Kategoriarkiv: Ymse

Turisthytter i Setesdalsheiene

Share

Eg hadde ikkje tenkt på at det er ganske mange turisthytter i Setesdalsheiane. Her er nokre av dei, funne på
http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Turisthytter_i_Aust-Agder
Det er Kristiansand og Opplands Turistforening http://www.kot.no som eig dei fleste og driv desse hyttene.

**Bjørnevasshytta**
Bjørnevasshytta er ei ubetjent turisthytte i Austheia på vegen til Dalen. Hytta vart bygd i 1889, sist ombygd 1995. På Bjørnevasshytta er det 32 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=418&fo_id=416

**Bossbu**
Bossbu er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1969 og ombygd i 1981. Ho ligg ved enden av Botnsvatnet. På Bossbu er det 30 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=419&fo_id=416

**Gaukhei**
Gaukhei er ei turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1898. På Gaukhei er det 41 sengeplassar. Hytta er betjent i sommarsesongen og påska.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=420&fo_id=416

**Håhelleren**
Håhelleren er ei ubetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1950. På Håhelleren er det 9 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=421&fo_id=416

**Josephsbu**
Josephsbu er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1993. På Josephsbu er det 20 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=422&fo_id=416

**Sloaros**
Sloaros er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1983, opprusta siste gong i 2003. På Sloaros er det 22 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=424&fo_id=416

**Stakkedalen**
Stakkedalen er ei ubetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1949, ombygd siste gong i 1992. På Stakkedalen er det 10 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=425&fo_id=416

**Stavskar**
Stavskar er ei ubetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1920, ombygd siste gong i 2004. På Stavskar er det 8 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=426&fo_id=416

**Svartenut**
Svartenut er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1972. På Svartenut er det 20 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=427&fo_id=416

**Øyuvsbu**
Øyuvsbu er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei
Hytta vart bygd i 1948, opprusta siste gong i 1995. På Øyuvsbu er det 34 sengeplasser.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=428&fo_id=416

Du finn fleire hytter og meir om Setesdalsheiane her:
http://www.kot.no/location.php?lo_id=NO_setes og her:
http://www.kot.no/cabin.php?lo_id=NO_setes

Program veke 36

Share

**Tysdag 5. september 2006**

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Olav Mosdøl
19:30 Petter Dass
20:00 Bokaktuelt. Skoleromanar.
20:20 Dagens Mozart.
20:30 Postludium ved Niklos K. Besteland. Tema: Orgelmusikk av Franz Liszt
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 6. september**

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefon: Torbjørg Hoftuft

18:00 Nytt og aktuelt
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen. Bjørgulv T. Berg
20:00 Sommarminne
21:00 Open sending

Oversikt over hausten ligg på http://www.valleradio.com/sendinga.htm

Haustlista til Setesdalsforlaget

Share

Du finn haustlista på www.setesdalsforlaget.com

I haust kjem forlaget med lærebøker for lese- og skrivevanskar av Jarle Elvemo. Han har skrive **Familien Kra i Kråkeland** og **Spenning for barn i alle aldre**. Dette er lettlesbøker som kan høve godt i ulike samanhengar. Trivelege forteljingar. Gunnar Guttormsen kjem med ei ny bok, meir pedagogisk, som han har kalla Kunnskapsløftet. Gunnar var skulesjef i Valle før han vart pensjonist, mange i Valle hugsar han, og truleg vil nokre ta telefonen til Ånund K. Homme og bestille boka.

Mest interessant, sett med lokale augo, er det at Gunhild Espetveit har samla stubbane ho har skrive i Setesdølen under vignetten **Diakoni i Setesdal**. Det er flott å få dei i ei slik samling, ho har gjeve mykje gjennom desse artiklane. Men forlaget gjev og ut Kristian Stubseid si bok **Frå granden**. Det er ei ny og revidert utgåve som kjem her.

Takk til Ånund K. for inspirerande aktivitet langt opp i pensjonsalderen.

To artiklar i kveld: Planen klar

Share

Ettersom eg ikkje skreiv i går kveld, får eg heller skrive to artiklar i kveld. Då kan eg jo nemne at eg er blitt vald til hovudtillitsvald for lærarane i Valle. Eg har vore med på slikt arbeid før, men no hadde eg trudd eg ikkje skulle drive med dette, eg hadde tenkt at eg skulle konsentrere meg om Valle radio. I staden startar hausten med ei rekke møter i høve til lokale tingingar. Det første møtet var torsdag, på det møtet var det første gongen dei tillitsvalde i det som vi kallar Felles Forum møtte den nye rådmannen i Valle. Arne Tronsen har vore ein hyppig gjest i Valle radio i den tida han var leiar for Setesdal Regionråd http://www.setesdal.no/ og han har lova å stille opp i radioen også i den nye rolla når han har høve til det.

Den nye lista over sendingar er no lagt ut på heimesida til radioen, http://www.valleradio.com/sendinga.htm der kan du finne informasjon om kven som er ansvarleg for sendingane, teknikar og telefonvakt. Så er det bare å bu seg best mogleg til ein ny haust med Valle radio.

Statistikk for august

Share

August månad gav ny rekord med 465 besøkjarar, det blir 15 dagleg. Bare mai 2006 hadde over 400 gjester tidlegare. Takk til alle som var innom. Talet på sidevisningar vart 1715, det er det tredje høgaste talet eg har hatt sidan eg starta.

No startar sendingane att komande veke, så eg får prøve å følgje opp det gode resultatet med gode og varierte innspel på bloggen. Takk til alle som les det eg skriv.

Tabbe nr. 2

Share

Sesongen for meg og Valle radio har, som eg skreiv i går, starta med ein tabbe. I dag kjem tabbe nr. 2. Det gjaldt sendinga onsdag, då det var kommunestyremøte. Eg hadde sagt at eg kunne styre sendinga om det var ein annan som kopla opp. Dermed kom Torhild og kopla opp, og så reiste ho heim att. Eg hadde gått heim for å sove middag og lovnaden min var borte frå både medvit og undermedvit, så eg vakna ikkje før nærare halv åtte, og kommunestyremøtet starta klokka seks.

Det varte til halv ti, og i heile den tida gjekk musikken som Torhild hadde sett på. Ikkje noko av kommunestyremøtet kom på lufta denne siste onsdagen i august. Eg bed alle potensielle lyttarar om orsaking og vonar resten av sesongen går betre.

Avlyst

Share

Eg kom i radioen klokka 1720 og starta å prøve å kople opp, men det kom **connection failed** heile tida, så eg trong hjelp. Diverre er Jørund i Spania og Hallvard hadde motellet fullt av gjester, så det var lite hjelp å få. Truleg hadde dei ikkje kunna gjere så mykje, heller, det verka som om det var ein feil i Bykle, for i Valle såg alt ut til å fungere greitt.

Eg måtte ta telefonar til Hans Olav og Niklos og fortelje at det ikkje vart noko i kveld, dei skulle vore med LIVE, men vi får ha det til gode til ein annan gong.

Så vart det tidleg kveld i kveld. Vonar dei finn ut av det til i morgon, då skal det vere kommunestyremøte….

Bokaktuelt: Skoleromaner

Share

I kveldens program snakkar eg med biblioteksjef i Valle, Lisbeth D. Homme om skoleromanar. Det er romanar som tek opp tema om skole og pedagogikk. Som grunnlag nyttar vi ei liste over bøker med om dette frå Wikipedia. Her er adressa: (bokmålswikipedia) http://no.wikipedia.org/wiki/Skoleromaner

Wikipedia er eit leksikon, ein encyclopedi, som alle kan vere med å gjere betre. Dugnaden er på premiss om at alle skal kunne bruke det som vert skrive der, det kan og flettast inn i eigen tekst om ein syner det høver. No nærmar bokmålswikipedia seg 73.000 artiklar, medan nynorskutgåva har om lag 16.300.

Her er artikkelen på Wikipedia:

Skoleromaner er romaner som tar opp spørsmål om skole og pedagogikk.

**Noen skoleromaner**
En glad gutt av Bjørnstjerne Bjørnson fra 1860
Gift av Alexander Kielland fra 1881
Efterpå gikk vi hjem av Andreas Eriksen fra 1936
Det forsømte forår av Hans Scherfig fra 1940, utgitt på norsk i 1976
Jonas av Jens Bjørneboe fra 1955
Ved fergestedet; skjebner om en skole av Gerd Brantenberg fra 1985
Du er en drittsekk, lærer av Kjell Horn fra 1986
Genanse og verdighet av Dag Solstad fra 1994
Sinkeklassen av Bent Haller fra 2002
Tommy eller «Det er så jævlig kjedelig, rektor!» av Kjell Horn fra 2006

Ho kan nok gjerast mykje lenger, men det vil i så fall dugnaden ta seg av.

Høyr på samtalen vår tysdag 29. august 2006 klokka 20 i Valle radio.

Her er programmet for denne veka

Share

**Tysdag 29. august**

Ansvarleg: Harald Haugland

**Program**
18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Country Gospel. Marita og Svein Johnsen presentert av Hans Olav Lauvstad
19:30 HARPA, intervju med Beth Kollé
20:00 Bokaktuelt. Nokre skuleromanar. Lisbeth D. Homme og Harald Haugland
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer orgelmusikk av Johannes Brahms
21:00 Kyrkjebakken

**Onsdag 30. august**

18:00 Kommunestyremøte

Ny sesong startar neste veke

Share

Så langt eg har oversikt no, startar sendingane i Valle radio neste veke. Eg har planlagt å ha tysdagssending, noko som i alle fall Niklos har førebudd når det gjeld programmet Postludium. der vil han ha om Johannes Brahms etter det eg har fått vite.

Dei andre delene av tysdagskvelden er enno opne, så det får vi vente til måndag med å avklare.

Onsdag skal det vere kommunestyremøte i Valle klokka 18. Vi får prøve å få det på lufta og. Her er lenke til Valle kommune:
http://www.valle.kommune.no/
Etter det eg les i Setesdølen skal Kjell Pedersen-Rise orientere om Det digitale distriktsagder og Arne Tronsen om Prosjekt konkurrerande fiber og varig avstandsuavhengig prising av breibandstenester i Setesdal. I tillegg vert det ulike saker til handsaming, mellom anna Utbygging av Åsan II inkludert høgdebasseng til Rysstad vassverk og ei sak om Setesdal Regionråd etter 1. juli 2006.

Første veka i september skal vi etter planen starte med ordinære sendingar. Sjå på heimesida til radioen, www.valleradio.com for å få vite meir etter kvart som programmet for hausten blir klart.