Merkelapp-arkiv: program

Program for første veke i mai 2015

Share

Tysdag 5. mai

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell time
19.30 Sangkveld med noko attåt
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 6. mai

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen
Telefonvakt etter klokka 20.30: Solveig Rysstad og Jorunn Helle

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif Harstad
19.30 Kommunen invormerer ved Heni Tore Viki
20.00 Aktuell halvtime
20.30 PG Stølen på telefonen om plata Wild Rivers
21.00 Opi sending

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Stas

Share

I arbeidet med programmet i radioen for denne veka hadde eg sett opp Sangkveld klokka 19.30 tysdagskvelden. Sist hadde eg med meg Inger Lise Stulien på telefonen. Laurdag lanserte den nye plata si Berre deg laurdag på Byremo. Denne dagen, 17. april fylte far hennar, Arthur Stulien 91 år og i dag fyller ho 40, så det var både bursdag og release.

Eg sette opp sangkveld på programmet eg sende til avisa utan å vite kva eg skulle ha denne gongen. Så kom Kjetil Rike innom med ei flunkande ny plate: Dei venaste songane. Det er opptak som er gjort over lang tid, og den skal eg presentere i morgon, med han sjølv i studio. Det er syskena Rike, ikkje bare Kjetil, men alle fem i den sangglade familien. Det vert stas.

Her er programmet for veka:

Tysdag 21. april

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.30 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell time med blant andre Leiv Rygg som fortel om Utmarkkommunenes sammenslutning og Anna Heggland som fortel om diakonidagar i Øvre Setesdal
19.30 Sangkveld
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 22. april

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen
Telefonvakt frå 20.30: Ingeborg Åkre Løyland

19.00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
19.30 Kommunen informerer ved Unn Merethe Nordby
20.00 Lotte Rysstad i samtale med Elin Uppstad og Synne Åkre. Deretter aktuelt
21.00 Opi sending ved Kåre Rike og Jorunn Lund Harstad

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Å kome i gang att

Share

Etter ein pause på ei veke får eg vel skrive litt att her på bloggen. Då eg var på Setesdalskonferansen, hadde eg plan om å skrive litt frå alle foredraga, men dei kom så tett at det makta eg ikkje. Då eg kom heim, var eg trøtt, og det gjekk med notata som det ofte går, dei vart liggjande.

Så var det helg, eg tenkte at kanskje eg kan ta meg på tak og skrive litt om konferansen no. Men det vart det heller ikkje noko av. Ny veke kom med sine gjeremål, eg gløymde til og med å legge ut programmet for radioen denne veka her på bloggen.

Men det kan eg rette på no. Her er det:

Tysdag 14. april

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell time
*Om fotballturneringa på Evje til helga. Samtale med Pål Danielsen
*Om Felleskjøpet Agder Rogaland. Samtale med Steinar Kyrvestad
19.30 Sangkveld. Inger Lise Stulien si nye plate Berre deg
20.30 Postludium. Rheinbergers sonate nr. 11 i d-moll
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 15. april

Ansvarleg: Ronny Stavsholt
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt: Ingebjørg Helle Haugen

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif Harstad
19.30 Kommunen informerer. Silje Marie Rygnestad Nesvaag på telefonen om psykologhelsetenesta
20.00 Ronnys time. Om verdsrommet uten grenser
21.00 Opi sending ved Harald Haugland

Så vart det torsdag og fredag. Denne veka gjekk fort. I går reiste Reidun til Nittedal for å vere barnevakt, så helga vert ikkje heilt som vanleg. Men det vert vel ei ordning likevel.

Og no er blogginga i gang att.

Etter ein radiobasar

Share

Eg har ikkje skrive på bloggen denne påska. Eg har halde meg i ro i Mandal og nytt strålande sol frå stova. Det at eg så lett får lungebetennelse gjer at eg er lite glad i skarp vårluft.

Ettersom vi har hatt påskegjester, har eg heller ikkje høyrt på på radiobasaren, men i dag fekk eg vite resultatet og kan ikkje anna enn å vere imponert og takksam for innsatsen til alle som deltok både i radiohuset og ute i felten. Lista over gevinstar og sponsorar og vinnarar ligg no på Setesdalswiki, http://www.setesdalswiki.no/wiki/P%C3%A5skesending_i_Valle_Radio_2015

Eg har ikkje vore med på desse sendingane etter at vi flytta til Mandal, men som regel er eg på lufta i veka etter, det er litt som å hoppe etter Wirkola, men vi må i gang med dei vanlege sendingane att. Her er programmet for veka etter påske:

Tysdag 7. april

Ansvarleg: Harald Haugland

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell halvtime
19.00 Påskesang og bibeltime
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 8. april

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt frå klokka 20.30: Jorunn Lund Harstad

19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Frode Buen
20.00 Haralds time
21.00 Opi sending

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Siste veke i mars 2015

Share

Eg fekk ikkje lagt ut programmet for siste veke i mars 2015 tidlegare, så eg gjer det i kveld, slik at programma vi har i Valle Radio er nemnde her på bloggen:

Tysdag 24. mars
Inga tysdagssending denne veka

Onsdag 25. mars

Teknikar: Jørund Georg Jore

18.00 Kommunestyremøte

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no

Programmet i går kveld var kommunestyremøte, eg høyrde noko av det frå starten, mellom anna Tarjei Haugen si orientering om å gjere landskapsverneområdet Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane om til Nasjonalpark. I kommentarane etter orienteringa tok Bjørgulv T. Berg opp problemet med at det ikkje er parkeringsplassar langs Suleskarvegen, dermed er det ikkje lett for publikum å nytte heia i særleg grad. Om ikkje dette vert endra, vil ideen om ein nasjonalpark ikkje ha særleg stor sjanse for å kunne realiserast, for målet med ein nasjonalpark må jo vere å få folk som vil oppleve parken til å kome dit.

Deretter var det førespurnader. Eg siterer frå protokollen:

Bjørgulv N. Berg:
Korleis er framdrifta no når det gjeld bygging av renseanlegget på Rysstad i høve
Rådmann:
Arbeidet er påbegynt.

Kim Pedersen:
Eg meiner det hadde vore ein god idè og plassert Frivilligsentralen i sentrumsbygget på Rysstad, dette i samband med evt. flytting av biblioteket opp på museet. Korleis stiller ordføraren seg til den lokaliseringa?
Ordførar:
Ordførar viste til saksutgreiinga for frivilligsentralen der det vart drøfta aktuelle lokaliseringar/møteplassar. Ein tok ikkje stilling til fast lokalisering men vurderte om ein kunne bruke ulike lokalitetar til ulike aktivitetar. Ordførar viste til at det no er valt eit styre som skal drive frivilligsentralen og ordføraren har ingen formeining om korleis sentralen organiserer seg eller kor den vert plassert.

Kim Pedersen:
Er det forsvarleg i høve tryggleiken til dei eldre heimebuande i kommunen med å bruke teknisk vakt som «ambulerande sjukepleiarar» når tryggheitsalarmen går?
Rådmannen:
Vakthavande på bygdeheimen som mottek tryggheitsalarm og avgjer kven som rykker ut. Det er ikkje krav om noko tidsfrist, berre at det skal kome ein person innafor rimeleg tid.

Kim Pedersen:
Vil ordføraren gå god for at det som no skjer i administrasjonen i forhold til overtallige. Er dette etter lovverket i Arbeidsmiljølova, og er ordføraren klar over at det er han som til sjuande og sist stilles til ansvar visst det vert reist krav eller sak mot kommunen for usakleg framferd og oppseiing av arbeidstakarar.
Ordføraren:
Det tykkjest vere ulik forståing for grunnlaget for enkelte av kriteria som har blitt vedtatt. Ordføraren er kjent med at det er korrespondanse mellom arbeidstakarar og personalavdelinga vedkomande dette. Ordførar og varaordførar følgjer prosessen tett for å sjå til at det er i samsvar med vedtak og intensjonane med desse. Ordføraren vil be om ei gjennomgang av prosessen i fyrstkomande møte i Administrasjonsutvalet.

Rådmann:
Nedbemanning:
Overtallige som er kvalifisert for annan ledig jobb i Valle kommune får tilbod om dette. Dette er formelt ein endringsoppseiing, og vert dermed innkalt til drøftingsmøte i hht Aml. §15-1. Desse blir oppmoda om å ta med seg tillitsvald.

Tilsette som har alder for å kunne få AFP blir invitert til møte for å få tilbod om sluttpakke som dei kan velje å takke ja til. Dette er ikkje eit formelt drøftingsmøte men dei kan sjølvsagt ta med seg tillitsvalde om dei ynskjer. Rådmannen streker under at arbeidsmiljølova vert følgd til punkt og prikke.

Program for veke 12, 2015

Share

Tirsdag 17. mars

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar. Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell halvtime
19.00 Gudsteneste i Hylestad kyrkje.
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 18. mars

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif Harstad
19.30 Kommunen informerer ved Torunn Charlotte Lund
20.00 Haralds time. Gjest: Bjarne Tveiten
21.00 Opi sending med Rolf Erik Homme og Henri Tore Viki

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Program for Veke 10, 2015

Share

Ein er mest ikkje ferdig med det eine programmet, så er det tid for å sende eit nytt til Setesdølen. Dette er tysdagsprogrammet komande veke, onsdagsprogrammet vil bli lagt til når eg får det.

Tysdag 10. mars

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
|8.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuelt tema
18.50 Om bønn. To bibeltimar med Oddvar Søvik
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 11. mars

Ansvarleg: Ronny Stavsholt
Teknikar: Siri Johannessen
Telefonvakt: Jorunn Helle

19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Torleif Homme
20.00 Ronnys time. Vi snakker om liv langt borte
21.00 Opi sending med Ronny Stavsholt

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Første veke i mars 2015

Share

Så skriv vi mars 2015 og våren bankar på døra. Her er programmet for første veke i mars 2015:

Tysdag 3. mars
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell halvtime
19.00 Sangkveld med nytt frå kyrkje og kristenliv
19.45 Bibeltime med Oddvar Søvik
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 4. mars

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen
Telefonvakt: Ingunn Åkre Uppstad

19.00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
19.30 Kommunen informerer ved Marja-Leena Steinbru
20.00 Haralds time
21.00 Opi sending ved Harald

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Valle Radio i vinterferien

Share

Inga tysdagssending i vinterferien. Det kunne ha vore sending, men eg droppar den etter det eg fortalde på bloggen i går. I dag var eg hos legen, og det var bare å starte på penicillinkur for å kurere lungebetennelsen eg hadde skaffa meg. Men onsdag blir det sending, Siri har lova å hjelpe til som teknikar, kanskje ho rekk å kome til Valle til klokka 19, om ikkje, stiller ho så fort ho rekk fram.

Onsdag 25. februar

Ansvarleg og teknikar: Harald Haugland
Telefonvakt: Ingeborg Åkre Løyland

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif Harstad
19.30 Kommunen informerer ved Wenche Gundersen
20.00 Haralds time
21.00 Opi sending ved Rolf Erik Homme og Henri Tore Viki

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Program for veke 8, 2015

Share

Eg har ansvar for sendingane i Valle Radio denne veka. Her er programmet:

Tysdag 17. februar
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld med nytt frå kyrkje og kristenliv
19.30 Bibeltime med Øivind Andersen
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 18. februar
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt: Jorunn Lund Harstad

19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Henri Tore Viki
20.00 Haralds time
21.00 Opi sending ved Kåre Rike

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside