Meir om starten

Share

Her kjem andre del av innlegget til Leonhard Jansen om starten på Valle Radio:

Så er eg litt i tvil om korleis alt bar til. Eg trur i grunnen ikkje at det vart valt noko ny nemnd, men at det var Hallvard Kjelleberg som hausten 1996 tromma saman eit lag med Theis Salvesen, Leif Kvinlog, ein som het Kjetil Soland og jobba på teknisk, Bjørg Åkre som økonomiansvarleg, og meg på kulturkontoret. Så var au Torleiv Soltun involvert, og Jørund Georg kom også inn i biletet nokså fort. Men det var kanskje etter at Kjetil Soland hadde flytt vekk.

Det å få i gang nærradioen var truleg eitt av dei mest uformelle prosjekta eg var involvert i gjennom dei åra eg var kulturkonsulent. Vi som var med på dette vart i grunnen berre kommanderte i ulike retningar av Hallvard Kjelleberg. Som hovudregel var han alt for utolmodig til å vente på formelle vedtak i kulturstyret og kommunestyret. Når eg endeleg hadde fått kommunal godkjenning til å bruke pengar på dette, var det meste alt bestilt og langt på veg montert. Men det gjekk no greitt.

Det vart gjort avtale om å bruke same konsesjonen som Bykle. Difor var det i ganske mange år Bjarne Tveiten som vart ståande som redaktør også for Valle radio. Sendaren var også i Bykle, og av og til når det var noko som skar seg, måtte Reidar Trydal trø til og slå av og på brytarar. Sendinga frå Valle vart sendt på ISDN-linje til sendaren i Bykle, som så sendte det ut over sendarnettet.

Det vart montert master fleire stader. Mest utsatt var den på Ljom som av og til vart heilt nedisa, og utan Jørund Georg ville det ha vore mange sendingar som ikkje hadde kome på lufta. Iskalde snøskuterturar vart det fleire av.

Då sendarane på toppane vart sette opp var Hallvard frykteleg oppglødd. Han sette i gong sendaren og kommanderte meg til å køyre nedover dalen. Så hadde vi telefonkontakt og han var veldig oppglødd då det viste seg at radioen kunne høyrast langt nede i Austad sokn. Seinare fann vi jo ut at på heiane der bar det endå lenger.

Leonhard om starten

Share

Eg skreiv i går at vi skulle få høyre noko frå Leonhard Jansen om starten av Valle Radio. Dette er litt av det han sa då radiofolka markerte at vi hadde fått Valle kommune sin kulturpris:

Gratulerer alle saman. Var vel ingen som hadde noko tankar om kulturpris då det heile vart sett i gong for snart 25 år sidan.

Begynte i Bykle med prøvesending 25. oktober 1992. Bjarne Tveiten var redaktør. Vart rigga til studio i kommunehuset og sett opp sendarar. Øvre del av Valle kunne høyre, og eg som budde i rikje klarte også å høyre dersom eg rigga meg til med radio, med antenna så langt ut som det var mogeleg å tekkje den, og gjerne ein luntetråd i enden. Skurra noko forferdeleg, men det var utruleg spennande å høyre. 

Eit veldig populært program var radiobingo, der folk kjøpte lodd på butikken eller bensinstasjonen og fylte ut kupongar. Så var det å ringe inn når ein hadde bingo, og fekk ein prat med programleiarane på lufta. Må vel innrømme at det nok ikkje var favorittprogrammet mitt.

Sett ned nærradionemnd i 1993 med  med Henry Johansen, Theis Salvesen, Hallvard Kjelleberg, Harald Haugland som medlemer. Dette prosjektet stoppa opp. Au andre nemnder i sving utan at noko skjedde.

Det kjem meir om dette i morgon.

Mimrekveld

Share

I kveld gav Siri Johannesen meg høve til å mimre om Valle Radio si første tid. Den gongen var vi på loftet i det gamle Heradshuset i Valle, og ho hadde leita i arkivet og funne stoff som eg hadde gløymt at eg hadde halde på med.

Eg er til dømes ikkje realist, likevel hadde eg hatt ein programserie om Niels Henrik Abel, matematikaren. Eg hugsar derimot at eg hadde med meg Jan Oddvar Rysstad, Knut Inge Hovet og Jan Roger Homme som teknikarar. Dei var elevane mine på Valle skule og Siri tok telefonen til Jan Oddvar for å høyre kva han hugsa. Han fortalde at dei ikkje var så interesserte i fotball, så dei valde å ha valfag i radioen. Det hadde dei også lært mykje av.

Om vi skal ta programmet i kveld kronologisk, så starta det med eit kåseri eg hadde i 1999 om då radioen flytta inn i det som no er radiohuset. Så var det Over ein open Bibel med Pet Karlsen og deretter Nytt og gamalt med bl.a. kommuneoverlege i Bykle og Valle Benedicte Severinsen og Sigurd Langeid frå Politiet om jol og nyttårshelga før det nemnde innslaget mitt med Jan Oddvar.

Kvelden vart avslutta med Glade toner med Ånund K Homme frå 19. januar 1999 og Postludium ved Pieter Leebeek frå 19. januar 1999. Tysdagssendingane har fått si låm, det var rart å høyre at kveldane framleis er temmeleg like det dei var den gongen.
I morgon skal eg få litt hjelp frå Leonard Jansen til å skrive litt meir om oppstarten.

 

 

 

25 år

Share

I år fyller Valle Radio 25 år og difor har Siri rota i arkivet. Der fann ho mykje gull, så i morgon, tysdag 4. januar blir det skattar frå arkivet.

25 år som lokalradio, om vi brukte gjesteboka og leita litt, ville vi nok funne stoff nok til å lage bok om radioen og alle folka og perspektiva vi har lyfta fram gjennom åra. I morgon vil du få høyre noko heilt frå starten.

Tirsdag 4. januar

Tirsdager i bakspeilet
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri av Harald Haugland om da radioen flyttet til Setesdalstunet,
18.15 Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon, ved Pet Karlsen. Sendt i 2000
18.30 Nytt og gammelt med bl.a. kommuneoverlege i Bykle og Valle Benedicte Severinsen
20.00 Glade toner med Ånund K Homme fra 19. januar 1999
20.30 Postludium ved Pieter Leebeek fra 19. januar 1999
21.00 Kyrkjebakken

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Ikkje heilt med

Share

Eg har skrive blogg i mange år, men har likevel ikkje fulgt heilt med i timen, for eg har ikkje oppdaga at folk kommenterer det eg skriv direkte på bloggen. Det var Torbjørn Greipsland som gjorde meg merksam på det då vi prata saman i dag og ønskte kvarandre godt nytt år. Han hadde kommentert på noko eg skreiv, men det kom ikkje fram, det stod at det venta på godkjenning.

Eg har jo helst tenkt at kommentarane kjem på Facebook, for det eg skriv, blir jo lagt direkte ut på Facebook med ei lenke tilbake til bloggen. Men folk kan kommentere på bloggen også, og det er mange som har gjort det. Til dykk alle vil eg seie takk, eg skal prøve å fylgje betre med framover.

Høgtida er vel over no og det går mot kvardag att. For oss pensjonistar betyr det ikkje så mykje, vi skal ikkje ut på glatte vegar for å kome oss på jobb, vi skal heller ikkje ha heimekontor og må logge oss på til morgonmøte. Vi kan ta livet med ro, ta ut bilen litt ut på dagen og ta turen til butikken for å komplettere det som tek til å minke i kjøleskap, fryseboks og brødboks. Her i sør er det mildver og grøn plen, ein kan jo håpe at snøen uteblir i år, men det er nok tvilsamt.

Eg såg på tv-gudstenesta på svensk tv2 i dag også, og då prøvde eg å ta eit bilde av veggen framme i kyrkja for å syne det motivet eg skreiv om tidlegare.  Her er det: Alfa og Omega, med Kristus i midten.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Nyttårssalme

Share

Det er ikkje mange nytårssalmer i Sangboken, bare to: Gamleåret seig i hav og Hans navn skal kalles Jesus. Om den siste har Wikipedia dette å seie:

Hans navn skal være Jesus er en salme av Bernhard B. Fjærestrand. Opprinnelig førstelinje var «Hans navn skal kaldes Jesus». Salmen stod på trykk i Krigsropets julenummer i 1913 og kom med i Frelsesarmeens sangbok i 1948, men allerede i 1939 var den tatt inn i Sangboken: Syng for Herren. I Den norske kirkes salmebøker kom den med i Norsk salmebok 2013 på nr. 85 under rubrikken Jesu navnedag – Nyttårsdag.

Salmen har fire vers og omkved. Innledningslinjen i salmen er hentet fra Matt. 1,21 og er hentet fra engelen Gabriels budskap til Jomfru Maria. I salmen skildres så de oppgaver Jesus skulle få i verden: Å frelse folk fra synd, død og dom.

Melodien til salmen er en lied-melodi av Franz SchubertDer Lindenbaum. Detter er lied nr. 5 i sangsyklusen Winterreise fra 1826.

I dagens gudstjeneste på svensk tv2 var det som vanleg mykje fin sang, men også predikan var sjeldan, for pastoren nytta altertavla, med starten Alfa og enden Omega til å visualisere den, og midt mellom desse var det eit kors, det er eit tidsskille.

Nyttår

Share

Så skal vi snu om kalenderen og helse eit nytt år velkomen. Her på Eskeland skjer det med knall og bang rundt oss, men vi har aldri vore av dei som sender hundrelappane til himmels på den måten. Vi har ein stille kveld i stova etter å ha hatt eit godt  taco-måltid tidlegare i kveld. Etter å ha sett litt på Kongeleg variete på NRK, skrudde vi av, stilte spørsmål frå quiz i dagens aviser. Eg sender helsing med Sangbokens nr. 652, nyttår har bare to nummer i Sangboken.

Gamleåret seig i hav,
siste dag i dauden bleikna;
men i aust det atter kveikna
nyfødd sol sto opp av grav.
Ljoset fram or mørkret stiger
som på fyrste skapingsdag.
Sol og dag er fødd til siger,
mørkret dømd til nederlag-

Godt nytt år!

 

Årsoppgjer

Share

I kveld skreiv eg ein liten artikkel om Et barn er født i Betlehem, og det vart artikkel nr. 94 000. Dermed runda vi eit nytt tusental i same slengen. Sist gong vi gjorde det var for eit år sidan. Det betyr at produksjonen av nye artiklar har gått tregare enn før, i 2021 vart det bare 1000 nye artiklar. Når det gjeld sidevisningar, ligg det på eit snitt på 525 dagleg, så det er folk som har nytte av det vi held på med. Det bør gje pågangsmot for eit nytt år.

For eg lagar jo Setesdalswiki for at det skal vere til nytte. Eg har etter kvart skrive meir om kyrkje og kristenliv, og ikkje bare i Setesdal, for det stoffet knytter saman heile landet og femner langt ut over grensene til Norge. Både misjonærar og predikantar og prestar og organistar kan det vere vanskeleg å finne biografisk informasjon om. Så det må bli prioritert i året som kjem. Og Sangboken har 8-900 nummer, så det kan bli ein del artiklar bare av dette. Kan hende sprengjer vi alle rekordane i året som kjem. Det er jo lov å håpe.

 

Klargjering

Share

I dag var det tid for å klargjere Setesdalswiki for eit nytt år. Då måtte eg ha hjelp av Helge, han bytta i venstre marg, slik at no står det 2021 og 2022 der.

Enno har vi ikkje fått nokre datoartiklar for det komande året, for koronasituasjonen gjer at jolefestar og andre arrangement som tradisjonelt var lagde til nyåret, nok helst blir avlyste. Så blir det bare dei arrangementa som ikkje kan avlysast, som blir gjennomførte, som gravferder mellom anna. Ein stad las eg at minnesamvær vil bli når situasjonen gjer det mogleg.

I romjola er det blitt vanleg å sjå på sjakk, i år er det frå Warszawa der Magnus Carlsen knivar om å vinne ei årsløn i WM og der mange kjempar for å rive han ned frå trona si. Eg synest det er spennande, sjølv om det er mange år sidan eg sjølv spelte sjakk. Dei som driv med dette har verkeleg stått på for å vere klar til arrangementet, der er det ikkje tale om å ha ei roleg jolehelg.

 

Lokal litteratur

Share

I dag fekk vi seks nye artiklar på Setesdalswiki. To var om avisene som kom i veka før jul, to var frå Setesdal Spelemannslag 50 år. 1930-1980,  Den boka er ei gullgruve for å skrive artiklar om folkemusikken i Setesdal, og no som det er UNESCO-status på den, bør vi få mange artiklar om musikarane som har gjort at vi har fått statusen.

I ein slik situasjon er lokal litteratur viktig, og Geir, som skreiv artiklane frå boka, har skaffa seg eit stort tilfang av slike bøker. Det er ikkje unaturleg når vi les artikkelen han publiserte i dag: Glad i Setesdal. Etter kvart som aksjonsradiusen hans utvida seg oppover i dalen, fann han meir og meir å skrive om, og jo meir var det som gav grunnlag for kjensla av glede over arv og miljø.

Eg brukar å sjå gjennom eposten eg frå når Wangsmo Antikvariat har laga ny bokliste, og spesielt når det er Agder som er eit av emna. Men det er ikkje så ofte eg endar opp med å kjøpe noko. Eg er kanskje litt gnien, men bokhyllene mine er så fulle at eg kan ikkje kjøpe noko som ikkje er svært mykje til nytte.

Heldigvis er det mange som skriv lokal litteratur, og eg las i avisa at det var det mest populære som julegåver. Så får ein håpe at skrivelysten held seg.

Om Setesdalswiki og programma i Valle radio, som sender tysdag og onsdag kvar veke.