Kategoriarkiv: Ymse

Når det stormer

Share

Når det stormer er det godt å bu på ein lun plass. På fine solskinnsdagar kan ein nok misunne folk som har sett seg opp hus på ein fjelltopp, men når vinterstormane uler rundt nova, er det ikkje like lysteleg å bu høgt. Så får ein velje mellom dei to, om ein nå kan velje, då.

Som oftast kan ein ikkje det. Økonomi, arbeid og andre tilhøve gjer at ein bur der ein bur. I vårt tilfelle overtok vi barndomsheimen til kona mi. Det er vel ikkje sikkert at våre barn kjem til å overta etter oss, dei har sine plassar alt og vil vel ikkje utan vidare flytte til Mandal når den tid kjem.

Det har kome mykje nedbør i denne stormen også. Av og til såg det mest ut som om rossene stod vannrett utanfor vinduet. Då er det godt å ha eit godt tak over hovudet, og så vidt eg veit, er det ikkje takpanner som har løysna og floge av garde.

Så får ein heller sakne den store utsikten på solskinnsdagane.

Helge Haugland tok dette bildet i dag Det svømmebassenget visste eg ikkje om.

Kan være et bilde av natur og tre

 

Ingen debatt

Share

Det vart ingen debatt i kveldens sending i Valle Radio. Frå kommunen kom Torleif Homme og fortalde mellom anna om arbeidet med  legge kloakkledning frå Øvre Otra sitt anlegg og nedover mot renseanlegget på Rysstad.

I den aktuelle timen hadde Ørnulf Hasla to saker. Først snakka han med Bjørn Erling Auestad om drifta av Bergtun. I sommar var det god drift, men sidan har det vore meir sporadisk drift der med både overnatting og servering. Sundagsmiddag kan ein få, men elles er det ope for grupper.  Og så har ein romutleie, og romma har tilgang til internett, tv og gode senger. Det er det reisande folk spør etter.

Han har også engasjert THA Aritekter på Hornnes for å kome med teikningar på korleis Valle Handel kan bli. Før jul var det pop-up-butikk der med elevar frå sylvsmedlinja, og det kan det blir meir av om nokon har trong for det.

Andre delen av den aktuelle timen var ein samtale med Roy Bakke som har teke til som dagleg leiar for Visit Setesdal. Han har ein variert bakgrunn før han kom til Hovden fjellstoge, der han fann det gode livet. Han har vore tilsett i SAS-systemet sine hotell i mange år før han kom til Hovden. No skal han arbeide for å utnytte UNESCO-statusen slik at reiselivet kan tene pengar på statusen, mellom anna. Folk treng turløyper og dei treng sykkelruter for el-sykkel. Det bør kome ei slik rute frå Kristiansand til Hovden, men då treng ein ladestasjonar for elsyklar.

Debatt?

Share

I den aktuelle timen i morgon i onsdagssendinga i Valle Radio har Ørnulf Hasla tidlegare sagt at han vil ha debatt om stenginga av Hylestad kyrkje. I  programmet han sende til avisa står det bare at det blir aktuell time:

19.00-19.30 Tankar frå bibelen med Torfinn Brokke
19.30-20.00 Komm.info med GroÅmlid, teknisk avd.
20.00-21.00 Lokaltimen ansv. Ørnulf Hasla
21.00 Blueskveld med Ronny Stavsholt
Teknikar Torfinn Brokke
Ansvarleg Ørnulf Hasla
Du høyrer Valle radio på FM i Valle og Bykle
Høyr og på www.valleradio.com
Følg Valle radio på Facebook og Instagram

Om du vil vite meir om Valle og Hylestad sokn, finn du innkallingar og møtebøker på denne nettsida:

Råd og utval i Valle og Hylestad sokn

Vedtaket om å ikkje ha gudstenester i Hylestad kyrkje vart gjort i mai. I vedtaket står det ikkje noko om andre arrangement, difor har det vore både gravferd og bryllup i kyrkja, det er bare gudstenester som er spesielt nemnde i vedtaket.

 

Politikarhumor

Share

Å tulle med politikar på ein godlynt måte, vil nok dei fleste akseptere, dei er jo opptekne av å kome i rampelyset. Trygve Slagsvold Vedum er for tida kjempepopulær, Senterpartiet har vel knapt hatt så stor oppslutning nokon gong i nyare tid.

I går var det ein som valde å tulle med artiklane om Vedum på svensk og dansk Wikipedia. Eg er administrator og pressekontakt på norsk Wikipedia, så eg fekk ein telefon frå NRK Innlandet om saka. Den ukjende brukaren hadde skrive  at han var joiker i bandet Keiino, og at han «anvender pseudonymet Fred Buljo».

Reporteren ville vite korleis slik kunne skje, og eg måtte fortelje at alle kan skrive på Wikipedia utan å registrere seg. Då ligg bare IP-adressa att som forfattar. Det skjer ganske ofte at skuleelevar tullar når dei har høve til det på skulen, men stort sett så klarar våre mange seriøse brukarar å rydde unna det tullet som kjem. Det er litt vanskelegare når det skjer på andre språkversjonar, for vi fylgjer jo ikkje med på dei slik som vi gjer på den norske.

Så fekk eg tilbakestille den redigeringa i både den danske og den svenske artikkelen. NRK Innlandet laga sak på dette. Den kan du lese her:

Trygve Slagsvold Vedum omtalt som joiker Fred Buljo: – Vi har jo begge litt lite hår

Trygve S Vedum kandidater Sp, stortingsvalget 2013.jpg

Bildet fann eg på Wiipedias artikkel om Vedum.

To politikarstev

Share

Er du politikar og treng eit stev. Her er to forslag:

Til lags åt alle kan ingen vere
eg prøver likevel på å gjere
så godt eg kan i min politikk,
men ofte får eg kun sur kritikk.

Eg er sjølvstendig i politikken,
men høyrer likevel på kritikken.
Eg tek på alvor partiprogram:
Ved neste val vil vi nok gå fram.

Det er 13 politikarar i Valle kommunestyre og Bykle kommunestyre, medan Bygland har 15. Det blir 41 stev til saman. Det blir morosamt å høyre etter kvart som dei vert laga.

Wikipedia 20 år

Share

I dag feira Wikipedia 20 år. Då er det grunn til å gratulerer, for utan wikipedia hadde heller ikkje Setesdalswiki vore til. Inspirert av leksikonet for heile verda starta eg Setesdalswiki for å kunne skrive om lokale tilhøve i regionen der eg jobba i 25 år før eg vart pensjonist i 2016. Den nettsida passerte nyleg 93000 artiklar. Wikiepedia har nesten 550000 artiklar.

Wikipedia hadde endåtil innslag på NRK i dag tidleg, det er blitt leksikonet som alle brukar, også dei som redigerer i Store Norske Leksikon. Wikipedia er spesielt gode på sport og musikk, mellom anna, var det sagt. Store Norske har artiklar av fagfolk, wikipedia har artiklar av kven som helst, men så visst ikkje bare amatørar. Og så har dei kjelder der ein kan finne meir stoff. Det er jo blitt svært viktig i vår tid, der konspirasjonsteoriar fort kan vinne terreng. Med rett  bruk av wikipedia, der ein også vurderer kjeldene, er leksikonet svært truverdig.

Setesdalswiki godtek ikkje bare skriftlege kjelder, men også munnlege, ja til o g med skribenten kan vere kjelde. Det kan vi gjere fordi vi er meir lokale og har kortare veg mellom skribent og lesar. Setesdalswiki har i alle år nytt godt av å kunne bruke Setesdølen som kjelde. Svært mykje stoff er jo basert på avisa, så gjer dei feil, kan feilen bli ført vidare til Setesdalswiki, men det blir nok ganske få feil i eit så lokalt miljø.

Wiipedia vil nok halde på i 20 år til, kor lenge Setesdalwiki held ut, er det nok vanskelegare å spå om.

 

Politikarstev

Share

Inspirert av gårsdagens sending i Valle Radio der eg utfordra ordførar Steinar Kyrvestad til å kvede eit stev, ei utfordring han ikkje tok, kom det ein ide om å utfordre politikarane i dei tre øverste kommunane i Setesdal til å lage seg sitt politikarstev.

Bakgrunnen er at kommunane er på kartet til UNESCO for å ta vare på immateriell kulturarv. Men det er ikkje bare snakk om å ta vare på, men også å bruke den, gjerne på nye måtar.

I stevsamlingane vi finn på nett, til dømes på sida til folkemusikkarkivet, ere det jo flest naturstev. Det er også stev om kjærleik, men ikkje så mange stev om namngjevne folk. Håvard Heddi fekk si vise, men det er i ein annan sjanger.

Ideen er at kvar politikar i dei tre kommunane kan sjølv eller ved hjelp av andre lage seg eit stev. Ørnulf Hasla vil ta ideen vidare og tenkjer at steva kan kvedast i Valle Radio, Om politikarane ikkje vil dikte sjølv, kan dei få hjelp av ein god hjelpar. Eg vil gjerne vere ein av desse gode hjelparane.

Her er eit stev om Valle:

Du vene Valle med fjødda håge,
der hev eg tura med guta kåte.
Du vene Valle med fjødd i kring
der hev eg sulla med guten min.

Sending frå Mandal

Share

Det er ikkje heilt enkelt å få til sending i Valle Radio frå Mandal, i alle fall ikkje om ein har ambisjonar om at eg skal sjå teknikaren min. Dette klarte vi ikkje denne gongen heller, så eg og Liv Gunn Viki måtte famle litt i blinde når det gjaldt kva tid ho hadde klar neste gjest på telefonen. Men i det store og heile klarte vi det bra, i alle fall slik eg vurderer det.

Det starta med at Torleif Harstad hadde Tankar frå Bibelen. I kveld las han ei bøn frå ei gamal postill som mormor hans hadde brukt. Diverre fekk eg ikkje med meg namnet på boka.

Så var det Kommunen informerer med Steinar Kyrvestad i studio. Også han fekk spørsmål om året som gjekk, slik dei andre skulle få, og han var spesielt glad over veksten i hyttebygging i kommunen. Hyttefolket genererer inntekter gjennom handel og er med på å få hjula til å svive i kommunen, og i år, der folk ikkje fekk kome frå andre land, var inntekter frå hyttefolk og norske turistar svært velkomne. Og så berømma han Valle Radio for innsatsen vi ytte 17. mai då radioen var sterkt medverkande til arrangementet.

I Bykle var vinterferien og påska elendig, kunne Jon Rolf Næss fortelje. Då tenkte folk at det kom til å bli eit elendig år. Men så kom pinsa og etter det gjekk det glimrande, så godt at nokre bedrifter hadde sitt beste år i år og ingen hadde gått konkurs så langt. I 2020 hadde Konsesjonskraftfondet også hatt utfordringar. Ei stund var kraftprisen nede på null i periodar, men også der hadde det retta seg og enda opp positivt, Det kostar 11 øre å produsere ein kilowatt, så dei må ha inntekt over det for at det skal løne seg, og det har ofte vore oppe i 50 øre. No var det 20 øre og han såg lysare på framtida der også.

Sniknedlegging?

Share

I kveld var Anna Rysstad i Valle Radio for å fortelje om initiativet som er teke i Hylestad for å hindre det dei ser på som ei sniknedlegging av Hylestad kyrkje. Til no har 110 personar skrive under på eit opprop mot å stenge kyrkja, og Anna fortalde at dei ikkje hadde nådd rundt til alle, men at det var viktig å få lagt fram saka før soknerådet sitt neste møte.

Her er brevet:

LESARBREV Publisert: 11.01.2021 16:45Sist oppdatert: 16:45

Me skriv dette innlegget som ei direkte oppmoding til prost Gunnar Ellingsen, sokneprest Kristine Borgen, og til Valle og Hylestad sokneråd. Me ynskjer ei klargjering og forklaring med tanke på kva vurderingar som ligg bak bruk og ikkje bruk av kyrkjene i Valle og Hylestad. Vårt utgangspunkt er at begge kyrkjene er like viktige – og at det er like viktig med kyrkjeleg aktivitet både i Valle og Hylestad.

Så har me sett at etter korona-utbrotet har Hylestad kyrkje blitt ”nedgradert” og i stor grad ikkje vore i bruk. Kven har mynde til å avgjere at det skal vere slik? Har hylstringar – som soknar til kyrkja, vore tekne med i råd? Kvifor er smittevern i Valle kyrkje enklare enn i Hylestad kyrkje? Me ynskjer ei forklaring frå prost, prest og sokneråd – og ber om respekt for at kyrkja i Hylestad er like viktig for hylstringar som kyrkja i Valle er for valldøler.

Me har full forståing av at det har vo-re og er nødvendig med smittevern. Likevel meiner me ein må kunne ta opp om det kan vere forsvarleg å også opne opp Hylestad kyrkje i same grad som Valle kyrkje for dåp, bryllup, konfirmasjonar, gravferder og vanlege messer.

Sniknedlegging?

I media har det kome fram at spesielt to personar har måtta tole både kritikk og konsekvensar fordi dei har tala Hylestad kyrkje si sak. Bygdefolket i Hylestad set stor pris på at dei har våga å seie frå – sjølv om det altså har fått konsekvensar for dei begge. Hylstringar har tilhøyrigheit til kyrkja si – det ber me om respekt for! No ser dette bare ut som ei sniknedlegging av Hylestad kyrkje.

Me ber presten, prosten og soknerådet om å sjå til at kyrkja i Valle og Hylestad sokn….

1. har eit kunnskapsbasert smittevern slik at ein kan halde kyrkjene opne mest muleg.

2. aldri tvinger kyrkjelege handlinger vekk frå Hylestad kyrkje (eller Valle kyrkje) med grunnlag i smittevern.

3. har dialog med konfirmantforeldre, slik at konfirmasjonane kan vere i heimkyrkja.

4. set opp annakvar messe i Hylestad og Valle kyrkje slik at ein ikkje endrar på dette midt i ein pandemi.

5. behandlar dei to kyrkjene i soknet sin ressursbruk på ein likeverdig måte slik som før.

6. ikkje straffar dei som varslar om at Hylestad kyrkje (eller Valle kyrkje) blir urettmessig handtert.

7. arrangerer eit kyrkjelydsmøte snarast for at smittevernreglane vert diskuterte.

PS. På grunn av jol, nyttår og smittevern har vi dessverre ikkje klara å nå alle i soknet ennå og ber om forståing for at dette vil ta noko tid.

Takk.

På vegne av mange i kyrkjelyden,

Anna Rysstad,

tlf 90534425

Variert og aktuelt

Share

I tysdagssendinga denne veka vil du få eit variert og aktuelt program. Først har vi programinformasjon, men så kjem Oddvar Høgevoll med andakt. Med den nyvunne statusen innan verdsarv for folkemusikk er det ikkje unaturleg å få med Astri Rysstad til å presentere denne musikken, ho var jo i Bogota og opplevde den hendinga.

Så får vi sanghalvtime og ein svært aktuell halvtime med

før Dag Skagestad, konstituert kommuneoverlege i Bykle og Valle kjem inn med nytt om koronasituasjonen mellom anna.

Siste timen i sendinga er ved Bernard Emmelkamp, organist i Valle fra 1999 til 2005, nå kantor i Vennesla. Han presenterer orgelmusikk der noko ikkje har vore på radio før, men også litt orkestermusikk.

Så det er bare å finne kaffikoppen og logge seg inn på nettradio om ein ikkje bur slik at ein kan få inn sendinga over FM-bandet.