Merkelapp-arkiv: klatring

Kveasåni

Share

Å kome frå nord og sjå Kveasåni er ei oppleving som snart skal forsvinne, om det går som nokre ønskjer. Dei vil legge fossen i røyr, Men det har drege ut, og etter kvart har eg høyrt fleire som er skeptiske til det. Det er ein vakker foss når ein kjem nordfrå, sørfrå er han lite synleg. Når det har vore ein del regn og fossen svulmar opp, er han den einaste store fossen som kjem ned like ved Riksveg 9 i Valle kommune.

Eg tenkte på dette då eg køyrde forbi fossen fredagen. Og då eg kom heim, fann eg boka Setesdal – klatring i Sør-Norge. Der er fossen omtala:

Dette, til en forandring, er ikke noe fjell, men leiet til en foss. Veggen er vest-vendt.

Ruten ligger rett til venstre for fossen Kveasåni, ca 8 km sør for Valle på Otras østside. Hvis forholdene tilsier det, er den beste tilkomsten fra den gamle sørligste broen ved fossen. Gå opp langs bekken, som tar ca 5 minutter. Ruten starter bak den bratte seksjonen til venstre for den første fossestrålen, som er ca 10 meter høy. Deretter følger du bare boltene, ta en dukkert innimellom og nyt livet. Etter den 7. taulengden går det an som et alternativ å gå opp langs det bratte bekkefaret. Anbefales spesielt på kveldstid.

Eg let meg imponere av folk som kan finne glede i noko slikt. For meg er det glede stor nok å køyre forbi når fossen går kvit ned fjellsida.

Klatring i Setesdal

Share

Eg skreiv om boka 18. og 20. august, og onsdag hadde eg ein prat med Frode Buen, turistsjef i Valle kommune, om den. Han fortalde at Hans Weninger, som har skrive boka, er ein pensjonert lærar som i 25 år har klatra i Setesdal. Gjennom desse åra har han dokumentert over hundre klatreruter. For mange av dei har han sett opp boltar på eigen kostnad.

Frode fortalde at Hans forlet Valle i slutten av august for å reise heim til Tyskland, deretter skulle han bruke eitt år saman med familien på klatring rundt i verda før han kom tilbake til Valle.

I timen mellom 20 og 21 hadde eg også ein prat med Bjørgulv T. Berg som kunne fortelje at eit par av dei som har kjøpt hyttetomter i Brokke, er ivrige klatrarar, og at Brokke arbeider for å inkludere klatring i sommartilbodet dei kan gje. Klatring på Løefjødd er spesielt flott, for veggen der har utfordringar frå det lettaste til det vanskelegaste på same veggen. Dermed kan heile familien ha utfordringar same staden.

Valle kommune har ytt stønad til boka, sjå
http://www.valle.kommune.no/vak/saksdok/1313050.html

Heimesida til Hans heiter Klettern in Norwegen og tek utgangspunkt i Valle. http://www.kletterninnorwegen.de/ Her finn du og eit flott bilete frå Faråne i flaum på startsida.

Mange meiner at dei som klatrar her, ikkje legg att noko pengar i Valle. Det var Frode ikkje enig i. Før kunne det nok vere at folk som klatra, la seg i ei steinrøys, men han visste at folk hadde lege på Flateland det meste av sommaren for å klatre. Å få folk til å stoppe er viktig, og sjølv om det ikkje er så mange enno som ligg i fleire veker, kan dette bli utvikla meir.

Før klatra folk mykje i Nomelandsveggen, og då var det lett å sjå og fylgje med frå Valle sentrum. No klatrar dei andre stader i kommunen, sjølv om vi ikkje ser dei, har det vore mange klatrarar i Valle i sommar.

Homfjellet

Share

Klatring i Homsfjødd er første kapittel i boka Setesdal – Klatring i Sør-Norge, som eg skreiv om i går. Eg fortalde om boka til Lisbeth på biblioteket og ho kunne fortelje at det var rart å sjå kor det lyste oppe i fjellveggen ein gong då nokre klatrarar ikkje kom seg opp før det vart mørkt, og måtte overnatte oppe i fjellet.

I boka er det eit bilete som er teke på rasteplassen og badeplassen Honnevje ved riksveg 9 nord for Valle. På dette er det teikna inn fem ruter som er klatra opp veggen. Det er Sheeptrail (august 2000), Spleetje (ikkje fullført enno), Mammuttour (8. august 1991), Homeostase (juli 1992) og Eternity (17. september 2002).

**Homeostase** er omtala her:
http://www.adrenaline.no/klatre/2001/setesdal/index.htm

I ei pdf-fil som kallast leseprøve frå boka kan du sjå biletet frå Homsfjødd teke på Honnevje. Lenka er her: http://tinyurl.com/qx979

Eg oppfordrar ikkje til å klatre, men stopp på Honnevje når du køyrer den vegen. Ta med deg eit fotoapparat og sjå det fantastiske motivet du får når du retter kamera mot den flotte fjellveggen.

Fjelli heime møtte mitt auga

Share

Slik syng Anne Karin Kaasa i ein nydeleg sang. I sommar har det kome ei bok om fjellklatring i Setesdal. Du kan kjøpe den på Turistkontoret, den er i grunnen tenkt for folk som vil klatre i dei bratte fjella her i Setesdal. Men alle som er glade i naturen vår, burde skaffe seg boka og bla i henne. Ho er ikkje så stor i format, men meir enn stor nok til å gje opplevingar sjølv om du ikkje har tenkt å klatre ein meter.

Boka heiter Setesdal, er skriven av Hans Weninger, og utgjeven på Panico Alpinverlag i Tyskland. I den boka kan du møte fjelli heime, anten det er Homsfjødd, Nomelandsfjødd eller Løefjødd. Steinsås og klatreruter på austsida av Otra er og omtalte. Den siste er i Restefjell som ligg på vestsida av vegen sør for Hekni rasteplass.

Du finn informasjon om klatring i Setesdal og bilete som kunne vore frå frå boka, som kom ut i 2006, på denne sida, sjølv om ho er frå 2001: **Klatring i Setesdal – en oppsummering og oppdatering**
http://www.adrenaline.no/klatre/2001/setesdal/index.htm

Då boka var under planlegging, innstilte rådmannen i 2005 på eit tilskot på 15.000 kroner frå Valle kommune. Sjå: **Ny klatreguide for Setesdal** http://www.valle.kommune.no/vak/saksdok/1313050.html

Etter mi meining er det sjeldan ein finn ei så vakker bok om naturen i Valle, så LØP OG KJØP – 200 kroner kan gje grunnlag for mange samtalar om fjelli heime.