Kategoriarkiv: Ymse

Blåst bort

Share

Tysdagssendinga blåste bort med vinden denne gongen. Difor har eg ikkje noko program å legge ut på bloggen i kveld. Det blir inga sending i morgon, men onsdag blir det liv i studio att:

19.00-19.30
Tankar frå Bibelen-Torfinn Brokke.
19.30-20.00
Komm.info-Ordførar Steinar Kyrvestad.
20.00-21.00
Lokaltimen- Ørnulf Hasla
To i tråd i Valle sentrum
Med Margrethe Bakke og Ann Kristn Sele Stensvand.
Brennevins brenneri i Brokke!
Vi besøker Gro Furset og Erik Berglihn på Brokkestøylen.
21.00
Open sending-Jorunn Lund Harstad og Kåre Rike.
Teknikar-Liv Gunn Viki
Tlf vakt-Ingeborg Åkre Løyland
Høyr og Valle radio på www.valkeradio.com
Følg Valle radio på Facebook og Instagram.

Misjonstidende

Share

Eit av dei eldste misjonsblada er Misjonstidende som Det Norske Misjonsselskap gir ut. Før var det vel ei vekeavis, no er det eit temamagasin som kjem seks gonger i året. Før abonnerte vi på bladet for ein viss pris, no vert det sendt ut gratis til alle som vil ha det. Med i bladet finn vi eit girokort slik at vi kan betale, opplaget er vel 17.000 og om alle betalar ein slant, vert det store summar til misjonen.

Første nummer i år handla om å velje. Det er så mange slags valg vi tek, og det er viktig å velje rett, både når det gjeld utdanning og arbeid, så vel som i andre område av livet. Før var misjonskall eit livsvalg, no er det eit valg for ein tidsavgrensa periode for dei fleste. Før ofra folk alt for misjonskallet, også familien. Det har vore nokre oppslag i avisene om korleis barna vart sende på internat fleire dagsreiser frå foreldrene og korleis lengsla kunne margstjele både foreldre og barn.

Heldigvis er det ikkje slik lenger, no får familien prioritet når folk skal velje, og det er viktig. Så får vi håpe at det er slutt valg som fører til sakn og problem.

Arkeologi i Setesdal

Share

I kveldens program i Valle Radio hadde Siri Johannessen ein interessant samtale med Theodor Lothe Bruun, arkeolog og formidlingsansvarlig i Agder fylkeskommune. Heile Setesdal er fullt av arkeologisk interessante stader, meinte han og var svært entusiastisk i omtalen av alt ein kunne støyte på.

Det var også interessant å høyre Laila Homme og Gunvor Ruth Salvesen som programleiarar for Barnetimen. Dei hadde vore på skulen og intervjua folk om kva dei hadde fått til jol. Dei snakka og om kva dei sjølve hadde fått til jol, og Laila fortalde at ho hadde fått mykje som ville kome vel med når ho skulle på vidaregåande skule og ikkje lenger kunne bu heime, men måtte bu på hybel på Hornnes.

Slik var jo livet for ungdommar i Øvre Setesdal, etter ungdomsskulen gjekk turen ut av heimbygda, anten til Hornnes eller til Blakstad. Framleis er vel det det vanlege.

Eg hugsar at då Sigmund skulle på vidaregåande skule, valde han å gå på Kvitsund, for der gjekk Eivind A. Hovet og Torstein Bjørgum, som var vener på Nomeland. Eg var imot det, for eg tenkte at då ville det bli vanskeleg for han å kome heim i helgene. Men han valde rett, å kome heim i helgene var ikkje høgt prioritert, for på Kvitsund hadde dei så mykje å halde på med at helgene kanskje like gjerne var toppen av kransekaka for dei. Og så var det eit fagleg driv som gav gode resultat til slutt.

Men no kom eg heilt ut av det eg hadde tenkt, så eg trur eg sluttar av.

Onsdagssending i Valle Radio 20220112

Perler frå arkivet

Share

I kveld fekk vi igjen høyre perler frå arkivet i Valle Radio. Denne gongen var det Ånund K. Homme sine Glade tonar som tona i eteren frå 19.45.  Her fekk vi både Grimstadkoret og Nana Muskori og andre som eg hugsar frå då vi sendte Ånund sine kassettar den første tida. Han hadde jo brukt dei då han laga program i Fosnavåg.

Men det var også andre godbitar. Niklos hadde eit flott program med både orgel og kor, og så var det Dette er mitt liv fra nitti10 via Norea, med Elise og Øystein Litleskare. Programleder er Jørgen Reinertsen.

Å kunne formidle slike trusstyrkande samtalar og program i det heile, det er ikkje minst godt når pandemien gjer at vi ikkje kan gå på møte på vanleg måte. Så Valle Radio har ei stor oppgåve i desse dagane.

Detaljar om programmet finn du på Setesdalswiki.

Avisa som ikkje kom

Share

No er det snart ei veke sidan årets første nummer av Setesdølen kom ut. Vi brukar å få det med Fædrelandsvennen og dei andre avisene vi har, men den tysdagen kom avisa ikkje. Ettersom eg skriv inn overskriftene på Setesdalswiki, likar eg å ha papiravisene, så eg ringte avisa og dei lova å sende den med posten.

Men det er eit problem med Posten, og det er at omdelinga her er tre dagar den eine veka og to dagar den andre veka. Den veka vi no er inne i, er det omdeling måndag, onsdag og fredag. Ettersom avisa ikkje kom i dag, må eg vente til onsdag før eg kan rekne med at ho kjem.

Det er klart at når Posten skal ha bærekraft og vi bare nyttar epost, blir det små inntekter. Eg har ikkje slått opp kor stort overskot Posten har år om anna, men noko må det vel bli, for vi kjøper varer via postordre som aldri før og eg har til dømes lese om Bli Vakker, nettbutikken i Kristiansand som gjer det svært godt.

Posten har fått konkurrentar når det gjeld pakkar også, Nord Post kjører forbi huset vårt med ein liten lastebil fleire gonger i veka, eg trur dei omtrent leverer på døra til folk.

Men enn så lenge ventar eg på Setesdølen nr. 1, 2022.

Jubileumsår

Share

I år er det 25 år sidan Valle Radio starta. Difor sender vi program frå den første tida i sendingane våre framover. Siri Johannessen har vore i arkivet og funne perler som kan hjelpe oss å hugse alt vi har vore med på. Men vi kviler ikkje på laurbæra, det er aktuelle saker også.

Tirsdag 11. januar
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri
18.15 Over en åpen bibel med Pet Karlsen fra Norea
18.30 En lang time med Dette er mitt liv med Elise og Øystein Litleskare, og Åpne dører med Olaug Bjørke om bønn.
19.45 Glade toner med Ånund K

20.30 Postludium ved Niklos K Besteland
Onsdag 12. januar
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif Harstad
19.30 Kommunen informerer
20.00 Timen med Theodor Lothe Bruun, arkeolog og formidlingsansvarlig i Agder fylkeskommune,
Barneprogram med Laila Homme og Gunnvor Salvesen fra 6. januar 1999.
21.00   Musikk med Johs, Johs Bjørkeli med musikk og historier knyttet til denNETTRADIO via http://www.valleradio.com

Meir mimring om starten

Share

Her kjem siste del av innlegget til Leonhard Jansen:

Valle sparebank vart tidleg involvert gjennom ein sponsoravtale som gav årleg 25 000 kr. Det vart gjort avtale med kommunen og Næringsfondet, og  i tillegg til sendarane som kosta 200 000 kr, vart det kjøpt studioutstyr til 400 000 kr. I januar var vi ein heil delegasjon nedover til kysten der vi besøkte andre nærradioar, og til slutt full omvisning på Lynor som hjelpte oss med det vi skulle ha av teknisk utstyr.

Vi fekk eit rom i tredje etasje i det gamle heradshuset, og vaktmeistar Hallvard Åkre hadde greitt vetrearbeid med å byggje studio. Ei nøtt var korleis vi skulle lydisolere, men det vart klistra eggekartongar rundt på vegger og tak, og så var det så heldig at dei akkurat heldt på å byggje om på tannlegekontoret, og den dobbeltisolerte døra til rommet der pinebenken var, vart galant donert til studiodør. Mest heilt lydtett. Lurer på om det er den som er i det nye studioet au?

Ut over våren var det øving saman med Bykle radio. Eg minnest eg var opp til Bykle fredag før påske og var med på sendinga der. Så inviterte Hallvard og gjengen til påskesending skjærtorsdag. Det var det fyrste påskeshowet til Hallvard. Og etter kvart var det jo påskesendingane som kom til å finansiere heile radioen. Han ville ikkje ha bingo, men lurte på om det kunne ordnast slik at det kosta litt ekstra når dei som ringe under opi sending kom igjennom. Heldigvis vart nå det ikkje noko av.

Førebuingsarbeidet gjekk sin gang, og 7. mai 1997 var den fyrste ordinære sendinga frå studio i Valle. Eg hadde laga eit intervju med Sigurd Lund som spela og song. Hadde redigert på minidisc. Primitivt, men det gjekk an. Seinare hadde eg Opi sending saman med Bjørg Brokka Rike. Elles var det opningstimen med Leif, Hallvard og Theis, Helgestart med Theis, Unge kostar med 5 unge jenter, Leifs Håve og Blanda drops med Hallvard og Ånund. Ånund K. hadde gamle svisker, og det programmet byrja med ei knirkande dør minnest eg.

Ut over sommaren var det litt sending, og eg minnest spesielt opplegget under Rysstadmarknaden. Då kom eg gåande inn på scenen medan eg rapporterte kva som skjedde rundt meg i mobilen, for til slutt å overlevere mobilen til sjølvaste Vestlandsfanden som då vart intervjua av Hallvard på direkten. Det begynte å verte avansert radio.

På hausten vart det litt kluss då alt sendarutstyret i Bykle skulle flyttast over til nytt samfunnshus, men 26 september var vi i gang att. Eg dreiv og førebudde meg til sending i samband med sauesjået 4.  oktober, og hadde funne fram til mykje godt sauestoff den kvelden som eg og Hallvard Tveit hadde ansvaret for. Tenkte nok det var midt i blinken, men det var ikkje akkurat den responsen eg hadde forventa. Folk tykte visst det vart litt vel mykje sauepreik.

Eg kunne nok ha halde på eit bel og mimra, det var ei gild tid. For meg så endte det i grunnen opp med at eg fekk meg både kjering og sauefjos å halde styr på det året, og det var i grunnen nok. Men som me skjønar av den påskjøninga som kom for ei tid sidan, har det vore nok av dugande medarbeidarar til å take stafettpinnen vidare.

Gratulerer endå ein gong!

 

Meir om starten

Share

Her kjem andre del av innlegget til Leonhard Jansen om starten på Valle Radio:

Så er eg litt i tvil om korleis alt bar til. Eg trur i grunnen ikkje at det vart valt noko ny nemnd, men at det var Hallvard Kjelleberg som hausten 1996 tromma saman eit lag med Theis Salvesen, Leif Kvinlog, ein som het Kjetil Soland og jobba på teknisk, Bjørg Åkre som økonomiansvarleg, og meg på kulturkontoret. Så var au Torleiv Soltun involvert, og Jørund Georg kom også inn i biletet nokså fort. Men det var kanskje etter at Kjetil Soland hadde flytt vekk.

Det å få i gang nærradioen var truleg eitt av dei mest uformelle prosjekta eg var involvert i gjennom dei åra eg var kulturkonsulent. Vi som var med på dette vart i grunnen berre kommanderte i ulike retningar av Hallvard Kjelleberg. Som hovudregel var han alt for utolmodig til å vente på formelle vedtak i kulturstyret og kommunestyret. Når eg endeleg hadde fått kommunal godkjenning til å bruke pengar på dette, var det meste alt bestilt og langt på veg montert. Men det gjekk no greitt.

Det vart gjort avtale om å bruke same konsesjonen som Bykle. Difor var det i ganske mange år Bjarne Tveiten som vart ståande som redaktør også for Valle radio. Sendaren var også i Bykle, og av og til når det var noko som skar seg, måtte Reidar Trydal trø til og slå av og på brytarar. Sendinga frå Valle vart sendt på ISDN-linje til sendaren i Bykle, som så sendte det ut over sendarnettet.

Det vart montert master fleire stader. Mest utsatt var den på Ljom som av og til vart heilt nedisa, og utan Jørund Georg ville det ha vore mange sendingar som ikkje hadde kome på lufta. Iskalde snøskuterturar vart det fleire av.

Då sendarane på toppane vart sette opp var Hallvard frykteleg oppglødd. Han sette i gong sendaren og kommanderte meg til å køyre nedover dalen. Så hadde vi telefonkontakt og han var veldig oppglødd då det viste seg at radioen kunne høyrast langt nede i Austad sokn. Seinare fann vi jo ut at på heiane der bar det endå lenger.

Leonhard om starten

Share

Eg skreiv i går at vi skulle få høyre noko frå Leonhard Jansen om starten av Valle Radio. Dette er litt av det han sa då radiofolka markerte at vi hadde fått Valle kommune sin kulturpris:

Gratulerer alle saman. Var vel ingen som hadde noko tankar om kulturpris då det heile vart sett i gong for snart 25 år sidan.

Begynte i Bykle med prøvesending 25. oktober 1992. Bjarne Tveiten var redaktør. Vart rigga til studio i kommunehuset og sett opp sendarar. Øvre del av Valle kunne høyre, og eg som budde i rikje klarte også å høyre dersom eg rigga meg til med radio, med antenna så langt ut som det var mogeleg å tekkje den, og gjerne ein luntetråd i enden. Skurra noko forferdeleg, men det var utruleg spennande å høyre. 

Eit veldig populært program var radiobingo, der folk kjøpte lodd på butikken eller bensinstasjonen og fylte ut kupongar. Så var det å ringe inn når ein hadde bingo, og fekk ein prat med programleiarane på lufta. Må vel innrømme at det nok ikkje var favorittprogrammet mitt.

Sett ned nærradionemnd i 1993 med  med Henry Johansen, Theis Salvesen, Hallvard Kjelleberg, Harald Haugland som medlemer. Dette prosjektet stoppa opp. Au andre nemnder i sving utan at noko skjedde.

Det kjem meir om dette i morgon.

Mimrekveld

Share

I kveld gav Siri Johannesen meg høve til å mimre om Valle Radio si første tid. Den gongen var vi på loftet i det gamle Heradshuset i Valle, og ho hadde leita i arkivet og funne stoff som eg hadde gløymt at eg hadde halde på med.

Eg er til dømes ikkje realist, likevel hadde eg hatt ein programserie om Niels Henrik Abel, matematikaren. Eg hugsar derimot at eg hadde med meg Jan Oddvar Rysstad, Knut Inge Hovet og Jan Roger Homme som teknikarar. Dei var elevane mine på Valle skule og Siri tok telefonen til Jan Oddvar for å høyre kva han hugsa. Han fortalde at dei ikkje var så interesserte i fotball, så dei valde å ha valfag i radioen. Det hadde dei også lært mykje av.

Om vi skal ta programmet i kveld kronologisk, så starta det med eit kåseri eg hadde i 1999 om då radioen flytta inn i det som no er radiohuset. Så var det Over ein open Bibel med Pet Karlsen og deretter Nytt og gamalt med bl.a. kommuneoverlege i Bykle og Valle Benedicte Severinsen og Sigurd Langeid frå Politiet om jol og nyttårshelga før det nemnde innslaget mitt med Jan Oddvar.

Kvelden vart avslutta med Glade toner med Ånund K Homme frå 19. januar 1999 og Postludium ved Pieter Leebeek frå 19. januar 1999. Tysdagssendingane har fått si låm, det var rart å høyre at kveldane framleis er temmeleg like det dei var den gongen.
I morgon skal eg få litt hjelp frå Leonard Jansen til å skrive litt meir om oppstarten.