Merkelapp-arkiv: sendingar

Plan for våren 2008

Share

Her er lista over sendingane våren 2008 og kven som skal ha ansvar dette semesteret:

04. januar Heile Setesdal
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Gudrun Nomeland

09. januar
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen
Open sending: Jorunn Lund Harstad

16. januar
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft

23. januar
Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Jorunn Lund Harstad
Open sending: Rolf Erik Homme

**30. januar Kommunestyremøte**
Teknikar: Inga Flateland

**06. februar**
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Berit Homme
Open sending: HH med Hege Sandhaug og Mona Kile
**13. februar**
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad
Open sending: Britta Lise Homme

**20. februar Vinterferien**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Ingunn Uppstad
Open sending: Karin Bøe

**27. februar Kommunestyremøte**
Teknikar: Gudrun Rysstad

**05. mars**
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen

**07. mars Heile Setesdal**
Ansvarleg: Britta Lise Homme
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Gudrun Nomeland
Open sending: Rolf Erik Homme

**12. mars**
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Harald Haugland
Open sending: Jorunn Lund Harstad

**20. mars Skjærtorsdag**
Ansvarleg: Helge Dahle
Teknikar: Torleiv Soltun
Telefonvakt: Alle

**23. mars Påskedag**
Ansvarleg: Helge Dahle
Teknikar: Jørund Georg Jore
Telefonvakt: Alle

**26. mars Kommunestyremøte**
Teknikar: Torhild Sandnes

**02. april**
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Knut Olav Tveiten
Telefonvakt: Torbjørg Hoftuft

**09. april**
Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen
Open sending: Jorunn Lund Harstad

**16. april**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Gudrun Nomeland
Open sending: Britta Lise Homme

**23. april**
Ansvarleg: Ørnulv Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Jorunn Lund Harstad
Open sending: Karin Bøe

**30. april Kommunestyremøte**
Teknikar: Inga Flateland

**02. mai Heile Setesdal**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Gudrun Rysstad
Telefonvakt: Berit Homme
Open Sending: Britta Lise Homme

**07. mai**
Ansvarleg: Britta Lise Homme
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Ingebjørg Ellinor Rysstad
Open sending: Rolf Erik Homme

14. mai
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Ingunn Uppstad

**21. mai**
Ansvarleg: Øyvind Jacob
Teknikar: Harald Haugland
Telefonvakt: Anna Rysstad og Bjørg Ragnhild Trydal Jansen
Open sending: Jorunn Lund Harstad

**28. mai Kommunestyremøte**
Teknikar: Jørund Georg Jore

**04. juni**
Ansvarleg: Ørnulv Hasla
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt: Berit Homme
Open sending: Karin Bøe

**11. juni**
Ansvarleg: Bjørgulv T. Berg
Teknikar: Inga Flateland
Telefonvakt: Gudrun Nomeland
Open sending: Harald Haugland

**18.juni**
Ansvarleg: Britta Lise Homme
Teknikar:Harald Haugland
Telefonvakt:Torbjørg Hoftuft

**25.juni Kommunestyremøte**
Teknikar: Torhild Sandnes

Nytt semester

Share

Det er tid for å begynne planlegginga av haustsesongen. Det kan vere godt å starte med kommunestyremøta. Dei er lagde til 29. august, 26. september, 31. oktober, 28. november og 18. desember.

No vert det vel og nytt kommunestyre i haust, så truleg vert det ekstramøter i samband med konstituering. Valle Radio tek sikte på å sende frå møta på same måte som elles.

**Her er datoane for sendingane i haust. No har eg fordelt ansvar for program, teknisk og telefon. Få det inn i kalenderen din. Om det ikkje høver, finn du ein å byte med. Deretter gjev du melding, så eg kan oppdatere sida. **

Første namnet er ansvarleg for kvelden, namnet bak + er teknisk ansvarleg
OS=Open sending

22. august Harald + Gudrun Rysstad, telefon
29. august Kommunestyremøte, Torhild

NB! Torsdag 6. september Ørnulf + Jørund, telefon Ingebjørg E. **Valsending**
7. september HEILE DALEN Evje
12. september Harald (OS: Jorunn LH) + Inga, telefon Ingun
19. september Bjørgulv, (OS:Britta Lise) + Knut Olav, telefon Berit
26. september Kommunestyremøte + Gudrun Rysstad

3. oktober Haustferie
5. oktober HEILE DALEN Sauesjåsending Bjørgulv T. Berg. (OS: Rolf Erik), + Inga, telefon Bjørg Ragnhild
10. oktober Helge D + Knut Olav, telefon Torbjørg
17. oktober Øyvind Jacob (OS: Jorunn LH) + Torhild, telefon Gudrun Nomeland
24. oktober Britta Lise + Gudrun Rysstad, telefon Ingebjørg E.
31. oktober Kommunestyremøte. + Inga, **Oppsettet med Theis og telefon Berit går ut**

2. november HEILE DALEN Evje
7. november Harald + Knut Olav, telefon Ingun
14. november Ørnulf (OS: Rolf Erik) + Torhild, telefon Jorunn
21. november Britta Lise + Inga, telefon Gudrun Nomeland
28. november Kommunestyremøte + Gudrun Rysstad

5. desember Øyvind J. (OS: Rolf Erik) + Torhild, telefon Ingun
7. desember HEILE DALEN Helge D + Inga, telefon Ingebjørg E Går ut
12. desember Ørnulf (OS: Britta Lise) + Knut Olav, telefon Berit
19. desember Kommunestyremøte + Inga
22. desember BITTE LISLE JOLEPTKVELDEN Ansvarleg: Ørnulf i samarbeid med Valle handelsstand. Men alle som kan, hjelper til.

Liste for våren 2007

Share
Sendingar til våren 2007 
Denne lista er merka med tag “sendingar”. Klikk på taggen om du vil sjå på lista seinare, då kjem du rett til lista. Eg kjem til å prøve å redigere henne etter kvart som vinteren går, slik at eg set ein strek over sendingar når dei har vore.

Dato Ansvar Teknikk Telefon Open
3.1 Harald Inga Tobbe Harald
10.1 Theis Gudrun Ingebjørg E Theis
17.1 Harald Torhild Berit Rolf Erik
24.1 Øyvind J Geir Bjørg R Jorunn
31.1 Kommunen Harald    
2.2 Heile dalen Theis Inga Geir Jorunn Theis
7.2 Bjørgulv T Gudrun Tobbe Rolf Erik
14.2 Harald Geir Ingebjørg E Jorunn
21.2 Helge Dahle Torhild Berit Britta Lise
28.2 Kommunen Gudrun    
7.3 Bjørgulv T Inga Bjørg R Harald
14.3 Harald Gudrun Jorunn Harald
21.3 Ørnulf Geir Tobbe Britta Lise
28.3 Kommunen Torhild    
Skjær Helge Dahle Torleiv    
1. pås Helge Dahle Jørund    
18.4 Harald Inga Tobbe Jorunn
25.4 Kommunen Harald    
2.5 Theis Torhild Berit Theis
9.5 Bjørgulv T Gudrun Bjørg R Rolf Erik
16.5 Ørnulf Inga Jorunn Theis
23.5 Harald Geir Tobbe Britta Lise
30.5 Kommunen Inga    
6.6 Øyvind Jacob Torhild Bjørg R Øyvind J
13.6 Harald Gudrun Ingebjørg E Harald