand sundag føremiddag.

Organ Fireworks i Kristiansand

Share

1. pinsedag 2006, 4. juni var Christopher Herrick i Domkyrkja i Kristiansand. Klokka 19:30 spelte han ein Festkonsert på pinsedag.

Dette var menyen:
Bonnet – Variations de Concert
Bach – Trio Sonata No. 5 i C BWV 529
Mozart – Fantasia i f-moll
Hans Martin Kiefer – Blues-koral
Gigout – Grand Choeur Dialogue
Guilmant – Choral et Fugue
Mons Leidvin Takle – Festmusikk fra Våg å leve

Det vart ein stor kveld for ca 70 tilhøyrarar. For to veker sidan, tirsdag 23. mai, hadde vi eit Herrick-program i Valle radio. Då spelte vi frå Organ Fireworks I og X, som og var til salgs i samband med konserten. I nr. 10 skreiv Herrick til meg: «I hope you enjoy this CD. Christopher Herrick.» Her er link til dei to platene:
Nr. I: http://www.hyperion-records.co.uk/details/66121.asp
Nr. X: http://www.hyperion-records.co.uk/details/67458.asp

Feil klokkeslett

Share

Forrige post ser ut til å vere skriven klokka halv tolv i går kveld. Sendinga var ikkje slutt då, siste loddet på radiobasaren til inntekt for Kreftforeningen vart seld om lag kvart på tolv, og dermed kunne ikkje eg klokka halv tolv vite kven som vann.

Når eg skriv dette, er klokka igjen halv tolv. Truleg vil det sjå ut som om eg skreiv innlegget halv elleve, for klokka på maskinen som lagrar innlegga, fylgjer ikkje norsk sommartid, og det er den som fastset tida for kva tid innlegget vart posta. Eg kan altså ikkje setje klokka på min PC til 1. mai og tru at posten blir lagra med den datoen.

Eg prøver å ha innlegg på bloggen kvar dag, og med dette innlegget klarte eg å finne eit innlegg å poste også i dag. Meir fylgjer etter kvart.

Hovudgevinst Radiobasar 2. juni

Share

På radiobasaren 2. juni gjekk **hovudgevinsten, Delta-madrass, verdi 10.380 til Liv Erna Bjorland, Byglandsfjord**. Her er link til leverandøren: http://www.delta-senteret.no/

Basaren var til inntekt for kreftsaka og resultatet vart **vel 101.000 kroner** til Kreftforeningen. Her er link til seksjon Sør-Vest, som har hovudkontor i Kristiansand: http://tinyurl.com/jnz2g

Desse deltok i sendinga:

Loddseljarar, data: Kåre Rike (sjef)og Jorunn Tveiten (assistent)
Telefon: Sjef Tobbi Hoftuft. Bjørg Ragnhild Trydal Jansen, Anna Rysstad, Jorunn Helle, Gunnar A. Helle, Olav Henrik Homme og Inga Flateland.
Teknikar: Gudrun T. Rysstad.
Studio: Programleiar Hallvard Kjelleberg, Rolf Erik Homme og Eli Undheim.

Radiobasar i Valle for kreftsaka

Share

**40000 kr. før kveldssendinga er i gang**

Tekst: Sigurd Haugsgjerd (Setesdølen fredag 2. juni 2006)
-Det finst knapt ein familie som ikkje har nære slektningar som på eit eller anna stadie i livet blir råka av kreft. Dette er ein folkesjukdom, og i kveld vil me samle folket til eit krafttak for kreftsaka, seier Hallvard Kjelleberg i Valle Radio til Setesdølen. I kveld tar han med seg Eli Undheim frå Kreftforeninga og går i studio kl. 19.

Det blir sending for heile dalen. På ein tilsvarande basarkveld for tre år sidan vart det samla inn tett på 100.000 kroner til det gode føremålet. Ved Valle Radio sin eigen radiobasar i påskehelga i år kom det inn til saman 160.000 kroner, så dette har vist seg å vere ei fin form for pengeinnsamling.

-Det er kombinasjonen informasjon og underhaldning som fungerer så godt når me som i kveld let Kreftforeninga sitt arbeid vere det sentrale, seier Hallvard Kjelleberg.

**Pangstart**
Han synest programmet denne gongen har fått ein pangstart alt før det er i gang.

-Responsen frå næringslivet, ikkje berre lokalt, men i heile landsdelen er direkte imponerande, seier han. Hallvard fortel at det alt er kome inn 40.000 kroner i støtte frå sponsorar. Alt frå kommunen og Nomelands Anleggsmaskinar til Valle Sparebank, Evje og Hornnes Sparebank og ikkje minst eigedomsmeklarane i byen er med. Dei sistnemnde utfordrar kvarandre, så ein kan mest ikkje vite kva som kan skje før kvelden er omme.

**Super-madrass**
Også gevinstane er særs flotte denne gongen. Ei Delta-madrass frå Deltasenteret i Kristiansand er hovudgevinsten til ein verdi av over 10.000 kroner. Men det er også mykje meir av mindre gevinstar. Folk frå heile dalen blir oppmoda om å bli med både som lydarar på sjølve sendinga og ved å engasjere seg og støtte ei god sak. Hallvard Kjelleberg minner og om at folk lengre unna kan fylgje radiosendingane på internett.

**Dugnadsstab i sving**
-Me i Valle Radio synest det er moro å kunne vere med på dette, seier han og fortel om eit heilt kobbel av dugnadsarbeidarar som er i sving i kveld. Alt frå loddseljarar (på data), telefonvakter og teknikarar til programleiarar er på plass for den gode saka.

I tillegg til Eli Undheim frå Kreftforeningen har Hallvard med seg Rolf Erik Homme i studio i kveld. Den syngjande politimannen kan nok kome til å opptre både i opptak og «live», kjemmer me han rett.

Dagens Mozart 30. mai 2006

Share

**Te Deum Laudamus in C major KV141**

Dette stykket kan du finne på
http://www.limburger-domsingknaben.de/mp3.htm
Her kan du laste det ned til din maskin og høyre det om att. Du kan også bruke denne linken til å kjøpe CDar frå Limburger Domsingknaben
http://www.limburger-domsingknaben.de/ldsshop/shop.htm
På denne sida kan du finne linkar til andre stykke av Mozart:
http://www.classiccat.net/mozart_wa/allmp3.htm

Te Deum Laudamus betyr store Gud, vi lovar deg. Det er mange komponistar som har laga stoff basert på denne teksten.
I svensk Wikipedia finn du meir:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Te_Deum
Og i engelsk Wikipedia finn du teksten
http://en.wikipedia.org/wiki/Te_Deum

Nyt den