Program fredag 17. mars

Share

Kveldsansvarleg: Theis Salvesen
Teknisk ansvarleg: Gudrun Rysstad

18:00 Aktuell time. Theis med gjest Såve Nomeland.
19:00 Kommunen informerer. Driftssjef Ingvar Nes.
19:30 Tankar frå Bibelen. Bjørgulv T. Berg
20:00 Min musikk med Torhild Jåvold
20:30 Ingebjørg Vegestog les frå bladet
21:00 Open sending. Theis med gjest Helene Horverak

Dagens Mozart – Hornkonsert nr. 1

Share

Det var første sats av denne konserten, nr. 1 i D-dur, KV 412, spelt av Camerata Labacensis, dirigert av Kurt Redel med Joschi Fallout på horn.

Her er ei side om Hornkonsertane til Mozart:
http://www.geocities.com/Vienna/1795/horn1.htm

På sida kjem det fram at sjølv om ein har trudd det var den første, er det truleg den siste hornkonserten Mozart skreiv før han døydde i 1792.

Dette er musikk ein kan høyre mange gonger.

Planlagt Postludium fall i fisk

Share

Då eg skulle gå i radioen i kveld, tenkte eg mest på å få med meg CD-ar der eg kunne velje stykke til Dagens Mozart kl. 20:20, så eg tok ei god bunke plater med meg og la i veska, viss om at platene eg hadde planlagt å bruke til Postludium alt var på plass. Det var dei ikkje, eg vart ganske varm i hovudet då eg oppdaga det like før klokka 20.30. Då var det for seint å dra heim etter dei, så det annonserte programmet måtte gå ut. Det vil kome om 14 dagar.

I staden kunne eg bruke ei plate eg hadde lånt av Niklos og som låg mellom Mozart-platene. Det var plata Deutsche Romantik and der Orgel des Münsters zu Dinkelsbühl, Motette CD 13001.
http://www.motette-verlag.de/onlineshop/13001.jpg
Johannes Skudlik, fødd 1957, spelte på Rieger-orgelet frå 1997.
http://tinyurl.com/zrh5l

1. Sigfried Karg-Elert: Choralfantasie «Ein feste Burg», op. 65.

2. Max Reger: Dankpsalm, op 145
I denne brukar han melodiane Was Gott tun, dass ist wohlgetan og Lobe den Herren.

3. Johannes Brahms: Akademische Festouverture op. 80
I denne brukar han Gaudeamus Igitur, den kjende studentmelodien.

Her er notene til kveldens Postludium

Share

Her er notene til kveldens Buxtehude og Bach-program, alle spelt av Wolfgang Rübsam. Skriv ut og følg med.

Desse er på orgelet i St. Martin katedralen i Kolmar, Tyskland:
1. Erhalt uns Herr, BuxWV 185
http://tinyurl.com/pgfsk
2. Komm, heiliger Geist, Bux 199
http://tinyurl.com/rdtsn
3. Von Gott will ich nicht lassen, Bux 220
http://tinyurl.com/otxjg

Denne er på Taylor og Boody orgelet i St. Joseph Memorial Chapel på Holy Cross college, Worcester, Massachusetts, USA
4. Canzona i d-moll, BWV 588 http://tinyurl.com/pxqzj

Desse er på John Brombaugh-orgelet i Lawrence Universitetskapell i Wisconsin, USA:
5. Ach, Gott und Herr. BWV 714
http://tinyurl.com/o89ye
6. Vater unser, BWV 737
http://tinyurl.com/p9uf9

Ha ein triveleg orgelkveld.

Harald

Program for tysdag 14. mars 2006

Share

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen
19:30 Ein verneverdig emissær. Knut Svein Dale gjesta Valle sist veke.
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme
20:20 Dagens Mozart
20:30 Postludium ved Harald Haugland. Buxtehude og Bach.
Stykkene i kveld finn du noter til på nettet.
Eg legg ut linkar til notene innan tysdag. Så kan du skrive dei ut og følgje med når du lyttar til programmet.

21:00 Kyrkjebakken

Harald

Open sending med sjekketriks

Share

I Setesdølen fredag 10. mars var overskrifta «Valle radio på sjekker’n. Det var Ørjan Hatteberg som hadde skrive omtale av kveldens program der politibetjent Rolf Erik Homme og rektor Leif Kvinlog tok utgangspunkt i synkande folketal i Valle.

Eg fekk ikkje høyre heile programmet, men av det eg høyrde, verka det som om bil, både Mercedes og andre merke, dansefot, glimt i auga, sms, hytte på heia og mangt anna kunne føre til at to fann kvarandre. Programleiarane hadde rebusar med tema frå kveldens store tema, og dei snakka med folka som ringde inn om dette. Leonhard Jansen frå Setesdalsmuseet var innom og fortalde om sjekking i historisk perspektiv. Andre som var innom var Knut Homme, Malmfrid Homme, Anna Rysstad, i tillegg til innringarane.

Kveldens hovudgevinst, ryggsekk og krus, gjekk til Hallvard Homme, Vennesla, som ringte inn frå ei hytte på Bjørnevatn.

Kommunen informerer 10. mars

Share

Driftssjef Ingvar Nes var kveldens representant frå Valle kommune.

1. Ombygginga på Hylestad skule er no ferdig. I neste veke skal Randi Uppstad vaske ut etter arbeidsfolka. Det har ikkje vore ventilasjon og arbeidsplassane til lærarane har vore for dårlege, men no er det ordna, så nok er ein ferdig der.

2. Måndag startar ein med ombygging på Valle skule. Dette arbeidet er planlagt i tre trinn. Første trinn er i andre etasje på midtbygget, der og er det særleg arbeidsrom for lærarane som er i fokus. Deretter er det første etasje i midtfløyen som skal oppgraderast. Til slutt kjem ombygging av elevfløyane.

3. Kunngjeringar
a. Kulturskulen, korpset og leikarringen skal setje opp Kardemomme By på scene og treng menn som vil vere på scena. Dei treng og løve og kamel.
b. Måndag 13. mars er det barnekonsert med Syngjandi.
c. Kulturmidlar vert lyste ut no med frist 24. mars.
d. Biblioteket inviterer til bok-kafe med frukt og saft for foreldre og born i førskulealder laurdag i Valle kl. 12-13.30 og Hylestad 15-16.30.
e. Dei som vil stå på liste for å ta imot ein halv elg vender seg til skogbrukssjef Anna Arneberg.
f. Har du tilbakemelding om pasient-transporten, melder du det til legekontoret.
g. Treng du å leig møterom i kommunehuset, vender du deg til velkomstsenteret.
h. Etternølarar kan framleis få med rettingar i lokal telefonkatalog. Ta kontakt med velkomstsenteret.
i. Bygdenytt kjem 10. i kvar månad. Frist for stoff er 30. i månaden før.
j. Onsdag 15. er det formannskapsmøte. Her er saklista:
http://www.valle.kommune.no/ Gå til Politiske saker og vidare til Formannskapet.
Telefonnummeret til kommunen er 379 37 500. Då kjem du rett til velkomstsenteret.

Aktuell time fredag 10. februar

Share

1. Skoterkøyring i skiløypene
Bjørgulv T. Berg snakka med Tor Espen Helle som er ny leiar i Hylestad snøscooterklubb. Tema var køyring i dei oppkøyrte løypene som er tiltenkt skigåing. Det har vore oppslag i Setesdølen om dette, og klubben har teke eit initiativ for at medlemmene skal respektere skiløypene og ikkje kjøre i dei.

Det har vore mykje diskusjon om dette på gjesteboka til Brokke Alpin, sjå her: http://nettforlaget.net/gb/no/alpinbro2/se.cgi

Dette var også eit av temaene i samtalen Bjørgulv hadde med Ole Birger Lien, freelance-journalist i Setesdølen, i timen mellom 20 og 21.

2. Jordbruket i Agder slit i motbakke
Gjest hos Bjørgulv var Åse Ingebjørg Homme, som er påtroppande leiar i Aust-Agder Bondelag. 11% slutta med mjølk i fjor, men sauetalet held seg fordi fleire får større flokkar. 20 vinterfora sauer kan ein ikkje leve av, det er hobby. No er kulturlandskapspleie eit aktuelt tema. Valle bondelag har levert si ønskeliste til fylkeslaget når det gjeld forhandlingane. Dei er opptekne av å halde oppe samvirket i landbruket.

3. Knut Svein Dale har møteveke i Valle
Til slutt i Aktuell time hadde Bjørgulv ein prat med Knut Svein Dale, som har møteveke i Valle, og som skulle ha møte på Valle menighetshus fredag og laurdag klokka 19.30, og vere med på gudstenesta i Hylestad kyrkje sundag 12. mars klokka 11.00.

Program fredag 10. mars

Share

Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg/ Rolf Erik Homme
Teknikar: Geir Uppstad/ Hallvard Kjelleberg

18:00 Aktuell time
19:00 Kommunen informerer
19:30 Tankar frå Bibelen
20:00 Bjørgulvs time med gjester
21:00 Opi sending: Rolf Erik Homme/ Leif Kvinlog
Tema: Sjekketriks – til kamp mot nedgang i folketalet

Kunngjering og helsingar: 379 37577
eller post@valleradio.com

Postludium tysdag 7. mars 2006

Share

Tema i kveld var musikk som høver til fastetid. Ettersom tekstane på 1. sundag i faste handlar om Jesu freisting og Guds ord som vern mot freisting. Det første stykket i kveld er basert på melodien Gud hold oss oppe ved ditt ord.

1. Dietrich Buxtehude: Erhalt uns Herr, bei deinem Wort. BuxWV 185
Wolfgang Rübsam på orgelet i St.Martin-katedralen i Kolmar.
Her er link til nota: http://tinyurl.com/pgfsk
Her er link til organisten: http://centerstage.net/music/whoswho/WolfgangRubsam.html

2. Felix Mendelssohn: Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir
Thomanerchor Leipzig, dirigent Georg Christoph Bieler

3. Felix Mendelssohn: Hear my prayer
The Choir of St. John’s College, Cambridge, dirigert av George Guest

4. J.S. Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
Felix Hell på orgelet i St. Peters lutherske kyrkje, New York City

Meir om Felix Hell: http://www.felix-hell.com/
Klais-orgelet: http://www.saintpeters.org/music/index.html
St. Peters kyrkje: http://www.saintpeters.org/

Om Setesdalswiki og programma i Valle radio, som sender tysdag og onsdag kvar veke.