Alle innlegg av Harald Haugland

Aktuell time fredag 2. desember

Share

Eg sat heime i Mandal og høyrde på sendinga over Internett. Etter kvart som programmet gjekk, skreiv eg notatar. Eg legg dei ut på bloggen utan særleg redigering:

1. I denne søte juletid med Kirsten Bråten Berg, frå plata Joletid2. Theis Salvesen og Magnhild Bjørnarå
a. Om Bykle Radio, som skal ha møte om framtida neste fredag. Theis har hatt ide om å ha radio for heile dalen, det meinte han alt då han sat i Setesdal Næringsfond for 12 år sidan.
b. Magnhild er i jolestemning og har bakt pepperkaker. Theis har hundre på lista som han skal sende jolekort til, men han kopierer opp og sender rundt. Magnhild skriv personlege kort.
c. Sviblane og amaryllisen til Theis spirer og lever og gror.

2. Rolling Stones: Dead Flowers
10. desember startar billettsalet til Rolling Stones konsert i Bergen 7. juli 2006.

3. Anders Wergeland frå UiO skal lage fellesarrangement for alle ungdommar i Setesdal. Det skal vere i Vallehalli og folk frå heile dalen er invitert til å vere med. Det vert laurdag 10. desember. Det skal vere fotballkampar heile dagen, og går fra klokka 10-18. Ein vonar det kjem 20 lag. Eit team på 15-20 unge frå UiO i Skien kjem opp og har eit show i Storstoga klokka 19.00. Det er gratis for alle og inneheld dans, drama, sang og vitnespyrd. Dagen etter vert det på Grendehuset på Hovden klokka 19.

4. Frå Maria Arredondos nye plate: Himmel på jord Plata heiter Min jul.

5. Samtale med Oddvar Skaiaa, fylkesordførar i Aust-Agder.
a. Fylkesutvalet har gått inn for å auke bompengane i Setesdal frå 25-30 kroner. Prognosane slår ikkje til, ein må finne fleire penger for å få utbetre Riksveg nr. 9, som jo er blitt stamveg.
b. Vidaregåande skular er slått saman administrativt, det er for å spare pengar. I tillegg til dei offentlege skulane har vi fått KVS Bygland, som etter Skaiås meining har vore positivt.
c. Neste veke skal det vere budsjettmøte for fylket. Det kostar å drive alle desse små skulane, men no var det samrøystes om å halde på skulestrukturen.
d. Staten har stoppa bevilgningane til Evje Utvikling, men Aust-Agder vil halde oppe støtten til dette.

6. Magnhild har valt musikk til kvelden. Jorunn Stiansen: Takes one to know one

7. Bjørn Robstad, Evje-ordførar og fråhaldsmann
a. Om pol på Evje; han har ikkje merka store problem ved at det har kome pol til Evje. Og handelsstanden er svært nøgd.
b. Evje treng ein region å vere senter for. Vi treng eit sterkt regionråd, og Robstad meinte det er dumt at Iveland vil trekke seg ut. Theis meiner at Bykle og Valle er for kipne.
c. Trafikkstasjon, likningsstasjon, trygdekontor osv. må vi arbeide for å behalde. Det er naturleg å kjempe for å ha ting sterkt desentralisert, men når det ikkje er mogleg, må ein stå saman om å få det i regionen
d. Evjemoen. Det er annleis å kjempe for noe enn mot noe. Kampen mot å leggje ned Evjemoen var sterk, men det er spennande å arbeide for å utvikle moen når det no ikkje lenger er militær aktivitet på Evje.

8. Magnhild har vore gift i 30 år, og var på Evjemoen då hennar rekrutt var der. No har Theis kjøpt seg scooter og til våren vil han kjøre som ei blå pil forbi Bjørnarå.

9. Rolf Erik Homme: Rekreasjon

10. Stangeland i Redningsselskapet har 20 styreverv. Magnhild har gått ut av styret i Bykle Radio, men ho er kasserar i Trydal grendelag. Ho er styremedlem i Henriksentunet, der det er jolemarknad i helga. Så er ho medlem i 1000-årskomiteen som har vorte til 100-årskomiteen. Og så er ho medlem i styret i Hovden reiselivslag,

11. som nettopp har tilsett ny reiselivssjef, Marianne Fedde Lilland. Ho er i Stavanger og markedsfører Hovden, Stavanger skal få snø frå Hovden til onsdag. Ho har vore hyttebyklar i 30 år, foreldrene har hytte på Ørnefjell, ho ønsker at løypenettet skal utviklast vidare, slik at ein ikkje treng bruke bil når ein skal ut.
a. Ein arbeider for å få sommarturisme til Hovden.
b. Sykkel-løype er eit toårig prosjekt,
c. men vandring og betre presentasjon av løypene er viktig.
d. Dei arbeider og med å fylle midt-vekene, no er alt snart fullt i helgene og i påskehøgtida.

12. Theis flytter ikkje til Grim, han søkte, men han trur ikkje dei vil ha han. Han ønska Magnhild velkommen tilbake, ho høver i radio.

13. Tina Turner: Paradise is here.

Harald

Kvinnekveld i Valle radio

Share

Dette stod i Setesdølen fredag 2. desember:

Valle radio skal ha sending til heile Setesdal i kveld. I det høvet har Theis Salvesen hanka inn nokre av dei mest taleføre kvinnene i nedslagsfeltet, og me vil tru at sendinga lett let seg fylle. Den nye fellesrektoren for dei vidaregåande skulane i dalen, Birgit Attestog, kjem, men ikkje før i den opne sendinga frå kl. 21. Frå då av kan praten gå i minst eit par timar om ho og Theis orkar. Litt musikk innimellom blir det vel saktens også.

Tidlegare på kvelden er også kvinnene svært sentrale. Magnhild Bjørnarå, som i mangel av sendingar i Bykle Radio i kveld slepp til i Valle radio, blir med Theis i den aktuelle timen frå klokka 18. Ho skal snakke om både Bykle radio og joleførebuingar. Der skal også den nye reiselivsjefen på Hovden, Marianne Fedde Lilland intervjuast om overgangen frå hyttebyklar til å bli fastbuande på Hovden.

Ei litt yngre kvinne, Eva Olavsdotter, ein av Hylestad-konfirmantane, skal presentere si supergruppe Rammstein. Ho har vore på konsertar med dei, og perfeksjonert seg i tysk for også å få med seg teksten.

-Alle kan glede seg til ein fantastisk halvtime frå klokka 19, seier Theis.

Dei som treng å roe seg ned etterpå, kan få med seg Torleif B. Harstad sine tankar frå Bibelen kl. 19.30. Halvtimen seinare er det duka for næringsprat igjen. Denne gongen kjem Bjørgulv T. Berg frå Brokke Hyttegrend i studio for å tale om leilitheter og nye utbyggingsfelt, medan den daglege leiaren på alpinsenteret i Brokkeheia, Jan Wojtaszek fortel litt om sesongstarten.

Klokka 20.30 er det klart for «Dialekten vår» med Sigurd Brokke og Knut K. Homme, begge med talemål som det er ein fest å høyre på. Dei tek opp ord og uttrykk, og presenterer internettsida vallemal.no.

Anders Wergeland frå Ungdom i Oppdrag fortel i Aktuell time kl. 18 om cup og danseframsyning i Storstoga. Fylkesordførar Oddvar Skaiaa blir med på ein prat om bompengar, vidaregåande skule og fylkeskommunen sine ambisjonar for Setesdal framover, medan ordførar Bjørn Robstad blir intervjua om Evje som regionsenter.

Fredag 2. desember 2005

Share

Dette var programmet:

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Torhild Sandnes

18:00 Aktuell time: Theis med gjest Magnhild Bjørnarå
19:00 Eva Olavsdottir presenterer Rammstein
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Næring i Valle ved Bjørgulv T. Berg og Jan Wojaszek
20:30 Dialekten vår. Sigurd Brokke og Knut K. Homme kjem i studio
21:00 Open sending. Theis med gjest Birgit Attestog, nytilsett rektor for alle vidaregåande skulane i Setesdal.

Margaret Volle i Valle radio

Share

Margaret Volle er mastergradstudent i utøvande musikk med orgel som hovudinstrument på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Onsdag 23. november klokka 18:00 heldt ho konsert i Lindemannsalen på Marcussen-orgelet der. Sjå http://www.nmh.no/nmh/bygg/orgler/495/496/no

I kveldens Postludium hadde vi opptak frå denne konserten.

1. Georg Muffat (1653-1704)
Toccata Septima frå Apparatus Musico-organisticus
Sjå informasjon på engelsk her:
http://www.naxos.com/mainsite/default.asp?pn=Composers&char=M&ComposerID=724

Margaret Volle skreiv ein kort introduksjon til komponisten i programmet for konserten. Dette låg på web før konserten, men NMH har tydelegvis ikkje nokon politikk for å ta vare på stoffet, så når konsertdagen er over, er det borte, om ein ikkje har lagra det privat.

Ho skreiv: Georg Muffat var fødd i Megeve i Savoy, ein plass som no ligg i Frankrike. Han studerte i fleire år i Paris, mellom anna komposisjon hos Lully, og etter endte studier der fekk han jobb i Molsheim og Selestadt. Seinare studerte han også jus i Ingolstadt, men fekk ikkje jobb i Wien, så han endte til slutt opp i Salzburg, der han jobba for erkebiskopen i ti år. Rundt år 1680 drog han til Italia, der han studerte orgel hos Bernardo Pasquini. Frå 1690 til sin død var han kapellmeister hos biskopen i Passau. Verka hans er sterkt influerte av italienske og franske komponistar og han komponerte både kammermusikk og religiøse verk i tillegg til dei tolv orgeltoccataene.

2. Robert Schumann (1810 – 1856)
Frå Sechs Stücke in kanonischer Form, opus 56, nummer 4
Om komponisten kan du lese her:
http://www.naxos.com/mainsite/default.asp?pn=Composers&char=S&ComposerID=940

Margaret Volle skreiv: Robert Schumann er nok ikkje mest kjend som orgelkomponist, og verka spel på denne konserten er opprinneleg skrivne for pedalklaver. Schumann brukte pedalklaveret som ei erstatning for å øve på orgel, så stykkja fungerer fint på dette instrumentet og. Verka frå desse to samlingane (Opus 56 og 60) er eit resultat v Schumann sine intensive kontrapunktstudier i Dresden rundt 1845 og han er sterkt influert av Bach og hans invensjonar og fuger.

Harald

Bøker i ei førjolstid

Share

I kveldens program snakka vi om bøker med oppskrifter på ting du kan lage til jol. Lisbeth har laga utstilling på biblioteket, og ho har fleire kassar inne i biblioteket i tillegg til bøkene som er utstilt utanfor døra i Valle.

Gå til denne linken og skriv inn Deweynummer 745.594, så får du opp ei liste med aktuellle jolebøker:
http://valleinf.valle.kommune.no/mmwebcat/

Men det er og mange skjønnlitterære titlar med jolemotiv. Lisbeth nemnde Mary Higgins Clark som ein krimforfattar med joletitlar:
1. Stille natt
2. Deilig er jorden, merkverdig er Guds himmel
3. Det skjedde i de dager

Ho har 23 bøker av denne forfattaren på biblioteket.

Til slutt i programmet kom vi inn på Ermittkrepsene av Anne B. Ragde. Den har fått Bokhandlarprisen for 2005 og er framhald av Berlinerpoplene, som kom i fjor. Ho skildrar grisebonden Tor og dottera Torunn så vel som Tors brøde Margido og Erlend med kjærleik og sympati, sjølv om dei ikkje er den mest straumlinjeforma familien.
Her er link til omtale av boka på NRK
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/4946729.html

Programmet slutta med eit kort utdrag frå lydboka.

Musikk i adventstid 1

Share

Desse stykka blei spelte:

Christmas Music BIS-CD-177
Link til plata finn du her
http://www.bis.se/index.php?op=album&aID=BIS-CD-177

Abbé Georg Joseph Vogler
1. Hosianna, Davids son 2’41

Georg Friedrich Händel
2. Dotter Sion, fröjda dig 1’40

Volckmar Leisring
3. Gör porten hög, gör dörren bred 2’13

Ruben Liljefors
4. När det lider mot jul (Text: Joanna Otherdal) 3’26

Juletid IDCD 19
Link til denne plata finn du her
http://www.mic.musikkonline.no/shop/displayAlbum.asp?id=29869

GUDS GODHET VIL VI PRISE 3:43

DIN HERLEGDOM, FRELSAR 3:09

Christmas Music(som over)
Otto Olsson
5. Advent (Text: Paul Nilsson) 3’51

Programmet i veke 48

Share

Tysdag 29. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel med Solfrid Quist, som er forkynner i Ungdom i Oppdrag
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Ivar Johnsen, pastor i Raufoss frikirke, i samtale med Per Ove Stige
19:40 Musikk i adventstid 1
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme. Bøker i ei førjolstid og Bokhandlarprisvinnaren Eremittkrepsene av Anne B. Ragde
20:30 Postludium. Margaret Volle spelar på orgelet i Lindemannsalen på Norsk Musikkhøgskole.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 30. november

18:00 Kommunestyremøte
Teknikar: Gudrun Rysstad

Her er saklista

Referatsaker
Utv.nr Sakstittel
83/05 Referatsaker
91/05 Fylkestingets vedtak i sak 25-2005
92/05 Det digitale distriktsagder –
93/05 Kopi av brev til Setesdal Regionråd frå Bykl
94/05 Valle kommune – pålegg om riving av bu
95/05 Møteprotokoll frå Eldrerådet 14.11.05
96/05 Møteprotokoll frå Arbeidsmiljøutvalet
97/05 Møteprotokoll frå Planutvalet 15.11.05
98/05 Møteprotokoll frå Administrasjonsutvalet
99/05 Møteprotokoll frå Formannskapet 16.11.05
100/05 Frå KS: Vedk. gjennomføring av NAV-reform
101/05 Novemberbrev frå NAV-interim: Ny arbeid
102/05 Møteprotokoll frå styret i konsesjons-
103/05 Møteprotokoll frå styret i konsesjonskra

Til handsaming
84/05 Førespurnader
85/05 Ordføraren orienterer
86/05 Handlingsprogram og økonomiplan for 2006
87/05 Samanslåing av skulemiljøutv. og samarb.utv.
88/05 Kommunedelplan for anlegg, område for idrott
89/05 Framlegg til reguleringsplan for gnr. 23
90/05 Reguleringsplan for Åsan – godkjenning
91/05 Søknad om konsesjon for bygging av Kveaså

Du finn meir om sak 87 på http://www.valle.kommune.no/
når du går inn på Politiske saker og vidare til kommunestyret.

Innhaldet i referata og dei andre sakene har eg ikkje funne på heimesida til kommunen, så dei må du finne på biblioteka eller på Velkomstsenteret.

Harald

Musikk i mørketid

Share

I dette programmet, som eg sende tysdag 22. november klokka 19:30, presenterte eg musikk av Sigmund Groven, Arve Tellefsen og Sondre Bratland.

1. Om kvelden, frå Groven: Til fjells, SCD 15086
2. Om kvelden, frå Tellefsen: Pan, IDCD 3
3. Gabriels obo, frå Tellefsen IDCD 3
4. Snø og granskog, frå Groven SCD 15086
5. Kveldsbøn, frå Bratland Syng meg heim, FXCD 289
6. Gjev meg handa di ven, frå Bratland FXCD 289

Diktet Snø og granskog av Tarjei Vesaas finn du her: http://tinyurl.com/8lpxf

Harald

Kongebøker på biblioteket

Share

Eg spurde biblioteksjef Lisbeth D. Homme om ho hadde bøker om dei kongelege på biblioteket. Ho kunne då fortelje at ho hadde mange bøker om dette temaet. Her er ei liste med Olav V som tema.

1. Olav : menneske og monark
948.105; Benkow, Jo; 1991 (Valle hovudbibliotek)

2. Fra et folk i takknemlighet
948.105; 1991 (Valle hovudbibliotek)

3. Gla’kongen Olav den blide
948.105; Holm, Yngvar; 1987 (Valle hovudbibliotek)

4. Kongen og folket : En hyllest til kong Olav V.
948.105; 1984 (Valle hovudbibliotek)

5. Kongen på kirkevei
948.105; 1986 (Valle hovudbibliotek)

6. Kongen ser tilbake
948.105; Wig, Kjell Arnljot; 1977 (Valle hovudbibliotek)

Det var også tre bøker om Haakon VII

1. Haakon og Maud
u948.105; Bjørkøy, Vigdis; 2003 (Valle hovudbibliotek)

2. Haakon & Maud. B.2. Folket
923.148; Bomann-Larsen, Tor; 2004 (Valle hovudbibliotek)

3. Haakon VII : Menneske og monark
948.105; Greve, Tim; 1980 (Valle hovudbibliotek)

Men ho kunne fortelje at det ikkje var mange som lånte desse bøkene, så nye bøker om temaet hadde ho ikkje kjøpt inn. Om ho skulle kjøpe inn nokre av dei bøkene som var komne ut i år, måtte det i alle fall vere folk som spurde etter dei.

Vi snakka om to av desse bøkene, dei var omtala i Vårt Land. Den eine, Dronning Margrethe, finn du her: http://tinyurl.com/bjwbs
Den andre, Kongen og katten er ei biletbok. Den er også omtala i Vårt Land, http://tinyurl.com/87ocz

Men Lisbeth kom ikkje til å kjøpe dei inn, trudde ho.

Brageprisen
Lisbeth hadde nettopp lese den boka som vann Brageprisen i klassa for skjønnlitteratur, Forestill deg av Marita Fossum, så ho fortalde om den, den har ho på biblioteket. Dei fleste andre prisvinnarane hadde ho også, eller så kom ho til å få dei i nær framtid. Her er lista over dei som vann Bragepris 2005: http://www.bokogsamfunn.no/Nettutgaven/115363

I Valle låner ikkje vaksne folk teikneseriar , det var ein teikneserie som vann prisen i open klasse, men den trudde ikkje Lisbeth ho kom til å få inn.

Harald

St. Olav til Kirsten Bråten Berg

Share

Det var stor stas på Setesdalsmuseet tysdag 22. november då sølvsmed og kvedar Kirsten Bråten Berg fekk St. Olavs orden. Fylkesmann Hjalmar Sunde heldt ein flott tale, som vi sende i Valle radio onsdag 23. november 2005 i Nyhetstimen; heile timen var vigd til dette temaet. Her er link til meldinga om dette på fylkesmannen i Aust-Agder si heimeside,
http://tinyurl.com/96cjn
og nederst er det ein link til sjølve talen.

I programmet kunne du og høyre ordførar Steinar Kyrvestad, fylkesordførar Oddvar Skaiå og leiar i Setesdal Regionråd, Knut A. Austad. Kirsten og Arild Andersen heldt ein minikonsert der dei spela fleire stykke som var henta frå plata Arv og andre plater dei har laga saman. Solfager og Ormekongjen, Laurdagskveld, Gardsjenta, fleire stev og Me skal bryggje til jol, som avslutta konserten.

Staben i Valle radio sluttar seg til gratulantane. Mange av talarane bar i helsingane fram takk for at Kirsten har engasjert seg så mykje i lokalt arbeid sjølv om ho er stjerne både nasjonalt og internasjonalt. Ho vart omtala som Setesdalsmuseet si mor av styrar Anna Stella Karlsdottir.
http://www.setesdalsmuseet.no/

Frå oss i Valle radio vil vi spesielt trekke fram programmet ho laga då vi samla inn pengar, 238.000, til Strømmestiftelsen sitt arbeid på Sri Lanka i samband med tsunamien i jolehelga 2004-05. Kirsten mobiliserte folk til å vere med og lage program ein fredagskveld på nyåret 2005. Kommunestyresalen var gjort om til studio og i radiolokala sat folk og noterte ned etter kvart som folk kjøpte lodd. Dette kan du lese om her: http://tinyurl.com/877uh

Då eg ikkje kunne vere i radioen onsdag kveld, måtte eg leggje opptaka inn på ein minidisk som fylte heile timen. Det var første gong eg gjorde det på denne måten, og eg var svært spent på korleis det gjekk, men dei eg har snakka med etter sendinga, har ikkje meldt frå om problem, så eg vonar det fungerte.

Harald