Merkelapp-arkiv: program

Veke 49 2005 i Valle radio

Share

Tysdag 6. desember

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Johanne og Bjørn Leinebø
19:30 Musikk i advent 2
19:50 Møt Jon Bøylestad, som har reist for Normisjon i over 40 år
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer orgelmusikk basert på melodien «Folkefrelsar til oss kom» av Eccard, Buxtehude, Bach og Hægeland.

Onsdag 7. desember
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torhild Sandnes

18:00 Nyhetstime
19:00 Kommunen informerer. Hege Sandhaug
19:30 Tankar frå Bibelen. Torleif B. Harstad
20:00 Musikktime med Ånund K.
21:00 Open sending med Harald Haugland og Karin Bøe

Fredag 2. desember 2005

Share

Dette var programmet:

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Torhild Sandnes

18:00 Aktuell time: Theis med gjest Magnhild Bjørnarå
19:00 Eva Olavsdottir presenterer Rammstein
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Næring i Valle ved Bjørgulv T. Berg og Jan Wojaszek
20:30 Dialekten vår. Sigurd Brokke og Knut K. Homme kjem i studio
21:00 Open sending. Theis med gjest Birgit Attestog, nytilsett rektor for alle vidaregåande skulane i Setesdal.

Programmet i veke 48

Share

Tysdag 29. november

Ansvarleg: Harald Haugland

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel med Solfrid Quist, som er forkynner i Ungdom i Oppdrag
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Ivar Johnsen, pastor i Raufoss frikirke, i samtale med Per Ove Stige
19:40 Musikk i adventstid 1
20:00 Bokaktuelt med Lisbeth D. Homme. Bøker i ei førjolstid og Bokhandlarprisvinnaren Eremittkrepsene av Anne B. Ragde
20:30 Postludium. Margaret Volle spelar på orgelet i Lindemannsalen på Norsk Musikkhøgskole.
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 30. november

18:00 Kommunestyremøte
Teknikar: Gudrun Rysstad

Her er saklista

Referatsaker
Utv.nr Sakstittel
83/05 Referatsaker
91/05 Fylkestingets vedtak i sak 25-2005
92/05 Det digitale distriktsagder –
93/05 Kopi av brev til Setesdal Regionråd frå Bykl
94/05 Valle kommune – pålegg om riving av bu
95/05 Møteprotokoll frå Eldrerådet 14.11.05
96/05 Møteprotokoll frå Arbeidsmiljøutvalet
97/05 Møteprotokoll frå Planutvalet 15.11.05
98/05 Møteprotokoll frå Administrasjonsutvalet
99/05 Møteprotokoll frå Formannskapet 16.11.05
100/05 Frå KS: Vedk. gjennomføring av NAV-reform
101/05 Novemberbrev frå NAV-interim: Ny arbeid
102/05 Møteprotokoll frå styret i konsesjons-
103/05 Møteprotokoll frå styret i konsesjonskra

Til handsaming
84/05 Førespurnader
85/05 Ordføraren orienterer
86/05 Handlingsprogram og økonomiplan for 2006
87/05 Samanslåing av skulemiljøutv. og samarb.utv.
88/05 Kommunedelplan for anlegg, område for idrott
89/05 Framlegg til reguleringsplan for gnr. 23
90/05 Reguleringsplan for Åsan – godkjenning
91/05 Søknad om konsesjon for bygging av Kveaså

Du finn meir om sak 87 på http://www.valle.kommune.no/
når du går inn på Politiske saker og vidare til kommunestyret.

Innhaldet i referata og dei andre sakene har eg ikkje funne på heimesida til kommunen, så dei må du finne på biblioteka eller på Velkomstsenteret.

Harald

Programmet i veke 46 – 2005

Share

Tysdag 15. november

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Geir Uppstad

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen.
19:30 Når ein kjær er gått bort
20:00 Bokaktuelt: Bienes hemmelige liv
20:30 Postludium. Buxtehude og Bach – eit 300- års minne
21:00 Kyrkjebakken

Onsdag 16. november

Ansvarleg: Hallvard Kjelleberg
Teknikar: Gudrun Rysstad

18:00 Aktuelt
19:00 Kommunen informerer.
Fagansvarleg økonomi Wenche E. Gundersen
19:30 Tankar frå Bibelen. Bjørgulv T. Berg
20:00 Hovdens mes kjende reiselivsmann takkar
for seg. Carl-Otto Schiørn reiser frå
Hovden?? Ein times tid med denne farge-
rike personen gleder me oss til.
21:00 Opi sending med Rolf Erik Homme og gjest.

Kunngjeringar og helsingar osb. 379 37577
Fax 379 37575 E-post: vallera@online.no
—————————-
I aktuelltimen skal me preke med Tarald Trydal, som
var seiste formann i Setesdalslaget i Oslo.

Me lyt høyre med NK Torleiv Hovet om kva dei har
funne på i banken denne seiste helga?

Me lyt og høyre med Geir Wehus som no er tilsett
i Kreftforeininga i Kr sand, korleis han har det i sin
nye jobb, og kva som er hjartesaka til Kreftforeininga
i 2006..

Jolemesse på Rysstad. Me slår av ein prat med
messegeneral Ragnar Aas.

Tom Kvinlog på Hovden Skisenter og Jan på Brokke Alpint
lyt me og få seiste oppdatering.

Kanskje, kanskje får me ein liten prat med
Jorunn Stiansen (IdolJorunn) om det å vinne målpris for sin dialekt.??

Onsdagssending veke 45

Share

Ansvarleg: Theis Salvesen
Teknikar: Geir Uppstad

18:00 Nyhetstimen. Gjest: Gro Haatveit Hovet
19:00 Kommunen informerer. Rådmann Vidar Homme
19:30 Tankar frå Bibelen ved Torleif B. Harstad
20:00 Setesdalsforlagets Ånund K. Homme
http://home.online.no/%7es.forlag/
20:30 Min musikk. Marianne Honningdal
21:00 Open sending. Gjest: Hege Sandhaug

Denne sendinga varte frå klokka 18.10, dei hadde litt problem med å få forbindelse med sendaren i Bykle, til klokka 22.45. Eg hadde høve til å få med meg det meste av sendinga. Noko av det avspeglar seg i andre innlegg på bloggen. Skriv litt dersom du høyrde på sendinga, du og.

Harald

Ny veke – nr. 45 – nytt tysdagsprogram

Share

Her kjem programmet for tysdag 8. november
Ansvarleg: Harald Haugland

Program

18:00 Kvarteret
18:15 Over ein open Bibel
18:30 Noreamagasinet
19:05 Møteplassen. Diakonidag i Otredal prosti
19:30 Til Telemark. Niklos K. Besteland les dikt og spelar musikk av Kjetil Løndal
20:00 Bokaktuelt. Lisbeth D. Homme og Harald Haugland i samtale om Johan Falkberget.
20:30 Postludium. Niklos K. Besteland presenterer musikk til Helgemessesundag
21:00 Kyrkjebakken

Har du kommentarar? Skriv på bloggen til Valle radio, http://www.valleradio.blogs.no/main/

Vi har no hatt eigen teknikar nokre gonger. Etter planen skulle Kent Vidar Helle vere teknikar denne veka, men han er med på fotballtrening, og den er no på tysdagane, så vi må klare oss utan han i Valle radio på tysdagskveldane. Takk for innsatsen!