Merkelapp-arkiv: landskappleiken 2006

Landskappleiken 2006 Beitostølen Del 4 Hardingfele

Share

Vi har tidlegare skrive om Knut Heddis Minne. Ingen av medlemene der deltok på Landskappleiken 2006 som solistar. Men ein solist frå Setesdal fann vi likevel, på femte plass i hardingfele klasse C:

**Spel hardingfele klasse C**
1. Silje Midtbø Vevle, Osterøy spel- og dansarlag – 115
2. Alexander A Røynstrand, Hardanger spelemannslag – 114
3. Erlend Apneseth, Indre Sunnfjord spelemannslag – 112
4. Eldbjørg Hemsing, Vårflaumen spel- og dansarlag – 109
5. Tor G. Hoslemo, Setesdal spelemannslag – 108
6. Åslaug Timenes Bell, Gaular spelemannslag – 101
7. Ingrid Heieren, Indre Sunnfjord spelemannslag – 95
8. Johanne Flottorp, Sørlandets spelemannslag – 92
9. Maria Skjeldrum Toppe, Fana spelemannslag – 85
10. Gard Nergaard, Kristiansand Spel og dansarlag – 83
10. Hogne Midtbø Vevle, Osterøy spel- og dansarlag – 83
10. Johanna Å. Mjeldheim, Osterøy spel- og dansarlag – 83
13. Henriette Funner Gjerjordet, Seljord spelemannslag – 75
13. Tommy Aannestad, Bø juniorspelemannslag – 75
13. Tore Martin Solhaug, Fana spelemannslag – 75
16. Sivert Andreas Holmen, Vårflaumen spel- og dansarlag – 73
17. Brage Thunestvedt Hatløy, Osterøy spel- og dansarlag – 72

Tor frå Bykle har vore ein engasjert og ivrig elev hos Marton Laksesvela på Rysstad. I fjor fekk han fjerdeplass i same klassen. Vi oppfordrar deg til å stå på vidare, vi treng rekruttering når det gjeld hardingfelespelarar i Setesdal.

Landskappleiken 2006 Beitostølen Del 3 Munnharpe

Share

Setesdal har dei siste åra hatt gode resultat i denne klassen. I år finn vi denne lista:

**Munnharpe senior**
1. Tom Willy Rustad, Ringebu Spelmannslag – 126
2. Jon Elling Buen Garnås, Spelemannslaget Bøheringen – 115
3. Hallgrim Berg, Ål spel- og dansarlag – 113
4. Arnt Magne Haugen, Ringebu Spelmannslag – 112
4. Sigurd Brokke, Setesdal spelemannslag – 112
6. Rolf Karlberg, Øystre Slidre spel- og dansarlag – 111
7. Thov G. Wetterhus, Numedal spel- og dansarlag – 107
8. Øystein Monsen, LfS – 106
9. Atle Tjønnås, Spelemannslaget Bøheringen – 94
10. Bjørn Sverre Kristensen, Hedemark folkemuskklag – 91

**Sigurd Brokke** er den setesdølen som har vore mest aktiv munnharpespelar på landskappleikane dei siste åra. Her er ei liste over resultat han har fått:

2002 Vågå – 2. plass
2003 Gjøvik – 1. plass
2004 Eidfjord – 1. plass
2005 Røros – 2. plass
2006 Beitostølen – 4. plass

Vinnaren i 2005 og 2006, Tom Willy Rustad, har vore lærar på folkemusikklina i Valle, men er no busett i Sør-Fron. Her er lenke til gruppa Kvarts, som har informasjon om han: http://www.kvarts.no/?go=omoss

Landskappleiken 2006 Beitostølen Del 2 Vokal

Share

Her er lista med resultata frå vokal folkemusikk:

**Vokal folkemusikk klasse B – 28 deltakarar**
1. Kim André Rysstad, Setesdal spelemannslag – 117
2. Åshild Vetrhus, LfS – 116
3. Stian Roland, Øystre Slidre spel- og dansarlag – 114
4. Kari Malmanger, Kvinnherad folkemusikklag – 113
5. Ingvild Lie, Øystre Slidre spel- og dansarlag – 109
6. Ingrid Storlimo, Søndre Trondhjems spellmannslag – 105
7. Sigrid Kjetilsdotter Jore, Setesdal spelemannslag – 102
8. Eirik Lohne Rongved, Osterøy spel- og dansarlag – 100
8. Elin Bråstøyl, Vinje dansarring – 100
10. Ragnar Nordgreen, Vinje spilemannslag – 99
11. Lajla Renate Buer Storli, Hardanger spelemannslag – 93
12. Ellen Therese Thuland, Indre Sunnfjord spelemannslag – 90
12. Karin Toeneiet, Numedal spel- og dansarlag – 90
12. Randi Øverbø, Seljord spelemannslag – 90
15. Kari Nellia Groven, Dansarringen i Telelaget – 89
16. Liv Helga Brokke, Setesdal spelemannslag – 88
17. Knut Erik Jordstøyl Vinje spilemannslag – 87
18. Åsne Marie Bergset, Numedal spel- og dansarlag – 86
19. Ola Fjeldet, Gausdal spelmannslag – 85
19. Sarah Nagell, LfS – 85
21. Asbjørg Ormberg, Jostedal spel- og dansarlaglag – 84
22. Eva Marie Skjeldrum Toppe, Fana spelemannslag – 83
23. Mari Jøndal Bjertnæs, Vågå spel- og dansarlag – 80
24. Espen Skjærbakken, Grenselaust – 76
25. Sapfo Maria Stavrides, LfS – 75
26. Charlotte Johnsen, Nordhordland spel- og dansarlag – 74
26. Kari Cecilie Lund, Glåmos spellmannslag – 74
28. Tarjei Lund Øvrelid, LfS – 68

**Vokal folkemusikk klasse C – 7 deltakarar**
1. Margit Myhr, Gol spel- og dansarlag – 113
2. Ingebjørg H Bratland, Vinje dansarring – 112
3. Knut Kjetilsson Jore, Setesdal spelemannslag – 97
4. Stine Jota, Trysil Knut dans- og spelmannslag – 88
5. Ingrid Bjørkelo Østmoen, LfS – 87
6. Mari Elise Lerdal, LfS – 80
7. Margunn Nesbakken Oma, Vallset folkedanslag – 78

I vokal var det fire deltakarar frå Setesdal, tre i klasse B og ein i klasse C. Kim Andre Rysstad vann i år. I fjor var han nr. 3. Då var Åshild Vetrhus nr. 1, i år fekk ho andreplassen. (Åshild Vetrhus er vokalist i folkemusikkgruppa ::tindra, som hadde plateslepp for si fyrste plate her i Valle i vår med konsert i Spelestoga.)

Sigrid Kjetilsdotter Jore og broren Knut fekk og fine plasseringar. I år var Sigrid nr. 7 i klasse B, i fjor var ho nummer 2 i klasse C. Knut fekk tredjeplassen i klasse C i år, det er grunn til å sende gratulasjonar til Kjetil Carolis Jore med familie for innsatsen.

Endeleg må vi nemne Liv Helga Brokke, som fekk ein 16. plass i klasse B. I 2002 i Vågå delte ho 5.-plassen med Kari Malmanger, som i år fekk ein 4. plass i denne klassen. Liv Helga har og gode plasseringar på Setesdalskappleiken tidlegare.

Landskappleiken 2006 Beitostølen Del 1 Lagspel

Share

Setesdølen melder at det var sterk innsats frå setesdølane på Landskappleiken. Etter det eg kan sjå frå biletet i avisa, var det folk frå Øvre Setesdal som representerte dalen. Det vil seie at dei har tilknytning til Bykle og Valle. Men ikkje alle er fødde og oppvaksne i Øvre Setesdal. Det gjeld i særleg grad **Spelemannslaget Knut Heddis Minne**, som delte førsteplassen i Lagspel hardingfele senior med Gamlebanken spelemannslag frå Indre Sunnfjord. Her er lista:

**Lagspel hardingfele senior**
1 Gamlebanken Spelemannslag, Indre Sunnfjord spelemannslag – 129
1 Knut Heddis Minne, Setesdal spelemannslag – 129
3 Haugesund spelemannslag – 122
4 Vårflaumen spel- og dansarlag – 110
5 Hallingdal låtelag – 109
5 Kristiansand spel- og dansarlag – 109
5 Numedal spelmannslag – 109
8 Seljord spelemannslag – 108
9 Spelemannslaget Bøheringen – 103

**Knut Heddis Minne**
Medlemene i laget er Monika Antun, Marton Laksesvela, Harald B. Knutsen, Knut Breivegen, Herbjørn Liahagen og Daniel Sandén-Warg. Alle er arbeidsinnvandrarar til Valle, bortsett frå Knut som er innfødd setesdøl. Øvingane har dei i stoga etter den legendariske spelemannen Knut J. Heddi (1857-1938) på Rysstad, soleis fall også namnet til laget på plass, heiter det i omtale av **CD-en LEA DEG**:
http://www2.nfd.no/manadens_mai03.htm

Her er resultata deira på landskappleikar:
2001 Rauland – Vinnar
2002 Vågå – Ikkje med
2003 Gjøvik – Ikkje med
2004 Eidfjord – Vinnar Bilete frå Eidfjord http://tinyurl.com/rzk4k
2005 Røros – Vinnar
2006 Beitostølen – Vinnar

Det betyr mykje for Valle å ha ei slik gruppe i bygda. Herbjørn Liahagen bur ikkje lenger i Valle etter at folkemusikklina på Valle vidaregåande skule er lagt ned og Harald Knutsen har permisjon frå stillinga som leiar for Agder Folkemusikkarkiv på Rysstad. Om gruppa klarer å halde saman, vil tida vise. Dei har betydd mykje for all folkemusikken, men særleg hardingfelespel, i Setesdal dei siste åra, og det vil vere eit stort tap for bygda om gruppa ikkje klarar å halde saman.

Frå Valle radio vil vi gratulere så mykje.

Kappleik og festivalar 2006

Share

**Setesdølen** melder at Kim André Rysstad gjekk til topps på Landskappleiken 2006 i Vokal klasse B. Vi gratulerer og syner til resultatlistene frå Landskappleiken:
http://tinyurl.com/mbxcs

Vi vil kome attende til nokre av resultata som gjeld Setesdal her på bloggen.

Siste helga i juli er det internasjonal munnharpefestival i Amsterdam. Fleire frå Setesdal har planar om å reise på festivalen.
http://www.muziekgebouw.nl/mondharpfestivaluk/  har meir stoff.

Her er heimesida til Norsk munnharpefestival, som skal vere på Rysstad 22.-23. september.
http://www.munnharpe.no/nmf_festivalar.html