Merkelapp-arkiv: jansen

Meir om Sunlong

Share

Fredag fekk eg denne eposten:

Heisann Harald!

Leste i bloggen din på valleradio om Signe og Lester Jansen som var ombord på Sunlong da hun forliste SV av lindesnes.

Veldig artig at dette kom opp akkurat nå, for jeg og noen andre arbeider for tiden med å finne informasjon om akkurat denne båten da vi planlegger å forsøke å lokalisere og å dykke på vraket dersom dette er mulig.

Her har du litt tekniske data og historie rundt skipet:

Sunlong ble bygget ved North Carolina Shipbuilding Company, Wilmington, North Carolina (Hull #2000) i 1943. Hun ble bygget og satt i tjeneste som Liberty Ship (Lasteskip, og seilte for United States Navy) under navnet “S/S Thomas Pollock”.

I 1947 ble hun solgt til det danske selskapet Dampskibs af 1912 A/S (A.P. Møller, Copenhagen) Idag bedre kjent som MÆRSK. Og seilte da under dansk flagg med navnet “D/S Else Mærsk”.

I 1949 ble hun solgt til det norske selskapet Skibs A/S Geirulv (Gjeruldsen & Tambs, Arendal) og ble omdøpt “D/S GEIRULV”, hun var nå under norsk flagg for første gang.

Skibs A/S Geirulv solgte i 1954 skipet videre til selskapet A/S Olymp. (Einar Lange, Oslo) som døpte henne om til “D/S Sunlong”. Det var under dette selskapet, under norsk flagg og med dette navnet hun til slutt endte sin ferd et sted i Nordsjøen etter å ha sprunget lekk den skjebnesvangre 26. desember 1956.

Type: EC2 – Liberty
Motor: 3cyl Triple Expansion Steam Reciprocating 2,500shp/ 80rpm
Maks fart: 11 knop
Mål: 441′-6″ x 56′-10,75″ x 27′-9.25″
brt: 7000
Dwt: 9140

Mvh. Thomas Sørensen

Som nokre av lyttarane nok hugsar, fortalde Leonard Jansen om dette i sendinga på lislejoleptkvelden. No har det kome meir stoff. Det blir artig å følgje med på kva som skjer i denne saka vidare.

For 50 år sidan og i dag

Share

Sendinga i Valle radio i går kveld var hyggeleg å sitje å lytte til. Eg fekk ikkje med meg den fyrste delen, så å kommentere timen frå sentrum og samtalen Theis hadde med Gro, Brita og Helene, det kan eg ikkje. Men frå klokka 1915 var det Bjørgulv og Ørnulf som var i studio, og dei hadde Helge Dahle med seg som utereporter på Valle Alders- og Sjukeheim. Han møtte ei rekke av dei som bur der og dei som arbeider der og prata med dei om det å bu på heimen i jola og det å arbeide der i høgtida. Trivelege innslag.

Men for meg var nok høgdepunktet då Leonhard Jansen fortalde om hendinga for 50 år sidan som eg skreiv om på bloggen i går. Då fekk eg oppklart at båten Lester og Signe var på, var på veg frå Narvik til Rotterdam med jern då dei forliste i Nordsjøen. Leonhard fortalde og at dei gav seg med sjølivet etter den turen. Sjølv om far hans nok kunne tenkt seg ein ny tur, vart det nok med tanken. Mange hadde meint at det var alt for farleg alt før Signe fekk seg hyre, og no meinte dei at dei hadde fått rett. Han fortalde og at Signe seinare ikkje ein gong hadde reist med Danskebåten, men at forteljinga frå tida på sjøen hadde vore ein del av historia i familien alt frå han var liten. Eit svært triveleg innslag i programmet denne kvelden.

Elles prata Ørnulf og Bjørgulv med Anne Hasla og Knut Inge Hovet om det å dra ut og skaffe seg utdanning og tankar om å kome attende til Valle. Tankevekkjande og interessant var det å høyre på dei.

Ikkje mindre tankevekkjande var det å høyre då dei fekk Andreas Skjærli på tråden. Den nye eigaren av Refsnes Hotell inviterer til ope hus på jolekvelden, ein tradisjon han har hatt i 16 år frå han starta på Løa i Vennesla via Obersten på Evje til han no dekkar bordet på Refsnes. Motivasjonen og engasjementet var sterkt, og det var interesant å høyre han fortelje.

Ørnulf og Bjørgulv fullførte sendinga lisle joleptkvelden på ein fin måte. Ved 21-tida slutta dei av denne siste sendinga i Valle radio i 2006.

For 50 år sidan

Share

I romjula for 50 år sidan var Signe og Lester Jansen på Liberiaskipet Sun Long. Lester var andrestyrmann, Signe arbeidde truleg i messa. Skipet skulle til Europa, der dei hadde planlagt å gifte seg i sjømannskyrkja i Rotterdam nyårsaftan.

Men det bles sterk storm i Nordsjøen i romjola for 50 år sidan. Sonen Leonhard Jansen fortel at Lester oppdaga at båten hadde sprunge lekk. Førstestyrmannen ville evakuere båten med det same, men Lester meinte dei fekk vente og sjå om det kom hjelp.

Fred Olsen sitt skip Borre kom til hjelp. Dei hadde gått frå England jolaftan i eit stort uver, der mange ville utsetje avgangen, men kapteinen heldt på at dei skulle gå etter ruta. Dermed fekk dei redde 35 menneske frå den visse død i dette sterke uveret. Den siste vart heist ombord bare ein halv time før Sun Long forsvann i havet 100 sjømil sør for Lindesnes fyr.

Borre kom inn til Kleven i Mandal med dei 35 havarerte, så hendinga vart omtalt i avisa Lindesnes i 1956, og så dukka den opp att i Lindesnes 15. desember 2006 under overskrifta Lindesnes for 50 år sidan.

-Bryllaupet måtte utsetjast til mai 1957, fortel Leonhard, som fortel at han vart fødd nokså nøyaktig ni månader etter bryllupet, i februar 1958.

Truleg ligg det her stoff nok til ein artikkel i Jol i Setesdal. Her er det i alle fall presentert på bloggen.

Lekpredikanten

Share

Onsdag kveld 2. november klokka 20:00 kjem Leonhard Jansen for å fortelje om lekpredikanten Severin Tobiassen og Setesdal i Valle radio. Han har med både song og utdrag frå tale den denne frodige forkynnaren heldt, og han ser med historiske auge på ei rørsle som har prega Setesdal. Han har også hatt eit skråblikk på korleis dei som slutta seg til rørsla, anten dei gjekk ut av kyrkja og starta luthersk frikyrkje, eller dei blei i kyrkja og engasjerte seg i ein lågkyrkjeleg organisasjon, også har hatt leiaroppgåver i lokalsamfunnet.

Har religiøse opplevingar og erfaringar nokon plass i dagens samfunn? Treng vi lekpredikantar i dag?

Harald