Kategoriarkiv: Ymse

Vonheimkoret

Share

I dag tenkte eg at eg skulle skrive den artikkelen som hadde flest røde lenker på Setesdalswiki. Det synte seg å vere Vonheimkoret.

For å finne ut noko om koret, tok eg ein telefon til Svein Kleivane. Han hadde heldigvis tid til ein prat og kunne fortelje at koret vart starta opp i kjølvatnet av bygginga av Vonheim bedehus på Bygland i 1988. Dei øver annankvar måndag og er 16-17 som finn glede i å syngje evangeliske songar både i heimbygda og i nabokommunane. I vinterhalvåret syng dei gjerne eit par gonger i månaden på møter og gudstenester.

Heilt frå starten har Britt Haugen vore pianist, men dirigentane har skifta litt. Dei siste 20 åra har Gunveig Viki hatt den oppgåva, og ho og pianisten er flinke til å finne sangar som ikkje er for vanskelege, men som også er noko å strekke seg mot for deltakarane. Med åra er dei jo blitt godt vaksne, men det er ein god flokk frå ulike greiner av kyrkjelandskapet, både i og utanfor Den norske kyrkja, som finn saman i eit godt fellesskap. På små stader er det viktig å stå saman, meinte Svein Kleivane. Eg kom ikkje på å spørje han om også han hadde vore med frå starten, men så godt informert som han var, trur eg nok det.

Når me først hadde kontakt, spurde eg jo også om samtykke til å ha artikkel om Svein på Setesdalswiki. Det fekk eg. Han hadde ikkje sjølv sett den vesle stubben eg har, for han var lite interessert i å bruke tid på data. Men samtykke fekk eg, det var greitt.

Eit kor som dette er jo ein kulturell rikdom for ei bygd. Det er å håpe at dei vil halde på lenge og glede folk i Setesdal med vakker sang.

Historielagstur

Share

Neste sundag går Evje og Hornnes sogelag på tur til gardar like aust for Evje. Desse turane har gjerne hatt god omtale i Setesdølen, og denne turen er ikkje noko unntak. Ivar Haugen skreiv ein flott artikkel i avisa med informasjon om kva ein kunne få med seg om ein blei med på turen.

Artikkelen i avisa hadde ikkje fått med namnet på forfattaren, så eg tok ein telefon til Erik Kjebekk og lurte på om det var han som hadde skrive den, han er leiar i sogelaget. Men han sendte meg vidare til Ivar Haugen, som gjerne ville dele den med Setesdalswiki sine lesarar.

Dermed ligg artikkelen no også på Setesdalswiki under namnet Frå Åmland til Rosseland.

Det er framleis nokre røde lenker, men kan hende er det mulig å dekke dei før turen startar. Det er i alle fall noko vi kan prøve å få til i komande veke.

Takk til Ivar Haugen for at du ville dele artikkelen også på Setesdalswiki.

Hurra for meg

Share

-Hurra for deg som fyller ditt år!

Slik song dagens gjester då vi hadde kake i ettermiddag. Frå Varhaug kom mitt søskenbarn Brit Obrestad, søster Solvor med mannen Gaute Rasmussen. Dei parkerte sin elektriske bil i Lyngdal og tok resten av turen saman med mi søster Jorunn og hennar Ole-Thorvald Moen.

Det vart ein hyggeleg ettermiddag og kveld med Bali-gryte, eplekake med is, lefser, rullekake og kringle, så dagen hadde alt eg kunne ønske meg i matvegen.

Eg har fått ny vekt, til no har ho vist mindre for kvar gong eg går på henne, så eg lurer på korleis det går neste gong. Om ho framleis syner mindre, lurer eg på om det kan vere noko galt med henne.

Hurra for meg har eg også fått på Facebook, der over 170 har gratulert. Eg har ikkje skrive takk der enno, men eg kan gjere det her, for det er varme tankar som går til kvar og ein av dykk når eg les helsingane frå dykk.

Reidun, Jorunn og Ole-Thorvald

 

Mediebruk

Share

I kveld fekk eg ein telefon frå eit eller anna statisikkbyrå som ville vite om eg ville vere med i den store medieundersøkinga som blir gjort kvart år i Norge. Eg kan ikkje hugse at eg har vore med i den tidlegare, så eg svarte ja.

Første delen handla om aviser. Joda, der var eg på heimebane. Eg les Fædrelandsvennen, Lindesnes og Vårt Land kvar dag, og spørsmåla var om eg hadde lese avisene siste veka og i går. Dei spurte også om Aftenposten, Dagbladet og VG. Då Rønnaug var på ferie her, omadresserte ho Aftenposten hit, så dermed kunne eg seie at eg hadde lese den også, siste gong for tre veker sidan, men det var vel bare delvis sant, for vi har fått nokre gratiseksemplar i posten seinast denne veka.

Men VG var det kleinare med, eg las den i sommar ein gong, for då var det ein artikkel om badeplassar i Setesdal. Dagbladet har eg knapt kjøpt siste året, så laussalsavisene når ikkje opp.

Men då eg også ville ha henne til å notere Setesdølen som avis for meg, hamna den bare i sekken Andre

Så var det spørsmål om digitale utgåver. Eg skriv jo på Setesdalswiki og Wikipedia, og dermed nyttar eg dei digitale utgåvene av svært mange aviser ganske ofte, eg har tilgang gjennom Retriever fordi eg skriv på Wikipedia, så eg trur ho etter kvart trudde eg overdreiv, for på digitale utgåver av media var det ganske mykje treff. Det går visst an å abonnere på pdf-utgåver av dei fleste avisene, det visste eg ikkje og har dermed ikkje nytta dei.

Så kom ho til TV og radio. For ein pensjonist med fiber-tv og ganske mange kanalar, er eg jo jamnt innom dei fleste, om enn ikkje så lenge, så eg trur ho lurte på om eg gjorde noko anna enn å konsumere media. Og då ho kom til radio, der eg jo har ei spesiell interesse, var eg også storforbrukar der, sjølv om ho nok fann ut at eg ikkje er glad for all popmusikken dei radioane ho hadde på lista, Metro, P4 og kva dei no kallar seg, sender og difor greitt kunne kutte dei ut. Det vart nok att, Sørlandssendinga og P2. Men Valle Radio var heller ikkje på lista, det var kanskje like godt, for dei har sommarferie og om den hadde vore på lista, så ville eg jo ikkje ha høyrt den siste veka.

Undersøkinga handla om medier, dermed var ikkje nettstader som Wikipedia og andre heimesider med i undersøkinga. Om dei hadde vor med, ville ho sikkert blitt meir skeptisk og lurt på korleis ein person kan få med seg så mykje, døgnet har bare 24 timar og nokre av dei skal ein jo sove også.

Til slutt runda ho av med spørsmål om eg ville svare på eit spørjeskjema som eg skulle få tilsendt. Men det sa eg nei til, ein ting er å svare på telefon, noko anna å sitje med mange siders skjema.

Så ønskte vi kvarandre god kveld og avslutta samtalen.

Men Setesdølen hamna i gruppa Andre 🙂

 

Datatilsynet

Share

Eg har tidlegare skrive om brevet eg fekk frå Datatilsynet om at artiklar om privatpersonar måtte ha samtykke. Eg hadde frist til i går med å svare, og i går sendte eg svaret til dei.

Takka vere Geir si hjelp, vart det eit godt svar etter mi meining. Så no går eg og ventar i spenning på om dei vil høyre på mine argument. Naturleg nok lurer eg på kor lang tid det vil ta før eg får svar.

I sommar har gleda mi ved å skrive om levande personar dalt litt, så eg har funne ei liste over folk som har vore med i Evje kommunestyre og skrive litt om dei. Inge Hodne hadde bilete av små biografiartiklar frå ei bok som kom ut i 1937. Den gir grunnlag for artiklane, og så finn eg litt meir informasjon nokre gonger,

Eg har og halde på med å finne stoff til artiklar om folk som døydde i 1978 i samband med artikkelen Folk i nær fortid.

Men eg ville jo gjerne tilbake til å kunne skrive om alle som det er naturleg å ha artiklar om på Setesdalswiki, det vil seie folk som deltek på arrangement eller er omtalte i Setesdølen. Vi får sjå korleis det går.

Mediemangfald

Share

I kveld var det ein diskusjon på NRK i programmet Torp Spesial som handla om mediemangfald. Det vil seie, det var NRK mot røkla, for leiarar for mediebedrifter hadde skrive ein kronikk i Aftenposten der dei tok til orde for å avgrense NRK til å halde seg meir til TV og radio og ikkje lage nettavis av sakene.

Når dei laga gratis saker på nett, kunne ikkje mediebedrifter som Schibsted konkurrere, for dei må ha saker bak betalingsmur. NRK er jo lisensfinansiert og slepp å tenke på å skaffe seg inntekter på anna vis.

For å overleve hadde dei kommersielle mediebedriftene nedbemanna mykje, nokre kan hende med 50%. Det fører til at det er færre til å dekke kommunestyremøter og anna i grisgrendte strøk som ikkje har eigne aviser, men der stoffet blir dekt av regionavisene.

Slik sett er Setesdal heldig, vi har ei avis som dekker grisgrendte strøk. Redaktøren i Setesdølen har ikkje artiklar på nettet, økonomien ligg i papiravisa og han vil ikkje konkurrere med seg sjølv. Om han skulle hatt digital utgåve, måtte han hatt fleire folk. Det hadde ikkje vore bærekraftig. Men eg trur at nettopp det at regionen har Setesdølen, gjer at vi også har dekning av stoff i Fædrelandsvennen, det hadde ikkje vore mykje frå Setesdal og Indre Agder om Fædrelandsvennen hadde vore einaste avisa. No må regionavisa på banen om ho skal halde på abonnentar i Indre Agder.

Det var interessant å høyre debatten, særleg i dag, då eg sende svaret til Medietilsynet om Setesdalswiki. Der sa eg at Setesdalswiki er eit leksikon og ei nettavis. For sjølv om vi ikkje lagar reportasjar som ei vanleg avis, så melder vi kvar dag om nye hendingar i Setesdal. Det er ikkje store artiklar om hendingane, men fortel likevel om livet slik det utspelar seg i regionen, og så får kvar og ein velje om dei vil lese det eller ikkje. Vel 500 var innom oss i dag.

Robotisering

Share

Siste tema i partileiardebatten i Arendalsuka var robotisering. Det kom fram at dette var noko norske arbeidstakarar frykta, for det kunne føre til arbeidsløyse ved at folk vart overtallige når arbeidet vart overteke av robotar.

Eg fekk vel eit inntrykk av at politikarane ikkje frykta det særleg mykje og meinte at norske bedrifter var gode på omstilling, slik at folk heller fekk andre jobbar enn å miste dei. Slik sett tenkjer eg at dei tok litt lett på folk si frykt, for den er reell. Lærarar, advokatar og journalister er neppe dei som er mest utsette, men vi høyrde ein spådom om at butikktilsette var særleg utsette. Når folk betalar elektronisk og bare kan scanne varene sine sjølv, blir det behov for folk til å fylle på hyllene, men ikkje til å betjene kunder i kassen.

Elles må det vere noko vanskeleg å halde ein partileiardebatt når dei fleste journalistane var langt meir interesserte i å høyre kva Per Sandberg hadde på hjarta, og når han først kom på scenen ein halv time før partileiardebatten, tok den tidlegare nestleiaren nesten luven frå alle dei mange ulike leiarane. Eg synest synd på både Sandberg og Solberg, for å seie det slik.

Som KrF-veljar syntest eg Knut Arild Hareide gjorde ein god figur i debatten. Han fekk litt einetid for å seie noko om strategivalet til KrF. Det klarte han godt, og på slutten av debatten minna han om at i  all robotiseringsteknikken er det også viktig å hugse på etikken.

 

 

Stort og smått

Share

I dag starta Arendalsuka. Eg har ikkje tenkt meg dit, men det er mange som alt er på plass. Mange tenkte nok at det meste som skulle skje, ville hende der. Men den første dagen var scenen for politisk dramatikk nok helst lagt til Oslo.

Per Sandberg, som i helga var i Mandal med fiskeriministeroppdrag, hadde kan hende også tenkt å kunne dra rett til Arendal, der han visstnok hadde fire debattar på programmet, måtte i staden dra til Oslo og møte Kong Harald for å søke om å få avslutte perioden ved Kongens bord. Kong Harald svarte Ja vel, gav han avskjed i nåde, og så var det nok å gjere for å stette media sine krav om svar på ditt og datt både for Solberg, Sandberg og Jensen.

På heimebane er livet litt lettare. I dag runda Setesdalswiki eit nytt hundretal av artiklar. Eg skreiv litt om det på Såpekassen, der ein kan diskutere stort og smått om Setesdalswiki, men der det ikkje er nokon diskusjon, bare meldingar om nytt hundretal:

Artikkelen om Bortelid Utmarkslag vart artikkel nr. 89 600. I Setesdølen nr. 57, 2018 var det eit oppslag om tømming av Bortelidtjønna, og den jobben blir gjort i regi av Bortelid Utmarkslag, så då var det naturleg å skrive ein artikkel om dette selskapet. Dei hundre artiklane kom på 18 dagar, så no har farten auka litt igjen. Om det held fram slik, er ikkje godt å seie, men det er nok av fjell og vatn å skrive om framover om ein ikkje skal skrive om personar, då. —Harald Haugland(diskusjon) 13. aug. 2018 kl. 20:10 (CEST)

For øvrig kunne eg notere at nemnde eksemplar av Setesdølen var utan røde lenker. Det er svært sjeldan vi klarar å skrive artiklar om noko utan at det vert røde lenker, ikkje minst avisa sine overskrifter. Det var ei stor hending i Setesdalswiki, men i eit større perspektiv var det nok ingen som heiste flagget av den grunn.

Så får eg heller heise flagget sjølv i kveld og takke for at du les Setesdalswiki av og til. Kan hende lesetipsa på bloggen i går kunne få deg til å svinge innom oss oftare. Velkommen skal du vere.

Lesetips for Setesdalswiki

Share

Dei fleste les kanskje Setesdalswiki fordi dei googlar noko, og så kjem ein artikkel opp. Men her kjem nokre lesetips som kan vere gode å ta med seg for å få meir utbytte av nettstaden.

Sjølv startar eg dagen med å gå til framsida på Setesdalswiki. Då får eg eit oversyn over kven som fyller år denne dagen. Då får eg også ei liste over kva som hender i Setesdal. Lista er neppe fullstendig, men likevel ei god oversikt.

Vi som lagar Setesdalswiki, saumfarer avisa og elles for å finne hendingar som kan setjast inn på aktuell dato. Sjølv om eg har skrive inn mange av hendingane for den aktuelle datoen, kan hende i lag tid på førehand, er det godt å få ei påminning om det på morgonen.

Det kan også vere lurt å sjå på siste endringar. Det er ei lenke i venstremargen. Der kan du få med deg det siste som er gjort for å oppdatere Setesdalswiki.

Ei anna nyttig side er Nye sider. Den står det lenke til nede på sida. Om du klikkar på lenka, får du opp alle nye artiklar sidan sist du var inne.

Endeleg så kan du finne meir stoff om du klikkar på blå lenker. Røde lenker er lenker til artiklar som ventar på å verte skrivne. Men blå lenker fører til nye artiklar som det kan vere fint å få med seg.

Endeleg vil eg nemne lenka i venstremargen som heiter Hva lenker hit. Der kan du sjå samanhengen som sida du er på har med resten av leksikonet.

Om du brukar leksikonet på denne måte, ser du at Setesdalswiki ikkje bare er eit tidlaust oppslagsverk, men ei dynamisk nettavis med aktuell informasjon kva einaste dag. Dei fleste andre nettstader er meir statiske. Sjølv om ein seier at ein nettstad må oppdaterast hyppig for at folk skal kome tilbake til han, er det ei grense for kor ofte folk oppdaterer nettstaden sin, ja sjølv Facebooksider blir oppdaterte for sjeldan, meiner mange.

Men Setesdalswiki har ny framside kvar einaste dag. Du kan altså la den vere første sida du går inn på om du vil vite kva som skjer.

 

Meisterleg

Share

I kveldens sending frå EM i Berlin kom meldinga om at NRK har fått retten til å sende dei neste fire meisterskapa i friidrett og meir til . Det var bra, for då får vi kanskje oppleve fleire kveldar som denne. At han som vann 1500 meter i går kunne vinne 5000 meter i dag og få med seg bror sin på plassen bak, det går over det meste ein kunne forvente.

5000 meter har ikkje kvalifisering. Difor var det eit stort felt som starta, alle som hadde sprunge under tida som var sett, kunne vere med. Det kunne jo gå ille i eit så stort felt, men då det drog seg til, gjekk Jakob Ingebrigtsen fram i teten. Eg skulle vel sagt at han ikkje såg seg tilbake, men det gjorde han, han tok seg tid til å ta ein high five med broren og så sprang dei frå dei andre.

Det fortente ein is i stova i kveld. Sjølv ein som er middels interessert i idrett må late seg imponere. Løping er stor idrett i heile verda. At ein norsk ungdom frå Sandnes slår alle i Europa, må vere til inspirasjon for alle som trener, anten det er ski eller andre idrettar. Det er mogleg å gå til topps, også for ein ung norsk idrettsutøvar.