Kategoriarkiv: Ymse

Nyhetstimen fredag 17. februar 2006

Share

1.Eg fann, eg fann.
Lisbeth D. Homme og Mari Rygg fortel om prosjektet og foreldremøta dei skal ha i Bykle i morgon. Målet er å nå foreldre til barn i førskolealder med informasjon om kor viktig det er for barna å lære seg å bruke bøker og at biblioteket vil hjelpe dei med dette.

2.Hovdenrevyen ca. kl. 18.15
Else Gyro Rysstad, tlf. 4191 7828 om premieren i kveld og opplegget vidare. I morgon er det program klokka 19, og så vert det neste fredag og laurdag. Den fredagen er prisen 100 kr, dei andre dagane er prisen 150 kroner. Theis er med i revyen i år, han både syng og spelar ein sketsj.

3.Nyhetsopplest
a. Valle sparebank har hatt to hendingar i media, og neste fredag vert det truleg ein del av den aktuelle timen.
b. Rådmann Vidar Homme skal jobbe i Bykle kommune når han sluttar i Valle.
c. Møte i Byklum bedehus i kveld kl. 19.30 ved Johan Olsen
Basar i morgon i Trydal bedehus kl. 18.00
Møte i Byklum bedehus sundag klokka 16.00
d. FYSAK i Valle i morgon frå klokka 11-18
e. Frå klokka 18 laurdag har teamet frå UiO ope i Vallehalli
Møte laurdag kl. 15.00 i Klippen, Bykle og kl. 19.00 i Soknehuset Rysstad. Hallvard Hasseløy taler, synger og viser film frå hjelpearbeidet i Ukraina. Ruth Jeppestøl og fleie frå Filadelfia Vennesla vert med. Alt frå kl. 12 kan du i Bykle levere brukte klede og sko til prosjektet.
f. Gudsteneste i Valle kyrkje sundag kl. 11. og Hylestad kl. 18. Songmøte i Valle sundag 19.30 og solidaritetsgudsteneste i Valle klokka 20.
g. Valle bondelag har ope møte om jordbuksforhandlingane tysdag 21.2 kl. 20-22 i kommunestyresalen
h. Folkeakademiet sine program kan du få vite meir om når Leif Kvinlog kjem i studio kl. 20. Dette gjekk ut, Leif tok ikkje opp dette i timen sin.
i. Annemor Sundbø skal kåsere om Usynlege trådar i strikkekunsten på årsmøtet i Fjellgardane husflidslag måndag kveld kl. 20. Om ein vil vere med på middagen laget skal ha før foredraget, må ein kontakte Else Gyro Rysstad.

4.Sørlandets litteraturpris ca. kl. 18.30
Annemor Sundbø, tlf. 952 18 597 eller i Kr.sand 380 45584 Ose 379 35 881 Du kan vere med og stemme på SMS eller internett. Du kan gå til
http://www.sorlandetslitteraturpris.no/cgi-bin/webmail?form=stem2006
og stemme der. Du kan også stemme via SMS (Skriv SORLAND 5 og send til 1980 Vi snakka om at lyttarane kunne levere 50 stemmer i kveld, det hadde gjeve Annemor ein flying start i konkurransen, og mange lyttarar har truleg alt lese boka Usynlige tråder i strikkekunsten fordi dei fekk den til jol. Dette er tredje boka til Annemor, dei to første er omsett til engelsk og har hatt godt sal. No vonar ho på god respons på denne boka, det er truleg første gong ei fagbok er nominert til prisen. Denne boka er på nynorsk, kom ut på Det norske samlaget. Annemor har og vore i USA og halde foredrag om dette, då var det 200 som høyrde på henne. Det var ei stor utfordring, men ho fekk ståande applaus då ho var ferdig.

5.Viltkontakt i Valle ca. kl. 18.40
Ragnar Aspholm kjem i studio og fortel om oppgåvene og om vilt i vegen. Den som kjører på eit hjortevilt må melde frå om det til politi eller kommunen om han vil få dekka skadene over forsikringa. Ragnar Aspholm har budd i Valle halvanna år no, han har hundar som er trent i å leite etter hjortevilt om uhellet skulle vere ute.

6.Løypekjøring i Brokkeheia ca. kl. 18.50
Roar Tveit på telefon 9017 5186. Oppslaget i Setesdølen er dekkande, men når ein lagar alternative løyper, er det ikkje så ofte at skiløypene vert øydelagde av skoterkjøring. I vinterferien kjører dei løyper kvar dag om det trengst, men elles er det mest i helgene.

I tillegg til desse sakene hadde eg planar om å snakke med to jenter som har starta med å gå Noreg på langs frå Lindesnes til Nordkapp. Dei kom til Valle i dag, og eg fekk ein lapp med mobilnummeret deira på. Diverre hamna lappen i ein lomme som ikkje vart med i radioen, og dermed vart det ikkje noko av intervjuet. Men dei kytte mykje over at dei fekk låne dusjen hos Hasla før dei skulle dra med bussen mot Haukeli i ettermiddag. No skal dei ha ein pause i gåinga til hausten, ein må jo både jobbe og ta seg av familien, men planen er å gå heile turen sjølv om det må gjerast i etappar. På heimesida til Lindesnes fyr er starten deira omtala, det kan du sjå her:
http://tinyurl.com/dkxzc

Harald

Valle radio fredag 17. februar

Share

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Kent Vidar Helle

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer. Kulturkonsulent Hege Sandhaug
19:30 Tankar frå Bibelen. Håvard Viki
20:00 På leit med Leif
21:00 Opi sending. Harald Haugland og Gunvor Ruth Salvesen

Denne fredagen skal vi verda rundt saman med Gunvor Ruth Salvesen i opi sending klokka 21. Den som vil vere med, gjer lurt i å leite fram atlaset og slå opp på sidene aust for Europa, for rundreisa hennar førte henne til mange stader der dei no har sol og sommar.

Elles vert sendinga leia av Harald Haugland, og 10. klassingen Kent Vidar Helle skal vere teknikar. Du vil også møte kulturkonsulent Hege Sandhaug og Håvard Viki om du leitar deg fram til sendinga vår, og frå klokka åtte til ni spelar Leif Kvinlog plater frå samlinga til Valle radio.

Som vanleg er det frå klokka seks er det ein time med aktuelt nytt frå øvst i dalen.

Det går ikkje alltid som ein planlegg

Share

Fredag 10. var det sending, det var Bjørgulv T. Berg som var ansvarleg fram til klokka 21, men deretter overtok Jorunn Lund Harstad. Diverre fall sendinga på Internett ut, truleg om lag klokka 19.30, for då eg kom tilbake for å høyre kva han hadde som tema i samtalen med gjester kl. 20, var det ikkje lyd å få (får ikke kontakt med serveren) og dermed vart det OL-opning på meg i staden for Valle radio og bloggskriving.

Men i løpet av helga vart eg full av snørr og hoste, så eg kunne ikkje reise opp att frå Mandal til Valle sundagskvelden, og dermed vart det inga tysdagssending denne veka.

No er eg klar att, så fredag er eg på plass med ny sending i Valle radio frå klokka 18:00. Eg vonar det fungerer på nettet, slik at folk frå fjern og nær kan høyre på.

I dag var det forresten om blogging i frokost-TV på NRK. Det var Eirik Newth som uttalte seg om blogging, men han kom ikkje til Valle radio sin blogg.

Medan du ventar på neste sending, kan du jo sjekke bloggen hans
http://newth.net/eirik/

eller Arne Skeie sin blogg, som også var nemnd i innslaget
http://blog.nrk.no/hopp/archives/2006/01/hvilke_hoppere.html

Om du vil lese ein nynorsk blogg, kan du jo gå til denne, som forfattaren Olaug Nilssen har
http://olaug.skoddeheimen.no/

Og har du noko du vil formidle gjennom Valle radio, kan du sende epost til meg:

harhaugl@online.no

Harald

Aktuell time 10. februar 2006

Share

Det var Bjørgulv T. Berg som hadde sett saman opplegget for denne fredagskvelden, og så hadde han fått med seg Øyvind Jacob i studio heile timen.

1. FYSAK i Valle kommune
Sjølv om det i Valle har vore ei rekke aktivitetar for å få folk i trim (+45-gruppe, kvendegruppa til Magnhild Berg og trimhalvtime på Valle Alders- og Sjukeheim) har ein no blitt med i programmet for fysisk aktivitet i Aust-Agder og fått 20.000 kroner både i 2005 og 2006.
http://www2.aa-f.kommune.no/default.aspx?itemid=7361

No startar ein med å ha open idrottshall på laurdagar frå 11 – 18, og symjehallen frå 12 – 17. Det vil og vere ope i kafeen. Hyttefolk er målgruppe i tillegg til folk som bur i kommunen. Det er fritt fram for leik og aktivitet. Sigrid Anni og Baba vil vere ansvarlege i opplegget.

2. Tor Hoslemo vann sin klasse i Grieg-tevlinga i Arendal
Han er 13 og har spelt hardingfele i 4 år med Marton Laksesvela som lærar. Han øver opp til ein time til dagen, og premien var 10.000 kroner.
-Me er stolte av deg, sa Bjørgulv.
-Godt de ikkje er sure, svara byklaren, som har Hallvard T. Bjørgum som ideal.

3. Sauebønder til Skottland
I ein telefonprat med Sigrid (eg fekk ikkje med meg etternamnet) fekk vi høyre om gruppa som har vore til Skottland for å sjå på sauehald. Der var det helst vår no, og dei hadde ikkje dyre fjøs til sauene, heller bare skur utan vegger. Men dei hadde mange sauer, kanskje opp mot 2000 og då var det lønsemd. Opplegget for turen var laga av Angus Dickson, ein ven av Sven Reiersen som mange kjenner for saueklypping her i dalen. Dei vitja eit område halvannan time sør for Edinburgh med bølgjande åsar, lyng og litt skog som truleg var planta.

4. Evje Mållag med tur til Oslo
Til slutt i den aktuelle timen hadde Bjørgulv ein prat med Olav Arne Kleveland om turen til Oslo. Det var fyrste gong Kleveland snakka i Valle radio, og han fortalde at turen er planlagd frå fredag 31. mars til sundag 2. april. Risdal skal kjøre og med 25 personar kjem reisa på 500 kroner pr. person. Overnatting brukar dei ha på Bondeheimen, og så kan folk gjere det dei har lyst til, det kan vere aktuelt å sjå seg om i NRK-huset på Marienlyst laurdag føremiddag, om kvelden kan ein gå på teater. Ein treng ikkje vere medlem av Mållaget for å vere med på turen, og folk frå heile dalen er velkomne. Ein kan kontakte Kleveland på 9282 3468.

Der fall telefonen ut og tuta oppteke, og då var den aktuelle timen slutt.

Fredag 10. februar 2006

Share

Kveldsansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft

18:00 Aktuell time. Gjest: Øyvind Jacob
19:00 Kommunen informerer. Ordførar Steinar Kyrvestad
19:30 Tankar frå Bibelen. Torleif B. Harstad
20:00 Bjørulvs time. Med gjester
21.00 Opi sending. Jorunn Harstad

Linken til Internett fall ut om lag klokka 19:25, sidan fekk eg ikkje høyre på sendinga.

Harald

Liten aktivitet

Share

Den siste veka har det vore liten aktivitet på bloggen. Det har samanheng med at eg ikkje hadde tysdagssending, for det var kommunestyremøte tysdag 7. februar.

Samstundes må eg bare erkjenne at etter at eg fall i trappa utanfor biblioteket tysdag 31. januar, har eg ikkje vore så sprek. No kjem eg meg att når det gjeld høgre kne og venstre alboge, men eit ribbein på venstre side er ikkje godt, så eg har ikkje hatt så mykje inspirasjon. «Når ein lem lid, lid heile lekamen», seier Paulus, og eg har fått røyne det i denne perioden.

Men i kveld er det sending att. For fyrste gong er det Bjørgulv T. Berg som skal ha ansvar for kvelden, ikkje bare som hjelpar, men med heile opplegget. Eg takkar han for alle dei gongene han har hjelpt meg og ønskjer han lukke til i kveld.

Harald

Valle radio til heile dalen i kveld

Share

Valle radio har sending frå heile Setesdal i kveld med Theis Salvesen som programleiar frå Aktuell time kl. 18 til den opne sendinga blir avslutta nærare midnatt.

I den aktuelle timen frå kl. 18 til 19 har han fått med seg rådmannen i Bygland, Eva Richter. -Ho skal vise ei anna side enn eit strengt blikk på framsida i Setesdølen, seier Theis, som har fleire godbitar på lur. Den nye rådmannen i Evje og Hornnes skal og sleppe til på lufta, og ikkje minst Aud Helene Austegard, som i denne veka vart lansert som ein av Arbeidarpartiet sine mange ordførarkandidatar i Evje og Hornnes.

I Hylestad er det klart for ny møtehelg, og Theis vil ha ein prat med forkynnaren Wiggo Wilhelmsen. Timen blir avslutta med Randi Steinsholt frå Kriseteamet i Bykle kommune. Ho og medarbeidarane hadde det tøft på Hovden tysdag. I Valle radio vil ho fortelje litt om funksjonane som blir sette i verk når ein slik katastrofe skjer.

Frå kl. 19 informerer den nye PUH-leiaren i kommunen, Annette Belland Svendsen om kommunen, og kl. 19.30 deler Bjørgulv T. Berg Tankar frå Bibelen med Knut O. Nomeland.

Frå kl. 20 spelar banksjef Olav Rike litt av den musikken har likar og småpratar litt om dette.

Bygdekvinnelaget i Valle har gjennom det meste av si historie hatt dette «Brevet» som alla talar om, ei bok der lagsfolka har skrive ned saker og ting dei er opptekne av. I Valle Radio kl. 20.30 i kveld gjev Liv Gyro Brokke oss glimt frå «Brevet» med stubbar om det lagsfolka var opptekne av før i tida.

I den opne sendinga frå kl. 21 har Theis med seg den nye Setesdalsrektoren, Birgit Attestog. Dei vil samtale om reiser dei har gjort og stader dei kan tenkje seg å reise til. Det blir også rebusar knytta til emnet, og mykje musikk.

(Setesdølen 3. februar 2006 – side 8)

PS: Frå Aktuell time fekk eg med meg dei siste 45 minutta, og noterte dette:

Theis skal vere med på Hovden-revyen om 14 dagar, Eva Richter er medlem (ikkje lett å karikere ordførar og rådmann når rådmannen er medlem i laget) i Bygland dramatiske – ho har vore dramalærar i sin ungdom – og dei hadde ein prat på telefonen med leiaren for Morus-revyen, Jan Hodne. Dei har premiere onsdag, 8. februar, alt – 850 billettar – er utseld med unntak av ei framsyning laurdag klokka 15.

Jens Arild Johansen er tilsett som ny rådmann i Evje og Hornnes. Han har vore 6 år i Kvinesdal, i 1994 kom han til Lyngdal, der han har stått for arbeidet med å etablere det nye kulturhuset. Utdanninga er 4 år i USA med helse og idrettsfag, Kommunalhøgskolen og Master i offentleg administrasjon. Han skal svare på om han tek jobben i neste veke.

Samtale med Bjørgulv T. Berg om veg til Sirdal og om skilnad mellom offentlege og private prosessar. Ein må ha høve til å arbeide med fleire ting parallellt. Difor må ein respektere kvarandre.

Harald

Open sending fredag 27. januar 2006

Share

Rebusane var basert på dagens Setesdølen. I løpet av sendinga, som starta 20.30, var det mange som var innom og løyste rebusar. Eg sat ikkje på PC-en heile kvelden, men eg fekk med meg at desse var innom:

Anne Lise Harstad, Valle
Tora Lund, Valle
Anne Britt Røynås, Søgne, (Reiarsvatnet)
Aud Bøgh Tobiassen, Kristiansand, (Raudetjønnskvæven)
Halvor Haugen, Åraksbø
Jorunn Haugen, Arendal
Roar Hallaråker, Vennesla (Ørnefjell)
Elisabeth Homme, Valle
Sven Egil Krohn, Kristiansand (Berdalsbru)
Ellen Sordal, Søgne,

Desse vann:
Ryggsekk og krus: Halvor Haugen
Puslespel med 4000 brikker: Halvor Haugen
Legg det inn på Ose hos Eivind på kafeen.

Pipenøkkelsett: Torhild Lunden
Spotlight: Ellen Sordal
Vekt: Sven Egil Krohn
Tannbørste: Anne Britt Røynås

Gudrun Nomeland og Jorunn Lund Harstad var telefonvakter.