Vegarbeid

Share

Du verden som dei jobbar for å få Gul stripe til Hovden. På turen vår til Valle i dag ville eg sjå ved sjølvsyn det eg har høyrt og lese om i Setesdølen.

Eg tenkte å kjøre slik eg brukte medan eg jobba i Valle, då tok eg turen opp gjennom Mandalen og ned gjekk det Kristiansandsvegen til Vehus, og så over til Stokkeland i Songdalen, ned til Brennåsen og heim. Slik vart det også.

Men frå Evje og nordover var det mykje vegarbeid. Det starta med rundkjøringa ved utkjøringa frå Evjemoen. Den blir nok fin. Sidan var det mykje trafikklys og mykje arbeid i gang oppover. Det er kantane som skal bli breiare slik at risikoen for å treffe fjell om ein skulle hamne utfor vegen, vert mindre.

Kan være et bilde av natur, vei og tekst som sier 'Ved rodt lys stopp her'

Sjølv om det etter kvart vil kome sjølvkjørande bilar, vil det nok i dei næraste åra trengjast manuell styring, og då kan mangt og mykje distrahere slik at ein er uheldig.

Min bil har ein funksjon som gjer at han hyler når eg kjem på den gule stripa til Hovden eller på den kvite stripa på høgre sida, den går vel også til Hovden. Kva den gjer om eg kjem på den kvite stripa på venstre side av vegen har heldigvis ikkje prøvd ut, og eg vonar eg slepp å gjere det også.

Arbeidet synte at det er mykje stein langs vegen. Maskinar lyfta vekk tunge sprengningsmatter etter ein salve, svinga dei opp i lufta og la dei i vegkanten, og så var det å reinske vekk steinen. Eg reknar med at den vart kjørt til eit knuseverk ein stad og så kunne den kome tilbake som grus og fyllmasse etter kvart.

Og så lurer eg på om det var Kjell Ingolf som hadde snakka med Knut Arild Hareide om at Agder trong nokre millionar for å få ein betre veg for alle frå kysten som vil til Hovden på tur, dei reiser heile året, og mange ventar ikkje til fredag, men dreg oppover torsdag kveld. For då vi kjørte nedover, var det lange rekker med bilar som var på veg oppover.

På Evje var det Heilt Vilt denne veka, så vi tenkte at vi skulle handle nokre gode tilbod. Men Lars Kile hadde ikkje rett storleik, så handelen vart mager. Heidi Ose på Spisekroken hadde derimot rette godsaker, så lunsjen vart både grov og fin sjølv om dokøen var lang.

 

Etter sauesjå 2021

Share

Kveldens sending i Valle Radio var prega av Sauesjå 2021. Bare sjå programmet, der Ørnulf Hasla var programleiar og Torfinn Brokke teknikar:

Onsdag 6. oktober 2021

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad.
19.30 Kommunen informerer ved Else Margit Tveit, oppvekst.
20.00 Lokaltimen
Valle radio fekk kulturprisen.
Glimt frå årets Sauesjå Marknad.
21.00 Open sending med Kristin og Ørnulf.

Eg fekk ikkje med meg starten, eg kom inn på slutten av Else Margit Tveit sin halvtime med kommunal informasjon, ho hadde mykje på hjarta frå skulesektoren og spedde på med Bygdenytt for oktober.

Så var det lokaltimen, og dåfekk vi høyre om att frå då Valle Radio fekk kulturprisen. Så hadde Ørnulf ein prat med Leif Kvinlog først og meg etterpå om historia den første tida. Neste år er det 25 år sidan vi starta, så eg nytta høvet til å seie at vi burde lage ei bok om dei første 25 åra. Eg meinte også at Leonhard Jansen ville høve best til å skrive den.

Men så var det sauesjåmarknaden, og her hadde Ørnulf gjort ein god jobb med små intervju med utstillarane på sauesjået. Det var tenleg ver og mykje folk, så seljarane var nøgde med dagen. Desse intervjua tok lang tid, så klokka var mest 21.30 før det vart Opi sending. Eg hadde laga 12 spørsmål basert på gårsdagens Setesdølen, og dei kom halvvegs. Mellom intervjua var det plass til ein prat med Gunnar A. Helle på ferie i Alanya i Tyrkia og Else Gyro Rysstad om Hovdenrevyen. Så  vart klokka 22.30, så det var tid for å runde av, det er jo arbeidsdag i morgon, som Ørnulf sa.

 

 

 

Substans

Share

Siri Johannessen sine program i Valle Radio har substans. Det gjeld både musikken og det talte ord. I kveld var eg med, eg skulle seie litt om historia til tysdagssendingane. Eg veit ikkje om det hadde så mykje substans, det vart vel helst spreidde minne etter innfallsmetoden. Men 25 år, som radioen feirar til neste år, burde i grunnen vere grunnlag for å dokumentere substans og god kvalitet i det som lyttarane har fått servert.

I Kvarteret fekk vi høyre  talen som Steinar Kyrvestad heldt då Valle Radio fekk kulturprisen. Ein slik tale skal ikkje vere for lang, så ordføraren fatta seg kort og nemde mest om dei siste åra, og særleg rollen radioen hadde ved 17. mai-feiringa dei to siste åra. Deretter kom ein ny andaktshaldar på lufta: Frank Vorhaug er forsamlingsleiar i Misjonshuset i Kristiansand og tidlegare misjonær. Det var også substans i hans forkynning.

Godt musikalsk skjøn og substans fekk vi både i sangtimen og i Postludium, det siste med to for meg heilt ukjende komponistar, der særleg den siste sin musikk fall godt i smaken min.

Før Siri tok telefonen til meg, snakka ho med Ingunn Røysland om basaren som skal vere på Flateland i Kulturveka. Det er ein misjonsbasar der linjene godt kan trekkast til kveldens andaktshaldar, som var misjonær i Tanzania, akkurat som Egil Grindland, som så ofte har vore på basaren i Oveinang i Kulturveka.

Substans over heile fjøla, spør du meg.

 

Jubel og historie

Share

Denne veka vil Valle Radio ha fokus på eiga historie etter at vi fekk tildelt Valle kommune sin kulturpris for 2021. I sendinga tysdag skal eg prøve å hugse litt frå den første tida. Som eg skreiv om i går, var hukommelsen min som eit dørslag, men så fann Reidun nokre papir, og det hjelpte. Onsdagskvelden sender Ørnulf opptaket frå tildelinga under sauesjået.

Her er programma:

Tirsdag 5. oktober
Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinformasjon og kåseri
18.15 Over en åpen bibel ved Frank Vorhaug fra Norea mediemisjon
18.30 Sangtime
19.30 Timen med Ingunn Røysland fra Flateland; radio på tirsdagen ved Harald Haugland og Maria Björkroth fra Setesdalsmuseet
20.30 Postludium med Fährmann og Woyrsch, ved Siri Johannessen
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 6. oktober 2021

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad.
19.30 Kommunen informerer ved Else Margit Tveit, oppvekst.
20.00 Lokaltimen
Valle radio fekk kulturprisen.
Glimt frå årets Sauesjå Marknad.
21.00 Open sending med Kristin og Ørnulf.

NETTRADIO via http://www.valleradio.com

Mimring

Share

Etter at Valle Radio fekk Kulturprisen for 2021, fekk eg spørsmål om kva tid vi starta opp med tysdagssendingar. Då måtte eg i tenkeboksen, men eg kom ikkje til noko resultat utan vidare. Men så fann Reidun nokre permar med program, og det fekk meg til  å mimre litt over alt vi har hatt i radioen.

Hugsar du at vi hadde eit fast munnharpeprogram. John Melhus var med meg i studio, av og til slo han sjølv på munnharpa, men vi hadde også Bjørgulv Straume sine plater og sikkert andre også.

På lista over programleiarar var Hallvard Kjelleberg, Theis Salvesen, Leonhard Jansen, Britta Lise Homme og Knut Nomeland i tillegg til meg.

På lista over teknikarar var Jørund Georg Jore, Kjetil Homme, Geir Olav Uppstad, Åge Nomeland, Inga Flateland  og Torleiv Haugen, medan Jan Roger Homme, Jan Oddvar Rysstad og Knut Inge Hovet hjelpte meg.

Til å ha andaktar på onsdagskveldane hadde vi Håvard Viki, Torleif Harstad og Bjørgulv T. Berg. Eg hadde med meg Pieter Leebeek og Niklos K. Besteland i Postludium, Norges einaste faste radioprogram med orgel- og kyrkjemusikk.

Og så var det mange telefonvakter: Torbjørg Hoftuft, Jorunn Lund Harstad, Johanna Solheim er namn eg hugsar frå den første tida. Men Gunvor Ruth Salvesen og Laila Homme var også med.

Leif Kvinlog fekk ansvar for CD-samlinga. I den tida var det jo ikkje Spotify, all musikken var på CD-plater eller kassettar. Ånund K. Homme hadde produsert mange kassettar med program då han budde på Sunnmøre. Vi fekk nokre av dei og kunne spele dei om vi mangla stoff av og til, det var Dansefoten eller frem fra glemselen. Ånund hadde ei veldig samling av EP-plater som han brukte når han laga kassettane, i kjellaren på Øvrevoll var ein lang vegg dekka av platehyller.

Nokon av medarbeidarane frå den tida er gått bort alt, men så har nye kome til. Siri Johannessen er som poteta, kan brukast til alt, og i radioen er ho både teknikar og programansvarleg både tysdagar og onsdagar. Frå scenen sa Ørnulf Hasla av vi var vel 30 medarbeidarar no, og det var vi vel då vi starta opp også. Dugnadsgleda har halde seg, og ved starten av kvar sesong hadde vi pizza på Motellet. I den seinare tid har det vore samlingar på Bergtun eller Sølvgarden for medarbeidarane.

Sjølv om eg har flytta til Mandal, gjer Internett at eg kan ha program frå stova her sør, så eg er framleis med i det gode selskapet og takkar hjarteleg for kulturprisen til Valle Radio. Eg kjem neppe til Valle for å ete bløtkake, men skal vere med i tankane og kan hende tek me eit kakestykke her sør også den dagen.

Åpne bilde

Kulturprisen 2021

Share

Under Sauesjå 2021 i Valle i dag fekk Valle Radio Valle kommune sin kulturpris for 2021. Vedtaket om at radioen skulle frå prisen vart gjort i vår, og til vanleg blir prisen delt ut 17. mai, men også i år var feiringa av nasjonaldagen prega av korona. Det ville ikkje gi meining å dele prisen ut i eit lite studio, det var meir høveleg å dele han ut når folk kunne samlast att.

På sauesjået kunne folk kome, det var ute, sentrum var fullt av folk, ein hadde fått ein scene der programmet kunne bli sett av folk, så alt låg godt til rette. Og så fekk ein høveleg godt ver, kven hugsar vel ikkje dagar med sklette og regn og sterke vindkast.

Då Ørnulf Hasla fekk vite at det var radioen som skulle få prisen, kalla han inn alle medarbeidarane. Det var ikkje alle det passa for, men ein fin gjeng møtte opp. På bildet eg såg var det bare menn i fronten, men eit par kvinner hadde også kome seg opp på scenen.

I følge Setesdalswiki vart Valle Radio etablert i 1997. Det betyr at vi har 25-årsjubileum neste år. Kan hende er det på tide å skrive soga om radioen vår. Det kan Britta Lise gjere ut frå gjestebøkene ho har vore så god til å syte for at vi skriv i når vi er i radioen. Det er mange namn der som fortener å få omtale og takk for innsatsen som er gjort for å halde dette kulturtiltaket i drift.

Gratulerer frå Mandal også!

Kan være et bilde av 3 personer, folk som står og tekst som sier '2021 VALLE RADIO 1XS Valle radio fekk Valle kommune sin kulturpris under sauesja laurdag. Frả venstre: Torunn Charlotte Nyberg, kulturleiar Valle kommune, Ornulf Hasla, redaktor i Valle radio og Steinar Kyrvestad, ordforar Valle kommune. Foto: Ole Birger Lien Valle radio fekk Valle kommune sin kulturpris under sauesja laurdag'

Sakte oppover

Share

Det går sakte oppover, men i dag nådde vi eit nytt hundretal med artikkelen om Anne Nomeland Helle, som vart gravlagd i dag. 93 500 artiklar er talet no, så det kan nok lukkast å nå eit nytt tusental før nyttår, men då må nok farten aukast endå litt framover. Av og til er det ein ny brukar som registrerer seg, men så blir det bare med det. Eg brukar å sende velkomen-helsing når ein ny brukar har skrive sitt første bidrag, men eg må kanskje starte med å sende velkomen når folk registrerer seg i staden.

Elles har eg putla litt på Wikipedia i dag. Han innante, Torolf Nordbø, trong litt hjelp til å skrive om at han ikkje lenger er medlem av Partiet De Kristne, så eg la inn ei linje om det i artikkelen om han. No er han partilaus, han melde seg ikkje inn i noko nytt parti etter denne utmeldinga. Så no vil han kanskje bare vere humorist, Men han er 64 år, så han kan kanskje også vere pensjonist, som meg. Men eg blir nok aldri ein slik humorist.

I morgon er det sauesjå, du må kome deg på det og ta med ei tjukk lommebok eller ein velfylt VIPPS-konto. Då kan du oppleve god, gammaldags marknadsstemning i Valle sentrum i morgon.

Nye øyretelefonar

Share

Eg har sukka litt over øyretelefonane mine, særleg når eg har sending i Valle Radio. Då har mikrofonen vore litt vanskeleg, for eg kunne ikkje bøye den fram for munnen, han stod rett ned under øyra. Den nye kan eg heller ikkje bøye fram, men vonleg er han likevel betre, det får vi sjå neste gong eg skal ha sending.

Helge hadde høyrt mine sukk og bestilt i Komplett sin nettbutikk, trur eg. I kveld ko det melding om at han hadde fått ein pakke, og han reiste på butikken og henta pakken så seint som i 22.30-tida, butikken har ope til 23. Så no har eg pakka dei ut og høyrt litt musikk gjennom dei, når eg er ferdig å skrive bloggen for i kveld, skal eg høyre litt meir.

Dagen i dag har ikkje bydd på så mange overraskingar. Vi hadde besøk av naboen, og då vart det litt eplekake og kaffi medan praten gjekk. Eg tok også ein telefon til Steinar Kyrvestad etter å ha høyrt på sendinga frå kommunestyremøtet i Valle i går. I dag kunne eg høyrt på kommunestyremøte i Bygland klokka 18, men det droppa eg. I staden vart det litt Dagsnytt 18 før halvannan time med nyhetssendingar.

September har vore ein av dei turraste på 30 år, trur eg det var meteorologen sa og synte bilder frå tomme magasin. Og no skal vi sende straum til Storbritannia gjennom kraftkablar som opnar i morgon. Straumen blir nok dyrare då, så vi får vel fyre meir med ved. Ikkje alle kan det, så nokon må nok rekne med å ha lågare temperatur inne og kanskje ta på seg meir klær når vinteren nærmar seg.

Men enn så lenge skal eg høyre litt musikk i natta..

 

Kulturarv

Share

Valle kommunestyre hadde mange vinklingar på kulturarv i kveldens møte. Først hadde Kim Pedersen ein interpellasjon om tilbakeføring av gamle hus. Ordføraren svarte.

Så hadde Sissel Åkre tre spørsmål.

Det første handla om å få Olav Bjlrgum sin kunst til Setesdalsmuseet. Arbeidet er i full gang, svarte ordføraren.

Det andre handla om koronaepidemien og Setesdal Husflid. Sissel lurte på om dei hadde fått avslag på søknad om støtte. Nei, svarte ordføraren, dei har ikkje søkt, dei må søke via søknadsportalen.no, slik at søknaden framstår med relevante fakta som krevst.

Det tredje var om kommunen hadde involvert seg i arbeidet med å ta vare på immateriell kulturarv etter at den kom på UNESCO si liste. Her svarte ordføraren at det er fylket som koordinerer dette arbeidet og at det er sett ned ei ressursgruppe der kommunen har fått med representant.

Dette var spørsmål som var kome inn til ordføraen og som han svarte på før møtet tok til. Men i møtet var det nye sprsmål. No var det Margit Dale som lurte på om situasjonen for klatreveggen. Den saka var vedteken, sa rådmannen, som har fått kjønnsnøytral tittel og no heiter kommunedirektør. Ho svarte også på eit spørsmål om innbyggjarundersøking, der må saka inn på budsjettet for neste år, for ei slik undersøking kostar pengar.

Så var det tid for ordføraren si orientering. Han brukar å seie noko om møter han har vore med på. Eit slikt møte var om jakta i Njardarheim, der Valle, Bykle og Sirdal har felles interesser. Så er det snakk om tilgroing i Otra, no er ein plan for elva til revisjon, og då må ein passe på der. Kommunen har eit god samarbeid med fylket når det gjeld veg, men ein har ikkje fått på plass fortau frå Riksveg 9 og opp til sentrum, det vil bli eit spleiselag. Endeleg var det tale om heieplanen, der vil ordføraren gjerne ha innspel.

Deretter gjekk alle sakene som stod på saklista samrøystes gjennom med unntak av ei sak om utvikling av Brokke-området. Der gjekk fleirtalet for Margit Dale sitt framlegg, det fekk 7 røyster, Georg Sørmo sitt framlegg fekk 5 røyster.

Og så kunne dei vaffelsugne få vaflar og kaffi.

Speidarar og sauesjå

Share

Kveldens sending i Valle Radio femna vidt, her var både speidarar og sauesjå på programmet, men også ein ung gründer og gammal orgelmusikk.

I samtalen med Olav Skinnarland avslørte Siri Johannessen, som var programleiar i kveld, at ho var gammal speidar. Dei snakka om byklespeidarane, som held seg mykje ute i naturen, men som har Kyrkjekjeddaren som alternativ om det blir for dårleg å vere ute. Og neste år vil dei på landsleir.

Johan Martin Bueng har starta eiga bedrift, Kåsland Maskin, for å kunne hjelpe folk med hagearbeid og anna forefallande arbeid. Mange eldre set stor pris på å få hjelp med plenklypping og anna rydding i hagen, så han har nok å gjere. Når skulegang krev sitt, så må han stille opp i helgene for å hjelpe.

No gleder folk i Valle seg til Sauesjået, og i år er det lagt opp til å bli større enn på lenge. Elisabeth Spockeli fortalde om planane dei har når kalenderen blir snudd til oktober, i år er det fleire utstillarar enn på lenge, så alle er glade for at koronarestriksjonane er oppheva og at folk kan møtast att. Framleis vil nok mange passe på meteren, men no er det ikkje samfunnet sitt ansvar.

Til slutt presenterte Niklos K. Besteland nederlandsk orgelmusikk, som vanleg med flott musikk på kjøreplanen. Men den får eg kanskje skrive meir om i morgon.