Kategoriarkiv: Ymse

Meir om Sunlong

Share

Fredag fekk eg denne eposten:

Heisann Harald!

Leste i bloggen din på valleradio om Signe og Lester Jansen som var ombord på Sunlong da hun forliste SV av lindesnes.

Veldig artig at dette kom opp akkurat nå, for jeg og noen andre arbeider for tiden med å finne informasjon om akkurat denne båten da vi planlegger å forsøke å lokalisere og å dykke på vraket dersom dette er mulig.

Her har du litt tekniske data og historie rundt skipet:

Sunlong ble bygget ved North Carolina Shipbuilding Company, Wilmington, North Carolina (Hull #2000) i 1943. Hun ble bygget og satt i tjeneste som Liberty Ship (Lasteskip, og seilte for United States Navy) under navnet “S/S Thomas Pollock”.

I 1947 ble hun solgt til det danske selskapet Dampskibs af 1912 A/S (A.P. Møller, Copenhagen) Idag bedre kjent som MÆRSK. Og seilte da under dansk flagg med navnet “D/S Else Mærsk”.

I 1949 ble hun solgt til det norske selskapet Skibs A/S Geirulv (Gjeruldsen & Tambs, Arendal) og ble omdøpt “D/S GEIRULV”, hun var nå under norsk flagg for første gang.

Skibs A/S Geirulv solgte i 1954 skipet videre til selskapet A/S Olymp. (Einar Lange, Oslo) som døpte henne om til “D/S Sunlong”. Det var under dette selskapet, under norsk flagg og med dette navnet hun til slutt endte sin ferd et sted i Nordsjøen etter å ha sprunget lekk den skjebnesvangre 26. desember 1956.

Type: EC2 – Liberty
Motor: 3cyl Triple Expansion Steam Reciprocating 2,500shp/ 80rpm
Maks fart: 11 knop
Mål: 441′-6″ x 56′-10,75″ x 27′-9.25″
brt: 7000
Dwt: 9140

Mvh. Thomas Sørensen

Som nokre av lyttarane nok hugsar, fortalde Leonard Jansen om dette i sendinga på lislejoleptkvelden. No har det kome meir stoff. Det blir artig å følgje med på kva som skjer i denne saka vidare.

Meir om Sunlong

Share

Fredag fekk eg denne eposten:

Heisann Harald!

Leste i bloggen din på valleradio om Signe og Lester Jansen som var ombord
på Sunlong da hun forliste SV av lindesnes.

Veldig artig at dette kom opp akkurat nå, for jeg og noen andre arbeider for
tiden med å finne informasjon om akkurat denne båten da vi planlegger å
forsøke å lokalisere og å dykke på vraket dersom dette er mulig.

Her har du litt tekniske data og historie rundt skipet:

Sunlong ble bygget ved North Carolina Shipbuilding Company, Wilmington,
North Carolina (Hull #2000) i 1943. Hun ble bygget og satt i tjeneste som Liberty Ship (Lasteskip, og seilte for United States Navy) under navnet “S/S Thomas Pollock”.

I 1947 ble hun solgt til det danske selskapet Dampskibs af 1912 A/S (A.P.
Møoller, Copenhagen) Idag bedre kjent som MÆRSK. Og seilte da under dansk
flagg med navnet “D/S Else Mærsk”.

I 1949 ble hun solgt til det norske selskapet Skibs A/S Geirulv (Gjeruldsen & Tambs, Arendal) og ble omdøpt “D/S GEIRULV”, hun var nå under norsk flagg for første gang.

Skibs A/S Geirulv solgte i 1954 skipet videre til selskapet A/S Olymp. (Einar Lange, Oslo) som døpte henne om til “D/S Sunlong”. Det var under dette selskapet, under norsk flagg og med dette navnet hun til slutt endte sin ferd et sted i Nordsjøen etter å ha sprunget lekk den skjebnesvangre 26. desember 1956.

Type: EC2 – Liberty
Motor: 3cyl Triple Expansion Steam Reciprocating 2,500shp/ 80rpm
Maks fart: 11 knop
Mål: 441′-6″ x 56′-10,75″ x 27′-9.25″
brt: 7000
Dwt: 9140

Mvh. Thomas Sørensen

Som nokre av lyttarane nok hugsar, fortalde Leonard Jansen om dette i sendinga på lislejoleptkvelden. No har det kome meir stoff. Det blir artig å følgje med på kva som skjer i denne saka vidare.

Årskort i Brokke

Share

Sjølv om snøen har lete vente på seg, er det jo slik at folk vonar at den skal kome og gje grunnlag for trivelege timar i slalåmbakken i Brokke. Då er det viktig å skaffe seg årskort. Eit kort kostar 2000 kroner for barn og unge og 2600 for vaksne.

Valle kommune sponsar årskort for innbyggjarar i kommunen med 50 prosent, fortalde Ingvar Nes i Kommunen informerer i Valle radio onsdag 10. januar. Men det er ein frist for dette. Eg hugsar ikkje akkurat kva dato han sa, men heimesida seier at det var 20. januar. Om ein ikkje har ordna det før, må ein ta heile kostnaden sjølv. Sjå heimesida her: ttp://www.valle.kommune.no For folk frå Valle gjeld det at ein får trekt frå sponsa sum direkte når ein kjøper kortet i Brokke

Også Bygland IL sponsar årskort i Brokke. Det stod i Setesdølen 29. desember. Dei sponsar kvart kort med 800 kroner. For folk frå Bygland gjeld det at ein må betale heile beløpet, og så sende kvittering til Bygland IL ved Jørund Kvaale, 4745 Bygland innan 1. februar. Då vil dei sjekke mot medlemslista og så sende refusjon i løpet av februar.

Monika Antun

Share

I Aktuell time onsdag 10. januar var Monika Antun frå Setesdalsmuseet gjest hos Theis. Monika er museumspedagog på Setesdalsmuseet. Ho fortalde om utstillinga I rosens navn som dei no har opna på museet på Rysstad. Det er ei vandreutstilling som Vest-Agder-museet og Sørlandets Kunstmuseum har sett saman. Frå 6. til 10. oktober stod ho i Flekkefjord, det var opning på turneen som no er kome til oss. Her er lenke til omtale av utstillinga: http://www.vaf.no/kulturnett/dtAktuelt.aspx?m=1008&amid=15097

Utstillinga kombinerer kunst og brukskunst der ein har nytta roser til utsmykking. Roser var til inspirasjon for mange kunstnarar på siste halvdel av 1800-talet. Mellom anna nytta Olaf Isaachsen det som uttrykk for det typisk nasjonale. Her er lenke til Olaf Isaachsen: http://home.online.no/~rween/folk.htm Kjell Nupen har også ført vidare dette motivet. Om Nupen kan du finne meir stoff her: http://no.wikipedia.org/wiki/Kjell_Nupen 

Setesdalsmuseet arrangerer det dei kallar Superveke i januar. Det er ikkje bare denne utstillinga, men og eit byggesett for lafting som elevar frå skular i Setesdal kan bli kjent med på Setesdalsmuseet. Museet sponsar til og med busstur for skulane, så alt skulle liggje til rette for stort besøk i ein stille periode av året. http://www.setesdalsmuseet.no/superveker_i_januar.htm

Monika er aktiv som spelemann og engasjert i arbeidet med å stimulere unge til å spele hardingfele. I samband med dette var det eit innslag med henne på NRK Sørlandet. Lenke til det finn du her http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.1471314 

Når ein fyrst leitar på nettet, finn ein litt av kvart. Her er lenke til hovudoppgåva Monika skreiv då ho tok hovudfag i historie i 1999: http://www.hist.uib.no/hovudfag/antun/monika.html
Oppgåva heiter:
Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-talet.

Ei gransking av kvinners stilling og posisjon i tinginstitusjonen. Rettshandheving og praksis i Nordhordland Sorenskriveri 1642-1668.

Open sending 10. januar 2007

Share

Programmet var ved Theis Salvesen. Med seg i studio hadde han Kristine Bjørgum, og tema for rebusane var Kyrkjeåret. Premiane gjekk til

Signe Lund – Koffert (innhaldet er ei overrasking)
Knut Helle – Sovepose
Angerd Mosdøl – Campingstol eller lite telt
Folke Nesland – Skrutrekker
Pål Dale 10 kg poteter, gåve frå Gyro K. Homme

Telefonvakt var Ingebjørg Ellinor Rysstad og Harald Haugland, og det var godt med telefonar i kveld.

Bokaktuelt om Europa og Noreg

Share

I programmet tysdag 9. januar presenterte biblioteksjef Lisbeth D. Homme bøker om europeisk og norsk historie.

1. Første boka var Karsten Alnæs: Historien om Europa (4) ISBN 82-05-31388-1, som har fått denne omtalen i bokbasen til Kristiansand folkebibliotek:

Karsten
Alnæs fikk en stor leserskare med sin populære serie “Historien om Norge”. Nå har han kommet til fjerde og siste bind i “Historien om Europa”. “Mørkets tid” handler om tiden fra 1900-1940, om to verdenskriger og en grusom revolusjon. Alnæs starter med opptakten til den første krigen og forflytter seg deretter østover til russernes revolusjon. Han presenterer leseren for høy og lav, konger og dronninger, vitenskapsmenn og journalister, kunstnere og lekfolk, og store personligheter fra dette århundret som Picasso, Apollinaire, Olga Benario og Otto Braun. Kulturelle temaer som dadaisme, surrealisme og arbeidertilværelsen har også fått plass.

2. Andre boka var og Karsten Alnæs, men no frå serien hans om Norge: Historien om Norge (5) Femti rike år. ISBN 82-05-23032-3, som har fått denne omtalen i bokbasen til Kristiansand folkebibliotek (henta frå bokbaksida):

Økonomisk liberalisering og effektivisering tapper distriktene for folk, samlivsmønstre endres … Mot slutten av årtusenet står en urban livsform sterkere enn noensinne. Femte bind dekker de siste femti år av norgeshistorien. Det er en tid preget av gjenoppbygging og planøkonomi i begynnelsen, av kald krig og NATO-medlemskap, av kjærlighet til USA, men også av bilens revolusjon og fjernsynets magiske glans. Dessuten var det i disse årene man opplevde den store flukten fra landsbygda. Politikken seilte under flagget til et sosialistisk og etter hvert sosialdemokratisk Arbeiderparti. De seneste tretti årene skal stadig tydeligere komme til å stå i oljens tegn. Forurensning og miljøvern blir nye emner, innvandring av fjernkulturelle arbeidssøkende forandrer oss. Økonomisk liberalisering og effektivisering tapper distriktene for folk på en mer drastisk måte enn før. Samtidig endres samlivsmønstre, kvinnene forandrer sitt og menns liv. Mot slutten av årtusenet står en urban livsform sterkere enn noensinne.

Vi var innom andre bøker og, dei vil eg kome tilbake til seinare.

Programmet for veke 2

Share

Tysdag 9. januar 2007

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Sissa Ringstad fortel om aktuelt i kyrkjelyden
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme
20:15: Til oppmuntring ved Asbjørn Kvalbein
20:20: Dagens Buxtehude
20:30 Postludium ved Harald Haugland
21:00 Kyrkjebakken

Tysdagssendinga vart amputert ved to straumbrot. Fyrste gongen var straumen borte i 15 minutt, andre gongen i fem minutt. I tillegg måtte programmet endrast då Sissa ikkje kom i studio.

Onsdag 10. januar 2007

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar. Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad

18:00 Aktuell time. Theis med gjest Monika Antun
19:00 Kommunen informerer ved Ingvar Nes
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Ungdomsprogram ved Anne Lise, Sylvia og Silje
20:30 Sigrunn Askland og Annbjørg Uppstad tek oss til Cuba
21:00 Open sending. Theis med gjest Kristine Bjørgum

På joleselskap i Leipzig

Share

For 260 år sidan var det eit joleselskap i Leipzig. Ei rekke medlemmer av familien Bach hadde kome for å vere saman på tampen av jolehøgtida. Det var jo heilt naturleg at dei ville spele orgel, og Thomaskantor Johann Sebastian inviterte dei til ei samling i kyrkja. http://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

-Eg tenkjer vi startar med svigerfar, sa Johann Sebastian. Johann Michael  Bach (sjå http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Michael_Bach ) hadde vore død i 50 år, men han var far til Johann Sebastians første kone Maria Barbara. Så spelte han Gelobet seist du, Jesus Christ.

-Kan ikkje du også spele eit stykke, Johann Bernhard? (Sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernhard_Bach ) J.S. sin 9 år eldre fetter var og komen i joleselskapet, akkurat runda 70 år. No var han pensjonist etter å ha vore organist i fødebyen Erfurt og Magdeburg før han kom til Eisenach i 1703, der han hadde vore sidan. No sette han seg til orgelet og spelte koralforspelet Vom Himmel hoch, da komm ich hier så inspirert at J.S. sjølv måtte spele nokre variasjonar frå BWV 769 etterpå. Han slutta etter dei tre første og gav utfordringa til sin eldste son, Wilhelm Friedemann (sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Friedemann_Bach ).

W.F. var på denne tida klar til å begynne som organist i Liebfrauenkirche i Halle etter å ha vore i Sofiakyrkja i Dresden frå 1733. Han valde å spele Wir Christenleut hat jetzund Freud.

Så var det Carl Philipp Emanuel Bach (sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Philipp_Emanuel_Bach ) sin tur. Han valde å spele eit lite stykke for Flötenuhr, Allegro i D-dur, eit kort stykke på bare eit minutt, før han gav ordet orgelkrakken til sin 14 år gamle lillebror Johann Christoph Friedrich Bach (sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Friedrich_Bach ). Full av ungdommeleg mot og kraft sette han seg til manualet og la i veg med den muntre jolevisa Morgen kommt der Weihnachtsmann, til stor glede for forsamlinga. Etter vel 8 minutt la han i veg med finalen, og lyttarane koste seg over det dei høyrde.

-No må vi få oss kveldsmat, sa J.S. og avslutta samlinga rundt orgelet, og med det var familien sin jolekonsert over.

Musikken til programmet fann eg på plata Weinachtilce Orgelmusik der Bach Familie, Aeolus 10241. Utøver er Wolfgang Baumgratz, organist i domkyrkja i Bremen.  http://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Dom 
Sjå og
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Baumgratz

Programmet vart sendt 9. januar 2007 klokka 20.30

Liste for våren 2007

Share
Sendingar til våren 2007 
Denne lista er merka med tag “sendingar”. Klikk på taggen om du vil sjå på lista seinare, då kjem du rett til lista. Eg kjem til å prøve å redigere henne etter kvart som vinteren går, slik at eg set ein strek over sendingar når dei har vore.

Dato Ansvar Teknikk Telefon Open
3.1 Harald Inga Tobbe Harald
10.1 Theis Gudrun Ingebjørg E Theis
17.1 Harald Torhild Berit Rolf Erik
24.1 Øyvind J Geir Bjørg R Jorunn
31.1 Kommunen Harald    
2.2 Heile dalen Theis Inga Geir Jorunn Theis
7.2 Bjørgulv T Gudrun Tobbe Rolf Erik
14.2 Harald Geir Ingebjørg E Jorunn
21.2 Helge Dahle Torhild Berit Britta Lise
28.2 Kommunen Gudrun    
7.3 Bjørgulv T Inga Bjørg R Harald
14.3 Harald Gudrun Jorunn Harald
21.3 Ørnulf Geir Tobbe Britta Lise
28.3 Kommunen Torhild    
Skjær Helge Dahle Torleiv    
1. pås Helge Dahle Jørund    
18.4 Harald Inga Tobbe Jorunn
25.4 Kommunen Harald    
2.5 Theis Torhild Berit Theis
9.5 Bjørgulv T Gudrun Bjørg R Rolf Erik
16.5 Ørnulf Inga Jorunn Theis
23.5 Harald Geir Tobbe Britta Lise
30.5 Kommunen Inga    
6.6 Øyvind Jacob Torhild Bjørg R Øyvind J
13.6 Harald Gudrun Ingebjørg E Harald
         

Bøker og statistikk

Share

Ei av sidene ved å drive eit bibliotek er at ved nyår må ein lage statistikk. Eg kom innom til Lisbeth på Valle folkebibliotek fredag, og då var ho oppteken med å gå gjennom statistikken. Fristen for å levere tal til fylkesbiblioteket i Arendal var 8. januar.
 -Ikkje så mange besøk og ikkje så mange utlån i 2006 som i 2005, sa ho.

Vi vart ståande å prate om spørsmål rundt det å få høgare tal på statistikken. Det er jo ei side ved radioprogramma, vi oppmodar jo folk til å gå på biblioteket og låne bøken som vi snakkar saman om.

Truleg må det verte ein viktigare del av bibliotekverksemd å prøve å auke utlån, ikkje bare ha bøker tilgjengeleg og så vente på at folk kjem og låner. Men om det skal lukkast, må nok tanken på utlån ligge langt framme i fokus alt frå fyrste veke i eit nytt år. Og så må aktivitetane tilpassast dette.

Lisbeth fortalde at på eit lite bibliotek er det lånarar som ofte overlet til bibliotekaren å finne nye bøker. Dei reknar med at bibliotekaren veit kva lånaren likar og finn noko lånaren kan ha glede av.

Midt oppe i ein travel kvardag vert det endå ei oppgåve å ta tak i: Å auke utlån. Lisbeth fortalde at ho kan få god hjelp frå statistikk-delen av utlånsprogrammet. Det er også mogleg å summere opp og sjå korleis resultatet har vore før årsoppgjeret. Dermed kan ein sjå utviklinga tettare enn ved bare å sjå på eit heilt år.

Eg meiner at bygda vår bør stø opp om det gode biblioteket vi har. Difor kan slike tal godt vere opne, slik at ein kan fylgje med kva som skjer. I Valle radio vil vi prøve å formidle meir om situasjonen når det gjeld statistikk på biblioteket. Til då oppmodar eg alle lesarar frå Valle om å stikke innom, anten i Valle eller i Hylestad.

Opningstidene er slik:
Hylestad: Måndag frå 13 til 19, onsdag frå 11 til 15
Valle: Tysdag frå 11 til 15.30, onsdag frå 16 til 19 og torsdag frå 13 til 19

I morgon er det altså på Hylestad du kan finne boka du skal lese i eller lytte til den neste veka. For lydbøker er populære å låne no. Men Lisbeth har filmar og cd-plater og.  Og det ho ikkje har, det skaffar ho.