Merkelapp-arkiv: kulturveka 2007

Bjarnes Blååker

Share

Dette bandet skal spele på Valle Motell Pub kl. 22 laurdag 6. oktober. Då er sauesjået slutt, men ein konsert om kvelden kan jo høve.

“Bjarnes blaa-åker” består av Tore Thomassen, Svein Helge Vikse, Ragnhild Ek, Espen Skeie og **Bjarne Ormestad**. Og instrumentallista er sang, fiolin, ukulele, kontrabass, banjo og trommer.

Tore Thomassen er mest kjent for mange barneplater. Han bur i Lillesand. Heimesida hans er her:
http://www.torethomassen.no/ og der er det mye stoff.

Svein Helge Vikse, som bur i Kristiansand, har også heimeside. Den finn du her:
http://www.musikkogfilm.com/

Ragnhild Ek spelar fiolin og deltek ved ei rekke musikkarrangementer i Kristiansand, men har ikkje eiga heimeside.

Espen Skeie spelar bass i Christiansand Bluesband og har lang erfaring som countrymusikar. Heimesida er her
http://home.no.net/cowboy76/

Leiar av Bjarnes Blååker er Bjarne Ormestad, men han finn eg lite om på nettet, bortsett frå at han alltid er entusiastisk.

Det er Folkeakademiet som har fått desse til Valle for å gle folk laurdag 6. oktober på Valle Motell.

Kulturveke i 2007

Share

Frå 5. oktober, det er midt i haustferien, vert det kulturveke. Første programmet er ein opningskonsert som Folkeakademiet arrangerer i Storstoga klokka 20 med Kirsten Bråten Berg, Arild Andersen og Paolo Vinaccio. Om du vil vite meir om desse musikarane, kan du sjå på wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Paolo_Vinaccia
http://no.wikipedia.org/wiki/Arild_Andersen
http://no.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Br%C3%A5ten_Berg

Alle er musikarar som har fått Gammleng-prisen, sjå
http://no.wikipedia.org/wiki/Gammleng-prisen

På sett og vis kunne det vore nok med konsert med ein av desse toppane i norsk musikkliv. Å få alle til å stille opp i Storstoga same kvelden, er ei bragd. Leif Kvinlog fortalde om programmet for Kulturveka i Kommunen informerer onsdagskvelden 19. september, det er bare vel to veker til det heile startar.

Seinare same kvelden vert det så Sauedans på Valle Motell. Då er det Mac Meadows som skal spele. Meir om dette bandet finn du her:
http://www.macmeadows.com/info.php

Denne fredagskvelden er det og sending i Valle Radio. Det er for heile dalen, og det er Bjørgulv T. Berg som skal vere programleiar og ansvarleg for kvelden. Rolf Erik Homme skal ha Open sending.

Det vert altså tre tilbod denne fredagskvelden før sjølve sauesjået. Som vanleg skal Bygdekvinnelaget ha basar i Menighetshuset sauesjådagen. Det har dei hatt sidan 1949, det har vore den faste inntektskjelda til laget, som i år fyller 60 år. Det skal dei etter det eg forstår markere med medlemsfest tysdag 25. september.

Dette var ein fyrste smakebit av programmet for kulturveka 2007. Meir kjem etter kvart.