Merkelapp-arkiv: norea

Musalaha

Share

I sendinga i går hadde eg eit innslag som var laga av Norea ( http://www.norea.no/page.php?mtid=1&elid=5484 ) om forsoningsprosjektet Musalaha. Omgrepet Musalaha er arabisk og tyder forsoning.

Kva skjer dersom ungdom frå Israel og Palestina møtest, tenkte Salim Munayer som er kristen palestiner og samtidig israelsk statsborger. Salim grunnla derfor organisasjonen for 20 år sidan. Med utgangspunkt i Jesu lære om også å elske sine fiendar, tenkte Salim at det må vel gå an å få unge palestinarar og unge israelarar til å møtest, på leir, for å snakke saman og ha det moro saman.

Salim Munayer seier at han ser at både haldningar og handlingar blir endra etter ein leir i Musalaha. Gjennom 20 år har tusenvis av unge opplevd dette. Men for å få til ei samfunnsendring er det behov for at fleire palestinarar og israelarar opplever dette.

Det vil også vere behov for ei endring i sjølve samfunnsstrukturen. Men grunnlaget for alt fredsarbeid er relasjonar, slik at ein kan stole på kvarandre og forhandle med kvarandre, understrekar Salim Munayer.

Sjølv om ungdom frå båe sider møtest og knyter venskapsband, er det nok enno ikkje nok tillit i samfunnet til å bygge freden, seier grunnleggjaren av Musalaha, Salim Munayer.

I programmet møtte vi Raed Hanania frå Betlehem på Vestbreidda som har opplevd å verte audmjuka av israelske soldatar ved passering gjennom sjekkpostane ut og inn av Vestbreidda.

Vi møtte også Sarah Atwood som var 18 år då Intifadaen starta i år 2000 og opplevde at ei venninne vart drepen av ein palestinsk terrorist.

Dette innlegget på bloggen er basert på det Per Ove Stige skreiv om emnet på Norea sine sider. Der kan du og høyre intervjuet om att. Om du vil lese meir om Musalaha, kan du finne ein artikkel på engelsk wikipedia, men det er enno ikkje noko på norsk wikipedia om denne organisasjonen. Sjå http://en.wikipedia.org/wiki/Musalaha

Janne Haaland Matlary

Share

Janne Haaland Matlary var gjest i Møteplassen, programmet frå Norea Radio som vi sendte tysdag 9. oktober 2007 klokka 19:05. Du finn informasjon om henne her: http://no.wikipedia.org/wiki/Janne_Haaland_Matlary

**-Korleis er det å vere kvinne i eit mannsdominert miljø? Du må jo til Vatikanet for å gjere jobben som rådgjevar for Det pavelege råd for rettferd og fred og Det pavelege råd for familien?**
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_pavelige_r%C3%A5d_for_rettferdighet_og_fred
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_pavelige_r%C3%A5d_for_familien

-Det er ikke så veldig uvanlig for meg, for jeg jobber ellers med sikkerhetspolitikk, og før det jobbet jeg mye med olje- og energipolitikk, så alt det jeg har av yrkeserfaring, har vært i mannsmiljø. Jeg setter også stor pris på hjernekraften, spesielt i Vatikanet, for disse prelatene er ofte folk med veldig høy utdannelse. De er veldig rasjonelle og logiske og man tar ordet når man har noe man skulle ha sagt, og hvis man ikke kan noe, så holder man munn. Dette har ikke noe å gjøre med kjønn. Det er for øvrig ganske mange kvinnelige eksperter, og jeg er med i dette rådet, ikke fordi jeg er kvinne, men fordi jeg kan noe om internasjonal politikk. Det er vitenskapelige kriterier mer enn noe annet som gjelder i disse sammenhenger.

**-Du blir gjerne sett på som ei sterk kvinne. Har dette noe med din bakgrunn og oppvekst å gjere?**

-Det vet jeg ikke. Jeg er enebarn og jeg var en guttejente, jeg var aldri interessert i jenteting. Jeg var interessert i å være ute og klatre og være på sjøen og slike ting. Det har jo noe med personlighet å gjøre, men hvis man har interesser av ting som er utradisjonelle, som jeg absolutt har hatt og har: Det er få kvinner som er opptatt av sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk, da er man veldig avhengig av seg selv og egen oppdrift for å komme noen vei, det er ikke noe naturlig miljø hvor man bare ledes inn i.

-Jeg har alltid hatt veldig sterk vilje, satt meg mål og hatt sterk vilje for å gjøre det som de målene innebærer. Det er vel en styrke.

**-Du vaks opp i eit miljø der mannen gjerne var på sjøen og der kvinnene måtte være sterke?**

-Når jeg sammenligner, ser jeg at norske kvinner generelt er sterke. Det er noe med at kystkvinner har en veldig uavhengighet og styrke i Norge. Og det finner man også en del i Spania og Portugal som har en slik tradisjon. De forskjellene ser man at de er reelle når man sammenligner med andre land.

**-Du vaks opp i ein by med bedehus, men utan at du opplevde det så veldig interessant og tiltrekkjande. I staden gjekk du til ein slektning og spurde etter bevis for Gud?**

-Ja, jeg var alltid i opposisjon til bedehusmiljøet, det var sikkert veldig mye ungdomsopprør. Jeg var aldri med i de miljøene mer enn ganske perifert. Jeg var, som mine foreldre, aktivt med i Mandal Turnforening, som omtrent var den eneste ikke-kristne forening i byen. Jeg ser jo i ettertid at jeg var ganske intolerant overfor mange, men jeg syntes det var veldig mye trangsynthet i de miljøene.

**-I staden hadde du stor interesse for europeisk kultur og den europeiske arven. Kor skreiv den begeistringa seg frå?**

-Den kom gjennom skolen og flinke lærere og sikkert naturlige interesser for historie. Hvis jeg skulle si noe som er typisk i dag, som jeg beklager, så er det at folk kan ingenting historie, de er ikke interessert i historie, særlig den unge generasjon. Jo mer man går tilbake i historien, jo mer ser man at det meste har vært tenkt ut for ganske lang tid siden. Det er en kontinuitet der som gir identitet og forteller oss hvem vi er, så jeg har alltid vært interessert i å reise nedover på kontinentet og besøke historiske steder. Jeg var ikke interessert i kristendom, men jeg var interessert i romersk historie, for eksempel, da jeg besøkte Roma første gangen.

Dette var dei fem første minutta av programmet. Les om Møteplassen hos http://www.norea.no/page.php?mtid=1&elid=3711

Noreaprogramma veke 19 2006

Share

I **Over ein open Bibel** denne veka valde eg å sende andakten som skulle ha vore i veke 15. Pet Karlsen, tidlegare Noreamedarbeidar, no pensjonist, tala om påskeopplevingane til læresveinane. Her er andaktssida hennar, der du kan høyre alle andaktane ho hadde denne veka: http://norea.no/page.php?mtid=44&elid=1528

I **Noreamagasinet** var det tre oppslag:
1. Ein prat med Israels ambassadør Miryam Shomrat. Linkar:
Aftenposten 25. august 2005: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1102387.ece
Norge i dag 2.9.05
http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=8200
Israels ambassade
http://oslo.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=50&

2. Trans World Radio i Kambodsja
Lager kristne barneprogram. Vi var med på barnemøte utanfor Phnom Penh.

3. Superblink
Denne klubben for barn på Internett får skryt frå Barnevakten.
http://norea.no/page.php?mtid=34&elid=1806
På same sida er det link til kva 5. klassingar meinte. Og på sida norea.no er det link til heimesida til klubben.

I staden for **Møteplassen** sende eg eit par innslag om ekteskap av Asbjørn Kvalbein. Litt av det han sa, finn du her:
http://norea.no/page.php?mtid=56&elid=1440
På norea.no finn du fleire av Kvalbein sine tekstar.

Noreaprogramma veke 16 2006

Share

**Over ein open Bibel** 0616
var ved Gunstein Vetrhus, lærar på Bibelskolen i Grimstad. Her er link til andaktane hans
http://www.norea.no/page.php?mtid=44&elid=1607
Og her er link til Bibelskolen i Grimstad
http://www.bibelskolen.no/

**Noreamagasinet** 0615
I sendinga denne kvelden nytta eg programmet for veke 15, som var ein samtale med Arnhild Reinum om påskevandring i Trefoldighetskirken i Arendal. Her er link til dette på Norea sine sider:
http://www.norea.no/page.php?mtid=1&elid=1616
Her er link til ein annan omtale av dette:
http://tinyurl.com/mtdu4

**Møteplassen** 0616
Gjest i Møteplassen denne kvelden var Liv Synnøve Granli, dotter til den kjende musikaren Trond Andersen (Storsalens Minikor og Grimstad Kammerkor). Her er ein link til minneprogrammet NRK Salmer til alle tider laga http://tinyurl.com/nt9zj

Noreaprogramma veke 13-2006

Share

Over ein open Bibel
Denne veka var det Rita Åsen som hadde andakt. Eg veit det er mange som likar å høyre henne, så eg sende andaktane for måndag og tysdag. Tema hennar var Moses. Her er link til andaktar av henne:
http://norea.no/page.php?mtid=44&elid=1443

Noreamagasinet
Ansgarskolen i Kristiansand var første innslag. Dei har arrangert eit torg der kyrkje og organisasjon som treng nye folk kunne presentere seg for studentane. Sjå
http://www.ansgarhs.no/sider/tekst.asp?SIDE=262

Peru var tema nr. 2. Per Byrknes fortel om Placida, 18 år gamal, som har fått mykje hjelp av å høyre på kristne program på radio HTR. Foreldra likte ikkje det, så ho måtte slutte.

Asfaltevangeliet
Ein film om kva som ville skjedd om Jesus hadde kome til Oslo i dag. Adressa til bloggen til David Åleskjær, som har laga filmen, finn du i kommentaren til denne posten. Ved ein feil hadde eg brukt linken som skulle vere til sida om Jan Honningdal to stader. Takk til Jørgen, som gjorde meg merksam på dette.

Lytterbrev frå Kambodsja – prosjekt Hannah
“Håp for kvinner” var eit program i radio som hadde gjeve henne hjelp.

Songane i programmet var
Michael Smith – Open the eyes of my heart
T/M Paul Baloche, Michael Smith RRA 10025.
Her er teksten: http://tinyurl.com/zhd5v

Frisk luft – Tror på ham
T/M Arnold Børud Lynor 0006

Jan Honningdal med venner: Løven av Juda
T/M: Jan Honningdal. Her er ei side om Jan Honningdal. http://www.janhonningdal.dk/ny_side_3.htm

Mons Leidvin Takle – Blott en dag
Tekst: Lina Sandell Melodi: Oscar Ahnfeldt
Her er ein artikkel i Vårt Land om Lina Sandell
http://tinyurl.com/esnxj

Møteplassen
Eit møte med regissøren av filmen Asfaltevangeliet, David Åleskjær. Her er ein omtale av filmen. Filmen si heimeside er vanskeleg å laste, men denne fungerer: http://tinyurl.com/o5h9t

Noreaprogramma veke 13-06

Share

Over ein open Bibel
var ved misjonær Alf Halvorsen i Normisjon
Du kan høyre fleire andaktar her:
http://norea.no/list.php?mtid=44&menu=157

Noreamagasinet
hadde tre saker som du finn meir om på linkane:
1. Tørke i Etiopia,
http://norea.no/page.php?mtid=1&elid=1365

2. Kirkens SOS. Her finn du kontoret i Kristiansand
http://www.kirkens-sos.no/vis?side=2×0

3. Vekekommentaren ved Eivind Algrøy. Han er redaktør i Familie og Medier, som du finn her:
http://fom.no/sider/tekst.asp?side=1012

Møteplassen
Gjest var Rita Austad, dagleg leiar av Kirkens SOS i Kristiansand. Her er to linkar:
http://www.gimra.no/page.php?mtid=1&elid=817
http://www.gimra.no/page.php?mtid=1&elid=821

Noreaprogramma veke 10

Share

Over ein open Bibel
Andakt ved Jakob Trodahl
Her finn du fleire sider om andaktshaldaren
http://tinyurl.com/jecyq

Noreamagasinet
Torsdagsklubben
Ida Johnson frå Irland har arbeidd i 20 år i Finnmark som barnearbeider i Evangelisk barnemisjon. Ho leier Torsdagsklubben for born opp til 11 år i Lakselv, einaste kristne tilbodet til borna der. Sjå
http://www.sbinett.no/files/04-05/Barnearbeid.htm
Oslo Soul Children
Dei har nettopp spelt inn ei plate som heiter Livsglede 2. Det er 25 kor i Noreg innan soulchildren-konseptet og i mai skal dei ha festival i Oslo.
http://www.soulchildren.no/
Lydarbrev
Takkebrev for et kors fra Norea, det har hengt rundt halsen natt og dag sidan eg fekk det.
Her er fleire lydarbrev
http://tinyurl.com/zyy3h
Kommentaren ved Asbjørn Kvalbein
Spørsmålet om stat og kyrkje. Mange utover landet er for nære band mellom stat og kyrkje. Inga ordning er utan problem. Kyrkja er samlinga av dei truande, det kan vere mange ytre strukturar. Ja til eit aktivt fellesskap av truande menneske innanfor kyrkja.
Kvalbein er webpastor i Norea og det er mange tekstar av han her:
http://www.norea.no/index.php?mtid=40&menu=155

Møteplassen
Konstanse Raen var gjest i dette programmet. Ho er knytt til Bibelselskapet og Strømmestiftelsen og bur i Addis Abeba. Her er nokre linkar til hennar arbeid:
http://www.gimra.no/page.php?mtid=1&elid=774
http://www.strommestiftelsen.no/?did=212197
http://www.fedrelandsvennen.no/nyheter/article270059.ece

Noreaprogram veke 8

Share

Over ein open Bibel
Astrid Hareide, regionkonsulent for Kirkens Nødhjelp i Agder, hadde andakten. Teksten var Joh. 3.16, og ho fortalde om 12 år gamle Billy frå Sudan, om ei hand til å ta imot med og ei hand til å gje med.

Noreamagasinet
Denne kvelden var tema Samemisjonen. Når dei har stemne, held dei 40 husmøte rundt i Finnmark. Her er ei oversikt over møteplassane:
http://www.samemisjonen.no/t3/index.php?id=87#230

Det var også ein reportasje om korleis dei har fått støtte i ei økonomisk krise. Her er link til artiklar om Samemisjonen:
http://www.samemisjonen.no/t3/index.php?id=5

Elles var det en reportasje om 50 elevar frå vidaregåande skular som møttest i Oslo på Utfordringskonferanse i regi av Misjonssambandet, og det var lyttarbrev frå Kina i dagens Noreamagasin.

Møteplassen
Her møtte vi Thuva Balas frå Vadsø/ Sri Lanka, som vaks opp som hindu i Vadsø, men møtte Jesus. I dette meldingsbrevet frå Fjellhaug Bibelskole er det reportasje frå då ho vart døypt.

Click to access Fjellheimnytt%204-05.pdf

Noreaprogram veke 4

Share

Over ein open Bibel
Her var det Else Lien Krogedal som hadde andakt. Ho er frivillig medarbeider i Nytt Liv Media i Stavanger. Nåde og tilgjeving er tema denne veka. Du kan ta kontakt med Norea om du ønskjer å få tilsendt kassett eller cd med andaktane. Her finn du kontaktskjema:
http://norea.no/page.php?elid=93&mtid=36&menu=141

Noreamagasinet
1.
Gateevangelisering. Samtale md Hartvig Kloster i Open Air Campaigners. “Vi må øve oss i gateevangelisering.”

2.
Kristen folkehøgskole er eit aktuelt alternativ for 18-åringar. 75% av dei er interesserte i folkehøgskole, men mange er skeptiske til ein kristen folkehøgskole. I tillegg til undervisning har dei morgonsamling, og mange trur at det er press til omvending, men slik er det ikkje. Meir om kristen folkehøgskole og liste over skulane finn du her
http://nkf.folkehogskole.no/nkf/
http://nkf.folkehogskole.no/nkf/index.php?id=16

3.
30 elevar ved Fjellheim Bibelskole i Tromsø skal ha to månader i Bolivia. Dei har fire timar spansk heile hausten, så når dei kjem til Bolivia, kan dei praktisere språket. Då har dei undervisning på føremiddagen og kan gjere kva dei vil ettermiddag og kveld.
http://www.fjellheimbibelskole.com/soramerika.htm

4.
Jacob Hånes hadde kommentaren denne gongen. Han tok for seg retten til å ha ei overtyding og siterte Professoren i teikneserien: “Om ein million menneske har feil, så er det likevel feil.” Her er eit intervju Fædrelandsvennen hadde med Hånes, som er krinssekretær i Misjonssambandet. http://www.fedrelandsvennen.no/livssyn/article334380.ece

Songar som vart nytta:
Gud hva kan jeg gi til deg. Tove og Jan Honningdal
Djube spor. Sigvart Dagsland
Soon and very soon. Andrea Crouch
Elskede, øm og tålmodig. Flekkerøyguttene

Møteplassen
Vi møtte Else Johnsen, som snakka om at det er naturleg med ei utvikling som kristen. Ei husgruppe der ein kan snakke om tru og be for kvarandre kan vere ei god hjelp.
Musikken var Hymne med Anita Skorgan og Colours Everywhere med Deana Carter

Norea-programma – veke 3

Share

Over ein Open Bibel
Andakt ved Aud Karin Kjølvik
Ho snakka om dei merka hendene med utgangspunkt i merke på eiga hand, merke på hendene til mannen som berga ein gut ut frå eit brennande hus og Jesu naglemerkte hender.

Noreamagasinet
Første sak var Religion kan skape fred, om Oslosenteret. Her var det intervju med Kjell Magne Bondevik. Meir om dette her:
http://norea.no/page.php?mtid=1&elid=1006

Om Djupedal og friskular
Espen Halvorsen hadde snakka med rektorar på fire friskular om faren for å misse statsstøtte.

Maria Solheim i Bolivia
Ho fekk eit sterkt møte med fattigdom då ho besøkte skopussarar i slummen. Bjørn K. Sørheim hadde snakka med henne. Sjå
http://tinyurl.com/awltf
http://tinyurl.com/8v67n

Kristen TV-kanal i Tyrkia
Prosjektleiaren tør ikkje la seg intervjue, det er bare 150.000 kristne i Tyrkia og sjølv om det er religionsfridom, er det ikkje lett for dei. Per Ove Stige hadde intervjua Terry Ascott i Sat-7
http://norea.no/page.php?mtid=1&elid=615
http://norea.no/page.php?elid=594&mtid=1

I programmet kunne du høyre denne musikken:
Trond Erics: Kjærligheten seirer
Marte og Ole Kristian Sameien: Ver ikkje redd
Wynonna: You were loved
Kor-90: Guds lam

Møteplassen
Ragnhild Kristine Vartdal i samtale med biskop Olav Skjevesland om gudstenestefornying på basis av boka Tro og tradisjon i en ny tid som han skreiv i 2003.

Om programmet
http://www.norea.no/page.php?mtid=1&elid=1008

Om boka:
http://tinyurl.com/cxkoj

Om biskopen
http://tinyurl.com/b3hpj
http://www.kirken.no/agder/tekstsider.cfm?id=6865

Musikken
Rune Larsen: Salige visshet
Bjørn Eidsvåg: På leit
Bjørn Aslaksen: Takk, kjære far
Tore Ljøkjel: Å kom, Immanuel