Merkelapp-arkiv: setesdalskonferansen

Setesdalsprisen til Alf Tore Moen på Evjeklinikken

Share

Setesdalskonferansen 2012 hadde ein lang dag i går, dagen vart avslutta med middag der fylkesmann Øystein Djupedal delte ut Setesdalsprisen for 2012. Det var seks nominerte kandidatar, han fortalde til og med kven dei var, det har vi ikkje fått vite før. Både Gunnar Brottveit på Coop Valle og Ørnulf Hasla og Grete Fossen var på lista. Frå Bykle var Ragnhild Bjåen på Bjåen Fjellstove og Daniel Homme frå Bykle Vindu, og frå Evje og Hornnes var Kjell Olav Kalhovd frå Dekkomsetning og altså Eva og Alf Tore Moen på Evjeklinikken. Denne gongen var det, som overskrifta seier, ein frå Evje og Hornnes kommune som fekk prisen, Alf Tore Moen på Evjeklinikken. Han fekk blomar, diplom og ein sjekk på 10.000 kroner.

Dette var høgdepunktet på ein flott kveld som starta med at varaordførar Tor Hallvard Mosdøl ønska velkommen og i eit kort innlegg mellom anna fortalde om korleis utbygginga av Brokke Nord ville prege Bykle kyrkjebygd, mellom anna ved at dammen som skal kome, vil ha veg til Stavenes på toppen, og dermed opne for eit mogleg bustadfelt på den mest solrike delen av Bykle. Han avslutta helsinga med eit politisk stev, og med det sette han tonen for ein svært triveleg kveld. Maten presenterte Hanna og Bjørn Erling, den var kortreist med poteter frå Valle og kjøt frå Fjellgarden Hovden. Og smaken var fortreffeleg på alt saman, godt krydra med helsingstalar av Kjell Ingolf Ropstad og Svein Harberg.

Så gjekk praten til langt ut i dei små timar.

Ein region i vekst

Share

I dag starta Setesdalskonferansen på Bykle Hotell. Leiv Rygg, ordførar i Bygland og styreleiar i Setesdal Regionråd, opna konferansen. Han starta konferansen med å ønske velkommen og minna oss om at regionen er ein region i vekst, både i folketal og i næringsliv. Og det kunne ordførar Tarald Myrum bekrefte, før konferansen starta kom han bort til meg og lurte på om eg hadde oppdatert tala for innbyggartal på Wikipedia, for han hadde vore innom artikkelen der og tala var korrekte, 1293 er det rette talet no, og det er meir enn før. Eg kunne då fortelje at tala for innbyggartal var henta direkte frå Statistisk Sentralbyrå, så den oppdateringa går automatisk.

Deretter gav Leiv Rygg ordet til Styrk Fjærtoft Trondsen. Han sjekka ut at forsamlinga opplevde vekst, det synte responsen. Og så sette han opp kontrasten til den regionen han kom frå, Grenland, der REC nettopp har lagt ned fabrikken og 500 dermed vert arbeidsledige. Den regionen har heilt andre utfordringar enn Setesdal.

Ei av utfordringane han tok opp, var at Setesdalskonferansen for to veker sidan var i fare for å verte avlyst, for det var få påmeldingar. Og så snudde det, og i dag er det fleire enn nokon gong som er påmelde til konferansen. Ved oppropet var ikkje alle påmelde til stades, nokon skulle kome seinare. Men det var så mange at møtesalen på Bykle Hotell var temmeleg full då konferansen starta. Så også Setesdalskonferansen er i vekst, den kan knapt vekse seg større, for hotella i dalen har problem med plassen når det vert så mange.

Eg kjem til å blogge litt frå konferansen med fleire innlegg etter kvart som dagane går.