Kategoriarkiv: Ymse

Vinterferiesending

Share

I går var det ikkje tysdagssending i Valle Radio. Det har sjeldan vore tysdagssending i vinterferien. I den tida eg hadde desse sendingane, var eg ikkje i Valle i vinterferien.

Men i kveld var det onsdagssending med Øyvind Jacob som ansvarleg og Ørnulf Hasla som teknikar. Telefonvakter under Opi sending var Jorunn Helle og Solveig Rysstad.

Program

19.00 Tankar frå Bibelen med Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer med Torleif Homme
20.00 Øyvinds time. Vi feirar 50-års jubileum for White Album (The Beatles).
21.00 Opi sending med Øyvind og Ørnulf, rebusar, helsingar og musikk.

På Facebook kom denne meldinga då sendinga var slutt:

Vinnarane av rebusløysinga er:
Øystein Drange: gåvekort på 250,- frå Valle Sport
Irene Bjorland: gåvekort på 250,- frå HASLA
Gratulerer og takk for i kveld

 

På den grøne lenka over kan du lese wikipedias artikkel om The White album. Bilete av planta er litt vanskeleg å legge ut, for det er heilt kvitt, så det droppar eg.

Både og

Share

I dag har eg fundert litt på om det er best med wiki eller avis. Grunnen til funderingane er at svært mange av overskriftene i Setesdølen i dag fekk blå lenker, noko som indikerer at det er artiklar om temaet på Setesdalswiki.

Funderingane enda opp med at eg svarte både-og. For Ein wikiartikkel kan ikkje fortelje om høg temperatur i kommunestyremøte i Evje og Hornnes då det skule lagast byggekomite for Evje-skulane. Wiki-artikkelen har lenke til kommunestyret, slik at ein kan sjå kven som er medlemmer der og kva parti dei høyrer til. Men den høge temperaturen på møtet i sist veke, det må du lese om i avisa.

Avisa har og ei liste over alle frå Setesdal som fekk fagbrev 9. februar 2018 i Arendal. Det ga grunnlag for ein artikkel på Setesdalswiki, der kan ein etter kvart få artiklar om alle saman. Det vil ta litt tid, men avisa vil nok bruke lenger tid om dei skal lage slike artiklar, men avisa sine artiklar vil nok i så fall vere lenger enn leksikonartiklane.

Konklusjonen min vart at mykje stoff i avisa kan vere grunnlag for leksikonartiklar. Av og til kan leksikonartiklar sikkert også hjelpe avisa når dei treng stoff. Med andre ord utfyller dei to kvarandre.

Opplev Evje

Share

No i februar vart eit nytt prosjekt lansert. OpplevEvje er ein nettstad som skal fortelje om laust og fast frå Evje og området rundt denne tettstaden i Indre Agder. Der er Leif Jørgen Versland på Europris Evje som har fått med seg nokre folk for å kome i gang. Geir Daasvatn tek bilete, Jon Gunnar Kjetså er også med, det same er Inge Fredriksen. Målet er å få med bedrifter på Evje og saman skape ei levande side med informasjon om stort og smått som hender i bygda.

Ei slik digital nettavis kan nok konkurrere med Setesdølen, som ikkje vil på nett. Den nyttar stoffet som vi gjennom åra har skrive på Setesdalswiki og lenker til Setesdalswiki. Så eg lurer på om noko av grunnen til at vi i februar har opplevd auke i besøkstal, skuldast at folk går frå nettsida til OpplevEvje og kjem til Setesdalswiki for å finne meir informasjon.

Foreløpig er sida under utvikling, det er bare tre butikkar som ligg under Butikkoversikt. Men kombinasjonen av fast nettside og aktiv facebooksida kan så klart skape noko. Her kan folk gje tilbakemelding på facebooksida og der kan ein også legge ut lenker til artiklar på nettsida.

Initiativet er spennande, men om det skal lukkast, må det bli brukt aktivt med nytt stoff svært ofte. Det er jo eit problem når det er dugnadsbasert. Det har jo vi som held på med Setesdalswiki erfaring for. Likevel er det grunn til å ønske initiativtakarane lukke til med OpplevEvje.

Foto: Geir Daasvatn

Alltid freidig

Share

Jeg startet artikkelen om denne salmen på Wikipedia i sin tid. Du kunne høre den i sendinga i Valle Radio sist tirsdag. Her er artikkelen:

«Alltid freidig» er en salme som er skrevet av den danske presten og dikteren Christian Richardt i 1867. Melodien laget Christoph Ernst Friedrich Weyse i 1838. Opprinnelig er teksten en del av syngespillet «Tornerose», men den fikk etter hvert et liv utenfor sin opprinnelige sammenheng og er mye brukt både i bryllup og begravelser så vel som ved konfirmasjoner og i ungdomsarbeid.

Salmen var siste salme i bryllupet til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i Nidarosdomen i 2002.[1]

Tekst

Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

Innspillinger

Flere innspillinger er gjort av salmen:

Referanser

Setesdalsbanen

Share

Eg les på Setesdalswiki at Setesdalsbanen hadde 400.000 passasjerar i 1920.

Kan det verkeleg ha vore så mange. Det er jo over 1000 kvar dag. Til samanlikning har Sørlandsbanen frå Stavanger til Kristiansand over ein million passasjerar hundre år seinare.

Men den er lenger og har større kundepotensiale med byar i kvar ende. Likevel trur eg det er rett, i 1920 hadde folk Setesdalsbanen som kollektivt transportmiddel, og det var mange folk ute og reiste.

Så sjølv om det høyrest mykje ut med over tusen passasjerar dagleg, veit ein at nokre gonger stod folk som sild i tønne på toga. Her er eit bilete av Hornnes stasjon i 2009, no er den blitt bustadhus og trafikken har stilna. Endestasjonen på Byglandsfjord er blitt til bibliotek, og det er godt at dei staselege bygningane har fått nye bruksområde. Den endå meir staselege stasjonen i Kristiansand var i 42 år bare endestasjon for Setesdalsbanen, det var før Sørlandsbanen si tid, las eg ein stad.

Foto: Geir Daasvatn

Uten fiber

Share

Litt før klokka 16 mista vi igjen fiber-breiband. Fuglane må vite kva som er grunnen denne gongen.

Vi vart lova gull og grøne skogar då vi kutta ut parabolen og gjekk over til fiberbasert tv. Alt skulle bli så mykje betre. Men eg kan ikkje hugse at vi var utan tv så ofte då vi fekk signala frå ein satelitt som etter at vi fekk fiber.

Også internett fell ut når fiberen ikkje leverer. Heldigvis har eg ei reserveløysning frå tida eg budde i Valle, eg har framleis mobilt breiband der. Så der bergar eg meg. Difor kan eg skrive blogg og til og med redigere litt på wiki.

Kona er på strikkehelg på Revsnes, så ho saknar nok ikkje tv, men både eg og katten hadde likt at det var liv i skjermen.

Lurer på om eg må gå tilbake til parabol. Sjølv om tallerkenen er borte, kan ein vel få ein ny? Kan hende må eg finne ei bok og ta ein lesekveld.

Sørlandets litteraturpris 2018

Share

I går hadde Siri Johannesen ein prat i Valle Radio med Jan Kløvstad om Sørlandets litteraturpris 2018.

Her er dei nominerte titlane:

Skjønnlitteratur

Bjørn Arild Ersland: Hårfagre, roman (Pelikanen, 2017)

Ole Robert Sunde: Penelope er syk (Gyldendal, 2017)

Heidi Sævareid: Bruddlinjer (Gyldendal, 2017)

Sakprosa

Monica Csango: Fortielser (Kagge, 2017)

Karl Ove Knausgård: Så mye lengsel på så liten flate (Oktober, 2017)

Bård Nylund og Anette Trettebergstuen: HOMO (Pitch forlag, 2017)

Les mer om hvordan du kan stemme.

 

Sørlandets litteraturpris er innstiftet og finansiert av bokhandlerne og bibliotekene i Agder.  Prisen blir utdelt for 18. gang i 2018, denne gang i Kristiansand. Hver pris er på kr 15 000, –  + et kunstverk.  Les mer om Sørlandets litteraturpris her

Anne Lise Harstad

Share

I gårsdagens avis kom dødsannonsen til Anne Lise Harstad. Med henne er ein av dei viktigaste medarbeidarane i Valle Radio borte. Anne Lise var ikkje aktiv i radioen som programskapar, teknikar eller telefonvakt. Ho var på andre sida, ein aktiv lyttar.

Dette kom mest til syne i programmet Opi sending, der lyttarane løyste rebusar og kom inn i studio med løysing og var med i trekking av premiar. Kor mange krus ho hadde samla hugsar eg ikkje, men det var ikkje få.

Aktive lyttarar er ein rikdom for ein lokalradio. Vi fekk tilbakemeldingar om program frå Anne Lise, men mest av alt fekk vi støtte for at vi laga radio. Anne Lise og Torleif, som døydde i 2009, sat med kvar sin telefon heime i Leite, klar til å ringe dei første åra vi heldt på.

No er begge borte. Bygda er fattigare. Vi lyser fred over gode minne.

Rodvelt

Share

Veit du kor Rodvelt er?

Eg visste det ikkje før i kveld, men det er ein gard mellom Hauge i Dalane og Eigersund, etter det eg hugsar Arne Rodvelt Olsen fortalde. Han var gjest i Valle Radio ein halvtime i kveld, før Siri Johannessen hadde funne fram musikk for trombone og orgel av domkantoren i Tønsberg.

Det vart ein interessant samtale, kan hende kan vi legge den ut på Setesdalswiki seinare. Han fortalde levande om korleis han som i utganspunktet var pianist og hadde planar om å verte prest, vart fanga inn av klangrikdomen til orgelet. Etter gymnas i Flekkefjord, der han fekk høve til å bruke orgelet når han hadde lyst, gjekk turen til Musikkonseratoriet i Oslo. Studier med Bjørn Boysen som lærar, i morgon skal han gravleggjast. Siste sundag i kyrkjeåret 2018 skal Arne Rodvelt Olsen pensjonerast. Då vonar han å få tid til å skrive musikk.

Komponeringa gjorde han ved kjøkkenbordet heime, og så gjekk han til klaveret i stova for å prøve ut det han skreiv. Gåinga gav han tid til å vurdere. I studietida skreiv han nokre salmetekstar, dei fall ut av salmeboka ved siste revisjon, men er å finne i den katolske salmeboka, han er meir enn middels interssert i liturgi og var aktiv i Kirkelig Fornyelse sine møte på Gran i den tida den rørsla var aktiv.

Takk for eit fint program, Siri. Og musikken etterpå var nydeleg.

Flotte program

Share

Valle Radio har to flotte program denne veka. Siri Johannessen har ansvaret både tysdag og onsdag. I utgangspunktet veit eg at ho hadde prøvd å bytte bort onsdagen, det var visst eit kurs ho skulle på. Men ingen kunne overta, så då laga ho eit program likevel.

Tysdag 13. februar
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Over ein open Bibel (Norea)
18.30 Bøker og musikk med Sissel Åkre
19.30 Verdens radiodag,TWR, Norea og Per Birkeli
20.00 Eit møte med Arne Rodvelt Olsen
20.30 Postludium med Arne Rodvelt Olsens musikk
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 14. februar
Ansvarleg: Siri Johannessen, teknikar: Liv Gunn Viki, telefonvakt:
Ingeborg Åkre Løyland
19.00 Tankar frå Bibelen ved Torfinn Brokke
19.30 Kommunen informerer ved Torhild Charlotte Nyberg
20.00 Siris time med m.a. Jan Kløvstad frå Sørlandets litteraturpris
21.00 Opi sending med Kåre Rike og Jorunn Lund Harstad

NETTRADIO via http://www.valleradio.com  

Med desse to foltte programma får vi markert verdens radiodag, som er i morgon. Om denne seier wikipedia:

Verdens radiodag er en FN-dag for markering av radiokringkastingens betydning. Dagen markeres 13. februar. Gjennom verdens radiodag oppmuntres det til internasjonalt samarbeid mellom kringkastere, fremme av informasjonsfrihet og ytringsfrihet i radio.[1]

Dagen ble etablert etter at FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) i 2011 sluttet seg til et spansk initiativ for å få 13. februar, datoen i 1946 da United Nations Radio ble vedtatt etablert, som en markeringsdag for radio.[2] FNs generalforsamling støttet dette i desember 2012.[3]  

Frå klokka 20 til 21 møter vi domkantor Arne Rodvelt Olsen i Tønsberg. I tale og musikk.

Både tysdag og onsdag er litteratur i fokus, tysdag med Sissel Åkre som har eit program med bøker og musikk, onsdag med Jan Kløvstad frå Bokbyen forlag, som skal snakke om Sørlandets Litteraturpris. Hugs å stemme!