Kategoriarkiv: Ymse

Et stev om kurset

Share

Vi har hatt om folkesang i dag. Folk har sprudlet og selv om vi bare er vel 20 deltakere, synges det så det ljomer i veggene.

Først var det kjempeviser: Den ømskindede brudgom.
Så kom det historiske viser: Dronning Dagmar

Deretter kom de i tur og orden. Da vår lærer, Annette Schiøtz, kom til stev, ville hun ha informasjon fra meg. Jeg laget da dette stevet:

Om nordisk sang er det mangt å lære,
i Løgumkloster er godt å være.
Her kan vi synge så hjerteglad
og nyde godt av den lækre mad.

Det likte mine medkursister.

Folkelig sang – Thomas Kingo og Petter Dass

Share

**Rapportene mine fra kurset i Danmark vil være på bokmål.**

For den som er glad i kristen sang, salmesang, folkesang og folkelig sang, er det å være på Løgumkloster højskole denne uken nesten som å være i paradis. Her synges det i alle timer og i alle pauser. Højskolesangbogen finnes i alle klasserom og den er slitt. Mange har også sin egen med seg. Sangene i den er sjelden på tre vers, ofte kommer over 10 vers, og nesten ingen er under åtte.

Dagen i dag startet med morgensang i en liten sal i kirken, som ligger tre hundre meter fra skolen. Kirken er en del av et gammelt klosteranlegg, så det er mange rom. Kursleder Axel Kroglund Olesen holdt en flott påminnelse om å ha en åpen og spørrende holdning. Deretter var det tid for dagens første nye sang, Til gleden, en sang som han hadde laget melodien til.

Dagens første foredrag var ved Annette Schiøtz. Hun fortalte om Kingo (1634-1703). Vi fikk vite om livet hans og om tjenesten som prest og etter hvert også biskop i Odense, og om salmebøkene han gav ut: Åndeligt Sjungekor I i 1674 og II i 1681. I 1699 kom Kingos salmebok og Graduale (Koralbok), og der finner vi mye av grunnlaget for folketonene. Den ble jo sendt ut til alle prestegjeld i Danmark-Norge. Kingo laget mange sløyfer og glidninger på melodiene. Det var vanskelig for kirkesangerne å huske alle disse, så de laget sine egne. Dermed er det salmer vi finner ulike toner til nesten i alle prestegjeld.

Annette Schiøtz presenterte noen av disse melodiene med ulike tradisjoner, vi fikk høre Sondre Bratland, Åsne Valland og Anne Lise Berntsen, så vel som opptak av tradisjonsbærende folkesangere fra begge land. Kursdeltakere kom også med melodier de kjente. Kingotoner er mer enn Koralbokens arrangementer.

Her er mer om Thomas Kingo på wikipedia, som også gir deg mulighet til å lese om ham på dansk og andre språk om du bruker lenken nede til venstre. http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kingo

Neste tema var Petter Dass (1647-1707), prest, dikter, kjøpmann og fisker. Hun delte sangene hans inn i tre grupper: 1) Leilighetsdikt, 2) Folkelivsskildringer som Den norske Dalevise og Nordlands Trompet og 3) Liturgiske dikt (Katekismesanger). For å illustrere dette brukte hun innspillinger av blant annet Erik Bye og Birgitte Grimstad, så det var ingen grunn for oss norske til å føle oss utenfor. Petter Dass har sju salmer i den norske Salmeboken. Av disse har to folketoner, to tyske melodier og tre er tonesatt av nålevende komponister. Vi var enige om at nr. 529, Om alle mine lemmer, har en moderne norsk melodi som er mer i slekt med tiden han levde på enn den danske melodien til samme sang.

Om Hr. Petter kan du også finne stoff om på wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Petter_Dass

Etter en tre timers økt med en kort pause, var det tid for det danskene kaller Frokost kl. 12. Det var et stort lunsjbord med mye godt. Så møttes vi igjen til tema Folkelig sang og folkesang ved Elsemarie Dam-Jensen, som tidligere var ansatt som lærer på Løgumkloster højskole, men som nå er museumsinspektør i Tønder. Hun fortalte om hvordan den folkelige sang i Danmark fikk et oppsving etter krigen i 1864, krigen hvor Danmark tapte Schleswig-Holstein til Tyskland. Mer om dette finner du her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein

Hun gikk også inn på ulike sangtradisjoner i Danmark, og også hun hadde musikkeksempler på CD. Vi sang også Bjørnson-sanger til melodier som de bruker i Danmark.

Etter en kort pause var det ny økt, denne gang med korsang, før det var middag 17.30. Om du trodde dagen var slutt nå, tok du feil. 18:30 var det aftensang i Klosterkirken, og deretter var det konsert. Århus Drængekor fremfærte Fauré: Requiem.

Kvelden ble avsluttet med et foredrag om Religionspedagogiske tiltak i fremtidens kirke av Lektor ved Folkekirkens Pedagogiske Institut, Marie Monrad. http://www.locus-dei.dk/a_tpc/ hjelper deg til å finne mer om dette.

Alle var enige om at det hadde vært en innholdsrik dag…..

Birgitte Grimstad

Share

I dag reiser eg til Danmark på kurs. **Den nordiske sang** er tittelen på kurset, med undertittel Salmer, sanger, viser og digte. Det skal vere heilt sør i Danmark, på Løgumkloster højskole, og ein av lærarane er Birgitte Grimstad. Birgitte er kjent og kjær i Noreg, ikkje minst frå visegruppa Ballade, der ho song saman med Åse Kleveland, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen.

Eg hugsar henne også frå samarbeid med Erik Bye, og på Balladeseminar 2004 var ho saman med Kirsten Bråten Berg. Same året starta ho Lytterforeningen for klassisk musikk. Den foreninga har no over 1000 medlemmer, og eg er sikker på at Niklos K. Besteland ville vore med der. Foreninga vil ha meir klassisk musikk og norsk folkemusikk og visesang i media.

Etter Spellemannsprisen 2005, sendt på TV2 det året, sa ho dette til musikk-tidsskriftet Ballade: -Norsk folkemusikk, – selve grunnfjellet for all norsk musikkvirksomhet – og klassisk musikk – den musikkformen som har lengst utdannelsestid i landet vårt og med nominerte som ligger på topp i verdenssammenheng – ble så vidt nevnt “en passant”, og feid ut fortest mulig som var det de som var døgnfluer.

Birgitte Grimstad er dotter til den danske operasongaren Axel Schiøtz, og syster hennar, sangpedagog Annette Schiøtz skal vere ein av kursleiarane i Løgumkloster. Eg gleder meg.

Valle i Wikipedia

Share

Eg har begynt å skrive i Wikipedia, Den frie encyklopedi, som den vert kalla. Det er eit internettleksikon som alle kan skrive i. Til no er det 66.467 artiklar i bokmålsutgåva og 16.012 i nynorskutgåva. Eg skriv i bokmålsutgåva og har redigert på artikkelen om Valle kommune og skrive ein del andre artiklar frå start. Utan dei hadde det kanskje bare vore 66.460 artiklar :-).

Det er morosamt å kunne vere med på ein slik dugnad. Kven som vil kan skrive om det ein har kjennskap til eller kunnskap om. Er det noko som andre har starta og som du veit noko å føye til, så er det mogleg å gå inn og føye til nytt stoff. Det er jo eit risikabelt prosjekt, for av og til er det nokon som skriv og bare datamaskina kan identifisere dei. Då kan det vere fristande å lage noko krøll i ein artikkel. Men det er mange som skriv, så det vert som regel fanga opp ganske fort og retta tilbake til originalen.

Når det gjeld artikkelen om Valle kommune, er det fleire raude linkar. Det betyr at det ikkje er nokon artikkel om dette emnet, og då kan du gå inn og skrive om det. Særleg gjeld det kjende personar frå Valle. Her er det bare Paal Helge Haugen og Osmund Faremo som det er artiklar om, så det kan vere mange artiklar å ta fatt på framover.

Eg kunne nok og tenje meg å redigere heile artikkelen om Valle. No er han i grunnen bare ein start. Men det får vere til seinare. Inntil vidare vil aktiviteten min på wikipedia vere liten, ettersom ein ferietur står for døra.

http://nn.wikipedia.org/wiki/Hovudside Nynorsk
http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside Bokmål

St. Hans og andre sommarfestar

Share

Fredagskveld med bål eller grill, venner og familie møtest nokre hyggelege, lyse kveldstimar. I år var det ikkje regn ved kysten, der eg held meg i ferien, så vi nytta høvet til å møtast, men heldt oss inne.

Sist helg hadde vi fest i bygdelaget vårt her i Mandal. Eskeland heiter staden på vegen mot Tregde. Det var hyggeleg, men kaldt, ettersom vi på førehand hadde bestemt at det skulle vere ein utefest. Sola skein frå nokså klår himmel, men då ho gjekk ned, hjalp det bare litt med ein av dei nye terrasseomnane som har blitt så populære etter at røykelova kom.

Son min, Helge, har ei nettside der Eskeland er tema. Sjå
http://eskeland.net/ Her finn du mellom anna ei liste han har samla saman over prestar i Valle.

Ha ein fin St.Hans-kveld!

Eit kort kommunestyremøte

Share

Tysdag 20. juni var det ekstraordinært kommunestyremøte i Valle. Det starta klokka 20, minst ein av representantane kom til klokka 18, han hadde ikkje lese innkallinga godt nok.

Saka som skulle opp, har skapt mykje diskusjon i Valle og Bykle den siste tida. Kraftledning frå Holen kraftverk i Bykle til Brokke, og vidare til kysten vil føre til store og skjemmande luftspenn i randsona til Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Sjå meir i Fædrelandsvennen:
http://www.fvn.no/nyheter/setesdal/article362433.ece

Til vanleg har eg sending i Valle radio frå 18 til 21 på tysdagskveldane. Denne kvelden valde eg å vike plass for kommunestyret, så eg hadde bare sett opp program frå klokka 18 til 20. Deretter skulle eg vere teknikar for kommunestyremøtet.

Det var ikkje tidkrevjande. Klokka 20.15 var møtet slutt. “Dei store sakene fører til lite debatt,” var det ein som sa på veg ut. Den einaste som hadde ordet, var Pål Dale, som las opp det miljøvernminister Helen Bjørnøy hadde svara då Kr. F. representanten Åse Gunhild Woie Duesund frå Aust-Agder stilte spørsmål om kraftlina i Stortinget.
http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=34816

Som du ser på programmet for denne dagen her på bloggen, endra eg opplegget, slik at eg hadde Dagens Mozart og Postludium etter at kommunestyremøtet var ferdig.

Ferieplanar

Share

Dei fleste av oss tenkjer vel no på kva vi skal gjere i ferien. Vi kan både kople av og kople til. Kanskje vel du å reise til framande land, kanskje vel du å dra på fjellet. Eg har tenkt å dra til Danmark og kople til. Eg vil reise til Løgumkloster folkehøyskole langt sør på Jylland og vere med på eit kurs som heiter Den nordiske sang – Salmer, sanger, viser og digte. Det startar til sundag og varer ei heil veke, og eg gleder meg til det. Her er ein link til staden:
http://www.loegumkloster-hoejskole.dk/

Den siste tida har eg fått ganske mykje respons på bloggen. Ideen har jo vore å skrive med utgangspunkt i programma i radioen, og helst bør det vere noko nytt kvar dag. Når det no vert sommarferie, kan vel det verte vanskeleg. Men eg vil prøve å finne tema å skrive om i ferien, så får vi sjå korleis det går.

Eg har fått meg ei ny last også. Den er og knytt til datamaskina. Eg har begynt å vere med på å skrive i internettleksikonet Wikipedia. Eg skriv på bokmåls-wikipedia, dei har over 65.000 artiklar, men det er mange emne ein kan ta fatt på. Truleg vil eg skrive noko der også i sommar. Du kan jo gå inn på sida om Valle og sjå om ho vert endra i løpet av sommaren.
http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside
http://no.wikipedia.org/wiki/Valle

God ferie til alle som høyrer på Valle radio!

Dette var hovudinnhaldet i kåseriet eg hadde i Valle radio tysdag 20. juni klokka 18:10

Tysdag 20. juni 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel. Kurt Hjemdal
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Musikk fram mot kommunestyremøtet
20:00 Kommunestyremøte. PS 34/06 Høyringsfråsegn – 420 kV kraftlinje mellom Holen og kysten.
20:20 Dagens Mozart: Klarinettkonsert, 1. sats
20:30 Postludium
21;00 God sommarferie

To konsertar i sommar

Share

Kirsten Bråten Berg ringde til meg i dag. Heimesida hennar finn du her: http://www.bergsam.no
Ho fortalde om to konsertar ho gjerne ville gjere Valle radio merksam på:
**Fredag 21. juli i Valle kyrkje kl. 19.00:**
Beth Kollé frå Seattle kjem med gruppa HARPA. Dei er 8 personar som spelar keltiske harper. Her er heimesida hennar: http://www.bethkolle.com og der finn du også informasjon om platene og om stader dei skal besøke under turen i Noreg.

**Laurdag 29. juli i Samfunnshuset, Hovden**
“Han kan smile med tårer på kinn” er tittelen på konserten der Kirsten tek med seg Ida Lorentsen og Jon Ellingsen som ho var saman med på Tryllefløyta-turneen for å framføre stoff av Svein Hovden. Åsmund Nordstoga skal vere forteljar, og det vert både song og dans. Ein konsert klokka 18.00 og ein konsert klokka 21.00, etter det Kirsten visste no.

Set av dagane og få med deg flotte arrangement i sommar.

Naturen som grunnlag for bygdeutvikling

Share

Dette var tema for programmet i Valle Radio onsdag 15. juni 2006. Gjester i studio var Olav M. Holen og Torjus Uppstad. Vi var innom mange sider av saka. Torjus er dagleg leiar i VaFA, Valle Fiskeadministrasjon, Olav er lege og oppteken av medisinske planter. Garden som Olav kjem frå ligg på botnen av Botsvatn, så når han set garna der inne, fiskar han på eigen grunn, bokstaveleg tala.

Olav tenkjer seg at det kan vere aktuelt å halde vekesopplegg der ein kombinerer natur, tradisjon og kultur for folk som er interesserte i ferie med meining. Her ligg både fiske og vegetasjon naturleg til i eit opplegg. Men det kan også tenkjast at tradisjonsmusikk kan integrerast i opplegget, særleg vil det kunne vere ein fin plass for unge musikarar å presentere seg. Olav har og kontakt med representantar frå land innan EU, så ein ser på om det er råd å utvikle samarbeidsprosjekt som kan få stønad frå både sentralt hald i Noreg og EU.

Torjus er oppteken av at fisketilbodet som grunneigarane rår over, skal generere meir aktivitet og dermed inntekt. Difor arbeider han no med eit prosjekt i samarbeid med Telemarksforskning for å utvikle innlandsfiske i Valle og Bykle til å bli noko som trekkjer turistar til regionen. Når turistane treng guiding og meir informasjon, kan det vere noko som grunneigarar står for. Sjølv om fisket i seg sjølv er gratis, vil aktiviteten som kan kome som ein del av det folk vil betale for å få, gje større inntekt både til lokalsamfunn og grunneigarar.

Det er ikkje lett å summere opp ein liten times samtale med få ord. Men samtalen gjekk etter desse linjene. Harald synte til dokumentet Kartlegging av naturlokalitetar i Bykle og Valle. Det ligg på Internett på adressa http://tinyurl.com/n33co

I samtalen kom ein bare litt inn på den ressursen som dette dokumentet er i ein slik samanhang. Dette kan vere grunnlag for mange program seinare, om ein finn ei form som kan tilrettelegge stoffet for radio.