Påskepreg

Share

I kveld var det igjen sending i Valle Radio, denne gongen med påskepreg. i musikkvalet både i Siris musikktime og Niklos sitt Postludium. Der fekk vi høyre

Herrmann Finck (1527.1558): Christ ist erstanden. Motett for femstemmig kor. Ensemble Alte Musik Dresden, Bläser-Collegium Leipzig dirigert av Lüdger Remy

Dietrich Buxtehude (1637-1707): Erschienen ist der herrliche Tag. Hans Helmut Tillmanns på orgelet i Lübecker Dom

Gottfried August Homilius (1714-1785): Christ lag in Todesbanden. Gunnar Nordenfors på orgelet i Västerås domkyrka

Felix-Alexandre Guilmant (1837-1911): Offertorium over O Filii et Filiiae, op. 49.nr.2. Robert Delcamp på orgelet i All Saints Chapel of the University of the South, Sewanee, Tennesse

Staffan Björklund (1944-): Jubiloso frå orgelsyfonien Nirvana. Komponisten spelte sjølv på orgelet i Linköping domkyrka

Takk for musikken, Niklos og takk til Siri som formidlar så sjeldent og verdfullt program som kvelden i kveld, der vi også fekk høyre ein samtale med Geir Johannessen, om Hans Nielsen Hauge og om Åpne dørers bønneaksjon for verdens muslimer og ein variert sangtime med stort spenn og påskepreg.

I det hyggelige hjørne

Share

Denne påska har eg kost meg med biskop Monrad Nordervals bok I det hyggelige hjørne. Her deler han raust frå tida som prest i Finnmark. Han var der bare frå |1930 til 1935, men den tida ga mange opplevingar for ein som ser det store i dei små tinga.

Sjølv om han var frå Sunnmøre og hadde vore på selfangst i Ishavet, hadde han truleg planlagt å ha nokre år i Finnmark, for han tok eksamen i samisk. Men han vart aldri nokon stor kjennar av språket, slik som Adolf Steen, også han frå Sunnmøre, vart.

Norderval skreiv mange bøker. Han skriv munnleg og godt, så om du kjem over ei bok av han, bør du unne deg ei lesaroppleving. I boka eg las fortel han om ein sommar som var av det dårlege slaget.

Ei prestefrue han møtte meinte at det vart nok sommar, men det dårlege veret stod like sterkt også då han møtte henne fleire veker seinar Først i september kom det nokre godversdagar, og då Norderval også då møtte henne, sa jo: – Der ser du, det vart sommar.

Her i sør let våren vente på seg, det er helst kuldegrader om natta framleis. Men vi lever i vona: Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny

I det hyggelige hjørne på Bookis.com

Liten vekst

Share

Dette første kvartalet av 2021 har Setesdalswiki hatt liten vekst om ein tenkjer på nye artiklar. Bare 152 nye artiklar på tre månadar, Det er 50 i månaden, mot normalt minst 100. Eg var optimistisk ved årsskiftet og tenkte at vi kunne klar 1200-1300 også dette året, men eg trur det vil vi slite med å klare no.

Men sjølv om vi ikkje har så stor vekst som før, så puslar vi litt og det er stadig noko å skrive om. Sjølv har eg hatt ein periode der eg les ein del, og då blir det mindre skriving. Og det er ikkje så mange nye skribentar sjølv om vi av og til får ein som registrerer seg. Nokre gjer det utan å skrive, andre rettar ein feil dei har oppdaga, og så blir det med det.

Om det blir meir vekst når sevja stig og skogen grønkar, er ikkje så godt å seie. I desse koronatider er det mange som nyttar naturen, og det er nok råd å finne informasjon om både fjell og vassdrag i Setesdal på Setesdalwiki. Men det er mykje att å skrive om, så vi får sjå om vi ikkje klarar å få til noko også i neste kvartal når det vårast og sevja stig.

Koronapåske

Share

Valle Radio har også koronapåske. Det betyr at dei vanlege påskesendingan, påskebasaren, måtte gå ut, men Siri Johannessen laga i kveld ei lita erstatning. Dermed kunne folk på hytter og i hus få aktuell informasjon og høve til å sende helsingar, og det var mange som høyrde på, i alle fall om vi skal døme etter helsingane.

I løpet av sendinga hadde ho ein prat med kommunelege Benedicte Severinsen etter at Torleif Harstad hadde hatt kveldens andakt. Dei snakka om korona, naturleg nok, og var glade for at det var lite smitte å snakke om lokalt. Benedicte fortalde også om eit prosjekt ho støttar i Den dominikanske republikk, og Siri konstaterte at frå Setesdal støtta ein både Cuba, Ukraina og Romania.

Deretter tok ho opp tråden frå tradisjonelle påskesendingar med helsingar og musikk, og då gjekk det helsingar på kryss og tvers etter at ho hadde snakka med Sigurd Langeid frå politiet (vi er på vegen i heile påska), Ole Birger Lien (dårleg føre gjorde at han måtte utsette fjellturen til grytidleg torsdag), Unn Hovden, Børge Bakkstrøm (Røde Kors), sendt helsing frå redaktør Ørnulf Hasla, Preben Trondal Nilsen (Reiårsvatn hyttefelt) og Jan Helge Skaar (bypåske i år).

Slik vart det ein triveleg kveld  som innleiing på koronapåsken 2021.

 

Martin Birkedal

Share

I kveldens sending i Valle Radio hadde Siri Johannessen ein samtale med Martin Birkedal. Han er vel kjent for mange lyttarar som ein medarbeidar i Norea Radio, men no er han blitt pensjonist. Etter fylte 70 år må ein slutte i Misjonssambandet og då også i Norea, som den organisasjonen eig.

Etter fylte 70 kan ein vere med frivillig, og difor kan det nok vere at vi får høyre Martin BIrkedal også framover når høveet legg seg til rette. På spørsmål om kva han likte best, var det nok samarbeidet med organisasjonar som driv radiomisjon, som SAT 7 og dessutan møtet med misjonærar ute i teneste. Han hadde hatt fleire reiser til Aust-Afrika som hadde gjort stort inntrykk.

Som programsekretær i 30 år hadde han mange gode minner frå tenesta og vona at han som overtok også ville få det.

I programmet snakka dei om mange ulike prosjekt, mellom anna Arven etter Adam, som Norea har vore med og finansiert. Det er ein programserie som fortel bibelhistoria slik vi kjenner den frå Adam til Krisus, Håpets kvinner var ein annan serie som var nemnt.

Du vinn meir om Norea på https://norea.no/

Takk for stoff

Share

I kveld vil eg takke Johnny Haugen for verdifullt stoff. Han la ut ei liste over artiklar han har skrive i ulike blad, bøker og tidsskrift. Det vart ei lang liste. Du finn henne her:

https://www.setesdalswiki.no/wiki/Johnny_Haugen

Eg delte henne inn i årstal, så ho blir lettare å lese. Etter kvart vil det også kome lenker til artiklar på Setesdalswiki om nokre av dei tema som er omtalte i denne lista.

Hjarteleg takk til Johnny Haugen.

Setesdal og setesdølar 2021

Share

No er årsskriftet for 2021 i handelen, og i kveld presenterte Torgeir Moseid det for lyttarane i Valle radio. Framleis kostar det bare 100 kroner.

Her er det han skreiv på Facebook i samband med utgjevinga:

Sjuande årgang av årsskriftet til Setesdal Sogelag kjem heilt i byrjinga av veka før palmelaurdag – ca. 23. mars. Vi vil då straks køyre ut og sende hefte til medlemer og til utsal i regionen.
Sjå ei rikhaldig innhaldsliste nedanfor (klikk på biletet).
Den vesle guten som prydar framsida er Bjarne Stubseid som har ein ny-oppdaga artikkel om geologi i heftet – og på baksida ser vi same guten saman med mor si Gunhild.
Postkorta er laga av Jon Løyland som og har fenge ein innhaldsrik artikkel i heftet + mange fleire – i alt over 100 sider med tekst. Takk til alle annonsørar som gjer ei slik utgjeving mogeleg kvart år.
Til neste år finn vi kanhende ein artikkel frå di hånd ? Tak kontakt…
Kan være et bilde av barn, står og tekst

Valle radio program

Share

Programmet for Valle Radio kjem i Setesdølen i morgon og syner at det er kommunestyremøte onsdagskvelden. Siri har ansvar tysdagskvelden og har som vanleg eit interessant program som er verd å låne øyre til, Torgeir Moseid vil fortelje om det nye heftet av Setesdal og setesdølar, melom anna godt stoff. Og til slutt kjem Niklos K. Besteland med sitt siste program før påske.

Tirsdag 23. mars

Ansvarlig og tekniker: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret, programinfo og tanker om tålmodighet fra Asbjørn Kvalbein (Norea)

18.15 Over en åpen bibel ved Rune Tobiassen (Norea)

18.30 Musikk med mange menn

19.30 Timen med Torgeir Moseid fra Setesdal sogelag, Ørnulf Hasla fra Valle Radio, og sogneprest Kjell Steinbru om årets fasteaksjon
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 24. mars
18.00 Kommunestyremøte i Valle kommune
Teknikar: Jørund Georg Jore

 

Ingulf Diesen

Share

Opp av en av mine mange posar med bøker kom Av bare nåde, sjølvbiografient til Ingulf Diesen.  Den kom ut i 1996 på Ansgar forlag, som er ei underavdeling av Hermon forlag.  Han var fødd i 1928 og døydde i 2015. Aftenposten hadde ein nekrolog, den siterer eg her på bloggen i kveld:

Etter et kort sykeleie døde Tor Ingulf Diesen 3. mars, 86 år gammel. Ingulf var født i 1928 i Ullensaker, og Notodden ble hans siste hjemsted.

Han startet 18 år som predikant i Det Norske Misjonsforbund, og 19 år gammel ble han forstander i Kongsberg Misjonsmenighet. Senere var han pastor i flere misjonsmenigheter i Norge og USA.

Ingulf studerte til Master og Divinity ved Trinity Evangelical Divinity School i Chicago, der han i 1970 ble utnevnt til æresdoktor. Sin cand.theol. har han fra Universitetet i Oslo og var forskningsstipendiat ved Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd.

I 11 år var Ingulf rektor ved Ansgarskolen, der han ledet utviklingen til det som i dag er Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole i Kristiansand. I perioden 1971 til 1981 var Ingulf misjonsforstander (tilsv. generalsekretær) i Misjonsforbundet. Deretter var han landssekretær i 14 år, og han var en usedvanlig aktiv og kjær bibellærer langt utover Misjonsforbundet.

Fra 1957 var han medarbeider i Billy Graham-organisasjonen. Ingulf ledet den norske gruppen som startet den norske Lausannebevegelsen i 1974. Fra 1992 til år 2000 var Ingulf leder for Den Evangeliske Allianse. I 1997 var han en av oversetterne bak Bibelforlagets Bibelen, Guds ord , og han har skrevet flere bøker. Ingulf engasjerte seg sterkt for å løslate kirkeledere og yte bistand til Øst-Europa, og under World Evangelical Alliance verdenskongress i Kuala Lumpur i 2001 mottok han økumenikkprisen for 30 års engasjement. Kongens fortjenstmedalje i gull mottok han 80 år gammel for sin innsats i norsk kristenliv.

Ingulf har satt minnerike spor etter seg og vært en meget betydningsfull kirkeleder. Våre tanker går til konen Astrid og øvrige familie.

Øyvind Haraldseid, generalsekretær, Misjonsforbundet

Boka er eit sjeldan sterkt vitnestpyrd om bønn. Frå unge år brukte Ingulf Diesen mykje tid i bønn. Men den er også humoristisk, det er mange små morosame historier i boka, som i 18 kapittel med små underkapittel fortel om eit rikt liv i evangeliets teneste.

Av bare nåde - 
      Ingulf Diesen

Administratormøte

Share

På Setesdalswiki er det ikkje mange som skriv, så der treng ein ikkje særleg mange administratorar for å halde aktiviteten seriøs og fin. Alle må også registrere seg med namn, så det hindrar naturleg nok vandalisme i seg sjølv.

Men på Wikipedia kan alle skrive utan å registrere seg. Då er det bare IP-adressa som syner kven som skriv, om mange tenkjer at då er ein så anonym at ein kan gjere ting ein ikkje ville gjort om ein var registrert. Difor har Wikipedia mange administratorar som ryddar og slettar ting som ikkje høyrer heime i eit nettleksikon.

Det var 10-12 av oss som hadde møte i dag. Det gjekk føre seg digitalt på ei plattform som heiter Meet, og det var første gong ein gamal lærar som meg var med på noko slikt. Eg var nok eldste mann i laget også, dei fleste hadde nok ein alder rundt halvparten av min, og mange hadde datarelatert arbeid som levebrødet sitt også.

Etter litt felles informasjon frå han som kalla inn til møtet, vart det lista opp tema vi kunne snakke om, og så var det bare å bli med i samtalen. Det var sett opp tid frå klokka 13 til 17, men om lag 16.30 var visst dei fleste samde om at nok fekk vere nok. Då hadde vi vore innom mange tema som var viktige for å gjere nettleksikonet betre. Wikipedia er avhengig av kjelder, det er eit leksikon som heilt og fullt skal vere bygd på uavhengige kjelder. Setesdalswiki er ikkje så strenge på krava, nettopp fordi vi er få som skriv der. I starten var ikkje Wikiepdia heller så nøye med det, så det er over 40.000 artiklar som er uten kjelder.

Det vil nok ta nokre år før alle har fått sine kjelder, trur eg.