Merkelapp-arkiv: open sending

Open sending 3. januar 2007

Share

I Open sending i kveld var tema for rebusane prestar i Valle. Grunnen til det var at eg hadde med meg Gro Haatveit Hovet, og ho hadde vore i Bykle på møte der sokneråda hadde drøfta tilsetting av ny prest i prestegjeldet. Ho fortalde om prosessen det er før ein får tilsett ny prest. No er det Agder bispedømmeråd som tilset sokneprestar, Theis Salvesen var den siste sokneprest som vart utnemnd i statsråd då han kom til Valle i 1989.

Bispedømmerådet har dei siste fire åra nytta intervju ved tilsetting. Dei tre søkjarane til soknepreststillinga i Valle var til intervju 14. desember, og der var soknerådsleiarane med i intervjupanelet. No skulle sokneråda gje tilråding, deretter skulle eit innstillingsutval lage innstilling til Agder bispedømmeråd, som så skulle har tilsettingsmøte 8. februar.

Truleg vil tilsetting vere klar midt i februar, og så vil prosessen gå vidare med at den som er tilsett, har oppseiing i stillingen han no har. Ein kan difor ikkje rekne med at ny prest er på plass før til sommaren.

**Rebusane** i kveld handla om prestar i Valle. Eg hadde funne stoffet her:
http://www.eskeland.net/node/4 Her har Helge Haugland lagt ut ei liste over prestar i Valle frå Svartedauden. Lista er ikkje komplett, men grei å bruke til å lage rebusar av etternamna til prestane.

1. Salvesen – Johanna Solheim
2. Raustøl – Øyvind Jacob
3. Møll – Angjerd Mosdøl
4. Olsen – Liv Tanche Larsen
5. Bjelland – Åsmund Rygnestad
6. Austad – Jorunn Hermansen
7. Aune – Torleiv Harstad
8. Homme – Toril Lunden og Tora Lund
9. Gjellebøl – Gunnar Solheim

Premiane gjekk til
Jorunn Hermansen – Krus
Tarald Flateland – Ryggsekk
Johanna Solheim – Familieribbe, gåve frå Gyro K. Homme
Liv Tanche Larsen – Beholder for å tappe væske
Angerd Mosdøl – Radio
Åsmund Rygnestad – Nøkkelsett

Eg har ikkje oversikt over kor mange telefonar vi fekk i kveld, men i periodar hadde Jorunn og Tobbe det ganske travelt med å ta telefonane. Dei sytte og for godt stell og trivsel med kake og vaflar med blåbærsyltetøy, så då vi tok kvelden og drog heim, var vi godt nøgde med ein triveleg kveld.

Open sending om Nederland, 6. desember 2006

Share

Hanni Podt var gjest. Ho har budd i Valle nærare to år og lærer norsk på Valle vaksenopplæring. Måndag var ho til Kristiansand for å ta Språkprøven i norsk, no ventar ho spent på resultatet.

Då det er nederlandske barn på Valle skule, har ho to timar dagleg der ho hjelper dei til rette med overgangen mellom Nederland og Norge på skulen.

I kveld var ho med i Valle radio for første gong, og vi prata om laust og fast.

Premiane gjekk til:

Øyvind Jacob: Sekk
Angerd Mosdøl: Familieribbe, gåve frå Gyro K. Homme
Margit Hovet: Radio og klokke
Torhild Lunden: Karaoke Party DVD Idol
Ingfrid Trydal: Dusjradio

Open sending 8. november

Share

Programmet var ved **Jorunn Lund Harstad** og ho hadde med seg **Hallvard Tveit** i studio. Rebusane handla om aktuelle ting om hausten, og desse vann:

* Turid Brottveit: Valle radio-krus
* Signe Lund: Valle radio-sekk
* Ingebjørg Lauvstad: Rose
* Pål Dale: Radio
* Angjerd Uppstad: DVD Den norske mann
* Ingebjørg Vegestog Homme: Gåve frå Gyro K. Homme

Premiar 1. november 2006

Share

I Open sending hadde eg planlagt å ha om fjell i Valle, og så ville eg ha med meg fjellklatraren Einar Tveit. Men han køyrer sement, og “det einaste eg veit er at eg ikkje veit kva tid eg er ferdig om kvelden,” sa han til meg då vi snakka saman. Eg vart difor sitjande aleine i studio med rebusane mine.

Til å ta telefonen hadde Jorunn Lund Harstad fått med seg Gudrun Nomeland, og dei tok hand om innringarane på beste måte. Her er fjella som det vart laga rebusar til, med innringarar og premiar:

Nomelandsfjødd – Gyro Trydal – klokke
Løefjødd – Johanna Solheim – Valle Radio-sekk
Svarvarnuten – Bjørg Svaland – Gåve frå Gyro S. Homme
Andenapen – Anne Lise Harstad
Homsfjødd – Anne Liv Mork
Einang – Torjus Homme – Hagereidskap

Kruset vårt vart trekt mellom alle som ringde inn, og det gjekk til Toril Lunden.

Takk til alle som var med i den opne sendinga denne kvelden.

Open sending 18. oktober 2006

Share

Kveldens Open sending var ved Theis Salvesen og Bjarne Tveiten. Dei hadde bøker og forfattarar som tema for rebusane. Her er ei liste over forfattarar, kven som vart trekte ut til å kome inn i studio og premiane som vart trekte ut i kveld.

1. Henrik Ibsen – Torleif Harstad
2. Jakob Sande – Gyro Trydal – Valle radio-kopp
3. Knut Hamsun – Nina Helle
4. Amalie Skram – Angerd Mosdøl – Slagdrill
5. Arne Garborg – Toril Lunden – Boka Tradisjonsmat frå Valle
6. Sigrid Undset – Ellen Lien – dusjradio
7. Jo Nesbø – Anne Rakel Brokke – Valle radio-sekk

Ved starten av sendinga kom Anne Lise Harstad frå Valle bygdekvinnelag med ei gåve: Boka **Tradisjonsmat frå Valle** som ho meinte kunne høve godt som premie denne kvelden, det var dagen etter at boka var lansert, og tema i kveldens opne sending var bøker.

I løpet av kvelden snakka Theis og Bjarne om boka som Bjarne held på å skrive, basert på pilgrimstradisjonen frå Hovden til Røldal. Planen er å organisere ein slik tur fyrst i juli neste år.

Premiar 6. oktober 2006

Share

Det var sauesjåsending denne kvelden, og i Open sending var Olav K. Nomeland med Harald Haugland. Rebusane handla om sauer og aktuelle tema i samband med dette. Desse fekk premiar:

Krus: Knut J. Helle, Helle
Ryggsekk: Torleiv Løyland, Leite

Multiverktøy: Gyro Uppstad, Rysstad
Digitalt kompass: Kaia Sandnes, Rysstad
Voltmeter: Ann Kristin Lislevand, Evje
Radio: Lillian Sandnes, Rysstad

Vinnarar Open sending 13. september 2006

Share

Rolf Erik Homme var ansvarleg for Open sending denne onsdagskvelden. Med seg i studio hadde han Torleif Jansen, og dei hadde laga rebusar frå Setesdølen tysdag 12. september.

**Desse vann:**
Hovudgevinsten, radiokrus og duk, vart trekt mellom alle som hadde ringt inn denne kvelden. Vinnar: Ingebjørg Berdalen

Dei andre gevinstane vart trekt mellom dei som kom inn i studio:
Ullsokkar -Angjerd Mosdøl
Verktøysett – Ellen Lien
Hodelykt – Turid Brottveit
Radio – Torleiv Harstad

Open sending onsdag 6. september

Share

Tema for rebusane var turisthytter i Setesdal. Med i studio var Anna Arneberg og Hege Sandhaug, som begge jobbar i Valle kommune,
http://www.valle.kommune.no/ sjå telefonliste i menyen til venstre. Anna er skogbrukssjef, Hege kulturkoordinator ++. Ingen av dei hadde vore på turisthyttene, det hadde ikkje eg heller. Men lyttarane hadde vore der, så kvelden gjekk fort.

**Premiane gjekk til**
Ellen Lien – Radiokrus
Ingebjørg Berdalen – Radioryggsekk
Torleif Harstad – Lykt
Oddvar Lund – Radio

Torill Lunden hadde snart vore på alle postane i FYSAKs postkassetrim, og Margit Hovet var den siste som låg på støylen ved Bossbu. Ein lyttar frå Trondheim, Annette, som høyrde på oss på Internett, ringde inn og rosa oss for eit triveleg program, det likte vi godt.

Turisthytter i Setesdalsheiene

Share

Eg hadde ikkje tenkt på at det er ganske mange turisthytter i Setesdalsheiane. Her er nokre av dei, funne på
http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Turisthytter_i_Aust-Agder
Det er Kristiansand og Opplands Turistforening http://www.kot.no som eig dei fleste og driv desse hyttene.

**Bjørnevasshytta**
Bjørnevasshytta er ei ubetjent turisthytte i Austheia på vegen til Dalen. Hytta vart bygd i 1889, sist ombygd 1995. På Bjørnevasshytta er det 32 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=418&fo_id=416

**Bossbu**
Bossbu er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1969 og ombygd i 1981. Ho ligg ved enden av Botnsvatnet. På Bossbu er det 30 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=419&fo_id=416

**Gaukhei**
Gaukhei er ei turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1898. På Gaukhei er det 41 sengeplassar. Hytta er betjent i sommarsesongen og påska.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=420&fo_id=416

**Håhelleren**
Håhelleren er ei ubetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1950. På Håhelleren er det 9 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=421&fo_id=416

**Josephsbu**
Josephsbu er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1993. På Josephsbu er det 20 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=422&fo_id=416

**Sloaros**
Sloaros er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1983, opprusta siste gong i 2003. På Sloaros er det 22 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=424&fo_id=416

**Stakkedalen**
Stakkedalen er ei ubetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1949, ombygd siste gong i 1992. På Stakkedalen er det 10 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=425&fo_id=416

**Stavskar**
Stavskar er ei ubetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1920, ombygd siste gong i 2004. På Stavskar er det 8 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=426&fo_id=416

**Svartenut**
Svartenut er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei. Hytta vart bygd i 1972. På Svartenut er det 20 sengeplassar.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=427&fo_id=416

**Øyuvsbu**
Øyuvsbu er ei sjølvbetjent turisthytte i Setesdal Vesthei
Hytta vart bygd i 1948, opprusta siste gong i 1995. På Øyuvsbu er det 34 sengeplasser.
http://www.kot.no/cabin.php?ca_id=428&fo_id=416

Du finn fleire hytter og meir om Setesdalsheiane her:
http://www.kot.no/location.php?lo_id=NO_setes og her:
http://www.kot.no/cabin.php?lo_id=NO_setes