Merkelapp-arkiv: val 2007

Arbeidarpartilista

Share

Også på lista til Valle Ap er det mange nye namn, sjølv om det også er nokre veteranar som held ut. Her er lista:

1. Olaf Henrik Homme
2. Liv Tanche-Larsen
3. Toralv Andersen
4. Hilde Pedersen
5. Per Kristiansen
6. Tora Homme Uppstad
7. Knut Hagen
8. Gyro Uppstad
9. Augund O. Brottveit
10. Solveig Rysstad
11. Kim Pedersen
12. Jorunn Brokke
13. Knut J. Helle
14. Jorunn Bø Andersen
15. Tarald Mo Helle
16. Ellen Christine Mordal
17. Gjermund Flaten
18. Hildeborg Homme
19. Hallvard T. Brokke
20. Alida Harskamp
21. Olav S. Lund

Høgrelista

Share

Så er lista for Høgre klar:

1. Bjørgulv Sverdrup Lund
2. Sigbjørg Næss
3. Olav K. Hovet
4. Anette Bjørgum
5. Saavi Nomeland
6. Gunnhild Lien
7. Rune J. Mikkelsen
8. Annbjørg Uppstad
9. Jon Ola Rysstad
10. Nina Johnsen
11. Jørn Unneland
12. Gudrun Nomeland
13. Erling Sagneskar
14. Lars Helge Helle
15. Karianne Hovet
16. Vidar Helle
17. Ove Lund

Oså denne lista har mange nye namn, det er ting som tyder på at det kan verte ei fornying i kommunestyret til hausten.

Kristeleg Folkeparti si liste

Share

Kristeleg Folkeparti hadde nominasjonsmøte på Soknehuset i går. Dei sette opp denne lista til kommunestyrevalet 2007:

1. Pål Dale, Valle, fødd 1944
2. Ellen Agnethe Jansen, Rysstad, fødd 1960
3. Arne Bakke, Valle, fødd 1974
4. Tone Å. Rysstad, Rysstad, fødd 1961
5. Åshild Bryggeså, Valle, fødd 1980
6. Arild Aabø, Valle, fødd 1976
7. Margrethe Bakke, Valle, fødd 1982
8. Ivar Olav Hovet, Rysstad, fødd 1963
9. Anne Helle Hagen, Rysstad, fødd 1973
10. Toril Dale, Valle, fødd 1950
11. Ellen Aslaksen, Valle, fødd 1961
12. Vilborg Brokke Lye, fødd 1950

I kveld var Pål Dale i Valle radio og presenterte den nye lista. Han var godt nøgd med lista og alle dei unge som hadde vore viljuge til å stå på lista.

Senterpartiet si liste

Share

Onsdag 17. januar presenterte Torleif B. Harstad nominasjonsnemnda sitt forslag til liste til kommunestyrevalet 2007. Han fortalde om prosessen med å nominere kandidatar. Før jol hadde ein sendt ut oversikt over medlemmene til alle medlemmene med bøn om at kvar skulle nominere 7 personar. Det synte seg at 80 prosent av medlemmene svarte på brevet, og dermed kunne ein setje opp dette forslaget:

1. Steinar Kyrvestad
2. Bjørg Brokka Rike
3. Torleif B. Harstad
4. Valborg Nomeland
5. Birgit Løyland
6. Jon E. Hovet
7. Åse Ingebjørg Homme
8. Olav Kåre Bø
9. Malmfrid N. Homme
10. Trygve Brokke
11. Tarjei Haugen
12. Karen Marie Kyrvestad
13. Gunnar Brottveit
14. Ingunn Berit Haugland
15. Knut J. Hovet
16. Torjus B. Uppstad
17. Hallvard Aamli
18. Olav Stanley Kyrvestad
19. Olav K. Nomeland

Komiteen skriv:
Me vonar du kan ta på deg denne oppgåva med å stå på lista til kommunestyrevalet 2007. Dersom du ikkje ynskjer å stå på lista, må du seie ifrå innan 31. januar 07 til leiar i nominasjonsnemnda, Torleif B. Harstad.

Med venleg helsing nominasjonsnemnda
Torleif B. Harstad
Randi G. Myrum
Bjørgulv N. Berg
Torbjørg D. Brokke
Tor D. Lunden

Så får vi sjå kven som vert ståande på lista når framlegget har vore til handsaming på nominasjonsmøtet Senterpartiet skal ha i februar.