Kategoriarkiv: Ymse

Kulturminner og fornminner

Share

Reidar Tveito har laga ei bok om kulturminner og fornminner omkring Byglandsfjord. I ein artikkel på Setesdalswiki er boka presentert slik:

Kultur- og fornminner omkring Byglandsfjord er ei lokalhistorisk bok der forfattaren, Reidar Tveito, freistar å få fram det ein veit om levesettet til folka som har levd her gjennom dei mange tusen åra sidan dei kom hit for første gong. Boka omhandlar kor folka levde dei første tidene, kva dei dreiv med og korleis tidene endra seg frå eldre steinalder framover mot moderne tid. Ved sida av særs mykje interessant lokalhistorisk stoff, inneheld boka ei stor mengde historiske og nyare bilete samt teikningar og illustrasjoner. Dei fleste bileta er forfattarens eigne. Teikningane er ved Katrine Tveito, Øystein Henriksen, Roderich Kohler, Gerlinde Streit og Anne Elisabeth Nitteberg. Det er avisstoff og bilete frå SetesdølenAgderposten og Fædrelandsvennen. Utgjevingsår er 2020. Boka er utgjeve på eige forlag, og trykt hos Bjorvand & Co AS i Kristiansand. Ho har 128 sider. Pris: 350 kroner. Boka er å få kjøpt mellom anna på Coop Marked Byglandsfjord, og hos Norli Evje. ISBN 978-82-691242-2-4.

Deretter følgjer innhaldslista som syner stader han har skrive om i boka. Dei fleste bøkene Reidar har laga, er utselde. Det kan fort gå slik med denne også, så det er bare å finne fram lommeboka og ta turen til butikken.

 

Tyttebær

Share

Det bugnar av tyttebær i skogen. Då Jorunn, søster mi var austover sist veke, tok ho og ei venninne der borte ein tur i skogen og kom heim att med seks liter som ho heldt på å lage syltetøy av då eg ringde til henne i kveld.

Det var visst nokre dagar sidan sist, for vi heldt på ein heil time og løyste store og små problem som vi ikkje har nokon innverknad på, men som vi har mange meiningar om. Dei skal eg ikkje seie noko om her, vi minna kvarandre om at når det kom opp ein ulagleg diskusjon heime, valde far å gå ut. Men vi var i grunnen ikkje i tvil om kva han meinte likevel.

Eg måtte jo fortelje om den gode eplekaka me hadde til kaffe i dag. Men vaniljekrem til fyll og iskrem attåt. Ho hadde nok litt lyst å kome innom i morgon og få ein smak, men så skulle ho spele i Spind om kvelden, så det rakk dei nok ikkje.

For Jorunn er vikarorganist rundt om. Det er med organistar som med prestar, dei går inn i vikarkorpset når dei blir pensjonistar, om dei då er så oppegåande at dei kan det. Og Jorunn er oppegåande, ingen tvil om det. Ho har meiningar om det meste.

På turen austover hadde dei fått med seg ein konsert med Sigbjørn Hølmebakk i Templet til Frelsesarmeen i Oslo. Ho var imponert både over konserten og Templet, noko eg godt kan forstå, for Hølmebakk er ein songar med både humor og kvalitet, forkynning og livsglede i bodskapen sin.

Sjølv har eg i dag fullført lista over komponistar i Norsk salmebok 2013 på Wikipedia. Det vart ein del raude lenker, men eg trur nok ikkje eg kjem til å skrive om desse komponistane.

Setesdalswiki har fått kvile i dag, Eg tok fram ei bok og sette meg til å lese. Det skal eg gjere oftare. Kan hende det blir nokre artiklar av det eg les, i alle fall blir det sikkert noko på bloggen om eg finn det nyttig.

Her i huset vart det ikkje tyttebær, men eplekake og is. Naboen har stor fest i kveld, feirar 50-årsdag. Vi feirar kvar dag vi får leve, men vår fest var nok av det mindre slaget.

 

Lister

Share

I dag sette eg meg til å lage ei liste over alle komponistane i Norsk salmebok 2013 på Wikipedia. Det vart ein dryg jobb sjølv om eg fekk grunnlaget i form av ei pdf-fil.

Denne måtte eg konvertere til Excel.  Deretter kunne eg klyppe ut lista over komponistar. Men lista tok utgangspunkt i alle salmene i boka, så namn på komponistar kom svært ofte. Den komponisten som har skrive flest melodiar i salmeboka, har sikkert over 30 melodiar med.

Du tenkte nok at det var Bach eller ein annan klassisk komponist, men det var det nok ikkje Eg er slett ikkje sikker på kven det var.

Men eg måtte klyppe ut alle doble oppføringar, vi trong jo ikkje namnet meir enn ein gong.

Så var det å lage lenker. Når ein veit at det er 900 salmer i salmeboka, så blir det mange lenker, sjølv om ein bare har med kvar komponist ein gong. Her er lista. Den er under arbeid, så det vil bli store forandringar etter kvart.

Liste over komponister i Norsk Salmebok 2013

 

Deltakarane vel musikk

Share

Når deltakarane skal velje musikk, kan ein få litt av kvart. Eg var på eit tiltak for å gå ned i vekt på Mandal sykehus for nokre år sidan. Der hadde vi ein spinninglærar som hadde med musikk som ho meinte var veldig god til formålet.

Men det var ikkje musikk for mine øyrer, så i ein kommentar sa eg at eg heller ville hatt klassisk musikk å lytte til når eg skulle på sykkeltur. Då fekk eg utfordringa at eg kunne velje musikk sjølv.

Eg valde musikk av Vivaldi, og aldri hadde deltakarane tråkka så heftig som den gongen. Men snart var det tilbake til moderne dunkemusikk att.

Eg kom på det minnet då eg høyrde Solfrid Aarsland, fysioterapeuten i Valle fysioklinikk som var i samtale med Siri i Valle Radio i går kveld. Ho let også deltakarane velje musikk og likte sjølv all slags musikk, som ho sa, viser, pop, klassisk, country.

Saman med mannen sin, som var lærar på Valle skule men som vi ikkje fekk namnet på, hadde ho kjølpt eit småbruk i Valle. Ho var frå Alta, men hadde utdanning frå Bergen og hadde arbeidd i Egersund. I kommunal regi hadde ho fysioterapi på sjukeheimen og dagsenteret, i tillegg kunne ho ta imot folk privat og ho hadde planar om å nytte symjehallen til timar med trening i vatn om ho kunne få det til.

 

Øyuvsbu i fare

Share

I kveldens Konnmunen informerer var ordførar Steinar Kyrvestad på besøk. Ei av sakene eg beit meg merke i, var at han hadde vore på møte i styret for verneområdet Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og der hadde dei drøfta om ein på grunn av reintrekk i heia burde rive Øyuvsbu og heller erstatte den med ei større hytte ved Håheller.

Øyuvsbu vart oppretta like etter krigen og mange har nok gode minne frå turar hit. Etter at vegen mellom Brokke og Suleskar vart bygd, er det bare ein kort tur frå vegen der det er ein parkeringsplass med plass til 20 bilar.

Om dette skulle skje, vil den nye hytta bli finansiert av Nicolai Tangen, sjefen for Oljefondet, som jo har vore mykje i media dette året.

Sesilåmi si løype går via Øyuvsbu og i alle år har folk frå Valle IL hatt servering av suppe til skiløparane der. Tidsperspektivet for riving av hytta var det ikkje sagt noko om, så truleg vil ho nok bli ståande også til Sesilåmi neste år.

Reidar Tveito tok bildet av Øyuvsbu. Eg henta det frå Setesdalswiki.

 

Bokklubbar

Share

Eg har vore medlem av Bokklubben i snart 50 år, trur eg. Men bokhyllene mine er fulle og eg bør ikkje få fleire. Difor er det viktig å melde seg av når medlemsbaldet dukkar opp i postkassa. Som regel hugsar eg det.

-Du bør melde deg ut av heile Bokklubben, er eit argument eg stadig høyrer.

Reidun gjorde det med Bestselgerklubben, som ho var medlem av. Men kvar gong ho prøvde å melde seg ut, fekk ho ein hytteleg telefon frå ein selger som lova ei steikepanne eller noko anna om ho heldt fra å vere medelem. Til slutt sa ho at ho hadde steikepanner nok og nekta å halde fram. Likevel får ho stadig brev med tilbud om å bli medlem att.

Sjølv får eg bladet kvar tredje veke eller noko slikt, før var det visst ein gong i månaden. Av og til gløymer eg å melde av, og då kjem ei bok i posten etter nokre dagar. Som oftast får eg ein epost som fortel med glede at no er ei bok på veg til meg. Det er ikkje alltid at eg er like glad for ei slik melding, men likevel har eg ikkje meldt meg ut av Bokklubben.

Her er programmet for sendingane i Valle Radio denne veka slik eg fekk det oversendt frå Britta ise Homme:

Tysdag 15. sept

Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen

18.00 Kvarteret
18.15 Andakt
18.30 Sangtimen
19.30 Aktuell time
20.30 Postludium med Niklos K Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 16. sept

Ansvarleg og teknikar Siri Johannessen

19.00 Tankar frå Bibelen med Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer med ordførar Steinar Kyrvestad
20.00 Lokal time med Siri Johannessen
– Diverse lokale innslag
21.00 Reprise med Britta Lise Homme:
– Min hobby med Knut S Nomeland (Faremo) Opptak frå 1999/2000
21.15 Musikkprogram med Johs Bjørkeli

Fylg Valle Radio på Facebook og Instagram

Nettradio: https://valleradio.com/

 

 

Ekspertar

Share

I kveldens Forbrukerinspektørene handla det om ekspertar. Dei hadde undra seg over alle slags ekspertar som dukkar opp i media. Var dei verkeleg ekspertar?

Undersøkingane synte at det ikkje alltid var så vel fundert når folk vart kalla ekspertar. Det var som regel media som brukte ordet, og dei som kom i media, var folk som kunne snakke godt og poengtert utan å ta så mange atterhald eller kome med kompliserte drøftingar i sakene.

Store Norske Leksikon skriv dette om ekspertise: Ekspertise er ferdigheter og kunnskaper som skiller eksperter fra andre. En ekspert er en spesielt dyktig og sakkyndig person. Det er vanlige å snakke om ekspertise i forbindelse med ulike fag, yrker og sportsøvelser. I dagligtale kan en ekspert være en som kan noe andre ikke kan.

(Denne gongen brukte eg ikkje Wikipeida, som hadde ein definisjon på ekspert med mange fotnoter til.

Ut frå denne definisjonen kan eg kanskje vere ein ekspert på Setesdalswiki. Eg har halde på med dette nettleksikonet i over ti år og skrive om mangt og mykje som høyrer Setesdal til. Men eg vil ikkje kalle meg ekspert på Setesdal eller setesdalskultur. Men eg veit mykje om det som står på nettstaden og korleis ein kan bruke det for å finne opplysningar ein treng om dalen og folka som bur i dalen.

Men eg er ikkje den einaste eksperten her i huset. Kona mi er ekspert på å strikke setesdalskofter på maskin, det er ein kunnskap som ikkje så mange har, så eg tenkjer at Husfliden i Valle er glad for at ho ikkje har pensjonert seg ennå.

Det var først etter at eg skreiv dette at eg skjøna at i det gule huset i Tregdeveien i Mandal bur to ekspertar under same tak. Takk fil Folkeopplysningen som opplyste meg om dette 🙂

 

 

Sakte, men sikkert

Share

Setesdalswiki veks sakte, men sikkert. I dag runda vi eit nytt hundretal og då pleier eg å skrive på Såpekassen, vår felles samtaleside, som knapt vert brukt til noko anna enn å kunngjere nytt hundretal. Vi er ikkje mange brukarar av Setesdalswiki, så samtalane oss i mellom er ikkje så intense at det gjer noko, nei.

Her er innlegget:

Tregare no

Artikkelen om Gretha Mathea Roel vart artikkel nr. 92 600. Den kom i kveld som ein av artiklane om døde folk basert på dødsannonsane i Setesdølen. Denne månaden har det gått trått med skrivinga, vi brukte nestan ein månad på å få hundre nye artiklar denne gongen. Hadde det ikkje vore for Geir sin innspurt med å opprette ei rekke datoartiklar i samband med Kulturveka i Valle 2020, ville vi nok ha brukt ein god del lenger tid. Men no var vi over den kneika og i gang med eit nytt hundretal. Framleis har eg von om å runde eit nytt tusental før årsskiftet. —Harald Haugland (diskusjon) 12. sep. 2020 kl. 20:46 (CEST)

Ta kaka

Share

Bildet kan inneholde: dessert og mat

Dei som kjenner meg, veit at eg er ein kakemons. Men gamle folk bør ikkje ete så mykje kake, så eg prøver å begrense det litt, sjølv om det ikkje alltid er så lett.

For nokre år sidan vann eg ei bok som heiter Ta kaka. Det skulle vere Vestlandets beste kakeoppskrifter i den boka, men ettersom kaker ikkje er lov sju dagar i veka, har oppskriftene helst fått ligge i fred. Sjølv bakar eg ikkje, Reidun seier at eg er alt for redd for å bli klissete på fingrane, så eg nyt helst det andre bakar.

Helge, som jo bur heime i denne koronatida når han likevel må jobbe digitalt, slo til med Luksus eplekake frå boka i kveld. Det var ei skikkeleg smaksoppleving. Men kaka var mektig, slik gode kaker gjerne er. Ofte kjem eplekake med krem, men då eg ymta frampå om det, var det nei frå kokkane. Likevel måtte eg ha to rundar, men då droppa me kveldsmaten.

 

Lokal informasjon

Share

Valle Radio held lokal informasjon høgt. Ingen av dei sakene som var i den aktuelle timen i går kveld, var omtalt i Setesdølen i dag. Ein skulle kanskje tru at både Brokke haustmarknad, opninga av bruktbutikken på Rysstad til laurdag i det minste ville vore verd ein annonse i lokalavisa, men det hadde ingen av arrangementa.

Avisene har fått ein sterk konkurrent i Facebook. Å legge ut informasjon om eit arrangement der, kostar ikkje noko. EIn kan opprette ei gruppe, der kan dei som vil vite om aktuelle hendingar for gruppa registrere seg og så får dei det opp i feeden sin på Facebook. Ofte treng ein ikkje vere med i gruppa ein gong, algoritmene til  Facebook finn meg likevel.

Men her på bloggen kan eg jo skrive om haustmarknaden på brokke, der kjem mange utstillarar både for hyttebyggjaarar og skooterkjøring og alt som trengst på hytta og til turen. Det er stor aktivitet der oppe, før ferien var 36 hytter under oppføring og nokre har blitt påbegynt etter ferien. Til marknaden vil ein kunne ta imot 200, alle må registrere seg, han varer til klokka 15 og ein ventar folk frå alle kystbyane så vel som frå Rogaland i tillegg til lokale.

Opninga av bruktbutikk i dei tidlegare biblioteklokala på Rysstad skjer også på laurdag. Her er det ingen servering, om ein vil ha ein kaffikopp, kan ein gå over vegen og besøke To i tråd, som også har ope. Elles ville bruktbutikken ha ope på torsdagar etter det Sondre Rua Dokken fortalde. Han har med seg fleire frivillige til å drifte butikken. Inntekten skal brukast til beste for frivilligarbeidet i Valle. På laurdag skal det endåtil vere auksjon av kubbestolar, så her kan kanskje hyttefolk gjere eit kupp og få seg ein god kubbestol til hytta.

Den som høyrer på Valle Radio kan få med seg lokal informasjon om mangt og mykje,