Velvilje

Share

I dag tok eg kontakt med ordførarane i Setesdal for å få dei med i sendinga onsdagskvelden. Eg vil gjerne høyre kva dei meiner om året som gjekk og kva tankar dei har om 2021.

Det var stor velvilje, alle kunne vere med, så timen mellom 20 og 21 blir vigd til ein samtale om dette. Det er jo ingen tvil om at året har vore spesielt, og det har det sikkert også vore for politikarane og for politisk arbeid.

Det politiske arbeidet er jo avhengig av at folk møtest og finn løysingar. Men i året som ligg bak oss, var det ikkje så lett å ha fysiske møte. Mange har kommentert at det ikkje er så lett å diskutere saker digitalt, det går betre når folk er i same rom.

Etter kvart fann dei likevel ut av det og kunne ha fysiske møte med god avstand mellom folk. Dette får vi høyre meir om onsdagskvelden.

Ny sesong

Share

Så er det klart for ny sesong i Valle Radio. Som vanleg har redaktør og radiosjef Ørnulf Hasla gjort ein stor jobb med å pusle saman eit oppsett som vi må rette oss etter. Vi kan bytte innbyrdes om det er ein dato som ikkje passar, men dei fleste noterer seg i kalenderen kva dagar dei er sette opp, og så legg vi planar ut frå det.

Sjølv er eg sett opp med ei sending i månaden her frå Studio Mandal, og det ser ut til at eg blir første mann ut ettersom eg har overteke ein kveld frå Siri. Eg har fått Liv Gunn som teknikar, og ho har erfaring med å kople meg opp, så det vil nok gå greitt.

Oversikta la eg ut på Setesdalswiki i kveld, slik at alle kan finne den og sjå korleis oppsettet er.

Valle Radio program våren 2021

Iskaldt

Share

Mange dagar med kulde og barfrost er ikkje godt for vatnet i røyr. Eg tok ein telefon til Øystein Berg i dag tidleg for å høyre kva han tykte om situasjonen i USA, han er jo svært glad i gospel og musikken frå Nashville.

Men vi hadde knapt fått begynt på samtalen då han vart alarmert av Marit om at vassleiinga hadde sprunge lekk. Eg tenkte om det gjald kyrne dei har på Furestøyl, men nei, det var huset i Berg som hadde merka kulden. Her i sør er det minus 3 akkurat no og det har vel ikkje vore tosifra, men i Hylestad har dei fått merke at det er iskaldt.

Så vi måtte avslutte og han måtte ut og sjå om han kunne fikse før det vart alt for store skader.

Vi har ikkje brunnvatn, då hadde vi nok fått problem, men vi har låvebygning med innlagt vatn og til vanleg tappar vi ut vatnet av røyra om vinteren for å unngå at dei blir sprengde. Det er svigersonen vår som pleier å gjere det, så vi tok ein telefon til han, og han trudde det var gjort, men var ikkje heilt sikker.

Difor tok Reidun seg ein tur for å sjå, og ho kunne stenge vatnet i hovudhuset og opne krana i uthuset slik at vatnet kunne renne ut, noko det også gjorde, så eg trur vi klarte oss utan skade.

Men bilen i garasjen hadde flatt batteri då Reidun ville på butikken i dag. Så då måtte vi låne batterilader hos naboen. Heldigvis har vi to bilar, så i kveldinga tok ho og Helge turen på butikken og fekk handle det som trengst for dagane fram mot helga.

Då skal det bli mildare, og så er spørsmålet om det kjem snø.

Minneverdig kveld

Share

Denne kvelden var minneverdig for alle som såg på TV. Heile kvelden har vi fått bilder frå Washington DC der folk etter å ha gått i demonstrasjonstog mot Capitol Hill til støtte for Trump enda opp framfor Kongressen, Så utarta situasjonen seg med samanstøyt mellom demonstrantar og politi, Etter kvart måtte dei som skulle skrive under i seremonien som markerte valresultatet der Joe Biden vann, gje opp og forlate bygningen.

Normalt har folk ikkje adgang til salane og kontora, men her tok demonstrantane over heile bygningen, vi såg bilete av ein som sette seg i Nancy Peolsi sin stol og folk gjekk rundt mellom stolane der representantane skulle hatt plass. Dei folkevalde måtte evakuere bygningen, det vart løyst skot inne i huset og det vart sagt at ei kvinne hadde blitt skoten i brystet.

Det minneverdige var altså ikkje med positivt fortegn, heller tvert imot. Republikanarane, som jo gjerne blir kalla Lov og orden-partiet, var på ingen måte noko slikt i kveld, og Trump sin eitt minutts tale der han ba folk oppføre seg fint og gå heim, hadde ein undertone av at han eigentleg støtta dette sprøe opplegget.

Slik sett var det også minneverdig sjølv om eg ikkje eigentleg trur dette var USA sitt sanne ansikt. USA er digert, og har sikkert alle slags folk og ansikt. Men denne gongen kom det sanne ansiktet ikkje fram. I staden fekk vi sjå kva som skjer når vi ikkje klarer å styre dei sidene av samfunnet som lov og orden skal styre.

Det var minneverdig.

Bildet kan inneholde: folk som spiller musikkinstrumenter, hav, sykkel, natt, drikk, blomst, skjerm, himmel, strand, vann, utendørs og mat

Eit forsøk

Share

Av  og til har eg lurt på om det er råd å lage ein blogg av overskriftene i Setesdølen. I kveld vil eg gjere eit forsøk med den nest siste avisa som kom i fjor. Den kom jolaftan. Overskriftene ligg på Setesdalswiki, men her på bloggen vil eg prøve på ein litt annan måte.

Oppslaget på framsida handla om at Farsund-rådmannen Ståle Kongsvik skulle bli rådmann i Åseral. Det viste seg at han ikkje tok jobben, så no har Kåre Einar Larsen fått tilbodet. Han har vore assisterande rådmann i Bygland, no blir han kommunalsjef i Åseral, alle rådmenn skal jo få nye og kjønnsnøytrale titlar.

Ein annan tittel på framsida viste til artikkel inne i avisa om Anders Tingvatne Aastveit som har starta med taxikjøring på Hovden,

Kjell Steinbru er trugen som andaktskrivar i Setesdølen. I nummeret på julaftan knyttar han naturleg nok nokre tankar til juleevangeliet. Avisa har også funne plass til det kjende julestevet om Den glade joli. Vi får også vite at det er gjort vedtak om å verne meir skog i Evje og Vegusdal.

Heile side 3 har artiklar der Ole Birger Lien har intervjua Birgit Rike Lund. Ho er 95 år, men har ikkje sett seg i gyngestolen. Tvert om er ho framleis aktiv med kveding og undervisning i denne gamle tradisjonen som ho er så glimrande ein berar av.

I denne avisa deler Gunnar Hillestad, Vilborg Viki og Knut Gakkestad joleminne med lesaran. VI får også vite at Bjelland ungdomslag fekk 710.000 kroner frå Gjensidigestiftelsen og at Valle kommunestyre på grunn av koronasituasjonen avslutta med bløtkake i år i staden for suppe, som dei pleier å ha.

Per Emanuelsen er ein trufast bidragsytar i Setesdølen. I denne utgåva har han kalla den lille andakten sin for Indianeren og Johan Falkberget. Organisasjonen Av og til minner om at vi må ta omsyn til borna i jola og ikkje la alkoholbruken gå over styr. Kommunelege Åsulv Horverak orienterer om vaksinesituasjonen i  distriktet han har ansvar for.

På midtsidene fortel Sigurd Haugsgjerd om situasjoen til ein familie på Røyknes som har fått hjelp av Andreas Skjærli og sanneleg får vi det som eg vil kalle jolehefteartikkel også i ein tekst frå Ivar Aasens dagbok om då han besøkte Setesdal i begynnelsen av desember 1844.

Historisk stoff og aktuelt stoff står side om side i avisa, som melder om at det er funne fugleinfluensa hos kvitkinngås i Evje og Hornnes. Mot slutten av avisa får vi vite at koronaen ikkje er god for jolehandelen på Evje, men dei som held seg heime kan jo grunne på gamle ord.

Siste sida er det kunstnarbasen til Anne Elisabeth Nitteberg og Gerlinde Streit på Byglandsfjord som er i fokus.

Og med det var dei 12 sidene endå ein gong omtalt, denne gongen som blogg.

Endringar

Share

Då eg arbeidde saman med Øystein Berg i Valle vaksenopplæring, var han ofte i skibakken om kveldane. I dag tok eg ein prat for å ønske godt nyttår, og då fortalde han at den tida nok var over for hans del. Ei slik endring i livet hans hadde eg ikkje sett for meg, eg trudde at han var minst like ivrig no.

Men nei, fire-fem år kan endre mykje når ein er blitt godt vaksen, akkurat som det gjer når ein er barn eller ungdom.

Ikkje dreiv han med ved heller, det var ein viktig aktivitet i den tida vi var saman. Men låven var full av ved, så han kunne ikkje godt drive med det heller, sjølv om han av og til fekk seld noko. Han meinte likevel at han hadde ved for svært mange år på låven. Og ved som ligg for lenge, er jo ikkje så god å fyre med.

Slik gjekk praten mellom oss i føremiddag. Truleg kunne vi ha halde det gåande framleis, men så vart det tid for formiddagsmat for meg, og deretter den svært så turvande middagskvilen. Han hadde også begynt å legge seg nedpå ei stund, fortalde han, då kunne eg ikkje anna enn å ønske han velkommen etter.

Så då avslutta vi samtalen og eg måtte tenke at sjølv for dei sprekaste er det endringar på gang når dei magiske syttiåra nærmar seg. Då er dørstokkmila nok for mange av oss.

I gang att

Share

Etter knappe to veker med jul og nyttår, startar vel kvardagen att for dei fleste i morgon. Mange vil sikkert meine at det var for kort juleferie, men for ein pensjonist som meg, som har ferie heile året, er det likevel godt å kome i gang att med ein meir normal kvardag.

Julebaksten er nok ikkje borte enno, så framleis kan det vere ei og anna julekake til kaffe, men i det store og heile blir det nok meir normale dagar framover for dei fleste.

Dessverre er det mange som ikkje får det slik. På Gjerdrum ligg mange hus i ei leirsuppe og dei som budde der er utan bustad og klær og alt som høyrer til kvardagen. Eg tenkjer at det er mange som har sjekka om huset deira er bygd på fjell dei siste dagane og når dei har funne ut at det er slik, er dei takksame for det.

På Setesdalswiki runda vi eit nytt tusental på nyårsaftan. Det har gått litt tregt å kome i gang att etter det, men også her vil det bli meir normal produksjon når kvardagen kjem. Radioen startar opp att og avisene blir distribuerte. Rett nok må vi vente heilt til torsdag på første nummer av Setesdølen i 2021, men så har vi noko å glede oss til.

Det skal bli godt å kome i gang att.

Ny skribent

Share

I mitt stille sinn var eit nyttårsønske å få fleire til å skrive på Setesdalswiki. Med fleire skribentar kunne vi dekke fleire område og på ein betre måte.

I dag kunne eg ønske Vetle Toreid velkommen som skribent, han registrerte seg og tok til å skrive. Av og til er det nokon som registrerer seg utan å skrive. Men Vetle gjekk i gang med det same.

Å få ein ny skribent gjev i alle fall meg inspirasjon. Kan hende er det råd å nå 2000 nye artiklar i 2021 og dermed auke i høve til  dei 1625 vi hadde i år. Kanskje vi også lukkast i å utvide nokre av artiklane vi alt har, fleire brukarar har tilgang til fleire kjelder.

Då eg budde i Setesdal, arbeidde eg i etasjen over biblioteket og kunne lett finne stoff der. Det er ikkje så lett når ein held til i Mandal, og diverre har eg ikkje så mykje lokal litteratur frå Setesdal som eg skulle ønske. Men heldigvis har eg Setesdølen og kan bruke den som kjelde for mykje. Så vi får inspirere kvarandre til å halde fram med å promotere Setesdal gjennom faktainformasjon om folk, stader og hendingar.

Framsnakking

Share

Eg har hatt glede av å fylgje Hilde Blix si Facebookside der ho har framsnakka 366 Fabelaktige Folk fra Nord. Serien vart avslutta i går etter å ha gått eit år, og framleis kunne ein nok finne mange folk å ha med i lista. Den ligg på http://artvapo.org/366-folk-fra-nord/

Sjøl skulle eg jo gjerne gjort noko liknande, men eg trur det får bli med små dosar her på bloggen, der eg tid om stunder kan framsnakke folk eg har møtt både i Setesdal og andre stader.

Vi burde øve oss i framsnakking, for det er så fort gjort å hamne i motsatt grøft. Kanskje ikkje akkurat baktaling, men at vi likevel rettar kritiske synspunkt der vi i staden kunne syne godvilje og velvilje. For eg trur samfunnet mellom folk blir betre om vi klarar å framsnakke og held oss unna det motsette.

Framsnakking verkar som olje i eit maskineri, då fungerer vi betre saman. Utan slik olje i samfunnsmaskineriet, så knirkar det fort.

Dessverre er media stort sett opptekne av å finne konflikter og strid, dei meiner at det er verd å trekke fram. Men gode forteljingar om folk som hjelper kvarandre, anten det no er i katastrofer eller i det daglege, det er også godt å lese.

Så lat oss starte eit nytt år med framsnakking av kvarandre.

93000

Share

Det var eit mål å nå 93 000 artiklar på Setesdalswiki før nyttår, og i kveld klarte vi det. Geir Daasvatn har i det siste teke for seg boka om bruer som Reidar Tveito har laga, og då har han mykje stoff å ta av, for det er sanneleg mange bruer i Setesdal. Artikkelen om Sessane bru vart den som førte oss over på eit nytt tusental.

I 2020 laga vi 1625 nye artiklar, det trur eg er rekord for eit år. Ofte har vi laga 12-1300 på eit år, så det er stor auke. Når vi likevel har angt over 90 000 artiklar, kjem det av at vi har så mange datoartiklar, heilt tilbake til år 1800. Det gjev hjelp når vi skal finne ut kva vekedag ein person vart fødd, mellom anna.

Om vi klarar å halde så høgt tempo i det komande året, er eg ikkje sikker på. Som alt anna er det meste usikkert når det gjeld framtida. Men Setesdalswiki har om lag 500 besøk kvar dag og hadde 9108 unike gjester i 2020. Så vi formidlar framleis informasjon om folk og hendingar i regionen, sjølv om mange finn det dei treng på andre digitale plattformer. Setesdalswiki sin styrke er at stoffet vi skriv, blir liggjande og kan leitast fram seinare, noko som i alle fall ikkje er lett når det gjeld Facebook.

Så vi vil prøve å halde det gåande så langt helse og krefter held også i det nye året og ønskjer alle eit godt nytt år.