Merkelapp-arkiv: program

Program for veke 7, 2015

Share

Tysdag 10. februar

Ansvarleg: Harald Haugland

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld
19.30 Bibeltime
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Program onsdag 11.februar
Programleiar Lotte Rysstad
Ansvarleg Britta Lise Homme
Teknikar Siri Johannessen
Telefonvakt Ingebjørg Helle Haugen
19.00 Tankar frå Bibelen med Bjørgulv T Berg
19.30 Kommunen informerer med leiar pleie og omsorg Unn-Merethe Nordby
20.00 Lottes time
21.00 Opi sending med Ronny Stavsholt

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Rebus og helsingar telefon nr : 41776666
NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
Facebook: Valle Radio

Program for fredag 6. februar 2015

Share

Programmet for fredag 6. februar 2015 fylgjer nedanfor:

Ansvarleg: Ronny Stavsholt
Teknikar: Torleiv Soltun Haugen
Telefonvakt: Solveig Rysstad og Jorunn Helle

19.00 Tankar frå Bibelen med Torleif B Harstad
19.30 Kommunen informerer med Torunn Charlotte Nyberg Lund
20.00 Ronnys time
21.00 Opi sending med Lotte Rysstad, Britta Lise Homme og Ronny Stavsholt

Denne veka var det ikkje onsdagssending, vi har eit samarbeid med Radio Evje om å ha tre fredagssendingar i vår, og dette er den første.

Vi får ein debut i Valle Radio denne kvelden, for Lotte Rysstad skal vere med i Opi sending.

Program for første veke i februar 2015

Share

Denne veka har eg tysdagsprogram, men onsdagsendinga er flytta til fredagskvelden. Her er programmet for tysdagen:

Tysdag 3. februar

Ansvarleg: Harald Haugland

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell halvtime
19.00 Sangkveld: Bibeldagen
20.00 Bibeltime med Øivind Andersen
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Ny veke, nytt program

Share

Etter at me ikkje kom på lufta sist veke på grunn av snø på antenna, er vel snøen borte no, for det har vore liv i kanalen, som jo sender P4 når Valle Radio ikkje er på lufta.

Her er programmet for denne veka:

Tysdag 20. januar

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell halvtime
19.00 Sangkveld
19.30 Bibeltime
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 21. januar

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad

19.00 Tankar frå Bibelen ved Bjørgulv T. Berg
19.30 Kommunen informerer
20.00 Haralds time
21.00 Opi sending ved Kåre Rike og Jorunn Lund Harstad

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Program for veke 3-2015

Share

Tysdag 13. januar

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld
19.30 Bibeltime
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 14. januar

Ansvarleg Ronny Stavsholt
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt: Ingeborg Åkre Løyland
Kl.19.00: Tankar frå Bibelen med Torleif B Harstad
Kl.19.30: Kommunen informerer.
Kl.20.00: Ronnys time
Kl.21.00 Opi sending med Ronny

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Program for første veka i 2015

Share

I går skreiv eg at eg ville fortelje litt om kven som har vore med i programma tysdagskveldane. Men det får vente litt. Her er programmet for første veka i 2015:

Tysdag 6. januar

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell time. Fylkesordførar Bjørgulv Sverdrup Lund i studio
19.30 Country Gospel Timen
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 7. januar

Ansvarleg og teknikar: Harald Haugland

19.00 Opptak frå Lisle jolaftan 2014 i reprise
21.00 Ånund Lund: Skulane eg gjekk på

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Etter å ha sendt annonse til Setesdølen, sende eg denne notisen til avisa:

-Vi slit med at antennen på Ljom vert nedisa, fortel redaktør Ørnulf Hasla til Setesdølen. Lisle joleptkvelden gjekk sendinga vår bare ut til Bykle og Evje, sendaren på Ljom som skal formidle signal vidare til sendarane våre i Valle var nedisa. Dermed fekk ikkje lyttarane i Valle som prøvde å finne oss på FM høyre sendinga. Difor startar vi opp onsdag med å sende i reprise programmet frå denne kvelden. I tillegg sender vi eit opptak der Ånund Lund fortel om skulane han gjekk på. Men denne første onsdagskvelden i 2015 blir det ikkje opi sending.

Tysdagskvelden har Harald Haugland fått med seg fylkesordførar Bjørgulv Sverdrup Lund til å snakke om året som ligg framom oss. Vi gleder oss til å kome i gang att med sendingane i Valle Radio og vonar at folk i heile dalen finn fram til programma på FM eller internett, for også i 2015 vil vi ha samsending over Radio Evje sitt nett når vi er på lufta frå Valle, avsluttar Ørnulf Hasla, som vonar at det går ei stund til isinga vert like sterk som før jol.

Program for veke 51, 2014

Share

Tysdag 16. desember

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell time
19.30 Salmekveld
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 17. desember

Teknikar: Jørund Georg Jore

18.00 Møte i Valle kommunestyre

NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tysdagssending_i_Valle_Radio_20141216

No også med podcast

Share

Her er programmet for i kveld:

Tysdag 9. desember

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel. Sverre Hovda har andakt
18.30 Grunnlovsjubileet. Oppsummering ved Leonhard Jansen
19.30 Diakonisamarbeidet i Otredal. Prostidiakon Anna Heggland
20.00 Aktuell halvtime
Signe Sollien Haugå på telefonen
20.30 Postludium
Minneprogram om Knut Nystedt, som døydde i dag
21.00 Kyrkjebakken

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Sist veke fekk vi legge ut opptak av programma tysdag og onsdag. Lenke finn du på Setesdalswiki, under Eksterne lenker for programmet.
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Tysdagssending_i_Valle_Radio_20141202
http://www.setesdalswiki.no/wiki/Onsdagssending_i_Valle_Radio_20141203

Program for veke 48, 2014

Share

Tysdag 2. desember

Ansvarleg: Harald Haugland

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell time. Gjest: Næringsutviklar Hans Olav Omnes
19.30 Bibleltime
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 3. desember

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakter: Helga Åkre/Ingeborg Løyland

19.00 Tankar frå Bibelen ved Torleif Harstad
19.30 Kommunen informerer. Wenche Gundersen
20.00 Haralds time. Ånund Lund fortel. Opptak frå førre hundreår
21.00 Opi sending ved Rolf Erik Homme og Henri Tore Viki

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Program for veke 48, 2014

Share

Tysdag 25. november

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell time
19.30 Salmekveld
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 26. november

Teknikar: Torhild Sandnes

18.00 Kommunestyremøte
I starten av kommunestyremøtet vert det temamøte om arbeidsformer i kommunestyret og kommunale utval.
Jan Inge Tungesvik frå KS Agder vil ha ei innleiing før det vert opna for spursmål og diskusjon om temaet.

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside