Merkelapp-arkiv: botanikk

Bergfrue

Share

Eg veit ikkje mykje om Bergfrue, det vesle eg veit er truleg det som eg las her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Bergfrue Grunnen til at eg las det, var at eg oppdaga at Blise har registrert seg på wikipedia. Til no har Blise skrive litt på artikkelen om Valle radio og litt på artikkelen om Bergfrue.

Denne blomen vart av botanikarar kåra til Noregs nasjonalblom så tidleg som i 1935, i tillegg er han fylkesblom for Møre og Romsdal og altså kommuneblom for Valle, der blomen og kallast bergbruske. Sjå http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/fylkesblomst.htm for meir informasjon om nasjonalblom og fylkesblomar. Alle kommunane på Agder har kommuneblomar.

Slik vil det ofte vere på wikipedia, det startar i det stille med eit par redigeringar, og så tullar det på seg for nokre, andre blir ikkje gripne av basillen og sluttar av etter kort tid. For mitt vedkomande har eg snart vore aktiv på wikipedia i eitt år, eg hadde min første redigering der 12. juni 2006.

Her er nokre lenker til Bergfrue:
http://www.vulkaner.no/n/blomst/fjelldronning.html
http://linnaeus.nrm.se/flora/di/saxifraga/saxif/saxicot.html
http://www.rolv.no/bilder/galleri/fjellplanter/saxi_cot.htm
http://www.avinet.no/fjellatlas/admin/templates/showitem.aspx?lang=nn&article_id=5580
http://www.stauder.net/bildearkiv/Saxifraga%20’Southside%20Seedling’%20SL.jpg
http://home.online.no/~ivhe/Saxifraga_cotyledon.htm

Samlaget har gjeve ut ein roman med namnet Bergfrue:
http://www.samlaget.no/item.cfm?id=12300

Søterot (Gentiana purpurea)

Share

Visste du at søterot var kommuneblom i Bykle? Det gjorde ikkje eg før eg søkte på nettet i dag i samband med at eg ville finne ut litt om denne blomen. Det var ein artikkel på wikipedia, men eg utvida han ein del og fekk med at det var kommuneblom i Bykle. Sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8terot
http://no.wikipedia.org/wiki/Bykle

Samtalen eg hadde på laurdag i Menighetshuset i Valle med Torjus Uppstad og Ellen Svalheim sende meg og på jakt etter to andre planter. Ho hadde dei med i lysbileta eg hadde lenke til i innlegget på bloggen i går: smyle og blåtopp. Men dei må eg kome tilbake til seinare, for dei hadde ikkje nokon artikkel i wikipedia enno.

Etter den praten har eg tenkt at eg bør gjere noko i radioen om dette. Eg vonar å få med ein samtalepartnar som er interessert i botanikk, så vert det nok noko å snakke om, skulle eg tru. Etter kvart skal eg nok finne meir stoff om det på nettet.