Kategoriarkiv: Ymse

Å få så hatten passer

Share

I ei brevveksling på Wikipedia fortel Bjørn som tegner at han får så hatten passar når han gjer noko som ikkje er slik andre ville ha det. Sjå http://tinyurl.com/yylzrs

Vi er flinke til å gje kvarandre så hatten passar. Men det er rimeleg fåfengt å tru at ein kan endre hovudet til ein person. Det er nok helst hatten som må endrast. Vi er skapte unike, ikkje ein gong tvillingar er heilt like.

Likevel kan nok ros gje endringar. Historia om sola og vinden som diskuterte om kven som kunne få frakken av mannen som gjekk på vegen, tyder på det. Same kor mykje stormen reiv i frakken, mannen drog frakken rundt seg. Men då sola steig og tok til å varme, då tok han fort av seg frakken og la han på armen.

Sondre Bratland syng om dette: Frå soli stig og strålar og Grip du meg, Heilage Ande, er opptekne av tankar om at endring kan skje gjennom vekst og varme.

Tankar i Kåseriet tysdag 17. oktober 2006

Wikipedia og Setesdal 2: Valle

Share

Som eg skreiv i går har internettleksikonet Wikipedia mange artiklar frå Setesdal. Her er det som gjeld kategori Valle:
http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Valle
I denne kategorien finn vi 40 artiklar:
Valle
B
Kirsten Marie Bråten Berg
Bjørgum kraftverk
Hallvard T. Bjørgum
Torleiv Bjørgum
Bjørnevasshytta
Bossbu
Botnsvatnet
Brokke kraftverk
F
Fakse-Brokke
Osmund Faremo
Fisstøylvatnet
H
Paal-Helge Haugen
H forts.
Hylestad
Hylestad kirke
Hylestadportalene
Håhelleren
K
Kolsvatnet
Steinar Kyrvestad
M
Myklevatnet
O
Otra Kraft
R
Rosskreppfjorden
S
Theis Salvesen
Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane Landskapsvernområde
Johannes Skar
Stavskar
Store Bjørnevatn
Storvatnet i Bykle
Straumsfjorden
Svartenut
Svarvarnuten
T
Ole Knudsen Tvedten
Tveitetunet
U
Urddalsknuten
V
Valle (tettsted)
Valle Radio
Valle flyplass, Åraksøyne
Valle kirke (Aust-Agder)
Ø
Øyarvatnet
Øyuvsbu

Det er mange bidragsytarar på desse artiklane. Systemet til wikipedia er at alle kan vere med om dei veit noko. Eg har skrive noko, Helge Haugland har skrive ganske mykje på mange artiklar.

På nynorsk wikipedia er det bare ein artikkel frå Valle, det er om kommunen.

I programmet eg hadde med rebusar om turisthytter i Setesdalsheiane, fann eg stoff på desse sidene. I tida framover kjem eg truleg til å skrive meir frå Valle. Så du gjer lurt i å stikke innom av og til for å sjå om det er utvikling der.

Wikipedia og Setesdal 1: Bykle

Share

Det spesielle nettleksikonet Wikipedia, som alle kan redigere, har mange artiklar frå Setesdal. Her er ei liste over dei som gjeld Bykle pr. 14. oktober 2006 i Bokmåls-wikipedia

**Bykle**
http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bykle
Her er det 18 artiklar, og tema er mange:
Bykle
Blåsjø
Botsvatn
Breidvatn
Bykle sjøflyplass, Hovden
Hartevatnet
Holmavatnet
Holmevatnet
Ormsavatnet
Reinevatn
Skyvatn
Sloaros
Store Urevatn
Storvatnet i Bykle
Sæbyggjenuten
Sæsvatn
Søterot
Vatndalsvatnet

Mange av vatna er omtalt, men ikkje Hovden, til tross for at Pelle Gangeskar har vore innom og skrive litt. Eg vonar han kjem innom og skriv meir seinare.

Nynorsk wikipedia har og litt stoff om Bykle:
http://nn.wikipedia.org/wiki/Kategori:Bykle

Her finn vi:
Bykle
Blåsjø
Hovden Skisenter
Hovden i Setesdal

Dei har altså stoff om Hovden, men ikkje om alle vatna. Til saman utfyller dei biletet. Men meir kan leggjast inn.

Eg vil kome tilbake til dei andre kommunane i Setesdal seinare.

Fiske i Valle

Share

I Villmarksliv nr. 10 2006 er det ein artikkel på tre sider om fiske i Valle. Flotte bilete frå fisketur og omtale av dei tre aktørane som sel fiskekort i heia: Statskog, Brokke aktivitet og VAFA. Dei fortel om båtutleige, kva redskap ein kan bruke, fiskekortprisar og så vidare. Med kart og dei flotte bileta burde det vere ein god inspirator for folk som planlegg fisketurar neste år.

Eg fann ikkje lenka til den artikkelen direkte, men her er lenka til bladet, så kan du glede deg over mange artiklar der:
http://www.villmarksliv.no/

Sendinga onsdag 11. oktober

Share

**Dette skreiv eg i går kveld, men fekk ikkje lagt det inn på bloggen, då eg ikkje fekk kontakt med Internett frå maskinen:**

Det var Bjørgulv T. Berg som hadde ansvaret for kveldens sending i Valle radio. Diverre var det ikkje råd å få høyre på den over internett for meg i kveld. Eg vonar andre fekk forbindelse, eg prøvde fleire gonger utan å lukkast.

Difor sende eg eit spørsmål til Torjus Uppstad om han visste kva som hadde vore oppe i sendinga. Som vanleg kom det svar omgåande. Eg fekk ein epost frå han i kveld, der han skriv:

Han tala med **Lene Dyrkorn** (folkehøgskulen, tilskiping 28. oktober), **Olav Skinnarland** (Speidarane Bykle), **Jørgen Høgetveit** (“Galskapen” i Setesdølen), **Anette Bjørgum** (kommunen informerer) og **Pål Dale** (direkte ordførarval, eigedomsskatt, torgsal av eigne epler (poteter)). Bjørgulvs time høyrde eg ikkje.

Til vanleg likar eg å sjå om det er råd å finne lenker til noko av stoffet som vi tek opp i Valle radio. Litt fann eg i kveld og:
*Lene Dyrkorn http://www.trialavisa.no/lene_dyrkorn_prosjektleder.htm
*Byklespeidarane
www.bykle.kommune.no/dynamisk/byklaren/Byklaren%20januara4.pdf

Det får vere nok for i kveld

Program 11. oktober 2006

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefon: Jorunn Helle

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Bjørgulvs time med gjester
21:00 Opi sending med Rolf Erik Homme

Kunngjeringar og helsingar, tlf. 379 37 577
Skjermpost: post@valleradio.com
I avisa stod det og faxnr., men eg trur faxen er ute av drift.

Søterot (Gentiana purpurea)

Share

Visste du at søterot var kommuneblom i Bykle? Det gjorde ikkje eg før eg søkte på nettet i dag i samband med at eg ville finne ut litt om denne blomen. Det var ein artikkel på wikipedia, men eg utvida han ein del og fekk med at det var kommuneblom i Bykle. Sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8terot
http://no.wikipedia.org/wiki/Bykle

Samtalen eg hadde på laurdag i Menighetshuset i Valle med Torjus Uppstad og Ellen Svalheim sende meg og på jakt etter to andre planter. Ho hadde dei med i lysbileta eg hadde lenke til i innlegget på bloggen i går: smyle og blåtopp. Men dei må eg kome tilbake til seinare, for dei hadde ikkje nokon artikkel i wikipedia enno.

Etter den praten har eg tenkt at eg bør gjere noko i radioen om dette. Eg vonar å få med ein samtalepartnar som er interessert i botanikk, så vert det nok noko å snakke om, skulle eg tru. Etter kvart skal eg nok finne meir stoff om det på nettet.

Til ettertanke på sauesjådagen

Share

Som dei fleste på sauesjådagen var eg innom Menighetshuset for å få suppe og eplekake (potet) på Bygdekvinnelaget sin basar. Der kom eg i prat med Torjus Uppstad og Ellen Svalheim. Ho fortalde om eit prosjekt ho har arbeidd med om beiting og attgroing. Det vart ein interessant prat. Her er lenke til nokre lysbilete ho har laga for eit foredrag om emnet: http://tinyurl.com/zmx3k

Ellen Svalheim er frilansar-biolog men jobbar ein del for fylkesmannen. Ho har halde foredraget **Bevisst beitebruk for bedre kjøttproduksjon og landskapsskjøtsel** der ho trekkjer erfaringar frå ulike undersøkingar som er gjort i Aust-Agder, mellom anna i Valle. Ho fortel at over 20.000 sauer vart sleppte i utmarka om våren. Men ho har og funne ut at sein sanking resulterer i lågare slaktevekt for lamma, for næringsinnhaldet i graset minkar utover året. Konklusjonen på undersøkingane er at om ein tek sauene heim tidlegare og let dei beite i nære utmarksområde, så vil dei vere med å halde tilgroinga i sjakk. For å få det til må ein ha samarbeidsavtalar og beiteplanar for nære utmarksområde. Då kan ein og ta vare på eit variert artsmangfald i kulturlandskapet.

Det vart ein svært interessant prat over sviskegraut og suppe denne laurdagen. Takk til Ellen og Torjus som gav meg innsyn i dette. No får du det og! Bruk det til beste for landskap og kulturlandskap du forvaltar.

Sauesjådagen 2006 og Nyhetstimen kvelden før

Share

Dette vart ein fin dag, sjølv om veret ikkje var strålande, så var det høveleg. Det var mykje folk i sentrum og handelen gjekk strålande frå både boder og butikkar.

Basaren i Menighetshuset nytta både storsalen oppe og matsalen nede, likevel var det fullt båe stader i lange periodar. Likevel var det svært høveleg å gjere det på denne måten, for då vart det mindre stress og køståing når folk ville inn og ha seg mat. Serveringa av suppe, eplekake, lefse, sviskegraut, vaflar og kaffe gjekk unna.

I nyhetstimen fredag kveld hadde eg ein prat med **Hans Petter Andersen**, Joker Valle om sauesjået og handelen i høve dagen. Deretter kom **Annbjørg Lindland Uppstad** og fortalde om Cuba-kvelden på skulen og prosjektet dei har for å samle inn syklar. 130 syklar trudde ho dei hadde fått inn, og Jan Olsen måtte auke frå to til tre kontainarar for å få med alt som er samla inn av elevane på Valle skule.

Deretter hadde eg eit intervju med **Linda Eide** frå NRK TV som har vore i Valle nokre dagar for å lage stoff til eit program som skal kome om eit år. Til slutt snakka eg på telefonen med **Theis Salvesen** om konfirmantarrangementet som var på Evje denne fredagen og der konfirmantar frå heile Setesdal deltok.

I halvtimen med programmet **Kommunen informerer** var Tarald Flateland med. Han fortalde om forseinking med framføring av vassleidning til Hovet og Bjørgum på grunn av arkeologiske funn. Det same er årsaka til at ein kanskje ikkje vert ferdig med vassleidning til Hylestad skule og barnehage og til byggefeltet nær Sylvartun. Funn ein har gjort gjer at ein kan spore busetnad tilbake 2500 år.