Kategoriarkiv: Ymse

Gul stripe til Hovden

Share

Det var interessant å høyre samferdselsjefen i Aust-Agder i Setesdal regionråd i dag. Han synte korleis ein ikkje rekk gul stripe til Hovden innan 2023 og hadde ein ide til løysing av finansieringa slik at ein i alle fall klarar det innan 2025. For enno vil det koste 900 millionar å få gul stripe til Hovden. Og ein har bare vel 400 millionar å rutte med i denne planperioden.

Alle som har kjørt Riksveg 9 i den seinare tida, gleder seg over kor greitt det blir med gul stripe til Hovden. Men ettersom prosjektet ikkje er fullfinansiert, må ein konkurrere med mange andre gode prosjekt, mellom anna Kjevikvegen, som presser seg fram og som kjem mange til gode i eit tettbygd strøk.

Men om ein kan få regjering og storting til å binde opp litt av pengane for neste planperiode til Riksveg 9 no, så kan ein låne det som manglar for å fullføre innan 2025. Pengane frå Konsesjonskraftfondet som er avsette til veg, kan gå til rentene på det lånet, så kan vi klare dei siste parsellane i prosjektet.

No blir det møte med sentrale styresmakter for å få til noko slikt. Truleg alt i mai, for ein ville ha saka opp på Sørlandstinget i begynnelsen av juni.

Når møtet vert overført på radio, kan ein høyre kva politikarane snakkar om også når ein har anna å gjere. Så nyordninga med å overføre møta i Setesdal regionråd på radioen er eit flott tiltak. Kvaliteten på sendinga var god og det var lite skurring og få som snakka utan å bruke mikrofon. Takk for det!

 

Frustrerande

Share

Det må vere frustrerande å sitje som ansvarleg og teknikar i Valle Radio der ein har gjort avtale om å ringe opp eit intervjuobjekt, og så er det uråd å få kontakt.

I kveld opplevde Siri Johannessen dette då ho skulle snakke med Oskar Pushmann, han som var i Oveinang grendehus i går kveld og synte refotograferingar av stader der dei gamle og kjende fotografane Lindahl og Wilse hadde vore før. Heilt uråd å få tak i han, synte det seg.

Men så var ho heldig og fekk Gunnstein Seltveit frå Skafsåheii fjellkyrkje inn i staden. Han fortalde om vårsang-arrangementet dei skal ha der fredagskvelden, med ei gruppe som kallar seg Vangsgutane frå Vinje som forsongarar og inspiratorar. Han fortalde elles også levande om aktiviteten i denne kyrkja, som må skaffe sine inntekter sjølv. Ho er ein del av Tokke prestegjeld, men drifta må dei ordne sjølv, så dei må stå på og organisere aktivitetar som kan gje litt pengar i kassen. Elles er det mykje dugnadsarbeid det går i.

Den siste gjesten i aktuell time i kveld var Bergtor Haugå frå Ose Water. Han hadde besøk av Svein Harberg i går, men dei snakka ikkje om det, men om korleis dei har vore heldige og fått overta brukt utstyr frå Voss-fabrikken på Vatnestrøm og at dei no held på og monterer utstyret. Det blir ikkje så mange arbeidsplassar i starten, men ein får ta det litt etter kvart. Vonleg kjem produksjonen i gang til hausten.

Det er noko eige med direkte sending, når det ikkje er eit opptak som er gjort tidlegare, men at samtalen går rett på lufta. Når det fungerer, er det nydeleg, når Telenor ikkje skaffar kontakt, er det frustrerande. Eg vil likevel halde ein knapp på det ferske, boksemat er eit alternativ til ferskvare både i radio og i kjøkkenet, men ferskvare er best etter mi meining.

Takk for kveldens program, Siri Johannessen!

 

 

Himmelhamn

Share

Så er det tid for ei ny veke og nye opplevingar i Valle Radio. Denne veka presenterer Siri Johannessen plata Himmelhamn i Sangtimen. Det er ei plate som har kome ut på Kirkelig Kulturverksted.

Men det er også mykje anna interessant, mellom anna ein prat med fotografen Oskar Puschmann som var på Flateland i kveld.

Tysdag 24. april
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Andakt frå Norea radio ved Egil Sjaastad

18.30 Sangtimen med Himmelhamn, gamle tekster –  ny musikk

19.30 Aktuell time med  Hilde Kylland frå Inn på tunet, landskapsgeograf og fotograf Oskar Puschmann  som gikk i Axel Lindahl sine fotspor,  og speiderne på Hovden med Olav Skinnarland .

20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 25. april
Teknikar: Jørund Georg Jore
09.00 Styremøte Setesdal regionråd

18.00 Kommunestyremøte i Valle kommune

Respons

Share

Jeg har tidligere fortalt om mitt barnebarn Håkon som hadde i oppdrag å intervjue besteforeldre om barndommen. Jeg ble hans utvalgte og skrev litt om det i forkant av intervjuet og også i etterkant.

I dag var jeg sammen med tre av mine søsken. De hadde jo lest bloggen om dette, og da jeg fortalte at jeg denne uken også fikk respons fra Monica, Håkons lærer, syntes de som meg at det var svært positivt å få slik respons. Du kan lese den som kommentar til en av bloggpostene om dette.

Men så ble vi sittende og prate om løst og fast fra barndommen. Blant annet diskuterte vi kaniner. Jeg og min eldste søster mente vi hadde kaninene ute, mens de yngre mente at kaninene var inne. Jeg spurte dem hvordan kaninene kunne komme seg ut og gjemme seg i hagen om de var inne i uthuset vårt, det fikk jeg ikke svar på, men det kan jo tenkes at da de hadde kaniner, var mine foreldre kloke av skade og hadde kaninene inne, mens de var ute da jeg og min eldste søster var i kaninalderen.

Men min eldste søster var ikke glad i kaninkjøtt, hun hadde nylig vært på Malta og blitt servert en lokal rett bestående av kaninkjøtt, men det minnet henne for mye om barndommens kanin, hun spiste ikke kanin da, og heller ikke nå var det en populær matrett for henne.

Jeg derimot minnes kaninfrikasé med glede, men hun mente at mor prøvde å lure henne ved å si at det var kyllingfrikasé. Det viser seg altså at vi har opplevd det samme, men husker forskjellig. Jeg må innrømme at hun husker ting fra barndommen mye bedre enn jeg gjør.

Vi hadde også høns og sauer da vi var barn, min søster var ikke glad i fårekjøtt heller, så det stod sjelden på hennes meny etter at hun ble voksen, jeg tror hun tenkte tilbake på sauekjøttmiddager da vi var barn. Jeg trenger ikke vente til høsten for å spise fårikål, jeg sier med sangeren: Sauekjøtt, det er gøtt.

Å få respons er også godt, enten det er i form av liker på facebook en telefon eller en kommentar til bloggen. 

Konflikter

Share

I dag har jeg tenkt mye på en konflikt i kirken her i Mandal. I går ble det kjent at Mandal fellesråd har sagt opp organist Tormod Lindland etter nesten 30 år i kirken.

Det har skapt mange reaksjoner i lokalsamfunnet, for Lindland er en profilert musiker og dirigent for Mandal kantori. De står nå uten dirigent, til høsten skulle de til Latvia og delta på sangerstevne der. Om det går i vasken, er ikke godt å vite.

Det hevdes at det er en personalsak og at man derfor ikke får vite noe. Men det er jo noen regler når det gjelder oppsigelse av folk, de skal blant annet først ha fått skriftlig advarsel og mer til. I dette tilfellet kom oppsigelsen som et sjokk på den oppsagte, etter det han sier, så da må man jo lure på om prosessen har vært etter læreboka.

Uansett er det en svært kjedelig sak.

Jernbanekveld

Share

Torsdag etter kveldsnytt er det jernbanekveld på NRK1. Chris Tarrant tek oss med på dei mest utrulege togreiser, og det er greitt å sleppe å reise sjøl, men heller oppleve natur og folkeliv rundt om i verda gjennom fjernsyn.

Slik har eg vore på tur i Afrika og Japan, i England og Russland. I kveld er han i Aserbadjan og Georgia. Difor blir det bare ei kort melding i kveld.

Jernbane er ein fascinerande transport. Helge nyttar helst tog når han kjem frå Oslo på ferie til Mandal. Då kan han lese, bruke PC og ha ei komfortabel reise. For meg er det lenge sidan eg har reist med jernbane, så eg burde sikkert snart unne meg ein tur. Men det blir nok bare i Norge. Ein tur i Russland fristar ikkje særleg, heller ikkje til Georgia, sjølv om eg kunne kome ein tur på Stalin-museet der. Eg reiser ikkje langt for å møte dyrkinga av ein diktator.

Store endringar

Share

Om eg forsto Torleif Homme rett, blir det store endringar i vegtrase når strekningen Besteland-Helle skal byggjast ut om eit år eller to. Han var med i Valle Radio i kveld og fortalde at det i går var møte i planutvalet i Valle, og då vart hovudkorridoren vedteken.

For folk på Besteland blir det bra, for der blir vegen lagt vest for noverande veg, bak husa som no ligg der. Kan hende må ei hytte løysast inn, men elles blir det ikkje særleg endring for Niklos og naboane.

Men på Helle blir det annleis, der vil både Herberget og Norheim kafe gå med, der skal vegen senkast fleire meter og om eg skjøna han rett, blir det store endringar i avkjøringa til Straume også.

Norheim kafe har vore eit landemerke på Helle, så når det forsvinn, vil det nok merkast. Etter det eg skjøner, tenkjer vegvesenet å få mest mogleg av traseen med 80 km fartsgrense. Om det slår til, vil det bli 80 km frå Rysstad til Frøysnes. Ørnulf og Torleif mimra litt om endringa i vegstandard dei siste 30 år, no kan ein setje cruise control på 80 eller litt over, -men det må vi ikkje snakke høgt om- og så går det unna anten ein skal oppover eller nedover dalen.

 

På avstand

Share

Etter å ha vore engasjert i Valle Radio i 20 år, fylgjer eg no aktiviteten på avstand. Det er ikkje like enkelt å henge med når ein bur i Mandal og ikkje lenger går opp trappene i radiohuset, sjølv om ein kan kople seg på via internett og få med seg sendingane når det høver slik.

I dag fekk eg med meg slutten av samtalen Siri Johannessen hadde med organisten Ivar Mæland, som skal ha konsert i Valle kyrkje i morgon kveld klokka 19.30. Her fekk vi høyre eit vakkert samspel med hardingfele og orgel i stykket Den ny tid. Det var fascinerande musikk.

Etter prat med organisten kom ein prat med presten Kristine Borgen, vikarprest i Bygland for tida. Ho hadde ei spesiell livsreise bak seg før ho vart prest, interessant møte var det. Så flytta Siri seg til Bykle og vi fekk høyre om eit musikkprosjekt på skulen på Hovden før bibliotekaren i Bykle fortalde om lesesirklar og anne bibliotekrelevant stoff.

Denne kvelden var det Siri som hadde funne musikk til Postludium. Frescobaldi var eit kjent namn, men Henri du Mont hadde eg ikkje høyrt noko av før, og hans motettar var fine, særleg Laudate dominum og Alleluja 

I morgon blir det meir musikk i Valle Radio, for då har Ørnulf Hasla fått med seg Kim André Rysstad, nyutnemnd Setesdalsambassadør. Han blei overraska då den utmerkinga kom på Setesdalskonferansen sist veke.

Onsdag 18. april

Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt: Ingeborg Åkre Løyland

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
19.30 Kommunen informerer ved Torleif Homme
20.00 Aktuell time ved Ørnulf Hasla
Med nyutnemnd Setesdalsambassadør Kim André Rysstad og presentasjon av plata Hallvardson gjer Kristofferson med Vidar Frøysnes
21.00 Opi sending med Jorunn og Kåre

Ivar Mæland til Valle

Share

Onsdag held organisten Ivar Mæland konsert i Valle kyrkje. Han er no pensjonist, men har ei variert karriere bak seg, og i morgon kveld kan du få vite litt meir før konserten i kyrkja onsdagskvelden. Her er programmet for tysdag 17. april 2018:

Tysdag 17. april
Ansvarleg og teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret med Asbjørn Kvalbein
18.15 Andakt frå Norea radio ved Egil Sjaastad
18.30 Ivar Mæland, en mann og hans musikk
19.30 Siris time med Kristine Borgen, vikarprest i Bygland, Rock «n Roll forever på Fjellgardane skule og  Kaja K.G. Tho frå Bykle folkebibliotek.
20.30 Postludium ved Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken

Setesdalsambassadør

Share

Ved avslutninga av Setesdalskonferansen på Hovden i dag vart Kim André Rysstad utnemnd til Setesalsambassadør. Då skreiv han på Facebook:

Tusen takk til Setesdal Regionråd for utmerkinga «Setesdalsambassadør»! Eg vart fullstendig overrumpla, men veldig takksam, stolt og rørt! For ei ære! 

NRK Sørlandet sin reporter Svein Sundsdal skreiv dette:

Musikeren Kim. A Rysstad fra Valle ble i formiddag utnevnt til setesdalsambassadør. Fra før er det bare en ambassadør i dalen, campingplasseier Olav Neset fra Byglandsfjord.

Når eg skriv dette, har han fått 524 likerklikk på facebook-meldinga. Kor mange gratulasjonar det er skrive, orkar eg ikkje telje. Men Kim er ein god ambassadør for folkekunst og -musikk frå Setesdal og er slik ein god ambassadør for regionen.