Merkelapp-arkiv: cuba

Syklar til Cuba

Share

No er Jan Olsen i full gang med å samle inn syklar til Cuba att. I begynnelsen på november går turen til Cuba, då skal to kontainarar vere fullpakka med syklar og datamaskinar og mykje anna som kan brukast til jolegåver.

Om dette fortalde han levande onsdagskvelden då han endeleg fann ein plass på vegen mellom Arendal og Evje der han hadde så god dekning at han kunne stoppe og slå av ein mobiltelefonprat med Valle Radio. Midt i intervjuet kom Jakob Saaghus forbi. Han var på veg heim frå Oslo og såg at Jan stod der, så han måtte høyre om det var noko gale.

Det såg lenge ut til at sykkelprosjektet skulle måtte slutte av etter åtte år og om lag 4000 syklar til dei fattigaste av dei fattige. Jan har kravd å sjølv få vere med og dele ut syklane, ta bilete og formidle kontakt mellom gjevar og mottakar. Men siste året skar det seg, styresmaktene ville ikkje late han halde på, og dei syklane han hadde med seg nedover, vart beslaglagde. Jan skriv i Setesdølen at dei såkalla sosialistane både laug og stal og i år sa folka i provinsen dei pleier å vere i at dei kunne få setje frå seg kontainarar der, men så skulle dei syte for utdelinga. Jan meinte at det ville vere den siste olje for prosjektet, noko slikt kunne han ikkje gå med på.

Men så, for knapt eit par veker sidan fekk han melding frå kyrkjestyresmaktene på Cuba om at kyrkjelyden i Puerto Esperanza i Pinar del Rio-provinsen gjerne ville ta imot syklane på Jan sin måte. Dette området var sterkt råka av orkanen Ike, så no pakkar Jan for harde livet.

I radioen sa han at han gjerne tok imot syklar, men han kunne ikkje hente dei. Han vona og at han skal få byggje eit orkansikkert hus for ein fattig familie. Og så er han spent på kva kyrkja kan gjere som sosialistane ikkje får til.

Syklar kan ein merke med Jan Olsen Cubaprosjekt eller noko liknande og setje ned på Shellstasjonen på Bygland, så får dei plass i ein av dei to kontainarane som no pakkast. Her er bloggen til aksjonen: http://blog.syklertilcuba.org/

Og her er heimeside med kontonummer om du vil støtte prosjektet.

Jan Olsen og Syklar til Cuba

Share

Det var ein interessant artikkel i Setesdølen i dag der Jan Olsen fortalde om korleis det eigentleg gjekk med årets sykkelprosjekt: Meir eller mindre i dass, er vel ord som høver på det han skriv om. Så no er det spørsmål om det vert noko meir av heile prosjektet.

Han skreiv om det same på bloggen http://blog.syklertilcuba.org/ 3. januar. Det er einaste innlegget så langt på bloggen. Eg klypper frå det, så du kan oppleve litt av frustrasjonen hans:

VI SLITER!
Så dukket han opp, cubaneren som kanskje kommer til å ødelegge hele sykkelprosjektet. Kanskje er det også målet hans. En superbyråkrat, helt uten visjoner om sykkelbruk eller sykkelsport. Hans eneste visjon handler om kontroll og om å hindre at vanlige mennesker skal nyte godt av prosjektet. Det er han og hans ”revolusjonære” venner som skal nyte godt av donasjoner, må vite. Praktisk arbeid er for han like fremmed som norsk geitost. Han demonstrerer også en fullstendig mangel på respekt for tingenes verdi. Det er utrolig provoserende å se verdifulle norske sykler bli kastet rundt på som om de skulle være skrapjern.

KAMELSLUKING OG POSITIV TENKING
Da jeg i sin tid lærte å fly hangglider hadde vi et eget kapittel i læreboka om å tenke positivt.
Når turbulensen reiv og sleit i vingen og vi var så redde at vi holdt på å gjøre i buksa, skulle vi tenke at du verden for en flott utsikt det er her oppe…

Akkurat dette kapittelet har jeg hatt bruk for nå en måneds tid. Vi blir av myndighetene behandlet som kriminelle og er blitt nektet adgang til lageret med vår egen donasjon. Og med hvilken arroganse! Tålmodigheten blir satt på en alvorlig prøve når dobbeltmoralistene holder lange taler om revolusjonens seier, en seier som i løpet av femti år ennå ikke har nådd fram til de fattige.

Men du verden, den som fikk være med da elevene på en spesialskole like ved lageret fikk sykle på norske sykler, forstår hvorfor vi driver dette prosjektet. Disse barna er det vi må se for oss i våre positive tenking. Det er likevel en grense for hvor mange kameler man er i stand til å sluke.

SYKKELSPORT OG ”VUELTA”
I år får vi la være å telle nederlagene og heller glede oss over seirene. Og kristiansanderen Jørn Markengs ”Prosjekt sykkelsport på Cuba” ble i sannhet en slik seier. At ti unge, norske syklister fikk to uforglemmelige vinteruker i cubansk sommervær, er bare en liten del av seieren. Det store, er en flott gjeng unge cubanere som nå sykler rundt på nye, norske sykler med tro på framtida og i visshet om at de kan få en bedre framtid ved egen innsats. Og dette siste er kanskje grunnen til at cubanske myndigheter nå sparker bein på oss, og dermed også på sine egne flotte idrettsungdommer.

Vi trodde også at det var positivt at innbyggerne i et fattigkvarter selv organiserte et av Cubas flotteste sykkelritt. Men der tok vi visst også feil…Fattige mennesker må for all del ikke begynne å tenke selv.

PR. I DAG
Pr. i dag må vi forholde oss til en hel flokk med Pontius Pilatuser, og vente på deres neste utspill.

Det er vel verd å leite fram Setesdølen for fredag 11. juli 2008 og lese Jan Olsen si oppdaterte skildring av situasjonen. Så kan ein ta turen inn på heimesidene hans og sjå bilete og finne anna stoff om prosjektet.

Jan Olsen på laurdagsrevyen

Share

Eg sat på loftet og førebudde program for neste veke då det kom eit rop frå stova nede: Jan Olsen er på TV, kom og sjå. Eg sprang ned tids nok til å høyre ein lokal person lovprise arbeidet Jan gjer og sjå to blinde på tandem. Her er sida til Jan: http://home.no.net/jaol2/startside.htm

Og her er den nye sida med blogg: http://www.syklertilcuba.org/

Bjørgulv T. Berg var til Cuba på ferie i slutten av januar, og då besøkt han Jan. Han fortel at dei var med Jan rundt og delte ut noko ein dag. Bjørgulv var imponert over arbeidet og dei mange som fekk noko å glede seg over gjennom Jan sitt engasjement. -Jan er pragmatisk og finn ei løysing på det meste, fortalde Bjørgulv då vi prata om det sist veke. Det er eit strålande arbeid han gjer.

Annbjørg og Sigrun var jo også til Cuba for å sjå korleis det gjekk med syklane Valle skule hadde samla inn. Dei hadde program i Valle radio då dei kom heim att og var fulle av lovord over prosjektet.

Syklar til Cuba

Share

Onsdagskvelden fekk vi kontakt med **Annbjørg Uppstad**, som saman med **Sigrunn Askland** er på Cuba for å hjelpe **Jan Olsen** med å tøme containarane med syklar som mellom anna Valle skule har samla inn til prosjektet Syklar til Cuba.

Ho kunne fortelje at dei hadde kome til Cuba laurdagskvelden 2. desember og hadde hatt eit par rolege dagar medan dei venta på at containarane skulle kome. Dei budde like på stranda, så det var lett å springe ut på ein liten pir og hoppe i havet. Men det hadde vore problem med å få ferskvatn til å dusje i, sjølv om det etter kvart løyste seg. Onsdag heldt dei på med utpakking, og frå torsdag skulle dei rundt på skular og dele ut syklar og anna til dei som ikke har så mykje som vi i rike Noreg.

Annbjørg kunne fortelje at det var mange nordmenn som var med Jan der nede og at han fekk god hjelp. Mange frå Bygland og Evje, men og frå Arendal var det medhjelparar. Ho tykte det var interessant å sjå prosjektet på nært hald, og sende helsing heim til familie og kjende i Valle. Ho både filma og prøvde å gjere opptak som vi kan bruke i radioen når ho kjem heim att. Returen skulle gå denne helga, så ho rekna med å vere heime att til tysdag 12. desember.

Her er heimesida til prosjektet:
http://home.no.net/jaol2/startside.htm

Cuba-prosjektet

Share

I kveld var Jan Olsen i studio saman med rektor Leif Kvinlog. Jan er av typen som du stappar på 50 øre og så fortel han så ivrig og engasjert som bare han kan vere.

Leif fortalde at idéen om prosjektet kom opp då lærarane i vår diskuterte om dei kunne finne noko som **alle** elevane kunne vere med på. Dei følte at prosjektet Syklar til Cuba var nært og at mange elevar alt hadde eit tilhøve til det, ettersom nokre av elevane sine syklar alt var på Cuba. Difor inviterte dei Jan til å kome og fortelje, og i kveld skal han vere med på eit storforeldremøte på skulen.

Første veka i oktober er aksjonsveke på skulen. Då kan syklar og andre ting som folk leverer, gjerast klare og pakkast for å bli sendt til Cuba. Men dei treng pengar for å få sendt dei to containarane, så parallellt med innsamlinga av ting, må det og samlast inn pengar.

To lærarar vil dra nedover fyrst i desember for å sjå til at gåvene kjem fram. Det er Sigrunn Askland og Annbjørg Lindland Uppstad. Dei har og lese spansk på førehand.

Heimesida til Jan er http://home.no.net/jaol2/ Der kan du lese meir om Syklar til Cuba. Gled deg.

Cuba-prosjektet i Kommunen informerer

Share

I kveld er det Cuba-kveld på Valle skule. Den startar klokka 20 i Storstoga. Frå klokka 19 kan du høyre Jan Olsen, Cuba-entusiasten her i Setesdal, og rektor Leif Kvinlog i Valle radio i ein halvtime der dei snakkar saman om arbeidet han driv på med på Cuba. I haust får han drahjelp av elevane på Valle skule i arbeidet sitt. Dei har innsamlinga til Cuba som spesialprosjekt. Kanskje har dei med cuba-musikk og.

Skulen har og sett i gang kronerulling til Cuba-prosjektet sitt. Du kan og betale inn pengar til dette, det gjer du til konto 2890.12.12343 i Valle sparebank. I kronerullinga er det slik at folk betalar inn pengar og utfordrar andre til å gjere det same.

Skru på Valle radio i kveld og høyr meir om dette.