Kategoriarkiv: Ymse

Nådeglimt

Share

Frå radiogudstenesta i dag beit eg meg merke i ordet nådeglimt. Eg måtte skrive det ned og grunne litt på det. Det var prost Liv Berg Krohn-Hansen som talte og bortsett frå salma Det er navnet ditt jeg roper, er det ikkje mykje som sit att. Slik er det gjerne med tale, det svirrar forbi. Ein sang kan sitte lenger.

Når vi var i det filosofiske hjørnet kunne eg og Øystein av og til grunne på at konene våre heldt ut med oss. Eg trur nok at vi der og då hadde eit nådeglimt i andre etasje i det gamle kommunehuset i Valle. I den tida burmesiske flyktningar var hos oss, hadde vi det også når dei song for oss. Då merka vi at evangeliet om nåden i Jesus Kristus hadde funne veg til skogane nord i Myanmar så vel som til fjella i Norge og Setesdal.

Av og til prøver eg å skrive litt om prestar og misjonærar på Setesdalswiki. Der skal eg skrive leksikon, så der blir det lett nokså tørt stoff, men også der kan liv og teneste gje meg eit lite glimt av ein person som har stått i nådens teneste i livet og slik gitt nådeglimt til dei han eller ho møtte. Det såg eg også då eg siste veke las boka Det norske baptistsamfunn 150 år. Det var mange glimt av nåde som kom fram der.

Mange har også sunge om dette, men eg trur ikkje ordet nådeglimt er brukt i ein sang. Men sangen Som en strøm av nåde seier noko om det same:

Som en strøm av nåde,
kommer Herrens fred,
fra de høye berger
svulmende her ned.
Full og rik den alltid
fullere dog går,
dyp og klar den alltid
større dybder når.
Kor: Fred som kan bevare,
fred som overgår,
alle hjertets tanker
jeg hos Jesus får.
Fast til seg Han bandt
meg, med så dyrt et bånd,
alltid står jeg tegnet
i Hans høyre hånd.
Barnet hos sin Fader
nå kan hvile trygt,
uten trette tanker,
uten tvil og frykt.
Fra min Fader kommer
bare gode kår,
selv ved vintertiden
sommersol jeg får.
Han som helt har ofret
seg på Golgata,
glad mitt hjerte synger
høyt ett Halleluja.
Sangen er skriven av Francis Havergal. Melodi av James Mountain.

Kryssord

Share

For nokre år sidan var eg glad i å løyse kryssord. Det stimulerte dei små grå når ein kunne gruble på nøkkelorda og sjå ulike former finne plass i rutenettet. Eg løyste sjeldan oppgåver der nøkkelorda var plasserte under kryssordet, eg likte best dei som har nøkkelordet ståande inne i sjølve oppgåva.

I seinare år har det helst vore Reidun som har løyst kryssord her i huset. Ho likar best sudoku, men når dei er løyste, går ho gjerne på kryssordet i tillegg. Då kan mi erfaring vere til hjelp når ho står fast, og saman fullfører vi då oppgåvene.

Kryssordet i A-magasinet går over to sider og det har vore greitt å hoppe over. Men i dag kom eg på at eg ville prøve det. Der var det mange ulike nøtter å prøve seg på. Under kryssordet er det fem spørsmål som er så lange at dei ikkje får plass inne i rutenettet. Men når eg fann ein støttebokstav eller to, kunne eg finne det rette ordet.

Eit spørsmål var om kva ein kunne kalle ein båt med fem par årer. Femkeiping var svaret, det er mange år sidan eg høyrde det ordet.

Eit anna spørsmål var å finne namnet på dei fem luftfartøya som var i drift frå 1910 til 1914, her var både passasjertal og distanse teke med. Eg visste ordet zeppeliner (bokmålsform),men ikkje at det bare var bygd fem slike.

Etter kvart klarte eg å finne løysingsordet som eg kan sende inn og kan hende vinne gåvekort på 500 kroner til bøker. Eg har frist til torsdag på å gjere det, men om eg vinn, det tvilar eg nok på.

Åremålsdag

Share

I dag kunne Reidun feire åremålsdag. Ettersom det var litt rundare enn vanleg, vart det markering med både kringle og Ole Bulls ostekake. Så når eg i kveld skal skrive blogg, er eg litt stappmett, for når det regnar på presten, så dryp det på klokkaren, sa eit gamalt ordtak.

Etter at vi hadde hatt lunsj kom søster Bjørg, søskenbarn Unni med mannen Harald og nabo Jean på besøk og i kveldinga kom mi søster og hennar Ole Thorvald også innom. Dei hadde eit noko hektisk program, for dei kom frå besøk hos barn på Austlandet og skulle vidare til Rogaland i morgon for å feire mitt søskenbarn Brit sin dag. Det er blitt litt mange på rekke og rad i mai, men det passar i grunnen, for mai er månaden der vi går på rekke og rad, vi kallar det 17. mai-tog. Ein butikk-kjede har reklame for at vi kan kjøpe flagg for ei krone.

Sjølv om veret var fint, var det for mykje vind til at vi kunne sitte ute. Men det lauvast i li, regnet vi har fått, har gjort naturen grøn og fin til festdagane.

Når folk som ikkje møtest så ofte, kjem saman, blir det gjerne snakk om folk ein kjenner, har gått på skole saman med og slikt. Eg, som er utanfor slike opplevingar, klarar ikkje heilt å følgje med i alle krokvegar som samtalen går i, men eg gjer mitt beste for å henge med, sjølv om mine kommentarar ikkje blir så mange. Det gjer for så vidt ikkje noko heller.

Når folk er kome opp i vår alder, er nokre vener også å finne på kyrkjegarden. Samtalen gjekk om rådyra på Mandal kyrkjegard, dei likar jo godt å få nye roser når det har vore gravferd. Det var endåtil eit innslag om det på distriktsnytt i dag, og oppslag i lokalavisa Lindesnes.

Gode minne er verd å ta vare på. Takk til dykk som kom innom og de som sende helsingar på ulik måte. Det gjorde åremålsdagen rik og vel verd å minnast. Her er eit bilde av Reidun og Jean:

Kan være et bilde av 1 person og innendørs

Nynorsk

Share

Etter kvart har det blitt til at eg for det meste skriv nynorsk på bloggen. Eg har hatt ein tanke om å skrive bokmål når eg skriv om lokale ting frå Mandal, for her er det bokmål som gjeld. Men elles ville eg helst skrive nynorsk på bloggen og gjerne også på Facebook.

Men der er det vanskelegare, for der er det ei bokmålsordliste som hjelper meg og foreslår kva eg skal skrive, og om eg ikkje passar på, så kan det kome litt av kvart ut av den hjelpa. Det har eg opplevd dei siste dagane i ein tråd på Facebook i samband med at Statens vegvesen la ut informasjon om stenging av vegen mellom Rotemo og Dalen. Den var på bokmål, noko som vart peika på av Hallvard Tveit Berg. Han meinte at nynorsk-kommunen Valle burde lagt ut informasjonen på nynorsk.

Men problemet var at informasjonen kom frå Arendal, og der kan dei nok ikkje nynorsk. Eg lurer forresten på om ikkje Statens vegvesen burde skrive på nynorsk til nynorsk-kommunar. Staten bør jo respektere målforma kommunen har vald.

Etter ein nærare sjekk i Lovdata ser eg at det stemmer. Så Statens vegvesen i Arendal bør tilsette ein person som kan nynorsk og som kan skrive breva som skal til Setesdal. Skilt som skal brukast i Setesdal bør også vere på nynorsk om lova skal følgjast.

25 år

Share

Det var interessant å høyre på Knut Birkeland i Valle Radio i kveld. Sjefen for Autoservice Evje snakka med Siri Johannessen om laust og fast i samband med at firmaet har 25-årsjubileum i år og markerer det denne veka. Dei ventar mange folk innom for å sjå på nye modellar av bilane, smake på jubileumskake og kanskje handle bil også.  Autoservice Evje er jo også å høyre i reklamane til radioen kvar gong vi er på lufta, så lyttarane er nok rimeleg godt kjende med at dette firmaet finst.

Troens menn er eit arbeid innan Norea Mediemisjon. Dei skal ha konferanse på Evjetun no i mai, og i samband med det snakka Siri også med Harald Endresen.

Her er litt informasjon:

Velkommen til tidenes første Troens Menn-konferanse i Norge.

Denne spesielle begivenheten finner sted på Evjetun Leirsted i vakre Setesdal 14.-15.mai. Du er velkommen, enten du kjenner til Troens Menn fra før av, eller dette er helt nytt for deg. Er du opptatt av rollen vi har som kristne menn i dagens samfunn, så er dette helga for deg. Det blir samling med europeiske ledere for  Troens Menn fredag 13. mai (Disse blir også med gjennom hele helga.) Vi får også med oss ingen ringere enn grunnleggeren og forfatteren av Troens Menn-bøkene, Lonnie Berger. Han vil undervise om sentrale tema for Troens Menn, blant annet mannsidentitet. Vi er overbevist om at dette blir sterk og god undervisning.

Du kan lese meir om det på Norea si side om Troens menn.

Omgang

Share

Det var ikkje omgangssjuke, men likevel fekk eg meg ein omgang i dag. For då eg hadde hatt mine to skiver heimebakt brød og juice, kjente eg at magen ikkje likte det han hadde fått. Før frokost hadde eg hatt eit par glass skumma kulturmelk, og då kjende eg ikkje noko.

Heldigvis var ein tom isboks nær ved, så den fekk frukosten min i staden, så det gjekk ikkje ut over nokon andre enn meg sjølv. Men eg fann det lurast å finne senga att og prøve å sove det av meg. Seinare laga Reidun saftsuppe på havregryn, det har gjerne vore godt å starte med etter å ha gitt hals. Det gjekk bra, og så var det bare å sove vidare.

Med så mykje soving skulle ein tru eg var utsoven no, men det kjennest ikkje slik ut. Eg måtte gå i nynorskordboka og sjå kva den sa om ordet omgang. Her er svaret eg fekk:

omgang I

substantiv hankjønn 

Opphav

 • norrønt umgangr
 • av omgå

Tyding og bruk

  1. Døme

   • laget vann første omgangen
   • presidenten vart vald i andre omgangen
   • i siste omgang – til slutt og rest
  2. Døme

   • gje nokon ein omgang (juling)
   1. Døme

    • la støvlane få ein omgang skokrem
  3. Døme

   • leiarvervet gjekk på omgang blant medlemene
  4. Døme

   • strikke fem omgangar på rundpinne

Faste uttrykk

 • i første omgang
   • til å byrje med

Og så måtte eg slå opp omgangssjuke, sjølv om det ikkje var det eg hadde:

Tyding og bruk

  • kortvarig sjukdom som snøgt spreier seg frå person til person
  • farangepidemi

Ettersom Reidun ikkje fekk noko, var det altså ikkje ein farang.

Sjokoladekappleik

Share

Komande veke er det eit program om sjokoladekappleik i Valle Radio. Det var nytt for meg, men eg tenkjer å lage sjokoladekappleik må høve godt i jobben med å få unge med på kappleik. Alle likar jo sjokolade, så om ein spelar ein liten slått og får sjokolade i premie, så får ein både scene-erfaring og deltakar-erfaring og løn for strevet.

Det blir sending i Valle Radio tysdagskvelden, men ikkje onsdag. Om det blir sjokolade til dei som kjem innom på Verksmoen i samband med at Autoservice Evje er 25 år, er vel ikkje sikkert, men ein prøvetur i ny bil eller brukt, det vil ein sikkert få.

Tirsdag 10. mai
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri ved Asbjørn Kvalbein (Norea)
18.15 Over en åpen bibel fra Norea ved Svein Granerud
18.30 Timen med .m.a. Autoservice Evje 25 år – Knut Birkeland, og Troens menn –  Harald Endresen (Norea)

19.30 Musikk: Sjokoladekappleik med Nina Byttingsmyr, og litt annet
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland

21.00 Kyrkjebakken

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Baptistar

Share

Eg har vore på leiting etter boka Norges baptistar 100 år. Der kunne eg finne informasjon om De unges forlag, det var forlaget som mange av Lars Rustbøle sine bøker kom ut på.  I dag kom Elin Øhrn Kyllingstad innom med både den boka og 150-årsboka. Difor har eg lese så auga vart både stort og vått om eit lite kyrkjesamfunn i Norge som har gjort ein stor innsats i Kongo og som står i ein verdsvid samanhang.

Boka var lagt opp slik at det var stikkord om kva som hendte år for år. Sjølv har eg gode minne frå ungdomstida i baptistkyrkja på Ålgård. Den gamle kyrkja vart kalla Emmaus, men den vart for lita, så dei bygde seg ei ny, fin kyrkje som vel bare vart kalla Ålgård baptistkyrkje.

I boka fann eg mange namn eg hugsar frå år tilbake både på Ålgård og frå tida i Hadsel, og eg las også om veksten som kyrkjesamfunnet fekk då burmesiske flyktningar kom til Norge. Vi hadde jo nokre av dei då eg var lærar for flyktningar i Valle, og det vart etablert ein liten kyrkjelyd for baptistar i Valle/Bykle. Dei åra var kanskje av dei finaste minna eg og Øystein Berg har frå vaksenopplæringa, for dei var glade i å synge, så det var mykje sang dei åra. Dei vart jo også med i Valle familiekor og engasjerte seg lokalt.

Eg fann det et leita etter, på side 86 står det at De unges forlag vart stifta i 1929.

Skulle vore

Share

Eg skulle vore litt meir produktiv på Setesdalswiki, tenkjer eg. Men det er ikkje så lett, for det er noko som må lesast først. Torsdagane er det fire aviser som ein skal gjennom, det tek si tid. Så må ein puste litt mellom slaga og ein må helst ta ein strekk også.

I dag har eg prøvd å få orden i tankane omkring ei bok om Misjonssambandet i Mandal. Der fann eg ut kva tid Misjonssalen Mandal vart bygd og fekk ein liten artikkel om det på Setesdalswiki. Men det er mykje meir å grunne på, så det går ikkje så fort som eg hadde tenkt. Det skulle vore lettare å finne ut slikt, eg må kan hende spørje Erik Kjebekk.

Eg fekk eit spørsmål om eg var interessert i 15 bøker av Lars Rustbøle, men det var eg ikkje, eg prøver jo heller å kvitte meg med bøker, og 15 romanar, det vart i meste laget. Det skulle vore lettare å sende bøker vidare.

Det kom litt regn i dag tidleg, men det var jo turr veg før Reidun skulle på bedehuset klokka 11. Pensjonistar klarar seg lenge utan regn, men bøndene og naturen hadde trengt ei rotbløyte, så det skulle vore regn også.

Det var så mykje det skulle vore….

Snøscooter med meir

Share

Det er vel på tampen av snøscootersesongen for i år, men i kveld hadde Valle Radio fått Henry Viki i studio og Tom Handeland på telefonen for å ha ein scooterprat. Det var litt i kjølvatnet av Brokkedraget, konkurransen der ein kjører opp ein bakke på 101 meter. Dei raskaste klarte det på 6-7 sekund, så då går det unna.

På telefonen var også Vilde Homme med. Dette var eit opplegg i staden for open sending, og etterpå kom det ein kommentar: “dette var den korteste 1 time og ett kvarter jeg noen gang har vært med på” 😃 

Samtalen gjekk sjølvsagt om konkurransen, men mest om gleda ved å kjøre snøscooter. Dei var også innom nytta i samband med redningsoppdrag, vi minnast rasulukka i Stavdalen for nokre år sidan.

Vi fekk også høyre nokre av songane frå plata som radioen gav ut i samband med snøscooter-NM på Åraksøyne.

Før dette hadde eg ein prat med Bykle-ordførar Jon Rolf Næss i Kommunen informerer. Der snakka vi både om vasskraft og manglande regn og om at han neppe kom til å stille til val neste gong, tre periodar kunne vel vere nok som ordførar.

Aktuell time handla om Evje folkehøgskole, der eg hadde rektor Aslak Brekke på tråden. Det var også eit intervju med teatersjefen på Kilden, Valborg Frøysnes, om teaterstykket Anne av Paal-Helge Haugen. Det har premiere i Valle fredagskvelden. Den samtalen var det Siri Johannessen som hadde, ho var teknikar i kveld og redda kvelden, for det var litt tekniske utfordringar denne gongen. Men alt i alt er eg godt nøgd med kvelden når det gjeld innhaldet. Det var både variert og for meg lærerikt.