Kategoriarkiv: Ymse

Forfattere fra Mandal

Share

Leonhard Jansen har gitt ut et flott hefte med oversikt over forfattere fra Setesdal. Her får man oversikt over hva de har gitt ut raskt og enkelt.

I gårsdagens Lindesnes Avis var det en stor artikkel av Torbjørn Greipsland hvor han trekker frem avisutgivere og forfattere som fortjener mer oppmerksomhet. De har blitt glemt i oversikter over slike, blant annet var Asbjørn Aavik utelatt fra boken Sørlandsforfattere gjennom tidene, noe forfatteren hadde beklaget da hun ble gjort oppmerksom på det. Aavik var kanskje den forfatter fra Sørlandet som har solgt flest bøker, trolig ble det solgt nærmere en halv million eksemplarer av hans bøker.

Aavik var fra Spangereid, nåværende Lindesnes kommune. En annen forfatter fra Mandal som solgte godt, var Laurits Nilsen. Han var lærer og predikant og ga ut De lille Samler, et ukeblad som da han døde i 1917 hadde et opplag på 9000. De siste årene før han døde ga han ut Skrifter i samling i 15 bind på tilsammen 2500 sider.

I Moderne tid har vi kanskje ikke så mange forfatter fra Mandal. Men Kjell Askildsen er jo en prisbelønnet forfatter, selv om bøkene hans neppe har fått så stor utbredelse som bøkene til de to første jeg nevnte.

Jeg tror jeg vil prøve å lage en oversikt og se hva som dukker opp etter hvert.

Her er minnesmerket over Asbjørn Aavik som ble reist på Aavik etter hans død. Foto: Rolf Steinar Bergil

 

Valle Radio hausten 2019

Share

For nokre dagar sidan fekk eg lista over onsdagssendingane i Valle Radio hausten 2019. Eg er sett opp tre gonger i haust og skal då ha sendingane frå Mandal. Etter det eg kan sjå er vi ikkje så mange som er ansvarlege programleiarar onsdagane: Siri, Ørnulf, Øyvind og meg. Men når vi plussar på alle som er med i ulike program deler av kveldane, blir det ganske mange likevel.

Teknikarar, telefonvakter, andaktshaldarar og ansvarlege for siste del av kvelden høyrer med i puslespelet. Kommunen informerer skal ha sine folk inn i oppsettet, men til slutt blir det ein stor sesongplan for alle oss som prøver å skape radioprogram i Valle Radio.

Ørnulf treng ikkje gjere noko for oppsettet for tysdagsprogramma, for dei ordnar Siri Johannessen med. Ho stiller også opp nokre onsdagar for å få heile kabalen til å gå opp.

Korleis det skal løysast med programma i Radio Evje veit eg ikkje noko om. Men også der skal det lagast eit oppsett som får det heile til å fungere.

Du kan sjå lista på Setesdalswiki. Og når du møter nokon av dei mange som stiller opp for å lage radio, er det flott om du gir tilbakemelding og fortel at du høyrer på progamma. Det er folk takksame for. Har du tips om saker som bør takast med, er det også fint, radioen har ein ide om å kunne spegle kulturlivet i heile Setesdal, vi sender jo til heile dalen.  Trykk på lenka, så kjem du til oversikta:

 Program hausten 2019

Rasteplassar

Share

Rasteplassar er viktige stoppestader for sommartrafikken. Når ein er ute og kjører bil, treng både sjåfør og passasjer pause av og til. Her kjem rasteplassen inn som eit tiltak for trafikksikkerheit, ein kan kvile, kanskje ta seg ein høneblund og ein kan gå på do.

Dei som steller rasteplassane har nok av og til ein jobb som ikkje alltid er så fin. Ein ting er å stelle utearealet, slå graset og tømme søppelboksar og slikt. Men å vaske toaletta kan nok av og til vere meir illeluktande enn blomeangen i naturen rundt.

For vel 20 år sidan, sist på 1990-talet trur eg det var, leigde vi ut huset vårt til Nomeland Anlegg. Dei bygde rasteplassenpå E-39 ved Fasselandsvatnet på grensa mellom Mandal og Lindesnes kommune og trong husrom for nokre anleggsarbeidarar.

Mange gonger har eg kjørt forbi rasteplassen dei bygde, men denne veka stoppa eg og såg litt ekstra på det dei hadde gjort. Vegen vart lagd over ei lita bukt i vatnet, gamlevegen gjekk i ein sving rundt bukta. Dermed kunne dei få vatn og ei lita strand ved rasteplassen.

Nå på hausten er han nok mest tom, bare ein og annan som stikk innom for å nytte toalettet eller å raste ved eit av borda om dagen er fin nok. Men om sommaren er han nok mykje nytta.

Fil:Rastebord ved Fasselandsvannet.jpg

 

Oddvar Høgevoll

Share

Den pensjonerte songevangelisten Oddvar Høgevoll ligg ikkje på latsida sjølv om det no er Folketrygda som betalar lønna hans. Sundag 22. september er han igjen på Sølvgarden klokka 17 med sin country gospel musikk.

Eg fekk ei melding frå han der han lurte på om Setesdalswiki var ein like god plass å kunngjere ting som Setesdølen. Då måtte eg svare at det trudde eg neppe, for avisa hadde eit opplag i 2016 på om lag 4400 og dekkar vel Setesdal 100 prosent. Setesdalswiki har om lag 650 som er innom kvar dag. Kor mange av dei som slår opp på framsida for å sjå dei hendingane vi har registrert, er ikkje godt å seie.

Men sjølvsagt registrerte vi Oddvar Høgevoll si melding om at han skal til Sølvgarden sundag. Etter beste evne prøver vi å få med det som vi får melding om skal skje i tillegg til å skrive om folk og stader i Setesdal.

Oddvar Høgevoll er glad i Setesdal. Kvar sommar samlar han folk til sang- og musikkhelg på Ose. Han undrar seg over at det kjem fleire folk frå andre stader enn Setesdal til desse arrangementa. Men han held ut. Han er ikkje som ein vanleg emissær som reiser til bedehus, det gjer han sjølvsagt også. Men han gleder seg når han får høve til å presentere sangen og musikken sin i kafemiljø, anten det er i Setesdal eller på Lista.

Ta turen til Sølvgarden sundag. Kjøp deg middag og få med ein konsert på kjøpet. Det blir ei fin oppleving. Nedanfor ser du han under Reiårsfossen.

Oddvar Hogevoll.png

Hurra!

Share

Valle Radio kjøper Radio Evje. Eg las saka i Setesdølen  nett no og tenkte: Det er fantastisk. Og så bare for ein hundrelapp.  Det er så flott at Valle Radio vil halde oppe tradisjonen med å ha lokalradio i heile Setesdal. Det burde vere grunnlag for noko slikt i regionsenteret.

Med Valle Radio si overtaking vil nok fokus endre seg litt, for Radio Evje hadde sterkt fokus på forkynning og var nok mindre journalistisk orientert. Eg meiner det eine ikkje utelukkar det andre, men skal ein lokalradio få fleire lyttarar, må den ha ein brei profil. Difor tenkjer eg at det vil bli meir fokus på å spegle hendingar i nedre Setesdal i sendingane i Radio Evje når dei startar opp att i regi av Valle Radio ut på hausten.

Ørnulf Hasla fortel til Setesdølen at dei først må gjennomføre ei oppgradering av studio. Og så vonar han å knytte til seg ei gruppe som kan stå for det som må til for å kunne halde oppe sendingane i framtida. Det er også viktig å kunne halde oppe sendarnettet sør i Setesdal, ikkje minst for å sikre at sendingane frå Valle Radio når ut til heile Setesdal. Og folk på Evje har jo vist stor interesse for påskesendingane, men også for andre samsendingar mellom dei to radioane, det har jo vore slik at det har vore fredagssendingar av og til i Valle Radio, og då har folk frå Evje vore ivrige til å delta på telefonen.  Under har Ole Birger Lien teke bilete av ein glad redaktør i Valle Radio.

Valle

 

Klippen Bykle

Share

Klippen Bykle er 60 år i år og i kveld var Sigrid Bjørgum i studio og Karl Torstveit på telefonen i den aktuelle timen i Valle Radio. Det var foreldrene til Karl Torstveit som hadde initiativet til å bygge Klippen Bykle. Dei hadde halde møte i heimar tidlegare, no fekk dei eige hus.

I dag er det Sigrid Bjørgum som er leiar for dei som nyttar huset. I dag vert huset nytta til møte og det er særleg Hans Erik Haldorsen som er talar på møtene. Men huset er også lagerplass for innsamlinga av klede til Halvard Hasseløy sine hjelpesendingar til Ukraina. Halvparten av møtesalen blir brukt til lager, så plassen til møtefolket er ikkje så stor, men Sigrid Bjørgum meinte det ikkje gjorde så mykje om folk sat litt tett

Karl Torstveit bur i Kristiansand, men vaks opp i Trydal og når han har møte, er det helst i Trydal grendehus.

Klippen Bykle blir også brukt av dei burmesiske baptistane som bur i Bykle og Sigrid Bjørgum var glad for at huset var i bruk.

Mange pinsemenigheter støtter misjonærer til andre land og Klippen Bykle støttet tidligere Kjell Kvarstein fra Vennesla som var misjonær i Paraguay. Men i dag har de ikke noen misjonsprosjekter.

Gustav Ballestad

Share

I dag tok jeg turen til Lyngdal bibliotek. Jeg var på jakt etter boken Gustav Ballestad – røsten fra Rosfjord. Grunnen til det var at Valle Radio sender noen andakter av denne indremisjonshøvdingen fra Lyngdal. Selv ble jeg klar over ham da jeg var redaktør i Fiskerens Venn fra 1972 til 1976. Ballestad bodde i Bergen og døde i 1987, men selv om jeg leste om ham i Dagen og andre steder på den tiden, møtte jeg ham ikke. Han var jo 70 år allerede i 1960 og hadde for lengst sluttet som generalsekretær i Indremisjonsforbundet og redaktør av Sambåndet da jeg kom til byen.

Når Valle Radio sender, legger man jo ut oversikt over programmet og hvem som er med på Setesdalswiki, så jeg prøver jo å lage artikler om folkene som på den måten omtales på Setesdalswiki.

I Lyngdal fikk jeg god hjelp av de ansatte på biblioteket. De hadde akkurat fått nytt biblioteksystem og det var trolig første gang de skulle låne ut en bok fra magasinet i det nye systemet. Derfor plundret de litt med å finne ut hvordan de skulle få registrert boka, men etter hvert gikk det jo veldig bra. Jeg lånte også Lyngdalsboka 2007, der det var en artikkel basert på boka.

Da jeg senere gikk innom NMS Gjenbruk i Lyngdal for å se om det var noe interessant der, så jeg at de hadde heftet jeg hadde lånt, men jeg droppet å kjøpe det, jeg må redusere mengden av bøker og papir her i huset.

En tur til Lyngdal frisker opp i tilværelsen. Det er et sted med mye handel og virksomhet. Og så er det ingen parkometer der. Det kan være litt vanskelig å finne parkeringsplass, men når parkeringstiden er nokså kort, blir det jo sirkulasjon og da finner man en plass å få parkert.

Så nå leser jeg om Gustav Ballestad og snart kommer det en liten artikkel om ham på Setesdalswiki.

TV-dag

Share

Denne veka har det vore snooker frå Shanghai og eg har prøvd å få med meg noko av det som har vore sendt på Eurosport. Du som les bloggen veit at eg synest det er flott å sjå Ronnie O’Sullivan når han spelar. Det går fort og det er nesten som han dansar rundt bordet. Til jul siste året fekk eg til og med ei engelsk bok om han.

Shanghai Masters er ei invitasjonsturnering med store pengepremiar. Vinnaren får 2 mill. kroner, og Sullivan vann årets turnering i ein spennande finale mot Sean Murphy. Dei heldt fylgje lenge, og Murphy leda det meste av kampen, som gjekk først til 11 vunne parti. Men på slutten drog Sullivan frå og vann.

Når det er snooker frå Kina må ein starte om morgonen. Dermed hadde eg høve til å sjå litt anna i kveld, og då vart det til at eg såg litt på fotballkampen mellom Molde og Tromsø i Molde. Spelarane kalla det vannpolo, og det var ein som gjorde svømmetak på banen. For eg trur vatnet stod fem cm over grasmatta nokre stader, så spelarane kunne vanskeleg sparke ballen langs bakken, for då stoppa den plutseleg i ein pytt. Og vi såg korleis dei fall og sklei bortover grasmatta. Det var helst komisk, sjølv om vindrossene kom med elingar som såg flyge bortover banen. Publikum samla seg under tak der det var råd. Men heimelaget vann 3-0, så då var jo dei nøgde.

Elles var det jo nifst å sjå korleis skred og flaum herjar på Vestlandet. Eg kunne ikkje anna enn å seie til Reidun at eg var glad vi bur der vi bur, her er det lite rasfare og sjølv om det er vått på Fidja, så rommar ho ganske mykje vatn før det eventuelt skulle kome til kjellaren vår.

Plommer og epler

Share

-Det har knapt vore så mykje epler som i år så lenge eg kan hugse, sa Reidun, ho kom inn med nok ei bøtte. -Og plommer er det også nok av.

I dag kunne vi lese i avisa om ein plommebonde i Hardanger som hadde eit tonn med plommer som han ikkje fekk selje, markedet var metta.

Her er det i alle fall ikkje grunn til å gå på butikken etter plommer. Dei gode steinfruktene må etast forsiktig, for om ein legg i seg for mange, blir det å springe på do utan stans for min del i alle fall, så eg tek ei nå og ei då og vonar at det skal halde utan å gje alt for mykje fart i systemet.

Og så kan vi ha fruktgrøt av hausten si grøde. Det er visst ikkje så mange som lagar det lenger. men ei stor skål med grøt laga av epler og plommer og kan hende litt solbær, då kan ein nyte livet etter dagens middag.

Men vinden har jo vore kraftig denne helga, så epla heng ikkje på treet lenger. Det gir rådyra høve til å nyte epla på morgonkvisten før vi står opp. Men det får så vere, dei skal jo også leve. Og her lever dei godt.

cof

Oppdatering

Share

Etter valget måndag er det mykje som treng oppdatering på Setesdalswiki. Eg har oppdatert listene over kommunestyra med namna til dei som er valde inn for komande periode. Men ideelt sett skulle også dei ulike biografiartiklane bli oppdaterte.

Geir ordna det for Evje og Hornnes i går, men for dei andre kommunestyra vil det nok ta lenger tid, eg er ikkje så rask på labben som Geir. Men her er lister over dei nye kommunestyra der biografiartiklane treng oppdatering:

Ved valet i 2019 vart desse valde inn i Bygland kommunestyre:

Ved valet i 2019 kom desse inn i Valle kommunestyre:

Desse vart valdeinn i Bykle kommunestyre  i 2019: