Kategoriarkiv: Ymse

Framtida til Valle radio

Share

Torsdagskvelden 16. november hadde Theis kalla inn til møte for at vi kunne snakke saman om framtida til radioen. Diverre var det blitt noko forsinka post, så det møtte bare 6 personar: Theis, Helge Homme, Leif Kvinlog, Ørnulf Hasla, Torleif Soltun Haugen og Harald Haugland.

Etter Hallvard Kjellebergs bortgang er det ein del føresetnader som er endra i høve drifta til radioen, men vi tek sikte på å halde fram som før. Sendinga på lillejolaftan vert truleg ganske kort om vi får til ei sending i det heile tatt og til våren vil vi halde fram samarbeidet med Evje om sending for heile dalen fyrste fredag i kvar månad, men opplegget for øvrig må vi kome tilbake til.

Harald kan overta arbeidet med nettsidene etter kvart, og vil halde fram med bloggen. Vi vil og prøve å få til eit opplegg for påskesendingane, sjølv om det vil kome i ei ny form. Men basaropplegget vil vi prøve å halde fram med.

Theis kjem til å kunne ha ein onsdag i månaden også i vårhalvåret. Ettersom han held fram i radioen på same måten som før, valde vi å ikkje gjere noko suppleringsval til styret, men føreset at varamann rykkjer inn som fast møtande medlem i styret.

Holmer-Hoven går av

Share

Dette var første nyheten i den aktuelle timen i kveld. Redaktør Finn Holmer-Hoven går av som redaktør i Fædrelandsvennen. Sjå
http://www.fvn.no/nyheter/kristiansand/article413968.ece

-Vi ser slutten på det babylonske fangenskap, og alle i dalen gleder seg, sa Theis etter at han hadde starta programmet med Halleluja-koret frå Händels Messias.

Med seg i studio hadde han **Lene Dyrkorn**, trial-kjørar og prosjektleiar for å få til folkehøgskole med vekt på motorsport i Valle. Ho fortalde at prosjektet plutseleg hadde fått fart på seg som følgje av at Kvås folkehøgskole no har bestemt å slutte av. Dei pengane som var på budsjettet for denne skulen, kan då eventuelt kome til det nye prosjektet. Om dette slår til, kan ein truleg kome i gang tidlegare enn ein hadde tenkt frå fyrst av. Lene har Norsk Motorsportsforbund og Trygg Trafikk bak seg i satsinga, og ho såg plutseleg mykje lysare på oppgåva.
http://www.motorsportforbundet.no/t2.asp

Den neste gjesten var Jan Wojtaszek frå Brokke Alpin var neste gjest, og han kunne fortelje om hektisk aktivitet for å verte ferdige før vinteren. Dei held på med å støype fundamenta til det nye trekket, så snøen kom litt for tidleg. Men han kunne fortelje at det vert ein offisiell cup i Brokke onsdagane ein månad til vinteren med flotte premiar. Der reknar han med at folk kjem får større deler av Sørlandet, og som i fjor vil det bli kveldskjøring onsdag og fredag. http://www2.brokke.com/

I løpet av samtalen lanserte Lene ideen om å køyre cross-sykkel opp og brett ned: Førstemann vinn. Det er teke opp som eigen klasse i Norsk Motorsportforbund, men ho trudde bare det til no var arrangert eitt løp. Her kunne ein vere tidleg ute med noko nytt. Jan tente på idéen, så truleg vert det noko slikt og til vinteren.

Den neste gjesten var Bjørnar Mørenskog på telefon frå Hovden. Boka inspirert av teikninga til Egil Torin Nesheim skal lanserast neste fredag klokka 13 på Hovden Fjellstoge. Det er første boka Bjarne Tveiten har skrive, han er elles mest kjent som bokmeldar. Men boka er komen, trykt i 1000 eksemplar, og dei 100 fyrste denne fredagen får boka signert av forfattaren og teiknaren. Alle er velkomne til boklanseringa. http://www.hovdenfjellstoge.no/

Theis hadde også eit oppslag om Aksjon Håp, han laga eit telefonintervju med Torleif D. Bjørgum, som er leiar i aksjonskomitéen og som fortalde om planane for 10. desember. Her er lenke til Aksjon Håp: http://www.aksjonhap.no/

Theis legg også vekt på å få Bykle-stoff, og rådmannen fortalde om budsjettframlegget for neste år og nokre av prosjekta. Mellom anna står kommunen for ei stor investering i vatn og kloakk for Hovden Sør. I dag er det 600 hytter der, planane går ut på å få til 500 til og ein reknar med at om lag 1000 bueiningar vil kople seg på etter kvart. Dette skal betalast av brukarane med avgifter dei neste 30 åra, men kommunen skal forskottere.
http://www.bykle.kommune.no/

Kontakt med lydarane

Share

Ein og annan gong får vi vite at det er nokon som høyrer på oss på Internett. Som oftast skjer det i samband med Open sending, då kan det vere folk som ringjer til oss frå Arendal, Kristiansand eller Sirdal, for å nemne nokre stader der vi ikkje har dekning på sendarnettet vårt.

I går kveld under sendinga fekk eg ein telefon frå Henrik. Eg hugsar ikkje kva stad han sa han ringte frå, han sa heller ikkje om han hadde tilknytning til Valle. Men han fortalde at han likte godt å prøve å få inn radiokanalar på Internett, men at han strevde litt med å få inn Valle radio.

Vi prata litt saman, og eg sa at eg skulle gje melding til vår tekniske sjef om at sendinga ikkje gjekk ut på Internett. Så kunne han prøve igjen å høyre på oss frå 18.00 i dag. Det var han nøgd med, så vi avslutta.

Tydelegevis må Henrik har prøvd litt meir etterpå, for 20 minutt seinare kom det ein ny telefon: -No har eg fått det til, no høyrer eg dykk, no er det orgelmusikk, sa han. Det var rett, klokka var mellom 20.30 og 21.00, og Niklos var i studio.

Om andre fekk oss inn, veit eg ikkje. Systemet vårt er slik at vi ikkje kan finne ut om nokon høyrer på oss på Internett. Men gjev gjerne lyd frå deg om du høyrer på Internett. Det er alltid hyggeleg å ha kontakt med lydarane.

I gårsdagens **På kyrkjebakken** fortalde eg om utstillinga som Valle Vev skal ha laurdag 25. november. Det var annonse om dette i Setesdølen i går. Så kopla eg det saman med Jolemessa på Rysstad og sa at Karin Bøe er tøff som inviterer til Ope hus same dagen som jolemessa. Så begynte telefonen å ringe, og Niklos sprang og tok han, ettersom eg var på lufta. Då var det Karin som fortalde at det skulle vere 25. november hos Valle vev, ikkje 18. november, som er dato for jolemessa på Rysstad. Det var rask respons, og korrigeringa kom ut med det same. Slik kan vi hjelpe kvarandre. Takk skal du ha, Karin.

Eg vonar mange tek turen til Flateland neste laurdag for å sikre seg noko av alt det fine Karin har for sal.

Eg takkar og for kontakt med lydarane anten det skjer i telefonen eller når vi møtest på gata.

Program onsdag 15. november 2006

Share

Kveldsansvarleg: Theis Salvesen
Teknisk ansvarleg: Torhild Sandnes

18:00 Aktuell time. Theis med gjest Lene Dyrkorn
19:00 Kommunen informerer. Kulturdrift ved Per Kristiansen
19:30 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
20:00 Olav Rike les stubbar frå Setesdal
20:30 Monica Helle og Gunvor Salvesen røar saman og spelar musikk.
21:00 Open sending. Theis med gjest Annbjørg Uppstad

I Setesdølen i dag hadde Sigurd Haugsgjerd skrive dette:

Innhaldsrikt i Valle Radio:
**Vallestubbar, Byklenytt og trial-VM-prat**

Sendinga frå Valle radio i morgon kveld er spekka av interessante innslag med taleføre folk som kan få fram både gravalvor og gapskratt.

I den aktuelle timen frå kl. 18.00 ventar programleiar Theis Salvesen VM-deltakaren i trial, Lene Dyrkorn, på gjesting i studio. Ho er som kjent komen til Valle for å drive fram saka om den påtenkte folkehøgskulen som bygda gjerne vil ha. Innimellom prøver ho å skape interesse for trialsporten der ho altså sjølv har drive det like til eit internasjonalt høgt nivå. I morgon kveld blir det nok snakk både om trial og skuleplanar. Jan Wojtaszek fortel om det nye anlegget i Brokke skisenter, litt om snøforhola no og sesongen som er i vente og mangt anna som kan vere aktuelt å informere om.

Frå Breive til Røldal
Det blir også ein prat med Bjørnar Mørenskog om bokprosjektet han har i samarbeid med Bjarne Tveiten og kunstnaren Egil Torin Nesheim. Han har som kjent laga historisk kart over Bykle, og Bjarne har laga forteljing om familien i Breive som drog på pilgrimsvandring til stavkyrkja i Røldal. Emnet kan nok utdjupast i radioen i morgon kveld.

Sidan Bykle-radioen enno ikkje har kome på lufta att, er folka i Valle Radio opptekne av å få med nytt også frå Bykle. I morgon kveld kjem rådmann Tallak Hoslemo for å informere om kommunalt styre og stell, dagen etter kommunestyremøtet i kveld, og etter han kjem Per Kristiansen som etter planen skal snakke om kulturdrift generelt. Likevel blir det nok litt mimring om teatersuksessen i Valle i helga med «halve bygda» på den flotte Kardemommeby-oppsettinga.

Bibelske tankar og småstubbar
Håvard Viki tek lyarane med i Tankar frå Bibelen og spelar musikk i tillegg til personlege vitnemål. Klokka 20 les Olav Kn. Rike stubbar frå Setesdal. Mannen har ikkje berre den kanskje største private boksamlinga av lokal litteratur, men også ei målføring som gjer det til ei oppleving å høyre på han.

Ein halvtime seinare slepp ungjentene Monika Helle og Gunvor Salvesen til igjen. Dei småpratar og spelar musikk, men det skulle undre oss om dei ikkje også kjem inn på langturen dei snart skal ut på, til Sør-Amerika i 5 månader.

Frå kl. 21 blir det open sending med Annbjørg Uppstad som gjest. Hoe er opphavleg frå Sirdal, men er lærar i Valle. I samtale med Theis Salvesen ville ho tale om skilnaden mellom dei to dalføra som Brokke-Suleskarvegen knyter saman, og om tur til Cuba. Saman med Sigrunn Askland skal ho snart sørover, både for å treffe Jan Olsen, som drog sist fredag, og med opptaksutstyr frå Valle radio for å lage reportasjar til seinare program.

To danske domorganistar til minne

Share

Det er tema for Postludium tysdag 14. november 2006, og Niklos K. Besteland vil fortelje om dei og spele desse stykka:

1. Hans Matthison-Hansen (1807-1890): Fantasi i d-moll over folkevisa «Dronning Dagmar» spelt av domorganist Mogens Melbye på orgelet i Vor Frue domkyrkje i Ribe. Det er LP Ribe 75-A.

2. Richard Sennels (1912-2006): 2. del: Grazioso, non troppo allegro frå opus 12, Regiones aestivae spelt av komponisten på orgelet i Viborg domkyrkje. Det er Danica LP 8013

3. Same komponist: Lamento amata perdita, same organist på same plate.

Til nr. 1 fann eg denne lenka: http://tinyurl.com/yzsphn som fortel om korleis stykket vart til.

Om Richard Sennels, som var organist i Viborg, fann eg også litt:
http://tinyurl.com/yzjllx

Programmet kjem tysdag 14. november klokka 20.30

Prosjekt Livredning

Share

I samband med omtalen av praten eg hadde med Astrid Knutsen om aktivitet på Hylestad skule, skreiv eg i går:

Til slutt fortalde ho om Prosjekt Livredning, som er eit tilbod til alle i 7. klasse frå Norsk Luftambulanse. Alle elevane har fått ei mini Anne-dokke. Den skal dei bruke til å lære opp flest mogleg heime i livredning. Ho oppmoda alle til å ta vel imot elevane når dei kjem heim med dette og fortalde at resultatet skal registrerast og nyttast i forskning. Målet er at 60.000 skal lære livredning gjennom dette systemet

Stor var overraskinga då eg las i Aftenposten i går kveld om dette prosjektet i denne artikkelen:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1527495.ece

Så tenkte eg: Vi hadde omtale av det i Valle radio før det stod på trykk i Aftenposten. Ikkje dårleg! 🙂

Her er meir stoff om aksjonen:
http://www.norskluftambulanse.no/default.aspx?m=4&amid=4851

Hylestad skule

Share

Hylestad skule er barneskule for Rysstad. Omtale av skulen på kommunen sine heimesider finn du her:
http://www.valle.kommune.no/innhald/h_hylestad_skule.htm

Astrid Opdahl Knutsen er rektor, og onsdag kveld var det hennar tur til å kome i Valle radio sitt program Kommunen informerer.

Astrid ringte meg på måndag for å førebu seg, ho sa at ho trudde ikkje ho hadde så mykje å snakke om, det meste ho visste, var kjent frå før. Men tysdag kom Setesdølen, og der var det ei heil side med stoff frå Hylestad skule. Den var laga av 6. klasse på skulen i samarbeid med læraren deira, Knut Brokke. Astrid fortalde at det er eit prosjekt Setesdølen inviterer skulane til å vere med på, og det går rett inn i det faglege arbeidet for dei å arbeide med dette. Sjå
http://www.setesdolen.no/ Du finn ikkje sida frå Hylestad skule her, Setesdølen legg bare ut framsida av avisa på nettet.

Desse elevane hadde laga sida: Svein Håvard Helle, Knut Helge Bratteland, Knut Haatveit Hovet, Kristin Elisabeth Helle og Grethe Bjørgum. Her hadde dei ein samleartikkel om skulen der dei skriv om uteområdet, dagleg trim, ombygging, nye datamaskinar, miljøprisen, fadderordninga og elevrådet. I samtalen mellom Astrid og meg var vi innom mange av dei same punkta.

Astrid fortalde at ho lurte på om det kom til å vere noko att å fortelje om i radioen etter at dei hadde skrive om skulen, men eg meinte at ho hadde gjeve det beste opplegget for programmet gjennom å gje lyttarane høve til å finne fram avisa og lese om det vi snakka om.

Uteområdet til skulen er blitt svært bra, og no når bilane er kome lenger bort frå sjølve skuleplassen, fungerer det godt å få til oppstilling før dei skal gå på bussen. Leikeområdet kan ein nesten seie er unikt med gode variasjonar både sommar og vinter. Skulen har eit kvarter trim kvar dag klokka kvart på ti. Då går både lærarar og elevar til Sylvartun eller til krysset der vegen går til Hovet og Bjørgum og tilbake til skulen. Anten veret er godt eller mindre godt, dei går i all slags ver.

Ombygginga ved skulen har vore vellukka på alle måtar. Siste delen er ferdig og arbeidsrom til personalet er no fullført med gode arbeidsplassar til alle lærarane så vel som til rektor. Kopiering og skulemateriell er no samla slik at det er lett å finne.

Kvar månad deler skulen ut miljøpris til den klassen som er best når det gjeld miljø, både fysisk og psykisk. Dei får vurdering av reinhaldar Randi Uppstad når det gjeld reinhald i klasseromet, og av lærar i samarbeid med klassen når det gjeld miljøet mellom elevane. Skulen har og etablert ei fadderordning der elevane i 6. klasse hjelper elevane i fyrste klasse.

Meir enn dette nådde vi nesten ikkje. På sidene i Setesdølen står det og at skulen var med i Regnsjekken som NRK organiserte i Ekstremvêrveka, veke 39. Det fekk vi ikkje tid til å ta opp, men Astrid hadde funne musikk der dei rappa tre-gangen, og saman undrast vi på kvifor ein ikkje hadde gjort noko liknande då vi gjekk på skulen. Ved å setje musikk til gangetabellen gjekk det mykje lettare å lære den.

Dette førde oss inn på Kunnskapsløftet, som er namnet på den nye læreplanen som vart innført i haust. Det er store utfordringar med nye planar, dei skal både lærast av lærarane og impelementerast på skulen. Astrid fortalde at den nye planen har vekt på læringsmål, ikkje lærestoff. I alle fag er det fem grunnleggjande dugleikar som går att: Munnleg, skriftleg, lesing, rekning og digitale verktøy. Alle kommunane i Setesdalsregionen har gått saman om å gå gjennom fagplanane og gje dei meir kjøt på beina, slik at ikkje alle må finne opp krutet på nytt.

Astrid minna meg og om at eg hadde laga eit intervju med henne for eit halvt år sidan og at vi då hadde snakka om at dei skulle på studietur til Telemark for å lære om Læringsstrategiar. Det hadde vore ein vellukka tur og dei var svært oppglødde for dette etter turen. Eksemplet med matematikk og musikk syner at ein kan lære på mange måtar, og ved å ta i bruk kunnskapen om dette, kan ein hjelpe elevane til betre læring.

Til slutt fortalde ho om Prosjekt Livredning, som er eit tilbod til alle i 7. klasse frå Norsk Luftambulanse. Alle elevane har fått ei mini Anne-dokke. Den skal dei bruke til å lære opp flest mogleg heime i livredning. Ho oppmoda alle til å ta vel imot elevane når dei kjem heim med dette og fortalde at resultatet skal registrerast og nyttast i forskning. Målet er at 60.000 skal lære livredning gjennom dette systemet.

Kvinnedominert onsdagskveld

Share

Denne onsdagskvelden, 8. november, vart svært kvinnedominert i Aktuell time. Første person ut var **Gro Haatveit Hovet**. Ho er leiar i soknerådet og fortalde om arbeidet dei har gjort i samband med høyringsuttale om stat og kyrkje. Det hadde vore ein stor NOU med mange problemstillingar, og møtet hadde hatt ein frisk debatt før dei landa på at dei ville ha det slik som det er no. Avrøystinga synte 5 mot 2.

Så kom **Astrid Nomeland** og snakka om trygg trafikk. Deretter tok vi ein telefon til **Valborg Nomeland**, som har trekt i trådane for å få til ei så godt framsyning som råd når Kardemommeby går av stabelen fredag, laurdag og sundag, alle dagar klokka 18. Prisen er 75 kroner for både store og små. Medan vi tala i telefonen, gjekk generalprøven for full musikk, og Valborg gledde seg over at det såg ut til å gå godt i den siste gjennomkjøringa før premieren.

Til slutt kom **Marit Salvesen** og fortalde om Aksjon Håp. Ho er med i komiteen for denne innsamlinga som skal gå føre seg sundag 10. desember. Marit fortalde litt om prosjekta og at komiteen trong bøssebærarar. Dei treng 28 personer til å gå rundt, og då dekker dei heile kommunen. Marit fortalde og at ho var med i dette gjennom Prestegårdens Misjonsforening, som er over 100 år og arbeider for NMS, men at prosjekta som desse misjonsorganisasjonane står for i samband med Aksjon Håp, ikkje er misjonsprosjekt, men diakonale utviklingsprosjekt for å skape eit betre liv for folk som ikkje har det så godt som oss.

Fire kvinner var ressurspersonar i den aktuelle timen. Den femte kom i Kommunen informerer. Då var **Astrid Opdahl Knutsen**, rektor på Hylestad skule, gjest. Det skal eg kome tilbake til i eit eige innlegg her på bloggen.

Endeleg stod **Jorunn Lund Harstad** for den opne sendinga. Summen her vart altså seks kvinner i Valle radio denne kvelden. Mennene glimra ikkje heilt med fravær. Eg var jo der, Torleif B. Harstad hadde Tankar frå Bibelen klokka 19:30, og timen frå 20 til 21 stod Ånund K. Homme for. Siste mann på lufta var Hallvard Tveit, som var saman med Jorunn i Open sending. Men kvinnene dominerte denne kvelden.