Kategoriarkiv: Ymse

Jolemøte i kommunestyret

Share

I dag var det jolemøte i kommunestyret. Det starta klokka 18:00 og var slutt klokka 18:50. Det er tradisjon for å ha suppe og lefse på siste møtet før jol, og truleg var det maten som lokka, for det var få representantar som tok ordet i møtet.

I saka om tiltak på budsjettet var det tale om kulturhus i 2007. Den einaste saka under dette punktet var utviding av Storstoga. Her tok Per Kristiansen ordet og meinte at det burde kome inn to ord i slutten av linja om prioritering. Det stod Prioritering av kulturbygg i 2007: Utviding av Storstoga. Han meinte dei to orda i 2007 skulle kome etterpå, eller blir det smør på flesk? spurde han. -Smør på flesk er godt, svara ordførar Steinar Kyrvestad og tok opp forslaget, som vart samrøystes vedteke før representantane kunne benke seg i matstova for suppe og lefse.

Besøkstalet veks

Share

Eg var inne og såg på statistikken på bloggen og kan glede dykk med at talet på lesarar veks. Ved utgangen av november hadde det vore 5.545 besøk på bloggen, og dei hadde tett på 32.000 sidevisningar. I november var det 5.391 sidevisningar frå 1103 gjester.

Så kjem vi til desember. Måndag 18. desember gjekk vi over 500 sidevisningar frå 46 gjester. Dermed kom vi opp i 607 gjester til no i desember, og dei har alt sett på fleire sider enn lesarane gjorde i heile november. Til no har det vore 6.264 sidevisningar i desember. Alt i alt har eg skrie 418 innlegg på bloggen til no frå eg starta bloggen 1. november i fjor.

Det er morosamt når folk les. Takk for at du er innom på bloggen av og til.

Folkemusikkrekruttering

Share

Første innslag i sendinga onsdag 13. desember var ein prat med Sigurd Brokke, som er leiar i Setesdal Spelemannslag. Dei har teke initiativ til eit prosjekt i Bykle, Bygland og Valle for å auke rekrutteringa til folkemusikken. Dei vil få kommunane med på eit prosjekt for til saman 1,8 millionar kroner i form av løn til ein prosjektleiar i tre år, stipend og ulike tilskipingar.

For å prøve å finne økonomi til prosjektet har det vore ei prosjektgruppe i gang. Leiar har vore Monika Antun, og no er arbeidet i gang med ein søknad som skal sendast til Norsk Kulturåd, Rådet for folkemusikk og dans, Aust-Agder fylkeskommune, Setesdal Regionråd og dei tre kommunane. Om alle spelar på lag, kan dei få pengar til å tilsette ein person som skal arbeide mot barnehagar, skular, kulturskular og organisasjonar.

Sigurd meinte at dette ville vere ei viktig satsing. Det er ikkje lett for folkemusikken å hevde seg i vår tid, der det er mange som vil ha merksemd. Difor meinte han at ein må setje inn ekstra kraft for å halde oppe rekrutteringa til folkemusikken.

Dei kom i praten og inn på dialektprosjektet som Sigurd er sterkt engasjert i. Folkemusikk, dialekt og byggetradisjonar er viktige element i den lokale kulturen, og når NRK lagar film der dei ser på dialekten som ein attraksjon, er det ei fjør i hatten til arbeidet ein har gjort med vallemal.no Arbeidet med å lyfte dei andre sidene av den lokale kulturen må halde fram også i åra som kjem.

Munnharpa nr. 32

Share

I posten i dag låg årets siste nummer av Munnharpa, bladet til Norsk Munnharpeforum.
http://www.munnharpe.no/Norsk_Munnharpeforum.html

Bladet har eit omfattande referat av Veronika Søum frå Munnharpefestivalen i Setesdal 22. og 23. september, rikt på biletstoff er det og.

I tillegg er det informasjon om kor ein kan kjøpe den nye doktoravhandlinga om munnharper, Gjermund Kolltveit: Jew’s Harps in European Archaeology.

Du finn og referat frå årsmøtet i Norsk Munnharpeforum. I tillegg er det ein artikkel kalla På innsteg hos Arvid Myre. Endeleg er det minneord om munnharpesepelemannen Rune Åserud og som vanleg ein artikkel av formann Svein Westad. Bladet fortel og at John Melhus vart attvald som medlem i valkomiteen for eit nytt år.

John har vore ein strålande medhjelpar i Valle radio når vi vil ha munnharpeprogram. Etter festivalen har han hatt to program, det siste saman med Sigurd Brokke. Vi kjem tilbake med meir stoff om munnharpe seinare. John har lova å skrive eit lite referat frå desse to programma.

Lisle joleptan

Share

**Jaktar på folk som jobbar i jola**

Sigurd Haugsgjerd skreiv dette på side 14 i Setesdølen fredag 15. desember:
Valle Radio satsar også i år på storsending vesle jolaftan, med utereportar og live-innslag frå innspurten i jolehandelen i Valle sentrum frå klokka 17 til 18. Seinare på kvelden blir det variert og allsidig program frå studio der vertane Ørnulf Hasla og Bjørgulv T. Berg vil ha kontakt med folk som må arbeide i jolehelga.

-Tips oss om nokre av dei som held hjula i sving anten dei no er i Nordsjøen, på kraftstasjonane eller for den saks skuld på alders- og sjukeheimen, seier Ørnulf Hasla. Poenget er at dei har ei viss tilknytning til radioen sitt nedslagsfelt, altså Valle og Bykle eller deler av Bygland.

**Jol på hyttene**
Sendinga vesle joleaftan byr også på innslag frå utereportar som tar pulsen på hyttefolket si joleførebuing. For det er faktisk slik at mange feirar jol på hyttene sine. Også desse er ein stadig meir integrert del av både bygdebiletet og radioen sitt lyargrunnlag.

**Tenk deg om!**
Men for å få fart på telefonane til alle dei valldølar eller hylstringar som er på jobb eller vakt ein eller annan stad i inn- eller utland, så kan du hjelpe radiovertane med alt no å ringe Ørnulf Hasla på tlf 971 53214 eller Bjørgulv T. Berg på tlf 958 37610.

Valldøar finst det då over heile verda, så det er berre å tenkje seg litt om. Då kan du overraske nokon kvar om du får dei på lufta like etter at det store gratislotteriet og folkevrimmelen i Valle sentrum på vesle joleaftan.

Setesdal Roots Band

Share

Programleiar for Open sending i går kveld, Rolf Erik Homme, er medlem i gruppa Setesdal Roots Band. I går gjekk dei til topps på Sørlandstoppen med meir enn dobbelt så mange poeng som neste på lista. Den humoristisk låten Stiv og støl er frå den nye plata deira. I dag var det eit stort oppslag i Fædreøamdsvennen. Oppslaget er diverre ikkje lagt ut på nett enno, men hos NRK finn du informasjon med bilete. Sjå http://tinyurl.com/ye4juk

I tillegg til Rolf Erik er Ivar Olav Hovet og Terje Emblemsvåg frå Valle med i gruppa. Dei er modellsnekkarar på Valle modellverkstad. Eg er ikkje sikker på om det er flytta til Kristiansand enno.

Elles i bandet finn vi folk frå Bygland: Mona Ida Håvorstad Frøysnes, mannen hennar, Vidar Frøysnes og Karna Frøysnes, som har gått på musikklinja på Valle vidaregåande skule. I tillegg til å spele er det fleire i bandet som syng, noko som gjer at bandet varierer uttrykket mykje. Mona Ida og Vidar fekk Målprisen i fjor for bruken av nynorsk i songane sine.

Rolf Erik sine songar har vore populære her på Valle radio, så vi må vel skaffe oss plata snarast råd.

Heimesida til Mona Ida er interessant, der finn du meir stoff
http://www.monaida.no/index.php?m=sider&m_action=vis&id=18

Open sending onsdag 13. desember

Share

Ansvarleg for sendinga var Rolf Erik Homme. Med seg i studio hadde han Kjell Olav Uppstad. Telefonvakter var Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen.

Tema for rebusane i kveld var jol, og telefonen var livleg med mange helsingar. Grunnen til det var nok at Ingebjørg Ellinor Rysstad hadde bursdag og fekk helsingar frå vener.

Premiane gjekk til
Nina Helle – Radio
Ellen Lien – Fotbad
Else Gyro Rysstad – Termos med kopp
Berit Homme – Jolepynt
Gyro Trydal – Ryggsekk
Jorunn Andersen – Krus