Kategoriarkiv: Ymse

Musikk eg likar

Share

Bak denne programtittelen onsdagskvelden fann vi tre unge jenter:

*Sylvia Barman-Jenssen
*Anne Lise Åmlid Haugeland
*Silje Smith Homme

Dei hadde ein triveleg time og sa sjølv då dei kom ut av studio at timen hadde gått fort. Det kan godt tenkjast at dei kjem att ein seinare gong.

Eg skreiv ikkje opp musikken dei spelte, så titlane kan eg ikkje formidle vidare.

Stat-kyrkje

Share

Torsdag 23. november var det tillyst eit møte for Bykle, Valle og Bygland der Marit Tingelstad frå Gjønnesutvalet skulle orientere om temaet over. Om lag 25 personar hadde funne vegen til kommunestyresalen då sokneprest Theis Salvesen helsa velkomen. Ein frå Bygland og tre frå Bykle, resten var frå Valle.

Etter vakker musikk av Tonhild Kråkenes og Tina Høgevold gjekk Marit Tingelstad, som er leiar i Hamar bispedømmeråd, gjennom aktuelle problemstillingar i samband med utgreiinga som utvalet har lagt fram. Ho brukte 45 minutt på det, ho fortalde at dette var møte nr. 29 og at ho hadde eitt møte att før ho var ferdig. Ein merka det på foredraget også, ho var direkte og presenterte overheadfoilane i godt tempo.

Etter ein pause med kaffi og prat, var det fleire som hadde ordet og kom med spørsmål og synspunkt på emnet. I Øvre Setesdal har alle sokneråda gått inn for å ha noverande modell også i framtida. Ein var difor ikkje nøgd med at representantane frå Agder og Telemark bispedømmeråd på Kyrkjemøtet nyleg stemte for skilje mellom stat og kyrkje.

Her er lenker til dette temaet på Wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8nnes-utvalget
Gjønnesutvalet på Bokmålswikipedia
http://nn.wikipedia.org/wiki/Gj%C3%B8nnes-utvalet
Gjønnesutvalet på Nynorskwikipedia
På begge desse finn du lenker til meir stoff.

http://www.nationen.no/nyheter/article2417779.ece
Artikkel om Kyrkjemøtet i Nationen med mange lenker

www.kirken.no/index.cfm?event=downloadFile&nodeid=22981 –
PDF-fil med statsråd Giskes tale til Kyrkjemøtet 2006

http://www.kirken.no/agder/tekstsider.cfm?id=109894
Høringsuttale frå Agder og Telemark bispedømmeråd

Aktuell time onsdag 22. november 2006

Share

Ansvarleg for programmet var Ørnulf Hasla, som hadde med seg **Vidar Homme** som første gjest. Vidar er tilsett som banksjef i **Valle sparebank**, og i programmet fortalde han at han kom til å begynne 1. februar. Dei prata saman om laust og fast rundt bank og bygd, ein koseleg halvtime i studio. Vidar fortalde at han han nok tykte det hadde vore kort tid i jobben i Bykle, men når høvet bydde seg fram, tykte han at han ikkje kunne late vere å søke på jobben, sjølv om det vart ein kort periode i Bykle.

Deretter kom **Per Kristiansen** i studio og fortalde om planane for **regionalt kulturhus** i Valle. Planen er å få ein scene som gjer at Riksteateret kan kome til bygda att, den må vere 15 x 8 meter, medan noverande scene er bare 12 meter. For å få dette til, ligg kalkylane på om lag 11 millionar kroner, og då er det planen å få amfi i salen. Ein vil og satse på å få opplegg for kino etter ny modell, og lydutstyr vert slik at ein bare kan plugge i kontakten.

Til slutt i den aktuelle timen prata Ørnulf med **to nederlandske elevar** som har vore i Valle for å lære å lage sylvsmykke i filigran-teknikk, som er teknikken ein nyttar for å lage bunadsylv. Dei skal saman med dei andre i klassen ha utstilling i Velkomstsenteret neste onsdag, 29. november, frå klokka 17, og inviterte alle til å kome og sjå på arbeida dei stiller ut.

I Kommunen informerer var det **Ingvar Nes** som kom, og han hadde aktuell informasjon å dele med lyttarane.

Odd Børretzen 80 år

Share

Han har gjeve oss så mange flotte viser og tekstar, denne trubaduren og forfattaren med mange ulike bøker og plater på samvitet. Eg nytta stoff frå wikipedia då eg kåserte om dagens jubilant, sjå http://no.wikipedia.org/wiki/Odd_B%C3%B8rretzen

I samband med kåseriet spelte eg »Hva er vakrere enn en blomst på marken». Han har gjeve oss mange gledesstunder i radioen med tekstane sine, så også vi i Valle radio sender gratulasjonar i høve dagen.

Onsdag 22. november

Share

Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Gudrun Nomeland

**Program**
18:00 Aktuell time med intervju av Vidar Homme
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
20:00 Musikk eg likar. Ved ungdomar frå Valle
21:00 Open sending ved Øyvind og Ørnulf

I Setesdølen tirsdag 21. november stod denne omtalen av programmet:
**Banksjefen i Valle radio**
VALLE: Onsdag byr Valle radio på eit intervju med Vidar Homme, den nye banksjefen i Valle sparebank i Aktuell time. Då får du truleg høyre meir om kvifor han vender tilbake til Valle etter ein kort karriere i Bykle kommune.

Hardware

Share

Ikkje alt går etter planen. Eg hadde gledd meg til å sitje heime denne helga og skrive på bloggen og på wikipedia, og så skulle eg tømme postkassen min, som hadde blitt ganske full.

Etter å ha vore ute og kjøpt ny mus, lik den vi har i radioen, med trillehjul i tillegg til høgre og venstre musknapp, og montert denne, var det tid for middag og den herleg middagskvilen på lauradagar. Så kom eg attende til PC’en og då stod det ei melding om at maskinen ikkje fann harddisken min.

Eg har alltid meint at ein god ting med å arva borna sitt datautstyr er at ein får service på kjøpet. Men denne gongen var det langt til service; alle borna var i Oslo denne helga, og ingen hadde gode råd å gje meg. Det beste rådet var kanskje frå Sigmund: Ta ein prat med mamma. 🙂

Men denne helga var Reidun på jolemesse for Normisjon i Mandal, så praten måtte utsetjast til langt på kveld, ho var godt nøgd med resultatet då ho kom heim, 360.000 hadde dei fått inn fredag og laurdag. Neste helg er det jolemesse for Normisjon i Valle, ho hadde Setesdalsgenseren ferdig no, og dei vonar å få inn 100.000 på den messa.

Men datamaskinen min må nok venta til jol utan tilsyn. Eg får klare meg med med maskinane i Valle og vone dei held inntil vidare.

Per Kristiansen i Kommunen informerer

Share

Det vart ein svært hyggeleg kveld mellom deltakarar i oppsettinga av Kardemommeby då Per Kristiansen prata med Theis Salvesen onsdagskvelden. Per er rektor i Musikkskulen og ansvarleg for Kulturdrift i Valle kommune. Dei mimra mykje om tre kveldar i Storstoga sist helg, der unge og eldre gledde seg over stykket.

Her er lenke til Kardemommeby i Kristiansand:
http://www.kristiansand.as/dyreparken/kardemommeby.php
og til sida om stykket hos NRK
http://www.nrk.no/programmer/sider/folk_og_roevere_i_kardemomme_by/

Theis fortalde at han i studietida hadde vore vikarlærar ein periode, og då skulle han ta med seg klassen til Sjøfartsmuseet. Der møtte dei ein eldre mann, og Theis lurte på om han var vaktmeister. -Eg er Torbjørn Egner, svara mannen, som hadde eit barnebarn i klassen til Theis.

Her er lenke til side om Thorbjørn Egner hos wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Thorbj%C3%B8rn_Egner
og hos Dyreparken i Kristiansand:
http://www.dyreparken.com/index.jsp?a=34140

Per fortalde om kva pengane som hadde kome inn, skulle brukast til. Sjølv om alle var med utan å få betaling, også musikarane frå Kristiansand gjorde dette på dugnad, så kostar det å leie kostymer og kulissar, både når det gjeld frakt og sjølve leia. Kulissene skulle leverast tilbake til teaterlaget på Hadeland denne helga. Om det vart noko att til slutt, skulle dei pengane brukast til å starte opp eit teaterlag i Valle. Det er teaterlag både i Bykle og Bygland, og ein vil prøve å få til noko også i Valle kommune.

Framtida til Valle radio

Share

Torsdagskvelden 16. november hadde Theis kalla inn til møte for at vi kunne snakke saman om framtida til radioen. Diverre var det blitt noko forsinka post, så det møtte bare 6 personar: Theis, Helge Homme, Leif Kvinlog, Ørnulf Hasla, Torleif Soltun Haugen og Harald Haugland.

Etter Hallvard Kjellebergs bortgang er det ein del føresetnader som er endra i høve drifta til radioen, men vi tek sikte på å halde fram som før. Sendinga på lillejolaftan vert truleg ganske kort om vi får til ei sending i det heile tatt og til våren vil vi halde fram samarbeidet med Evje om sending for heile dalen fyrste fredag i kvar månad, men opplegget for øvrig må vi kome tilbake til.

Harald kan overta arbeidet med nettsidene etter kvart, og vil halde fram med bloggen. Vi vil og prøve å få til eit opplegg for påskesendingane, sjølv om det vil kome i ei ny form. Men basaropplegget vil vi prøve å halde fram med.

Theis kjem til å kunne ha ein onsdag i månaden også i vårhalvåret. Ettersom han held fram i radioen på same måten som før, valde vi å ikkje gjere noko suppleringsval til styret, men føreset at varamann rykkjer inn som fast møtande medlem i styret.